Ngữ văn Lớp 4

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:18 ngày 18/05/2018

Tuần 1. Thương người như thể thương thân

Tuần 1. Thương người như thể thương thân

don viết 09:17 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể

Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể

Son Dong viết 09:18 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:18 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện

Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:18 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Mẹ ốm

Tập đọc: Mẹ ốm

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:17 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nhân vật trong truyện

Tập làm văn: Nhân vật trong truyện

don viết 09:18 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

Son Dong viết 09:19 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:18 ngày 18/05/2018

Tuần 2. Thương người như thể thương thân

Tuần 2. Thương người như thể thương thân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:18 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu - đoàn kết

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu - đoàn kết

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Truyện cổ nước mình

Tập đọc: Truyện cổ nước mình

don viết 09:18 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Mười năm cõng bạn đi học

Chính tả (Nghe - viết): Mười năm cõng bạn đi học

Son Dong viết 09:18 ngày 18/05/2018

Kể chuyện đã nghe đã đọc

Kể chuyện đã nghe đã đọc

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:18 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Dấu hai chấm

Luyện từ và câu: Dấu hai chấm

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:18 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật

Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:18 ngày 18/05/2018

Luyện tập dấu hai chấm

Luyện tập dấu hai chấm

don viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập làm văn tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

Tập làm văn tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

Son Dong viết 09:18 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Thư thăm bạn

Tập đọc: Thư thăm bạn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:18 ngày 18/05/2018

Tuần 3. Thương người như thể thương thân

Tuần 3. Thương người như thể thương thân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:18 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu từ đơn và từ phức

Luyện từ và câu từ đơn và từ phức

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:19 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Cháu nghe câu chuyện của bà

Chính tả (Nghe - viết): Cháu nghe câu chuyện của bà

don viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người ăn xin

Tập đọc: Người ăn xin

Son Dong viết 09:18 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:18 ngày 18/05/2018

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:18 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:18 ngày 18/05/2018

Tuần 4. Măng mọc thẳng

Tuần 4. Măng mọc thẳng

don viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Viết thư

Tập làm văn: Viết thư

Son Dong viết 09:19 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy

Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Một người chính trực

Tập đọc: Một người chính trực

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tre Việt Nam

Tập đọc: Tre Việt Nam

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:19 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - Viết): Truyện cổ tích nước mình

Chính tả (Nghe - Viết): Truyện cổ tích nước mình

don viết 09:18 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy

Son Dong viết 09:18 ngày 18/05/2018

Kể chuyện một nhà thơ chân chính

Kể chuyện một nhà thơ chân chính

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:19 ngày 18/05/2018

Luyện tập: Từ ghép và từ láy

Luyện tập: Từ ghép và từ láy

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Cốt truyện

Tập làm văn: Cốt truyện

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tuần 5. Măng mọc thẳng

Tuần 5. Măng mọc thẳng

don viết 09:19 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - Viết): Những hạt thóc giống

Chính tả (Nghe - Viết): Những hạt thóc giống

Son Dong viết 09:18 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:19 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện: kể chuyện đã nghe, đã đọc

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Những hạt thóc giống

Tập đọc: Những hạt thóc giống

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:20 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu : Danh từ

Luyện từ và câu : Danh từ

don viết 09:19 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực-Tự trọng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực-Tự trọng

Son Dong viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tuần 6. Măng mọc thẳng

Tuần 6. Măng mọc thẳng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Gà Trống và Cáo

Tập đọc: Gà Trống và Cáo

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:19 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Người viết truyện thật thà

Chính tả (Nghe - viết): Người viết truyện thật thà

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:19 ngày 18/05/2018

Luyện tập: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Luyện tập: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

don viết 09:19 ngày 18/05/2018

Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc

Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc

Son Dong viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca

Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:19 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:19 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ trung thực - Tự trọng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ trung thực - Tự trọng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Trung thu độc lập

Tập đọc: Trung thu độc lập

don viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chị em tôi

Tập đọc: Chị em tôi

Son Dong viết 09:20 ngày 18/05/2018

Kể chuyện lời ước dưới trăng

Kể chuyện lời ước dưới trăng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:19 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Luyện từ và câu: luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:19 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: cách viết người, tên địa lí Việt Nam

Luyện từ và câu: cách viết người, tên địa lí Việt Nam

don viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Son Dong viết 09:19 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nhớ-viết): Gà Trống và Cáo

