Ngữ văn Lớp 5

Tuần 1. Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 1. Việt Nam - Tổ quốc em

Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Chính tả: Nghe - viết: Việt Nam thân yêu

Chính tả: Nghe - viết: Việt Nam thân yêu

Luyện từ và câu - Từ đồng nghĩa

Luyện từ và câu - Từ đồng nghĩa

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 1

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 1

Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến

Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến

Tuần 2. Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 2. Việt Nam - Tổ quốc em

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Tập đọc: Sắc màu em yêu

Tập đọc: Sắc màu em yêu

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 2

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 2

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 2

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 2

Tuần 3. Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 3. Việt Nam - Tổ quốc em

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tập đọc: Lòng dân

Tập đọc: Lòng dân

Chính tả: Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh

Chính tả: Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 3

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 3

Tập đọc: Lòng dân (Tiếp theo)

Tập đọc: Lòng dân (Tiếp theo)

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 3

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 3

Tuần 4. Cánh chim hòa bình

Tuần 4. Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Tập đọc: Bài ca về trái đất

Tập đọc: Bài ca về trái đất

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 4

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 4

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Tập làm văn: Tả cảnh - Tuần 4

Tập làm văn: Tả cảnh - Tuần 4

Tập làm văn: Tả cảnh

Tập làm văn: Tả cảnh

Tuần 5. Cánh chim hòa bình

Tuần 5. Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

Chính tả : Một chuyên gia máy xúc

Chính tả : Một chuyên gia máy xúc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình

Tập đọc: Ê-mi-li, con

Tập đọc: Ê-mi-li, con

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tuần 5

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tuần 5

Luyện từ và câu: Từ đồng âm

Luyện từ và câu: Từ đồng âm

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc

Tuần 6. Cánh chim hòa bình

Tuần 6. Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 6

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 6

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Luyện từ và câu: dùng từ đồng âm để chơi

Luyện từ và câu: dùng từ đồng âm để chơi

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 6

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 6

Chính tả: Ê-mi-li, con

Chính tả: Ê-mi-li, con

Tuần 7. Con người với thiên nhiên

Tuần 7. Con người với thiên nhiên

Chính tả: Dòng kinh quê hương

Chính tả: Dòng kinh quê hương

Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Tập đọc: Những người bạn tốt

Tập đọc: Những người bạn tốt

Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa

Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa

Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam

Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 7

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 7

Tuần 8. Con người với thiên nhiên

Tuần 8. Con người với thiên nhiên

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh

Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 8

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 8

Tập đọc: Trước cổng trời

Tập đọc: Trước cổng trời

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh - Tuần 8

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh - Tuần 8

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Tuần 8

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Tuần 8

Tập làm văn: Luyện tập văn tả cảnh -Tuần 8

Tập làm văn: Luyện tập văn tả cảnh -Tuần 8

Tuần 9. Con người với thiên nhiên

Tuần 9. Con người với thiên nhiên

Tập đọc: Cái gì quý giá nhất

Tập đọc: Cái gì quý giá nhất

Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 9

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 9

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Tập đọc: Đất Cà Mau

Tập đọc: Đất Cà Mau

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận - Tuần 9

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận - Tuần 9

Tập làm văn: Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Tập làm văn: Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 5

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu: Đại từ

Luyện từ và câu: Đại từ

Tuần 11. Giữ lấy màu xanh

Tuần 11. Giữ lấy màu xanh

Tập đọc: Chuyện một khu Vườn nhỏ

Tập đọc: Chuyện một khu Vườn nhỏ

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô

Chính tả: Luật bảo vệ môi trường

Chính tả: Luật bảo vệ môi trường

Kể chuyện: Người đi săn và con nai

Kể chuyện: Người đi săn và con nai

Tập đọc: Tiếng Vọng

Tập đọc: Tiếng Vọng

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh - Tuần 11

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh - Tuần 11

Luyện từ và câu: Quan hệ từ

Luyện từ và câu: Quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn - Tuần 11

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn - Tuần 11

Tuần 12. Giữ lấy màu xanh

Tuần 12. Giữ lấy màu xanh

Tập đọc: Mùa thảo Quả

Tập đọc: Mùa thảo Quả

Chính tả: Mùa thảo quả

Chính tả: Mùa thảo quả

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 12

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 12

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Tuần 13. Giữ lấy màu xanh

Tuần 13. Giữ lấy màu xanh

Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Chính tả: Hành trình của bầy ong

Chính tả: Hành trình của bầy ong

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 13

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 13

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình)

