Ngữ văn Lớp 5

Tuần 1. Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 1. Việt Nam - Tổ quốc em

Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Chính tả: Nghe - viết: Việt Nam thân yêu

Chính tả: Nghe - viết: Việt Nam thân yêu

Luyện từ và câu - Từ đồng nghĩa

Luyện từ và câu - Từ đồng nghĩa

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 1

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 1

Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến

Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến

Tuần 2. Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 2. Việt Nam - Tổ quốc em

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Tập đọc: Sắc màu em yêu

Tập đọc: Sắc màu em yêu

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 2

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 2

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 2

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 2

Tuần 3. Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 3. Việt Nam - Tổ quốc em

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tập đọc: Lòng dân

Tập đọc: Lòng dân

Chính tả: Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh

Chính tả: Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 3

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 3

Tập đọc: Lòng dân (Tiếp theo)

Tập đọc: Lòng dân (Tiếp theo)

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 3

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 3

Tuần 4. Cánh chim hòa bình

Tuần 4. Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Tập đọc: Bài ca về trái đất

Tập đọc: Bài ca về trái đất

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 4

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 4

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Tập làm văn: Tả cảnh - Tuần 4

Tập làm văn: Tả cảnh - Tuần 4

Tập làm văn: Tả cảnh

Tập làm văn: Tả cảnh

Tuần 5. Cánh chim hòa bình

Tuần 5. Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

Chính tả : Một chuyên gia máy xúc

Chính tả : Một chuyên gia máy xúc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình

Tập đọc: Ê-mi-li, con

Tập đọc: Ê-mi-li, con

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tuần 5

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tuần 5

Luyện từ và câu: Từ đồng âm

Luyện từ và câu: Từ đồng âm

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc

Tuần 6. Cánh chim hòa bình

Tuần 6. Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 6

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 6

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Luyện từ và câu: dùng từ đồng âm để chơi

Luyện từ và câu: dùng từ đồng âm để chơi

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 6

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 6

Chính tả: Ê-mi-li, con

Chính tả: Ê-mi-li, con

Tuần 7. Con người với thiên nhiên

Tuần 7. Con người với thiên nhiên

Chính tả: Dòng kinh quê hương

Chính tả: Dòng kinh quê hương

Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Tập đọc: Những người bạn tốt

Tập đọc: Những người bạn tốt

Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa

Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa

Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam

Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 7

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 7

Tuần 8. Con người với thiên nhiên

Tuần 8. Con người với thiên nhiên

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh

Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 8

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 8

Tập đọc: Trước cổng trời

Tập đọc: Trước cổng trời

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh - Tuần 8

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh - Tuần 8

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Tuần 8

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Tuần 8

Tập làm văn: Luyện tập văn tả cảnh -Tuần 8

Tập làm văn: Luyện tập văn tả cảnh -Tuần 8

Tuần 9. Con người với thiên nhiên

Tuần 9. Con người với thiên nhiên

Tập đọc: Cái gì quý giá nhất

Tập đọc: Cái gì quý giá nhất

Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 9

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 9

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Tập đọc: Đất Cà Mau

Tập đọc: Đất Cà Mau

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận - Tuần 9

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận - Tuần 9

Tập làm văn: Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Tập làm văn: Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 5

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu: Đại từ

Luyện từ và câu: Đại từ

Tuần 11. Giữ lấy màu xanh

Tuần 11. Giữ lấy màu xanh

Tập đọc: Chuyện một khu Vườn nhỏ

Tập đọc: Chuyện một khu Vườn nhỏ

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô

Chính tả: Luật bảo vệ môi trường

Chính tả: Luật bảo vệ môi trường

Kể chuyện: Người đi săn và con nai

Kể chuyện: Người đi săn và con nai

Tập đọc: Tiếng Vọng

Tập đọc: Tiếng Vọng

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh - Tuần 11

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh - Tuần 11

Luyện từ và câu: Quan hệ từ

Luyện từ và câu: Quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn - Tuần 11

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn - Tuần 11

Tuần 12. Giữ lấy màu xanh

Tuần 12. Giữ lấy màu xanh

Tập đọc: Mùa thảo Quả

Tập đọc: Mùa thảo Quả

Chính tả: Mùa thảo quả

Chính tả: Mùa thảo quả

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 12

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 12

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Tuần 13. Giữ lấy màu xanh

Tuần 13. Giữ lấy màu xanh

Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Chính tả: Hành trình của bầy ong

