Ngữ văn Lớp 3

Tuần 1. Măng non

Tuần 1. Măng non

don viết 10:03 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Kể chuyện: Cậu bé thông minh

Son Dong viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Tập đọc: Cậu bé thông minh

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Hai bàn tay em

Tập đọc: Hai bàn tay em

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Đơn xin vào đội

Tập đọc: Đơn xin vào đội

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Chính tả: Cậu bé thông minh

Chính tả: Cậu bé thông minh

Son Dong viết 10:03 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn

Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyền

Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyền

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ai có lỗi?

Tập đọc: Ai có lỗi?

don viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tuần 2. Măng non

Tuần 2. Măng non

Son Dong viết 10:03 ngày 18/05/2018

Chính tả: Ai có lỗi

Chính tả: Ai có lỗi

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Ai có lỗi

Kể chuyện: Ai có lỗi

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà

don viết 10:03 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Cô giáo tí hon

Chính tả (Nghe-Viết): Cô giáo tí hon

Son Dong viết 10:04 ngày 18/05/2018

Chơi thuyền

Chơi thuyền

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cô giáo tí hon

Tập đọc: Cô giáo tí hon

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Viết đơn

Tập làm văn: Viết đơn

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Tập đọc: Người lính dũng cảm

don viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tuần 5. Tới trường

Tuần 5. Tới trường

Son Dong viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Mùa thu của em

Tập đọc: Mùa thu của em

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Người lính dũng cảm

Kể chuyện: Người lính dũng cảm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: So sánh

Luyện từ và câu: So sánh

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Người lính dũng cảm

Chính tả (Nghe-Viết): Người lính dũng cảm

don viết 10:03 ngày 18/05/2018

Chính tả: Mùa thu của em

Chính tả: Mùa thu của em

Son Dong viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tuần 6. Tới trường

Tuần 6. Tới trường

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Kể chuyện Bài bài tập làm văn

Kể chuyện Bài bài tập làm văn

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ngày khai trường

Tập đọc: Ngày khai trường

Son Dong viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bài tập làm văn

Tập đọc: Bài tập làm văn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Chính tả: Bài tập làm văn

Chính tả: Bài tập làm văn

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học

don viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Son Dong viết 10:04 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường

Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tuần 7. Cộng đồng

Tuần 7. Cộng đồng

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái

Son Dong viết 10:03 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường

Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:03 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Bận

Chính tả (Nghe-Viết): Bận

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Lừa và ngựa

Tập đọc: Lừa và ngựa

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bận

Tập đọc: Bận

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tuần 8. Cộng đồng

Tuần 8. Cộng đồng

Son Dong viết 10:04 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già

Chính tả (Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn

Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tiếng ru

Tập đọc: Tiếng ru

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Những chiếc chuông reo

Tập đọc: Những chiếc chuông reo

Son Dong viết 10:04 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:04 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:03 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:04 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng ru

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng ru

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tuần 10. Quê hương

Tuần 10. Quê hương

Son Dong viết 10:04 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Quê hương ruột thịt

Chính tả (Nghe-Viết): Quê hương ruột thịt

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:04 ngày 18/05/2018

Ôn tập giữa học kì I

Ôn tập giữa học kì I

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Quê hương

Tập đọc: Quê hương

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Giọng quê hương

Tập đọc: Giọng quê hương

don viết 10:05 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Giọng quê hương

Kể chuyện: Giọng quê hương

Son Dong viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Thư gửi bà

Tập đọc: Thư gửi bà

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:04 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:04 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Thư gửi bà

Chính tả (Nghe-Viết): Thư gửi bà

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Son Dong viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tuần 11. Quê hương

Tuần 11. Quê hương

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:04 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông

Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:04 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Đất quý, đất yêu

Kể chuyện: Đất quý, đất yêu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Vẽ quê hương

Tập đọc: Vẽ quê hương

Son Dong viết 10:04 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nhớ-Viết): Vẽ quê hương

Chính tả (Nhớ-Viết): Vẽ quê hương

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nắng phương Nam

Tập đọc: Nắng phương Nam

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi có đọc đâu!

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi có đọc đâu!