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Tuần 14. Vì hạnh phúc con người

Tuần 14. Vì hạnh phúc con người

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

Soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta

Soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Tuần15. Vì hạnh phúc con người

Tuần15. Vì hạnh phúc con người

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc

Chính tả (Nghe - viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Chính tả (Nghe - viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 15

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 15

Tuần 16. Vì hạnh phúc con người

Tuần 16. Vì hạnh phúc con người

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây

Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Tập đọc: Thầy cúng đi viện

Tập đọc: Thầy cúng đi viện

Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 16

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 16

Tập làm văn: Tả người

Tập làm văn: Tả người

Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường

Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

Tuần 17. Vì hạnh phúc con người

Tuần 17. Vì hạnh phúc con người

Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn

Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn

Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con

Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Tuần 19. Người công dân

Tuần 19. Người công dân

Luyện từ và câu: Ôn tập về câu

Luyện từ và câu: Ôn tập về câu

Chính tả (Nghe - viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Chính tả (Nghe - viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I - Tiếng Việt 5

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I - Tiếng Việt 5

Tập đọc: Người công dân số Một

Tập đọc: Người công dân số Một

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)

Luyện từ và câu: Câu ghép

Luyện từ và câu: Câu ghép

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)

Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo)

Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo)

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Tuần 20. Người công dân

Tuần 20. Người công dân

Chính tả: Cánh cam lạc mẹ

Chính tả: Cánh cam lạc mẹ

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tuần 21. Người công dân

Tuần 21. Người công dân

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Chính tả: Trí dũng song toàn

Chính tả: Trí dũng song toàn

Tập đọc: Tiếng rao đêm

Tập đọc: Tiếng rao đêm

Tập đọc: Trí dũng song toàn

Tập đọc: Trí dũng song toàn

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Chính tả (Nghe - viết): Hà Nội

Chính tả (Nghe - viết): Hà Nội

Tập đọc: Phân xử tài tình

Tập đọc: Phân xử tài tình

Tập đọc: Cao Bằng

Tập đọc: Cao Bằng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ - An ninh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ - An ninh

Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Chính tả: Cao Bằng

Chính tả: Cao Bằng

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê

Tập đọc: Chú đi tuần

Tập đọc: Chú đi tuần

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh

Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Chính tả bài Núi non hùng vĩ

Chính tả bài Núi non hùng vĩ

Tập đọc: Hộp thư bí mật

Tập đọc: Hộp thư bí mật

Tuần 25. Nhớ nguồn

Tuần 25. Nhớ nguồn

Chính tả: Ai là thủy tổ loài người

Chính tả: Ai là thủy tổ loài người

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Kể chuyện: Vì muôn dân

Kể chuyện: Vì muôn dân

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Tập làm văn: Tả đồ vật ( kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả đồ vật ( kiểm tra viết)

Tập đọc: Cửa sông

Tập đọc: Cửa sông

Tuần 26. Nhớ nguồn

Tuần 26. Nhớ nguồn

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Chính tả (Nghe-Viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Chính tả (Nghe-Viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tập làm văn: Tập viết đối thoại

Tập làm văn: Tập viết đối thoại

Tuần 27. Nhớ nguồn

Tuần 27. Nhớ nguồn

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Chính tả: Cửa sông

Chính tả: Cửa sông

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối

Tập đọc: Tranh làng Hồ

Tập đọc: Tranh làng Hồ

Tập làm văn: Tả cây cối (Kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả cây cối (Kiểm tra viết)

Tập đọc: Đất nước

Tập đọc: Đất nước

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Tuần 29. Nam và nữ

Tuần 29. Nam và nữ

Chính tả: Đất nước

Chính tả: Đất nước

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 5

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 5

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Kể chuyện Lớp trưởng của tôi

Kể chuyện Lớp trưởng của tôi

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

Tập đọc: Con gái

Tập đọc: Con gái

Tuần 30. Nam và nữ

Tuần 30. Nam và nữ

Chính tả: Cô gái của tương lai

Chính tả: Cô gái của tương lai

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Tập đọc: Thuần phục sư tử

Tập đọc: Thuần phục sư tử

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật

Chính tả: Tà áo dài Việt Nam

Chính tả: Tà áo dài Việt Nam

Tuần 31. Nam và nữ

Tuần 31. Nam và nữ

Tuần 32. Những chủ nhân tương lai

Tuần 32. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Công việc đầu tiên

Tập đọc: Công việc đầu tiên

Chính tả: Bầm ơi

Chính tả: Bầm ơi

Tập đọc: Bầm ơi

Tập đọc: Bầm ơi

Tập đọc: Út Vịnh

Tập đọc: Út Vịnh

Tập đọc: Những cánh buồm

Tập đọc: Những cánh buồm

Kể chuyện: Nhà vô địch

Kể chuyện: Nhà vô địch

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu hai chấm)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu hai chấm)

