Ngữ văn Lớp 5

Tuần 1. Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 1. Việt Nam - Tổ quốc em

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Chính tả: Nghe - viết: Việt Nam thân yêu

Chính tả: Nghe - viết: Việt Nam thân yêu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu - Từ đồng nghĩa

Luyện từ và câu - Từ đồng nghĩa

don viết 09:36 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:36 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 1

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 1

don viết 09:36 ngày 18/05/2018

Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến

Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Tuần 2. Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 2. Việt Nam - Tổ quốc em

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:36 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Sắc màu em yêu

Tập đọc: Sắc màu em yêu

don viết 09:36 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 2

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:36 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 2

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:36 ngày 18/05/2018

Tuần 3. Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 3. Việt Nam - Tổ quốc em

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Son Dong viết 09:36 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Lòng dân

Tập đọc: Lòng dân

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Chính tả: Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh

Chính tả: Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Son Dong viết 09:37 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 3

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 3

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:36 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Lòng dân (Tiếp theo)

Tập đọc: Lòng dân (Tiếp theo)

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 3

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 3

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tuần 4. Cánh chim hòa bình

Tuần 4. Cánh chim hòa bình

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Son Dong viết 09:37 ngày 18/05/2018

Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bài ca về trái đất

Tập đọc: Bài ca về trái đất

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 4

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 4

Son Dong viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tả cảnh - Tuần 4

Tập làm văn: Tả cảnh - Tuần 4

Son Dong viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tả cảnh

Tập làm văn: Tả cảnh

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tuần 5. Cánh chim hòa bình

Tuần 5. Cánh chim hòa bình

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Chính tả : Một chuyên gia máy xúc

Chính tả : Một chuyên gia máy xúc

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ê-mi-li, con

Tập đọc: Ê-mi-li, con

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tuần 5

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tuần 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:37 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Từ đồng âm

Luyện từ và câu: Từ đồng âm

Son Dong viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc

don viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tuần 6. Cánh chim hòa bình

Tuần 6. Cánh chim hòa bình

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:37 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 6

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 6

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: dùng từ đồng âm để chơi

Luyện từ và câu: dùng từ đồng âm để chơi

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 6

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 6

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Chính tả: Ê-mi-li, con

Chính tả: Ê-mi-li, con

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tuần 7. Con người với thiên nhiên

Tuần 7. Con người với thiên nhiên

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Chính tả: Dòng kinh quê hương

Chính tả: Dòng kinh quê hương

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Những người bạn tốt

Tập đọc: Những người bạn tốt

don viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa

Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam

Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 7

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 7

Son Dong viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tuần 8. Con người với thiên nhiên

Tuần 8. Con người với thiên nhiên

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh

Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 8

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 8

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Trước cổng trời

Tập đọc: Trước cổng trời

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh - Tuần 8

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh - Tuần 8

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Tuần 8

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Tuần 8

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập văn tả cảnh -Tuần 8

Tập làm văn: Luyện tập văn tả cảnh -Tuần 8

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tuần 9. Con người với thiên nhiên

Tuần 9. Con người với thiên nhiên

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:38 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cái gì quý giá nhất

Tập đọc: Cái gì quý giá nhất

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 9

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 9

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Đất Cà Mau

Tập đọc: Đất Cà Mau

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận - Tuần 9

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận - Tuần 9

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Tập làm văn: Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 5

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 5

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Đại từ

Luyện từ và câu: Đại từ

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tuần 11. Giữ lấy màu xanh

Tuần 11. Giữ lấy màu xanh

Son Dong viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chuyện một khu Vườn nhỏ

Tập đọc: Chuyện một khu Vườn nhỏ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Chính tả: Luật bảo vệ môi trường

Chính tả: Luật bảo vệ môi trường

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Người đi săn và con nai

Kể chuyện: Người đi săn và con nai

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tiếng Vọng

Tập đọc: Tiếng Vọng

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh - Tuần 11

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh - Tuần 11

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:39 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Quan hệ từ

Luyện từ và câu: Quan hệ từ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn - Tuần 11

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn - Tuần 11

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tuần 12. Giữ lấy màu xanh

Tuần 12. Giữ lấy màu xanh

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Mùa thảo Quả

Tập đọc: Mùa thảo Quả

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Chính tả: Mùa thảo quả

Chính tả: Mùa thảo quả

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 12

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 12

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Tập làm văn: Luyện tập tả người

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Tuần 13. Giữ lấy màu xanh

Tuần 13. Giữ lấy màu xanh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Chính tả: Hành trình của bầy ong

Chính tả: Hành trình của bầy ong

don viết 09:39 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 13

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 13

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tuần 14. Vì hạnh phúc con người

Tuần 14. Vì hạnh phúc con người

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta

Soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tuần15. Vì hạnh phúc con người