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Chiều trên sông Hương

Chính tả (Nghe-Viết): Chiều trên sông Hương

Son Dong viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tuần 12. Bắc - Trung - Nam

Tuần 12. Bắc - Trung - Nam

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:05 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:04 ngày 18/05/2018

Kể chuyện bài Nắng phương Nam

Kể chuyện bài Nắng phương Nam

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Cảnh đẹp non sông

Chính tả (Nghe-Viết): Cảnh đẹp non sông

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

Son Dong viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tuần 13. Bắc - Trung - Nam

Tuần 13. Bắc - Trung - Nam

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:04 ngày 18/05/2018

Kể chuyện Người con của Tây Nguyên

Kể chuyện Người con của Tây Nguyên

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương

Son Dong viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cửa Tùng

Tập đọc: Cửa Tùng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Vàm Cỏ Đông

Tập đọc: Vàm Cỏ Đông

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tuần 16. Thành thị và nông thôn

Tuần 16. Thành thị và nông thôn

don viết 10:05 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Đôi bạn

Kể chuyện: Đôi bạn

Son Dong viết 10:05 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Vàm Cỏ Đông

Chính tả (Nghe-Viết): Vàm Cỏ Đông

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:04 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Đôi bạn

Tập đọc: Đôi bạn

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nhớ-Viết): Về quê ngoại

Chính tả (Nhớ-Viết): Về quê ngoại

don viết 10:04 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Về quê ngoại

Tập đọc: Về quê ngoại

Son Dong viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tuần 17. Thành thị và nông thôn

Tuần 17. Thành thị và nông thôn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ba điều ước

Tập đọc: Ba điều ước

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:05 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Vầng trăng quê em

Chính tả (Nghe-Viết): Vầng trăng quê em

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nghe-kể: Kéo cây lúa lên

Tập làm văn: Nghe-kể: Kéo cây lúa lên

don viết 10:05 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm

Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm

Son Dong viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Mồ côi xử kiện

Tập đọc: Mồ côi xử kiện

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:05 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Âm thanh thành phố

Chính tả (Nghe-Viết): Âm thanh thành phố

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Anh đom đóm

Tập đọc: Anh đom đóm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:06 ngày 18/05/2018

Ôn tập cuối học kì I

Ôn tập cuối học kì I

don viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Son Dong viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:05 ngày 18/05/2018

Chính tả: Ông tổ nghề thêu

Chính tả: Ông tổ nghề thêu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tuần 21. Sáng tạo

Tuần 21. Sáng tạo

don viết 10:05 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời

Son Dong viết 10:05 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:05 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nhớ-Viết): Bàn tay cô giáo

Chính tả (Nhớ-Viết): Bàn tay cô giáo

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tuần 22. Sáng tạo

Tuần 22. Sáng tạo

don viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Son Dong viết 10:05 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Ê-đi-xơn và bà cụ

Chính tả (Nghe-Viết): Ê-đi-xơn và bà cụ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nói về trí thức

Tập làm văn: Nói về trí thức

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nhà phát minh và bà cụ

Tập đọc: Nhà phát minh và bà cụ

don viết 10:05 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Một nhà thông thái

Chính tả (Nghe-Viết): Một nhà thông thái

Son Dong viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cái cầu

Tập đọc: Cái cầu

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tuần 33. Bầu trời và mặt đất

Tuần 33. Bầu trời và mặt đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chiếc máy bơm

Tập đọc: Chiếc máy bơm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:06 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Cóc kiện Trời

Chính tả (Nghe-Viết): Cóc kiện Trời

don viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Son Dong viết 10:05 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cóc kiện trời

Tập đọc: Cóc kiện trời

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Quà của đồng nội

Chính tả (Nghe-Viết): Quà của đồng nội

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

don viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tuần 34. Bầu trời và mặt đất

Tuần 34. Bầu trời và mặt đất

Son Dong viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Quà của đồng nội

Tập đọc: Quà của đồng nội

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:06 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng

Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Mưa

Tập đọc: Mưa

don viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Son Dong viết 10:05 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Dòng suối thức

Chính tả (Nghe-Viết): Dòng suối thức

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:06 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Thì thầm

Chính tả (Nghe-Viết): Thì thầm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tuần 14. Anh em một nhà

Tuần 14. Anh em một nhà

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

don viết 10:06 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ

Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ

Son Dong viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nghe-kể: Vươn tới các vì sao

Tập làm văn: Nghe-kể: Vươn tới các vì sao

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

don viết 10:06 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Son Dong viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi cũng như bác

Tập làm văn: Nghe-kể: Tôi cũng như bác

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:06 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:05 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:06 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc

Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc

don viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nhà bố ở

Tập đọc: Nhà bố ở

Son Dong viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tuần 15. Anh em một nhà