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Tuần 33. Những chủ nhân tương lai

Tuần 33. Những chủ nhân tương lai

Chính tả: Trong lời mẹ hát

Chính tả: Trong lời mẹ hát

Tập làm văn: Ôn tập về tả người

Tập làm văn: Ôn tập về tả người

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Tập đọc: Lớp học trên đường

Tập đọc: Lớp học trên đường

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu ngoặc kép)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu ngoặc kép)

Tuần 34. Những chủ nhân tương lai

Tuần 34. Những chủ nhân tương lai

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Chính tả: Sang năm con lên bảy

Chính tả: Sang năm con lên bảy

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Đơn từ

Đơn từ

Luyện tập: Tập làm văn lớp 5

Luyện tập: Tập làm văn lớp 5

Kể chuyện, thuật chuyện

Kể chuyện, thuật chuyện

Tả cây cối

Tả cây cối

Tả người

Tả người

Viết thư

Viết thư

Tả đồ vật

Tả đồ vật

Tả loài vật

Tả loài vật

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 6

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 6 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 166 giúp các em học sinh ôn tập, ...

Luyện từ và câu lớp 5: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) Luyện từ và câu lớp 5 tuần 34: Ôn tập về dấu câu - dấu gạch ngang là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 5 tập 2 ...

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 7

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 167, 168 giúp các em học sinh ôn ...

Kể chuyện lớp 5 tuần 34: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Kể chuyện lớp 5: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 156 giúp các ...

Chính tả lớp 5: Nghe - viết: Trong lời mẹ hát

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Trong lời mẹ hát là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 146, 147 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo củng cố các ...

Tập đọc lớp 5: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 146 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập, ...

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 4

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 4 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 164 giúp các em học sinh ôn tập, ...

Tập đọc lớp 5: Út Vịnh

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Út Vịnh là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 137 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các dạng bài ...

Tập làm văn lớp 5: Trả bài văn tả cảnh

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 158, 159 cho các em học sinh và thầy cô tham khảo, củng cố lại kỹ năng làm bài văn miêu tả, chữa lỗi, viết bổ ...

Tập làm văn lớp 5 tuần 31: Ôn tập về tả cảnh - Lập dàn ý

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh Tập làm văn lớp 5 tuần 31: Ôn tập về tả cảnh bao gồm các dàn ý cho tiết cho các bài văn mẫu tả cảnh SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 134 ...

Chính tả lớp 5 (Nhớ - viết): Sang năm con lên bảy

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Chính tả (Nhớ - viết): Sang năm con lên bảy Chính tả lớp 5: Nhớ - viết: Sang năm co lên bảy là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 154 cho các em học sinh tham ...

Tập làm văn lớp 5: Bài kiểm tra viết - Tả con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết) Tập làm văn lớp 5: Tả con vật (Kiểm tra viết) là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 5 tập 2 bao gồm các bài văn mẫu cho ...

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 2

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tuần 35 trang 162 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng Việt 5 phần ...

Tập làm văn lớp 5: Bài kiểm tra viết - Tả cảnh

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập làm văn - Bài kiểm tra viết - Tả cảnh Tập làm văn lớp 5 tuần 32: Bài kiểm tra viết - Tả cảnh bao gồm các bài văn mẫu hay và chọn lọc cho các đề văn SGK Tiếng Việt 5 tập 2 ...

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 1

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 lớp 5 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tuần 35 trang 162 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng Việt 5 chuẩn bị cho các bài ...

Tập làm văn lớp 5: Ôn tập về tả con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 123 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo ôn tập lại cách làm ...

Tập đọc lớp 5: Nếu trái đất thiếu trẻ con

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 158 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các ...

Kể chuyện lớp 5 tuần 33: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc giúp các em học sinh củng cố kỹ năng kể chuyện đã nghe, đã đọc về việc gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc trẻ ...

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 5

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 166 giúp các em học sinh ôn tập, ...

Tập làm văn lớp 5: Trả bài văn tả cây cối

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 116 cho các thầy cô tham khảo, chữa lỗi, khắc phục những nhược điểm cho bài tập làm văn viết cho các ...

1 2 3 4 .. > >>