Chính tả (Nhớ-viết): Gà Trống và Cáo

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:19 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-viết): Trung thu độc lập

Chính tả (Nghe-viết): Trung thu độc lập

don viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ở vương quốc tương lai

Tập đọc: Ở vương quốc tương lai

Son Dong viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:20 ngày 18/05/2018

Kể chuyện : kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện : kể chuyện đã nghe, đã đọc

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:20 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Luyện từ và câu: cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:19 ngày 18/05/2018

Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép

Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép

don viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh

Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh

Son Dong viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:19 ngày 18/05/2018

Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:20 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:19 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-viết): Thợ rèn

Chính tả (Nghe-viết): Thợ rèn

don viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát

Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát

Son Dong viết 09:19 ngày 18/05/2018

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:20 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Động từ

Luyện từ và câu: Động từ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tuần 11. Có chí thì nên

Tuần 11. Có chí thì nên

don viết 09:21 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nhớ-viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Chính tả (Nhớ-viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Son Dong viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì I

Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì I

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ông trạng thả diều

Tập đọc: Ông trạng thả diều

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:20 ngày 18/05/2018

Kể chuyện : Bàn chân kì diệu

Kể chuyện : Bàn chân kì diệu

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:20 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

don viết 09:20 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Tính từ

Luyện từ và câu: Tính từ

Son Dong viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Có chí thì nên

Tập đọc: Có chí thì nên

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tuần 12. Có chí thì nên

Tuần 12. Có chí thì nên

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:20 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực

Chính tả (Nghe-viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực

don viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

Tập đọc: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

Son Dong viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Vẽ trứng

Tập đọc: Vẽ trứng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:20 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí-Nghị lực

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí-Nghị lực

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:20 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: tính từ (tiếp theo)

Luyện từ và câu: tính từ (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tuần 13. Có chí thì nên

Tuần 13. Có chí thì nên

don viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: kết bài trong bài văn kể chuyện

Tập làm văn: kết bài trong bài văn kể chuyện

Son Dong viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: kể chuyện (kiểm tra viết)

Tập làm văn: kể chuyện (kiểm tra viết)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:20 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-viết): Người tìm đường lên các vì sao

Chính tả (Nghe-viết): Người tìm đường lên các vì sao

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao

Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:21 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

don viết 09:20 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: câu hỏi và dấu chấm hỏi

Luyện từ và câu: câu hỏi và dấu chấm hỏi

Son Dong viết 09:20 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Văn hay chữ tốt

Tập đọc: Văn hay chữ tốt

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tuần 14. Tiếng sáo diều

Tuần 14. Tiếng sáo diều

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: ôn tập văn kể chuyện

Tập làm văn: ôn tập văn kể chuyện

don viết 09:21 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-viết): Chú đất nung

Chính tả (Nghe-viết): Chú đất nung

Son Dong viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chú đất nung

Tập đọc: Chú đất nung

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:20 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: búp bê của ai

Kể chuyện: búp bê của ai

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập là văn: Thế nào là miêu tả

Tập là văn: Thế nào là miêu tả

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:20 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

don viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)

Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)

Son Dong viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn: cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ

Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:21 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác

Luyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:21 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: Đồ chơi- Trò chơi

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: Đồ chơi- Trò chơi

don viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tuần 15. Tiếng sáo diều

Tuần 15. Tiếng sáo diều

Son Dong viết 09:21 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-viết): Cánh diều tuổi thơ

Chính tả (Nghe-viết): Cánh diều tuổi thơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:21 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tuổi ngựa

Tập đọc: Tuổi ngựa

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tuần 16. Tiếng sáo diều

Tuần 16. Tiếng sáo diều

don viết 09:20 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Quan sát đồ vật

Tập làm văn: Quan sát đồ vật

Son Dong viết 09:21 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Kéo co

Chính tả (Nghe - viết): Kéo co

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Kéo co

Tập đọc: Kéo co

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá Bống"

Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá Bống"

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:21 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Câu kể

Luyện từ và câu: Câu kể

don viết 09:21 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tuần 17. Tiếng sáo diều

Tuần 17. Tiếng sáo diều

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:21 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-viết): Mùa đông trên rẻo cao

Chính tả (Nghe-viết): Mùa đông trên rẻo cao

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật

don viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

Son Dong viết 09:21 ngày 18/05/2018

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:21 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì

Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

don viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tuần 19. Người ta là hoa đất

Tuần 19. Người ta là hoa đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I

Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:21 ngày 18/05/2018

Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập

Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập

don viết 09:21 ngày 18/05/2018

Kể chuyện bác đánh cá và gã hung thần

Kể chuyện bác đánh cá và gã hung thần

Son Dong viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bốn anh tài

Tập đọc: Bốn anh tài

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:21 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu kể Ai làm gì?