Chính tả: Hành trình của bầy ong

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 13

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 13

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình)

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Tuần 14. Vì hạnh phúc con người

Tuần 14. Vì hạnh phúc con người

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

Soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta

Soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Tuần15. Vì hạnh phúc con người

Tuần15. Vì hạnh phúc con người

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc

Chính tả (Nghe - viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Chính tả (Nghe - viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 15

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 15

Tuần 16. Vì hạnh phúc con người

Tuần 16. Vì hạnh phúc con người

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây

Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

Tập đọc: Thầy cúng đi viện

Tập đọc: Thầy cúng đi viện

Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 16

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 16

Tập làm văn: Tả người

Tập làm văn: Tả người

Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường

Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

Tuần 17. Vì hạnh phúc con người

Tuần 17. Vì hạnh phúc con người

Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn

Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn

Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con

Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Tuần 19. Người công dân

Tuần 19. Người công dân

Luyện từ và câu: Ôn tập về câu

Luyện từ và câu: Ôn tập về câu

Chính tả (Nghe - viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Chính tả (Nghe - viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I - Tiếng Việt 5

Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I - Tiếng Việt 5

Tập đọc: Người công dân số Một

Tập đọc: Người công dân số Một

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)

Luyện từ và câu: Câu ghép

Luyện từ và câu: Câu ghép

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)

Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo)

Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo)

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân

Tuần 20. Người công dân

Tuần 20. Người công dân

Chính tả: Cánh cam lạc mẹ

Chính tả: Cánh cam lạc mẹ

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tuần 21. Người công dân

Tuần 21. Người công dân

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Chính tả: Trí dũng song toàn

Chính tả: Trí dũng song toàn

Tập đọc: Tiếng rao đêm

Tập đọc: Tiếng rao đêm

Tập đọc: Trí dũng song toàn

Tập đọc: Trí dũng song toàn

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Tập đọc: Lập làng giữ biển

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Chính tả (Nghe - viết): Hà Nội

Chính tả (Nghe - viết): Hà Nội

Tập đọc: Phân xử tài tình

Tập đọc: Phân xử tài tình

Tập đọc: Cao Bằng

Tập đọc: Cao Bằng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ - An ninh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ - An ninh

Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Chính tả: Cao Bằng

Chính tả: Cao Bằng

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê

Tập đọc: Chú đi tuần

Tập đọc: Chú đi tuần

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh

Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Chính tả bài Núi non hùng vĩ

Chính tả bài Núi non hùng vĩ

Tập đọc: Hộp thư bí mật

Tập đọc: Hộp thư bí mật

Tuần 25. Nhớ nguồn

Tuần 25. Nhớ nguồn

Chính tả: Ai là thủy tổ loài người

Chính tả: Ai là thủy tổ loài người

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Kể chuyện: Vì muôn dân

Kể chuyện: Vì muôn dân

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Tập làm văn: Tả đồ vật ( kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả đồ vật ( kiểm tra viết)

Tập đọc: Cửa sông

Tập đọc: Cửa sông

Tuần 26. Nhớ nguồn

Tuần 26. Nhớ nguồn

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Chính tả (Nghe-Viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Chính tả (Nghe-Viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tập làm văn: Tập viết đối thoại

Tập làm văn: Tập viết đối thoại

Tuần 27. Nhớ nguồn

Tuần 27. Nhớ nguồn

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Chính tả: Cửa sông

Chính tả: Cửa sông

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối

Tập đọc: Tranh làng Hồ

Tập đọc: Tranh làng Hồ

Tập làm văn: Tả cây cối (Kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả cây cối (Kiểm tra viết)

Tập đọc: Đất nước

Tập đọc: Đất nước

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

Tuần 29. Nam và nữ

Tuần 29. Nam và nữ

Chính tả: Đất nước

Chính tả: Đất nước

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 5

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 5

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Kể chuyện Lớp trưởng của tôi

