Ngữ văn Lớp 4

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Tuần 1. Thương người như thể thương thân

Tuần 1. Thương người như thể thương thân

Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể

Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể

Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện

Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện

Tập đọc: Mẹ ốm

Tập đọc: Mẹ ốm

Tập làm văn: Nhân vật trong truyện

Tập làm văn: Nhân vật trong truyện

Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Tuần 2. Thương người như thể thương thân

Tuần 2. Thương người như thể thương thân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu - đoàn kết

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu - đoàn kết

Tập đọc: Truyện cổ nước mình

Tập đọc: Truyện cổ nước mình

Chính tả (Nghe - viết): Mười năm cõng bạn đi học

Chính tả (Nghe - viết): Mười năm cõng bạn đi học

Kể chuyện đã nghe đã đọc

Kể chuyện đã nghe đã đọc

Luyện từ và câu: Dấu hai chấm

Luyện từ và câu: Dấu hai chấm

Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật

Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật

Luyện tập dấu hai chấm

Luyện tập dấu hai chấm

Tập làm văn tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

Tập làm văn tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

Tập đọc: Thư thăm bạn

Tập đọc: Thư thăm bạn

Tuần 3. Thương người như thể thương thân

Tuần 3. Thương người như thể thương thân

Luyện từ và câu từ đơn và từ phức

Luyện từ và câu từ đơn và từ phức

Chính tả (Nghe - viết): Cháu nghe câu chuyện của bà

Chính tả (Nghe - viết): Cháu nghe câu chuyện của bà

Tập đọc: Người ăn xin

Tập đọc: Người ăn xin

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật

Tuần 4. Măng mọc thẳng

Tuần 4. Măng mọc thẳng

Tập làm văn: Viết thư

Tập làm văn: Viết thư

Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy

Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy

Tập đọc: Một người chính trực

Tập đọc: Một người chính trực

Tập đọc: Tre Việt Nam

Tập đọc: Tre Việt Nam

Chính tả (Nghe - Viết): Truyện cổ tích nước mình

Chính tả (Nghe - Viết): Truyện cổ tích nước mình

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy

Kể chuyện một nhà thơ chân chính

Kể chuyện một nhà thơ chân chính

Luyện tập: Từ ghép và từ láy

Luyện tập: Từ ghép và từ láy

Tập làm văn: Cốt truyện

Tập làm văn: Cốt truyện

Tuần 5. Măng mọc thẳng

Tuần 5. Măng mọc thẳng

Chính tả (Nghe - Viết): Những hạt thóc giống

Chính tả (Nghe - Viết): Những hạt thóc giống

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện

Kể chuyện: kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện: kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Những hạt thóc giống

Tập đọc: Những hạt thóc giống

Luyện từ và câu : Danh từ

Luyện từ và câu : Danh từ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực-Tự trọng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực-Tự trọng

Tuần 6. Măng mọc thẳng

Tuần 6. Măng mọc thẳng

Tập đọc: Gà Trống và Cáo

Tập đọc: Gà Trống và Cáo

Chính tả (Nghe - viết): Người viết truyện thật thà

Chính tả (Nghe - viết): Người viết truyện thật thà

Luyện tập: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Luyện tập: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc

Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc

Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca

Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca

Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ trung thực - Tự trọng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ trung thực - Tự trọng

Tập đọc: Trung thu độc lập

Tập đọc: Trung thu độc lập

Tập đọc: Chị em tôi

Tập đọc: Chị em tôi

Kể chuyện lời ước dưới trăng

Kể chuyện lời ước dưới trăng

Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ

Luyện từ và câu: luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Luyện từ và câu: luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Luyện từ và câu: cách viết người, tên địa lí Việt Nam

Luyện từ và câu: cách viết người, tên địa lí Việt Nam

Tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

Chính tả (Nhớ-viết): Gà Trống và Cáo

Chính tả (Nhớ-viết): Gà Trống và Cáo

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ

Chính tả (Nghe-viết): Trung thu độc lập

Chính tả (Nghe-viết): Trung thu độc lập

Tập đọc: Ở vương quốc tương lai

Tập đọc: Ở vương quốc tương lai

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

Kể chuyện : kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện : kể chuyện đã nghe, đã đọc