Tuần 15. Anh em một nhà

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha

Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày

Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày

don viết 10:06 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc

Son Dong viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chiếc áo len

Tập đọc: Chiếc áo len

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Chiếc áo len

Chính tả (Nghe-Viết): Chiếc áo len

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tuần 3. Mái ấm

Tuần 3. Mái ấm

don viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Son Dong viết 10:06 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Chiếc áo len

Kể chuyện: Chiếc áo len

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Kể về gia đình

Tập làm văn: Kể về gia đình

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người mẹ

Tập đọc: Người mẹ

don viết 10:06 ngày 18/05/2018

Chính tả: Tập chép: Chị em

Chính tả: Tập chép: Chị em

Son Dong viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tuần 4. Mái ấm

Tuần 4. Mái ấm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ông ngoại

Tập đọc: Ông ngoại

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:06 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Người mẹ

Chính tả (Nghe-Viết): Người mẹ

don viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

Son Dong viết 10:06 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Hai Bà Trưng

Tập đọc: Hai Bà Trưng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Ông ngoại

Chính tả (Nghe-Viết): Ông ngoại

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội"

Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội"

don viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc

Son Dong viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng

Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bộ đội về làng

Tập đọc: Bộ đội về làng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Tập đọc: Ở lại với chiến khu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:06 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng

Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Ở lại với chiến khu

Chính tả (Nghe-Viết): Ở lại với chiến khu

Son Dong viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc

Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Ở lại với chiến khu

Kể chuyện: Ở lại với chiến khu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tuần 23. Nghệ thuật

Tuần 23. Nghệ thuật

don viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

Son Dong viết 10:07 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Nhà ảo thuật

Kể chuyện: Nhà ảo thuật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nhà ảo thuật

Tập đọc: Nhà ảo thuật

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

Son Dong viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Nghe nhạc

Chính tả (Nghe-Viết): Nghe nhạc

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:07 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:06 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Đối đáp với vua

Tập đọc: Đối đáp với vua

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Chính tả (Nghe-Viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Son Dong viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Đối đáp với vua

Chính tả (Nghe-Viết): Đối đáp với vua

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tuần 24. Nghệ thuật

Tuần 24. Nghệ thuật

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:06 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Đối đáp với vua

Kể chuyện: Đối đáp với vua

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng đàn

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng đàn

Son Dong viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây !

Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây !

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tiếng đàn

Tập đọc: Tiếng đàn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tuần 25. Lễ hội

Tuần 25. Lễ hội

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Hội vật

Kể chuyện: Hội vật

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nghe-kể: Người bán quạt may mắn

Tập làm văn: Nghe-kể: Người bán quạt may mắn

Son Dong viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Hội vật

Tập đọc: Hội vật

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Hội vật

Chính tả (Nghe-Viết): Hội vật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập làm văn : Kể về lễ hội

Tập làm văn : Kể về lễ hội

Son Dong viết 10:07 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tuần 26. Lễ hội

Tuần 26. Lễ hội

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Chính tả (Nghe-Viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Son Dong viết 10:07 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:08 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Tập đọc: Đi hội chùa Hương

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Tập làm văn: Kể về một ngày hội

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Tập đọc: Rước đèn ông sao

Son Dong viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đoc: Cuộc chạy đua trong rừng

Tập đoc: Cuộc chạy đua trong rừng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tuần 28. Thể thao

Tuần 28. Thể thao

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Cuộc chạy đua trong rừng

Chính tả (Nghe-Viết): Cuộc chạy đua trong rừng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng

don viết 10:08 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì

Son Dong viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nhớ-Viết): Tin thể thao

Chính tả (Nhớ-Viết): Tin thể thao

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cùng vui chơi

Tập đọc: Cùng vui chơi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tin thể thao

Tập đọc: Tin thể thao

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tuần 29. Thể thao

Tuần 29. Thể thao

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Kể chuyện Buổi học thể dục

Kể chuyện Buổi học thể dục

Son Dong viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Buổi học thể dục

Tập đọc: Buổi học thể dục

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bé thành phi công

Tập đọc: Bé thành phi công

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Buổi học thể dục

Chính tả (Nghe-Viết): Buổi học thể dục

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:07 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:08 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Chính tả (Nghe-Viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Liên hợp quốc