Kể chuyện Lớp trưởng của tôi

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

Tập đọc: Con gái

Tập đọc: Con gái

Tuần 30. Nam và nữ

Tuần 30. Nam và nữ

Chính tả: Cô gái của tương lai

Chính tả: Cô gái của tương lai

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Tập đọc: Thuần phục sư tử

Tập đọc: Thuần phục sư tử

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật

Chính tả: Tà áo dài Việt Nam

Chính tả: Tà áo dài Việt Nam

Tuần 31. Nam và nữ

Tuần 31. Nam và nữ

Tuần 32. Những chủ nhân tương lai

Tuần 32. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Công việc đầu tiên

Tập đọc: Công việc đầu tiên

Chính tả: Bầm ơi

Chính tả: Bầm ơi

Tập đọc: Bầm ơi

Tập đọc: Bầm ơi

Tập đọc: Út Vịnh

Tập đọc: Út Vịnh

Tập đọc: Những cánh buồm

Tập đọc: Những cánh buồm

Kể chuyện: Nhà vô địch

Kể chuyện: Nhà vô địch

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu hai chấm)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu hai chấm)

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật

Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Tuần 33. Những chủ nhân tương lai

Tuần 33. Những chủ nhân tương lai

Chính tả: Trong lời mẹ hát

Chính tả: Trong lời mẹ hát

Tập làm văn: Ôn tập về tả người

Tập làm văn: Ôn tập về tả người

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Tập đọc: Lớp học trên đường

Tập đọc: Lớp học trên đường

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu ngoặc kép)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu ngoặc kép)

Tuần 34. Những chủ nhân tương lai

Tuần 34. Những chủ nhân tương lai

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Chính tả: Sang năm con lên bảy

Chính tả: Sang năm con lên bảy

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em

Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5

Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Đơn từ

Đơn từ

Luyện tập: Tập làm văn lớp 5

Luyện tập: Tập làm văn lớp 5

Kể chuyện, thuật chuyện

Kể chuyện, thuật chuyện

Tả cây cối

Tả cây cối

Tả người

Tả người

Viết thư

Viết thư

Tả đồ vật

Tả đồ vật

Tả loài vật

Tả loài vật

Tả giàn hoa giấy, hoa thiên lý hay – Tả giàn cây leo lớp 5

Hướng dẫn miêu tả giàn hoa giấy, giàn hoa thiên lý miêu tả giàn cây leo tiếng Việt lớp 5 6. Có những loài cây, loài hoa vô cùng đặc biệt về màu sắc, về kích thước, về hình dáng, vể loại… Chẳng ...

Tả Đầm Sen lớp 5 - Bài văn miêu tả khu vui chơi giải trí mà em thích

Hướng dẫn làm bài văn miêu tả khu vui chơi giải trí mà em thích nhất mà trong bài này là tả khu vui chơi đầm sen ở TPHCM. Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu vui chơi giải trí của con người cũng ...

Bài văn Tả bác bảo vệ trường em lớp 5

Hướng dẫn các em làm bài văn miêu tả bác bảo vệ trường em hay tiếng Việt lơp 5 THCS. Trong cuộc sống xô bồ và vội vã, con người ta thường chỉ chú ý tới những gì là nổi bật, là quá quen thuộc mà quên ...

Tả một ca sĩ đang biểu diễn lớp 5

Bài tập làm văn miêu tả ca sĩ em yêu thích đang biểu diễn, tả ca sĩ biểu diễn trên sân khấu lớp 5. Những câu ca, tiếng hát rất dễ đi vào lòng người bởi giai điệu, bởi lời ca, và cả bởi cái cách mà ...

Bài văn Tả em gái, chị gái của em lớp 5

Bài văn mẫu miêu tả em gái của em, chị gái của em tả người thân mà em yêu quý nhất. Ông bà ta có câu:"Chị ngã em nâng." chẳng phải là quá xa lạ gì với mỗi người con của dải đất hình chữ S cong cong ...

Tả mẹ của em lớp 5 - Bài văn miêu tả hay nhất

Hướng dẫn chi tiết các bạn làm bài văn miêu tả mẹ của mình hay nhất với 2 bài văn mẫu tham khảo chương trình văn lớp 4 5 6 7. Mẹ - nhắc đến người là lòng mỗi người lại trào lên một nỗi niềm yêu ...

Bài văn Tả con công trong vườn thú lớp 5

Hướng dẫn làm bài văn miêu tả con công trong sở thú vườn thú mà em nhìn thấy. Những câu đồng dao dí dỏm đã đi theo ta suốt những năm tháng tuổi thơ. Bốn câu đồng dao trên đã nói về một con công đang ...