Tuần15. Vì hạnh phúc con người

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc

Son Dong viết 09:41 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Chính tả (Nghe - viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 15

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 15

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tuần 16. Vì hạnh phúc con người

Tuần 16. Vì hạnh phúc con người

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây

Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Thầy cúng đi viện

Tập đọc: Thầy cúng đi viện

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

don viết 09:40 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 16

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 16

Son Dong viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tả người

Tập làm văn: Tả người

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:40 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường

Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:40 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tuần 17. Vì hạnh phúc con người

Tuần 17. Vì hạnh phúc con người

don viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn

Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn

Son Dong viết 09:41 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con

Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tuần 19. Người công dân

Tuần 19. Người công dân

don viết 09:42 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập về câu

Luyện từ và câu: Ôn tập về câu

Son Dong viết 09:40 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Chính tả (Nghe - viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I - Tiếng Việt 5

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I - Tiếng Việt 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người công dân số Một

Tập đọc: Người công dân số Một

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:41 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

don viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)

Son Dong viết 09:41 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Câu ghép

Luyện từ và câu: Câu ghép

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo)

Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

don viết 09:42 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép

Son Dong viết 09:41 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tuần 20. Người công dân

Tuần 20. Người công dân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Chính tả: Cánh cam lạc mẹ

Chính tả: Cánh cam lạc mẹ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:41 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

don viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tuần 21. Người công dân

Tuần 21. Người công dân

Son Dong viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:42 ngày 18/05/2018

Chính tả: Trí dũng song toàn

Chính tả: Trí dũng song toàn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tiếng rao đêm

Tập đọc: Tiếng rao đêm

don viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Trí dũng song toàn

Tập đọc: Trí dũng song toàn

Son Dong viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:42 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

don viết 09:41 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Hà Nội

Chính tả (Nghe - viết): Hà Nội

Son Dong viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Phân xử tài tình

Tập đọc: Phân xử tài tình

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cao Bằng

Tập đọc: Cao Bằng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ - An ninh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ - An ninh

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình

don viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Son Dong viết 09:41 ngày 18/05/2018

Chính tả: Cao Bằng

Chính tả: Cao Bằng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:41 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chú đi tuần

Tập đọc: Chú đi tuần

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh

don viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình

Son Dong viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:42 ngày 18/05/2018

Chính tả bài Núi non hùng vĩ

Chính tả bài Núi non hùng vĩ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Hộp thư bí mật

Tập đọc: Hộp thư bí mật

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tuần 25. Nhớ nguồn

Tuần 25. Nhớ nguồn

don viết 09:42 ngày 18/05/2018

Chính tả: Ai là thủy tổ loài người

Chính tả: Ai là thủy tổ loài người

Son Dong viết 09:42 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:42 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Vì muôn dân

Kể chuyện: Vì muôn dân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

don viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tả đồ vật ( kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả đồ vật ( kiểm tra viết)

Son Dong viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cửa sông

Tập đọc: Cửa sông

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tuần 26. Nhớ nguồn

Tuần 26. Nhớ nguồn

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Chính tả (Nghe-Viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

don viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Son Dong viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:42 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:42 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tập viết đối thoại

Tập làm văn: Tập viết đối thoại

don viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tuần 27. Nhớ nguồn

Tuần 27. Nhớ nguồn

Son Dong viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:43 ngày 18/05/2018

Chính tả: Cửa sông

Chính tả: Cửa sông

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tranh làng Hồ

Tập đọc: Tranh làng Hồ

don viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tả cây cối (Kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả cây cối (Kiểm tra viết)

Son Dong viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Đất nước

Tập đọc: Đất nước

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:42 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tuần 29. Nam và nữ

Tuần 29. Nam và nữ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Chính tả: Đất nước

Chính tả: Đất nước

don viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 5

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 5

Son Dong viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:43 ngày 18/05/2018

Kể chuyện Lớp trưởng của tôi

Kể chuyện Lớp trưởng của tôi

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:42 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

don viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Con gái

Tập đọc: Con gái

Son Dong viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tuần 30. Nam và nữ

Tuần 30. Nam và nữ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:43 ngày 18/05/2018

Chính tả: Cô gái của tương lai

Chính tả: Cô gái của tương lai

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Thuần phục sư tử

Tập đọc: Thuần phục sư tử

don viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Son Dong viết 09:43 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật

don viết 09:43 ngày 18/05/2018

Chính tả: Tà áo dài Việt Nam

Chính tả: Tà áo dài Việt Nam

Son Dong viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tuần 31. Nam và nữ

Tuần 31. Nam và nữ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tuần 32. Những chủ nhân tương lai