Luyện từ và câu kể Ai làm gì?

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

don viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người

Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người

Son Dong viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)

Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tuần 20. Người ta là hoa đất

Tuần 20. Người ta là hoa đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:21 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì

Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì

don viết 09:22 ngày 18/05/2018

Chính tả: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp

Chính tả: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (Kiếm tra viết)

Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (Kiếm tra viết)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn

Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

don viết 09:21 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sức khỏe

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sức khỏe

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào

Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tuần 21. Người ta là hoa đất

Tuần 21. Người ta là hoa đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:21 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người

Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bè xuôi sông La

Tập đọc: Bè xuôi sông La

don viết 09:22 ngày 18/05/2018

Kể chuyện em được chứng kiến hoặc tham gia

Kể chuyện em được chứng kiến hoặc tham gia

Son Dong viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Sầu riêng

Tập đọc: Sầu riêng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:21 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào

don viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Sầu riêng

Chính tả (Nghe - viết): Sầu riêng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chợ tết

Tập đọc: Chợ tết

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:22 ngày 18/05/2018

Kể chuyện con vịt xấu xí

Kể chuyện con vịt xấu xí

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ: Cái đẹp

Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ: Cái đẹp

don viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối

Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối

Son Dong viết 09:21 ngày 18/05/2018

Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

don viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Hoa học trò

Tập đọc: Hoa học trò

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ cái đẹp

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ cái đẹp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:22 ngày 18/05/2018

Vẽ về cuộc sống an toàn

Vẽ về cuộc sống an toàn

don viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì ?

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:22 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân

Chính tả (Nghe-Viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá

Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá

don viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ?

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:22 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Những chú bé không chết

Kể chuyện: Những chú bé không chết

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển

don viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tuần 25. Những người quả cảm

Tuần 25. Những người quả cảm

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Thắng biển

Tập đọc: Thắng biển

don viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tuần 26. Những người quả cảm

Tuần 26. Những người quả cảm

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:23 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì ?

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - Viết): Thắng biển

Chính tả (Nghe - Viết): Thắng biển

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối

don viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy

Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tuần 27. Những người quả cảm

Tuần 27. Những người quả cảm

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay

Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Miêu tả cây cối

Tập làm văn: Miêu tả cây cối

don viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

Son Dong viết 09:22 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Con sẻ

Tập đọc: Con sẻ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tuần 28 - Ôn tập giữa học kì II

Tuần 28 - Ôn tập giữa học kì II

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tuần 29. Khám phá thế giới

Tuần 29. Khám phá thế giới

Son Dong viết 09:23 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nhớ-Viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?

Chính tả (Nhớ-Viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:22 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch - Thám hiểm

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch - Thám hiểm

don viết 09:23 ngày 18/05/2018

Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng

Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:23 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?

Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?

don viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tuần 30. Khám phá thế giới

Tuần 30. Khám phá thế giới

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

don viết 09:23 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nhớ-Viết): Đường đi Sa Pa

Chính tả (Nhớ-Viết): Đường đi Sa Pa

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Dòng sông mặc áo

Tập đọc: Dòng sông mặc áo

Son Dong viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật

Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:23 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Câu cảm

Luyện từ và câu: Câu cảm

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn

Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tuần 31. Khám phá thế giới

Tuần 31. Khám phá thế giới

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ăng-co Vát

Tập đọc: Ăng-co Vát

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Nghe lời chim nói

Chính tả (Nghe-Viết): Nghe lời chim nói

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Con chuồn chuồn nước

Tập đọc: Con chuồn chuồn nước

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:23 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu

don viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:24 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:23 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:23 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Vương quốc vắng nụ cười