Bài văn Tả lăng Bác Hồ lớp 5

"Chuyện kể rằng trước lúc Người đi xa, Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ..." Những lời ca tha thiết cất lên khiến trái tim mỗi người con Việt Nam ngày nay không khỏi bồi hồi và xúc động bởi đó là những ...

Bài văn Tả buổi lễ khai giảng trường em lớp 5

Hướng dẫn làm bài tập làm văn miêu tả buổi lễ khai giảng năm học mới ở trường em lớp 5 hay nhất. Suốt quãng thời gian dài cắp sách đến trường, mỗi chúng ta - những người đang và đã từng là học sinh ...

Bài văn Tả cơn mưa rào lớp 5

Hướng dẫn làm bài văn miêu tả cơn mưa rào mùa hạ, cơn mưa rào ở quê em ở trên phố nơi em đang ở. Những câu thơ trong bài thơ mưa của Trần Đăng Khoa như tái hiện lại trước mắt ta khung cảnh cơn mưa rào ...

Bài văn miêu tả lớp học của em lớp 5 6

Hướng dẫn làm bài văn miêu tả lớp học của em trong chương trình ngữ văn lớp 5 6 7 hay nhất. Lớp học là "ngôi nhà nhỏ riêng" trong ngôi nhà chung lớn mang tên mái trường. Lớp học - nơi diễn ra những ...

Tả cây xoài lớp 5 - Bài văn miêu tả cây xoài trong vườn nhà em

Tả cây xoài lớp 5, miêu tả cây xoài nhà em trong vườn nhà em đang trồng. Văn miêu tả - một thể loại trong các mức độ của phần tập làm văn mà học sinh nào cũng từng phải học qua. Những đề văn miêu tả ...

Bài văn miêu tả anh trai, tả em trai của em lớp 5

HƯớng dẫn làm bài văn miêu tả anh trai của em, miêu tả em trai của em người thân trong gia đình mà em yêu quý. Mỗi chúng ta thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha ...

Tả mẹ của em đang nấu cơm, miêu tả mẹ đang làm việc lớp 5

Hướng dẫn làm bài văn tả mẹ đang làm việc hoặc làm 1 hoạt động nào đó như tả mẹ đang nấu cơm, mẹ đang làm việc nhà dọn dẹp nhà cửa làm bếp hoặc chăm sóc em khi em bị ốm. Hình ảnh người mẹ luôn là ...

Tả ngôi trường của em lớp 5

Hướng dẫn làm bài văn miêu tả ngôi trường em đang học, mái trường của em lớp 5 hay nhất. "Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, ." Những câu hát tuổi thơ vang lên gợi nhắc ta về một vùng trời ...

Bài văn Tả mẹ của em khi em bị ốm lớp 5

Hướng dẫn làm bài văn miêu tả mẹ em chăm sóc em khi em bị ốm hoặc cha em khi em bị ốm. Chúng ta thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của những người thân yêu ...

Tả cây cam lớp 5 - Bài văn miêu tả cây cam trong vườn nhà em

Hướng dẫn làm bài văn miêu tảy cây cam nhà em Những trái thơm quả ngọt hằng ngày chúng ta được thưởng thức; những món quà tự nhiên mà hằng năm chúng ta vẫn nhận lấy như một lẽ thường tình tự nhiên ...

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1, Tập 2 | Giải VBT Tiếng Việt 5 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Tiếng Việt lớp 5, bên cạnh loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt 5 được biên soạn bám sát theo nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 giúp bạn học tốt môn ...

Tuyển tập những bài văn hay lớp 5 | Văn mẫu lớp 5

Để làm tốt các bài tập làm văn lớp 5, bên cạnh các bài , VietJack giới thiệu loạt bài Tuyển tập các bài văn hay và văn mẫu lớp 5 gồm đầy đủ các bài Văn tả người, Văn tả cảnh, Văn tả cây cối, Văn ...

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 | Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Để học tốt Tiếng Việt 5 hay nhất tại VietJack

Để học tốt các môn học lớp 5, VietJack giới thiệu loạt bài trả lời câu hỏi Tiếng Việt 5 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 giúp bạn học tốt môn Tiếng Việt 5 ...

1 2 3 4 .. > >>