Tuần 32. Những chủ nhân tương lai

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Công việc đầu tiên

Tập đọc: Công việc đầu tiên

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:42 ngày 18/05/2018

Chính tả: Bầm ơi

Chính tả: Bầm ơi

don viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bầm ơi

Tập đọc: Bầm ơi

Son Dong viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Út Vịnh

Tập đọc: Út Vịnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Những cánh buồm

Tập đọc: Những cánh buồm

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:43 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Nhà vô địch

Kể chuyện: Nhà vô địch

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:44 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu hai chấm)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu hai chấm)

don viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Son Dong viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:43 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tuần 33. Những chủ nhân tương lai

Tuần 33. Những chủ nhân tương lai

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:43 ngày 18/05/2018

Chính tả: Trong lời mẹ hát

Chính tả: Trong lời mẹ hát

don viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Ôn tập về tả người

Tập làm văn: Ôn tập về tả người

Son Dong viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:44 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Lớp học trên đường

Tập đọc: Lớp học trên đường

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:43 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu ngoặc kép)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu ngoặc kép)

don viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tuần 34. Những chủ nhân tương lai

Tuần 34. Những chủ nhân tương lai

Son Dong viết 09:43 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:43 ngày 18/05/2018

Chính tả: Sang năm con lên bảy

Chính tả: Sang năm con lên bảy

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:44 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5

don viết 09:44 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Son Dong viết 09:43 ngày 18/05/2018

Đơn từ

Đơn từ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:43 ngày 18/05/2018

Luyện tập: Tập làm văn lớp 5

Luyện tập: Tập làm văn lớp 5

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:43 ngày 18/05/2018

Kể chuyện, thuật chuyện

Kể chuyện, thuật chuyện

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tả cây cối

Tả cây cối

don viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tả người

Tả người

Son Dong viết 09:44 ngày 18/05/2018

Viết thư

Viết thư

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:44 ngày 18/05/2018

Tả đồ vật

Tả đồ vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tả loài vật

Tả loài vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:44 ngày 18/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 6

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 6 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 166 giúp các em học sinh ôn tập, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:00 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 5: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) Luyện từ và câu lớp 5 tuần 34: Ôn tập về dấu câu - dấu gạch ngang là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 5 tập 2 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:00 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 7

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 167, 168 giúp các em học sinh ôn ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:00 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 5 tuần 34: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Kể chuyện lớp 5: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 156 giúp các ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:00 ngày 31/05/2018

Chính tả lớp 5: Nghe - viết: Trong lời mẹ hát

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Trong lời mẹ hát là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 146, 147 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo củng cố các ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:00 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 5: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 146 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập, ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:00 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 4

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 4 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 164 giúp các em học sinh ôn tập, ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:59 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 5: Út Vịnh

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Út Vịnh là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 137 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các dạng bài ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:59 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5: Trả bài văn tả cảnh

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 158, 159 cho các em học sinh và thầy cô tham khảo, củng cố lại kỹ năng làm bài văn miêu tả, chữa lỗi, viết bổ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:59 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5 tuần 31: Ôn tập về tả cảnh - Lập dàn ý

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh Tập làm văn lớp 5 tuần 31: Ôn tập về tả cảnh bao gồm các dàn ý cho tiết cho các bài văn mẫu tả cảnh SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 134 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:59 ngày 31/05/2018

Chính tả lớp 5 (Nhớ - viết): Sang năm con lên bảy

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Chính tả (Nhớ - viết): Sang năm con lên bảy Chính tả lớp 5: Nhớ - viết: Sang năm co lên bảy là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 154 cho các em học sinh tham ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:59 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5: Bài kiểm tra viết - Tả con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết) Tập làm văn lớp 5: Tả con vật (Kiểm tra viết) là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 5 tập 2 bao gồm các bài văn mẫu cho ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:59 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 2

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tuần 35 trang 162 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng Việt 5 phần ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:58 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5: Bài kiểm tra viết - Tả cảnh

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập làm văn - Bài kiểm tra viết - Tả cảnh Tập làm văn lớp 5 tuần 32: Bài kiểm tra viết - Tả cảnh bao gồm các bài văn mẫu hay và chọn lọc cho các đề văn SGK Tiếng Việt 5 tập 2 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:58 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 1

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 lớp 5 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tuần 35 trang 162 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng Việt 5 chuẩn bị cho các bài ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:58 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5: Ôn tập về tả con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 123 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo ôn tập lại cách làm ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:58 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 5: Nếu trái đất thiếu trẻ con

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 158 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:58 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 5 tuần 33: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc giúp các em học sinh củng cố kỹ năng kể chuyện đã nghe, đã đọc về việc gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc trẻ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:58 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 5

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 166 giúp các em học sinh ôn tập, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:58 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5: Trả bài văn tả cây cối

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 116 cho các thầy cô tham khảo, chữa lỗi, khắc phục những nhược điểm cho bài tập làm văn viết cho các ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:58 ngày 31/05/2018
1 2 3 4 .. > >>