Chính tả (Nghe-Viết): Liên hợp quốc

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tuần 30. Ngôi nhà chung

Tuần 30. Ngôi nhà chung

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:07 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:07 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nhớ-Viết): Một mái nhà chung

Chính tả (Nhớ-Viết): Một mái nhà chung

don viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Một mái nhà chung

Tập đọc: Một mái nhà chung

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tuần 31. Ngôi nhà chung

Tuần 31. Ngôi nhà chung

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Bác sĩ Y-éc-xanh

Chính tả (Nghe-Viết): Bác sĩ Y-éc-xanh

don viết 10:07 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh

Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Tập đọc: Bài hát trồng cây

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:08 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nhớ-Viết): Bài hát trồng cây

Chính tả (Nhớ-Viết): Bài hát trồng cây

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:07 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Con cò

Tập đọc: Con cò

don viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tuần 32. Ngôi nhà chung

Tuần 32. Ngôi nhà chung

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:09 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Ngôi nhà chung

Chính tả (Nghe-Viết): Ngôi nhà chung

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Tập đọc: Người đi săn và con vượn

don viết 10:08 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Hạt mưa

Chính tả (Nghe-Viết): Hạt mưa

Son Dong viết 10:08 ngày 18/05/2018

Kể chuyện: Người đi săn và con vượn

Kể chuyện: Người đi săn và con vượn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:08 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:09 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

don viết 10:08 ngày 18/05/2018

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 | Giải VBT Tiếng Việt 3 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Tiếng Việt lớp 3, bên cạnh loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 được biên soạn bám sát theo nội dung VBT Tiếng Việt lớp 3 giúp bạn học tốt môn Tiếng Việt 3 hơn. Mục lục Giải Vở bài tập Tiếng Việt 3 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1 ...

Nguyễn Minh viết 10:45 ngày 06/05/2018

Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 1 + 2

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3: Tiết 1 + 2 là lời giải SGK Tiếng Việt 3 trang 73, 74 giúp các em học sinh ôn tập, củng ...

Nguyễn Minh viết 10:03 ngày 02/05/2018

Chính tả lớp 3 (Nghe - viết): Hội vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Hội vật Soạn bài là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 60 có đáp án chi tết cho từng bài tập cho các em học sinh tham ...

Nguyễn Minh viết 10:02 ngày 02/05/2018

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 53, 54 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em ...

Nguyễn Minh viết 10:02 ngày 02/05/2018

Kể chuyện lớp 3: Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 trang 63 Soạn bài: Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 3 trang 63 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt ...

Nguyễn Minh viết 10:01 ngày 02/05/2018

Chính tả bài những chiếc chuông reo, 1. Nhớ – Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2) Trong bài chính tả có các dấu câu nào ? Trong bài chính tả có các ...

Những chiếc chuông reo – Chính tả bài những chiếc chuông reo. 1. Nhớ – Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2) Trong bài chính tả có các dấu câu nào ? Trong bài chính tả có các dấu câu sau : dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu chấm than. 1. Nhớ – Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2) ...

Nguyễn Minh viết 18:28 ngày 25/04/2018

Soạn bài Bé thành phi công trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3...

Tập đọc: Bé thành phi công – Soạn bài Bé thành phi công trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Bé chơi trò gì ?Câu 2. Tìm các câu tỏ rõ lòng dũng cảm của chú bé.Câu 3. Những câu thơ sau đây cho thấy chú bé thật ngộ nghĩnh đáng yêu. Câu 1. Bé chơi trò gì ? Trả lời : Bé chơi trò chơi đu ...

Nguyễn Minh viết 21:32 ngày 24/04/2018

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Kể lại một trận thi đấu thể thao. Câu 2. Hãy viết...

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao – Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Kể lại một trận thi đấu thể thao. Câu 2. Hãy viết lại một tin thể thao em mới đọc hoặc mới nghe. Câu 1. Kể lại một trận thi đấu thể thao. a) Đó là môn thể ...

Nguyễn Minh viết 21:28 ngày 24/04/2018

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì trang 85 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Trong các câu thơ sau, cây...

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì – Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì trang 85 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Trong các câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì ? Cách xưng hô ấy có tác dụng gì.Câu 2. Tìm bộ phận câu ...

Nguyễn Minh viết 21:25 ngày 24/04/2018

Bài luyện tập – Tiết 8 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết một đoạn văn (từ...

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) theo một trong các đề bài sau : . Bài luyện tập – Tiết 8 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Bài luyện tập – Tiết 8 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng Việt 3 tập Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) theo một trong ...