Luyện từ và câu: cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Luyện từ và câu: cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép

Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép

Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh

Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ

Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ

Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Chính tả (Nghe-viết): Thợ rèn

Chính tả (Nghe-viết): Thợ rèn

Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát

Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Luyện từ và câu: Động từ

Luyện từ và câu: Động từ

Tuần 11. Có chí thì nên

Tuần 11. Có chí thì nên

Chính tả (Nhớ-viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Chính tả (Nhớ-viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì I

Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì I

Tập đọc: Ông trạng thả diều

Tập đọc: Ông trạng thả diều

Kể chuyện : Bàn chân kì diệu

Kể chuyện : Bàn chân kì diệu

Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

Luyện từ và câu: Tính từ

Luyện từ và câu: Tính từ

Tập đọc: Có chí thì nên

Tập đọc: Có chí thì nên

Tuần 12. Có chí thì nên

Tuần 12. Có chí thì nên

Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

Chính tả (Nghe-viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực

Chính tả (Nghe-viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực

Tập đọc: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

Tập đọc: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

Tập đọc: Vẽ trứng

Tập đọc: Vẽ trứng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí-Nghị lực

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí-Nghị lực

Luyện từ và câu: tính từ (tiếp theo)

Luyện từ và câu: tính từ (tiếp theo)

Tuần 13. Có chí thì nên

Tuần 13. Có chí thì nên

Tập làm văn: kết bài trong bài văn kể chuyện

Tập làm văn: kết bài trong bài văn kể chuyện

Tập làm văn: kể chuyện (kiểm tra viết)

Tập làm văn: kể chuyện (kiểm tra viết)

Chính tả (Nghe-viết): Người tìm đường lên các vì sao

Chính tả (Nghe-viết): Người tìm đường lên các vì sao

Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao

Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao

Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Luyện từ và câu: câu hỏi và dấu chấm hỏi

Luyện từ và câu: câu hỏi và dấu chấm hỏi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực

Tập đọc: Văn hay chữ tốt

Tập đọc: Văn hay chữ tốt

Tuần 14. Tiếng sáo diều

Tuần 14. Tiếng sáo diều

Tập làm văn: ôn tập văn kể chuyện

Tập làm văn: ôn tập văn kể chuyện

Chính tả (Nghe-viết): Chú đất nung

Chính tả (Nghe-viết): Chú đất nung

Tập đọc: Chú đất nung

Tập đọc: Chú đất nung

Kể chuyện: búp bê của ai

Kể chuyện: búp bê của ai

Tập là văn: Thế nào là miêu tả

Tập là văn: Thế nào là miêu tả

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)

Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)

Tập làm văn: cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn: cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ

Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ

Luyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác

Luyện từ và câu: dùng câu hỏi vào mục đích khác

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: Đồ chơi- Trò chơi

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: Đồ chơi- Trò chơi

Tuần 15. Tiếng sáo diều

Tuần 15. Tiếng sáo diều

Chính tả (Nghe-viết): Cánh diều tuổi thơ

Chính tả (Nghe-viết): Cánh diều tuổi thơ

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

Tập đọc: Tuổi ngựa

Tập đọc: Tuổi ngựa

Tuần 16. Tiếng sáo diều

Tuần 16. Tiếng sáo diều

Tập làm văn: Quan sát đồ vật

Tập làm văn: Quan sát đồ vật

Chính tả (Nghe - viết): Kéo co

Chính tả (Nghe - viết): Kéo co

Tập đọc: Kéo co

Tập đọc: Kéo co

Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá Bống"

Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá Bống"

Luyện từ và câu: Câu kể

Luyện từ và câu: Câu kể

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi

Tuần 17. Tiếng sáo diều

Tuần 17. Tiếng sáo diều

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương

Chính tả (Nghe-viết): Mùa đông trên rẻo cao

Chính tả (Nghe-viết): Mùa đông trên rẻo cao

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì

Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì

Tuần 19. Người ta là hoa đất

Tuần 19. Người ta là hoa đất

Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I

Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I

Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập

Chính tả: Kim tự tháp Ai Cập

Kể chuyện bác đánh cá và gã hung thần

Kể chuyện bác đánh cá và gã hung thần

Tập đọc: Bốn anh tài

Tập đọc: Bốn anh tài

Luyện từ và câu kể Ai làm gì?