Chính tả (Nghe-Viết): Vương quốc vắng nụ cười

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:24 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

don viết 09:24 ngày 18/05/2018

Kể chuyện Khát vọng sống

Kể chuyện Khát vọng sống

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ngắm Trăng

Tập đọc: Ngắm Trăng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:24 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tuần 33. Tình yêu cuộc sống

Tuần 33. Tình yêu cuộc sống

don viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:24 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nhớ-Viết): Ngắm trăng. Không đề

Chính tả (Nhớ-Viết): Ngắm trăng. Không đề

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:24 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan - Yêu đời

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan - Yêu đời

don viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Con chim chiền chiện

Tập đọc: Con chim chiền chiện

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Miêu tả con vật

Tập làm văn: Miêu tả con vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:24 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

Son Dong viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tuần 34. Tình yêu cuộc sống

Tuần 34. Tình yêu cuộc sống

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ

Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:24 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Nói ngược

Chính tả (Nghe-Viết): Nói ngược

don viết 09:24 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan- yêu đời

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan- yêu đời

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ăn "Mầm đá"

Tập đọc: Ăn "Mầm đá"

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:25 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

don viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tả đồ vật - Tập làm văn lớp 4

Tả đồ vật - Tập làm văn lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:25 ngày 18/05/2018

Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì II

Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì II

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tả cây cối - Tập làm văn lớp 4

Tả cây cối - Tập làm văn lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:25 ngày 18/05/2018

Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4

Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4

don viết 09:25 ngày 18/05/2018

Tả loài vật - Tập làm văn lớp 4

Tả loài vật - Tập làm văn lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:24 ngày 18/05/2018

Tả cảnh - Tập làm văn lớp 4

Tả cảnh - Tập làm văn lớp 4

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:25 ngày 18/05/2018

Tả vật nuôi trong vườn thú - Tập làm văn lớp 4

Tả vật nuôi trong vườn thú - Tập làm văn lớp 4

don viết 09:25 ngày 18/05/2018

Giới thiệu phong cảnh địa phương - Tập làm văn lớp 4

Giới thiệu phong cảnh địa phương - Tập làm văn lớp 4

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:25 ngày 18/05/2018

Viết thư - Tập làm văn lớp 4

Viết thư - Tập làm văn lớp 4

don viết 09:25 ngày 18/05/2018

Miêu tả : Tập làm văn lớp 4

Miêu tả : Tập làm văn lớp 4

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:25 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 160 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:57 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Tiếng cười là liều thuốc bổ

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 154 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:57 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 145, 146 ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:56 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 8

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 168 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 134 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 1

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 4: Luyện tập quan sát con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật là lời giải phần Tâp làm văn SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 120 hướng dẫn các em học sinh luyện tập cách viết miêu tả ngoại ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:55 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một người vui tính mà em biết

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia tuần 34 là lời giải phần Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 156 cho các em học sinh tham khảo, củng ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 129, 130 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:55 ngày 31/05/2018

Chính tả lớp 4 (Nghe - viết): Nói ngược

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Chính tả (Nghe - viết): Nói ngược là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 154, 155 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo điền viết đúng chính tả, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:55 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 4: Đôi cánh của ngựa trắng

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Kể chuyện: Đôi cánh của ngựa trắng là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 106 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng kể chuyện theo tranh. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:55 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 7

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 167, 168 giúp các em học sinh ôn tập, củng ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Con chim chiền chiện

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Con chim chiền chiện là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 149 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:55 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Ăng-co Vát

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Ăng-co Vát là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 124 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 giúp các em ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:54 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 3 + 4

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3 + 4 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163, 164, 165 giúp các em học sinh ôn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 4: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 141, 142 có đáp án chi tiết cho từng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 4: Bài kiểm tra viết - Miêu tả con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập làm văn: Miêu tả con vật bao gồm các bài văn mẫu chi tiết cho từng đề SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 149 giúp các em học sinh củng cố kỹ năng, vốn từ, chuẩn bị cho bài kiểm ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Ngắm trăng. Không đề

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề Tập đọc lớp 4: Ngắm trăng, không đề là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 137, 138 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:54 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 2

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 2 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Trăng ơi từ đâu đến?

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Trăng ơi...từ đâu đến? Soạn bài Tập đọc lớp 4: Trăng ơi từ đâu đến là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 108 được VnDoc biên soạn bám sát ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:54 ngày 31/05/2018
1 2 3 4 .. > >>