Nguyễn Minh viết 09:44 ngày 24/04/2018

Chính tả – Tuần 31 Trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1 Điển vào chỗ trống r, d...

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1 Điển vào chỗ trống r, d hoặc gi. Giải câu đố. . Chính tả – Tuần 31 Trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điển vào chỗ trống r , d hoặc gi . Giải câu đố. ...

Nguyễn Minh viết 09:40 ngày 24/04/2018

Luyện từ và câu – Tuần 23 Trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Đọc bài thơ :...

(1) Đọc bài thơ : Đồng hồ báo thức Bác kim giò thận trọng Nhích từng li, tùng li Anh kim phút làm lì Đi từng bước, từng bước. . Luyện từ và câu – Tuần 23 Trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 23 – Vở ...

Nguyễn Minh viết 09:35 ngày 24/04/2018

Tập làm văn – Tuần 24 Trang 30 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Dựa theo truyện Người bán quạt may mắn, trả lời các...

Dựa theo truyện Người bán quạt may mắn, trả lời các câu hỏi dưới đây. Tập làm văn – Tuần 24 Trang 30 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Dựa theo truyện Người bán quạt may mắn , trả lời các câu hỏi dưới đây : 1. Bà lão bán quạt ...

Nguyễn Minh viết 09:34 ngày 24/04/2018

Bài 5 – Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái, Mình là Trần Ngọc Phương Trang học sinh lớp ...

150 bài văn hay lớp 3 – Bài 5 – Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái. Mình là Trần Ngọc Phương Trang học sinh lớp 3B trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, phường 8, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. ĐỀ BÀI Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ...

Nguyễn Minh viết 09:34 ngày 24/04/2018

Tiết 8: Ôn tập học kì 1, A. Đọc thầm : MÙA HOA SẤU B Dựa theo nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng : 1. Cuối xuân, đầu hạ, cây sấu...

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 8: Ôn tập học kì I. A. Đọc thầm : MÙA HOA SẤU B Dựa theo nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng : 1. Cuối xuân, đầu hạ, cây sấu như thế nào ? Trả lời : Cây sấu thay lá. A. Đọc thầm : MÙA HOA SẤU B Dựa theo nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng : 1. Cuối xuân, ...

Nguyễn Minh viết 09:32 ngày 24/04/2018

Hãy nói vể quê hương em hoặc nơi em đang ở ( Bài 1), Hãy nói vể quê hương em hoặc nơi em đang ở. Lệ Thủy, đó chính là tên gọi của quê...

150 bài văn hay lớp 3 – Hãy nói vể quê hương em hoặc nơi em đang ở ( Bài 1). Hãy nói vể quê hương em hoặc nơi em đang ở. Lệ Thủy, đó chính là tên gọi của quê hương em, một vùng chiêm trũng. ĐỀ BÀI Hãy nói vể quê hương em hoặc nơi em đang ở. BÀI THAM KHẢO Lệ Thủy, đó chính là tên ...

Nguyễn Minh viết 09:32 ngày 24/04/2018

Chính tả – Tuần 20 Trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Điền vào chỗ trống a) s hoặc x...

(1) Điền vào chỗ trống a) s hoặc x sáng…. uốt, xao…… uyến sóng…… ánh, xanh….. ao . Chính tả – Tuần 20 Trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 20 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập ...

Nguyễn Minh viết 09:31 ngày 24/04/2018

Luyện từ và câu – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1. Đọc bài thơ vặ ghi vào chỗ trống trong bảng...

1. Đọc bài thơ vặ ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây : Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cở rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi! . Luyện từ và câu – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Luyện ...

Nguyễn Minh viết 09:31 ngày 24/04/2018

Chính tả: chú sẻ và bông hoa bằng lăng, 1. Tập chép : CHỊ EM. 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc...

Chú sẻ và bông hoa bằng lăng – Chính tả: chú sẻ và bông hoa bằng lăng. 1. Tập chép : CHỊ EM. 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn 1. Tập chép : CHỊ EM 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn 3. Tìm các từ ...

Nguyễn Minh viết 09:27 ngày 24/04/2018

Chính tả – Tuần 15 trang 77 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc...

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi. Chính tả – Tuần 15 trang 77 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi: – khung c…, c…. ngựa, s…. ấm – mát r…, ...

Nguyễn Minh viết 09:24 ngày 24/04/2018
1 2 3 4 .. > >>