Luyện từ và câu kể Ai làm gì?

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người

Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người

Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)

Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng

Tuần 20. Người ta là hoa đất

Tuần 20. Người ta là hoa đất

Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì

Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì

Chính tả: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp

Chính tả: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp

Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (Kiếm tra viết)

Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (Kiếm tra viết)

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương

Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn

Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn

Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sức khỏe

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sức khỏe

Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào

Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào

Tuần 21. Người ta là hoa đất

Tuần 21. Người ta là hoa đất

Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người

Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người

Tập đọc: Bè xuôi sông La

Tập đọc: Bè xuôi sông La

Kể chuyện em được chứng kiến hoặc tham gia

Kể chuyện em được chứng kiến hoặc tham gia

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào

Tập đọc: Sầu riêng

Tập đọc: Sầu riêng

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào

Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu

Chính tả (Nghe - viết): Sầu riêng

Chính tả (Nghe - viết): Sầu riêng

Tập đọc: Chợ tết

Tập đọc: Chợ tết

Kể chuyện con vịt xấu xí

Kể chuyện con vịt xấu xí

Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ: Cái đẹp

Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ: Cái đẹp

Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối

Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối

Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Tập đọc: Hoa học trò

Tập đọc: Hoa học trò

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ cái đẹp

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ cái đẹp

Vẽ về cuộc sống an toàn

Vẽ về cuộc sống an toàn

Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu

Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì ?

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối

Chính tả (Nghe-Viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân

Chính tả (Nghe-Viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân

Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá

Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá

Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ?

Kể chuyện: Những chú bé không chết

Kể chuyện: Những chú bé không chết

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?

Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển

Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển

Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

Tuần 25. Những người quả cảm

Tuần 25. Những người quả cảm

Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

Tập đọc: Thắng biển

Tập đọc: Thắng biển

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

Tuần 26. Những người quả cảm

Tuần 26. Những người quả cảm

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì ?

Chính tả (Nghe - Viết): Thắng biển

Chính tả (Nghe - Viết): Thắng biển

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối

Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy

Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy

Tuần 27. Những người quả cảm

Tuần 27. Những người quả cảm

Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay

Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối

Tập làm văn: Miêu tả cây cối

Tập làm văn: Miêu tả cây cối

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

Tập đọc: Con sẻ

Tập đọc: Con sẻ

Tuần 28 - Ôn tập giữa học kì II

Tuần 28 - Ôn tập giữa học kì II

Tuần 29. Khám phá thế giới

Tuần 29. Khám phá thế giới

Chính tả (Nhớ-Viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?

Chính tả (Nhớ-Viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch - Thám hiểm

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch - Thám hiểm

Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng

Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?

Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

Tuần 30. Khám phá thế giới

Tuần 30. Khám phá thế giới

Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

Chính tả (Nhớ-Viết): Đường đi Sa Pa

Chính tả (Nhớ-Viết): Đường đi Sa Pa

Tập đọc: Dòng sông mặc áo

Tập đọc: Dòng sông mặc áo

Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật

Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật

Luyện từ và câu: Câu cảm

Luyện từ và câu: Câu cảm

Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn

Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn

Tuần 31. Khám phá thế giới

Tuần 31. Khám phá thế giới

Tập đọc: Ăng-co Vát

Tập đọc: Ăng-co Vát

Chính tả (Nghe-Viết): Nghe lời chim nói

Chính tả (Nghe-Viết): Nghe lời chim nói

Tập đọc: Con chuồn chuồn nước

Tập đọc: Con chuồn chuồn nước

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

Tuần 32. Tình yêu cuộc sống

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười

Chính tả (Nghe-Viết): Vương quốc vắng nụ cười

Chính tả (Nghe-Viết): Vương quốc vắng nụ cười

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Kể chuyện Khát vọng sống

Kể chuyện Khát vọng sống

Tập đọc: Ngắm Trăng

Tập đọc: Ngắm Trăng

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

Tuần 33. Tình yêu cuộc sống

Tuần 33. Tình yêu cuộc sống

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)

Chính tả (Nhớ-Viết): Ngắm trăng. Không đề

Chính tả (Nhớ-Viết): Ngắm trăng. Không đề

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan - Yêu đời

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan - Yêu đời

Tập đọc: Con chim chiền chiện

Tập đọc: Con chim chiền chiện

Tập làm văn: Miêu tả con vật

Tập làm văn: Miêu tả con vật

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

Tuần 34. Tình yêu cuộc sống

Tuần 34. Tình yêu cuộc sống

Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ

Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ

Chính tả (Nghe-Viết): Nói ngược

Chính tả (Nghe-Viết): Nói ngược

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan- yêu đời

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan- yêu đời

Tập đọc: Ăn "Mầm đá"

Tập đọc: Ăn "Mầm đá"

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tả đồ vật - Tập làm văn lớp 4

Tả đồ vật - Tập làm văn lớp 4

Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì II

Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì II

Tả cây cối - Tập làm văn lớp 4

Tả cây cối - Tập làm văn lớp 4

Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4

Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4

Tả loài vật - Tập làm văn lớp 4

Tả loài vật - Tập làm văn lớp 4

Tả cảnh - Tập làm văn lớp 4

Tả cảnh - Tập làm văn lớp 4

Tả vật nuôi trong vườn thú - Tập làm văn lớp 4

Tả vật nuôi trong vườn thú - Tập làm văn lớp 4

Giới thiệu phong cảnh địa phương - Tập làm văn lớp 4

Giới thiệu phong cảnh địa phương - Tập làm văn lớp 4

Viết thư - Tập làm văn lớp 4

Viết thư - Tập làm văn lớp 4

Miêu tả : Tập làm văn lớp 4

Miêu tả : Tập làm văn lớp 4

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 160 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung ...

Tập đọc lớp 4: Tiếng cười là liều thuốc bổ

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 154 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa ...

Luyện từ và câu lớp 4: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 145, 146 ...

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 8

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 168 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng ...

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 134 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học ...

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 1

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố ...

Tập làm văn lớp 4: Luyện tập quan sát con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật là lời giải phần Tâp làm văn SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 120 hướng dẫn các em học sinh luyện tập cách viết miêu tả ngoại ...

Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một người vui tính mà em biết

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia tuần 34 là lời giải phần Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 156 cho các em học sinh tham khảo, củng ...

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 129, 130 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em ...

Chính tả lớp 4 (Nghe - viết): Nói ngược

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Chính tả (Nghe - viết): Nói ngược là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 154, 155 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo điền viết đúng chính tả, ...

Kể chuyện lớp 4: Đôi cánh của ngựa trắng

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Kể chuyện: Đôi cánh của ngựa trắng là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 106 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng kể chuyện theo tranh. ...

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 7

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 167, 168 giúp các em học sinh ôn tập, củng ...

Tập đọc lớp 4: Con chim chiền chiện

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Con chim chiền chiện là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 149 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa ...

Tập đọc lớp 4: Ăng-co Vát

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Ăng-co Vát là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 124 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 giúp các em ...

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 3 + 4

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3 + 4 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163, 164, 165 giúp các em học sinh ôn ...

Tập làm văn lớp 4: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 141, 142 có đáp án chi tiết cho từng ...

Tập làm văn lớp 4: Bài kiểm tra viết - Miêu tả con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập làm văn: Miêu tả con vật bao gồm các bài văn mẫu chi tiết cho từng đề SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 149 giúp các em học sinh củng cố kỹ năng, vốn từ, chuẩn bị cho bài kiểm ...

Tập đọc lớp 4: Ngắm trăng. Không đề

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề Tập đọc lớp 4: Ngắm trăng, không đề là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 137, 138 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát ...

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 2

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 2 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố ...

Tập đọc lớp 4: Trăng ơi từ đâu đến?

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Trăng ơi...từ đâu đến? Soạn bài Tập đọc lớp 4: Trăng ơi từ đâu đến là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 108 được VnDoc biên soạn bám sát ...

1 2 3 4 .. > >>