Ngữ văn Lớp 12

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:25 ngày 04/01/2017

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Soạn bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:24 ngày 04/01/2017

Tuyên Ngôn Độc Lập

Soạn bài: Tuyên Ngôn Độc Lập

don viết 17:25 ngày 04/01/2017

Tuyên ngôn độc lập

Soạn bài: Tuyên ngôn độc lập

Son Dong viết 17:25 ngày 04/01/2017

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:25 ngày 04/01/2017

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Soạn bài: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:25 ngày 04/01/2017

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Soạn bài: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:25 ngày 04/01/2017

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Soạn bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

don viết 17:25 ngày 04/01/2017

Mấy ý nghĩ về thơ

Soạn bài: Mấy ý nghĩ về thơ

Son Dong viết 17:25 ngày 04/01/2017

Đô-xtôi-ép-xki

Soạn bài: Đô-xtôi-ép-xki

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:25 ngày 04/01/2017

Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Soạn bài: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:25 ngày 04/01/2017

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ khoa học

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:25 ngày 04/01/2017

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Soạn bài: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

don viết 17:26 ngày 04/01/2017

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Soạn bài: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Son Dong viết 17:25 ngày 04/01/2017

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Soạn bài: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:26 ngày 04/01/2017

Tây tiến

Soạn bài: Tây tiến

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:26 ngày 04/01/2017

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Soạn bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:26 ngày 04/01/2017

Việt Bắc

Soạn bài: Việt Bắc

don viết 17:26 ngày 04/01/2017

Luật thơ

Soạn bài: Luật thơ

Son Dong viết 17:26 ngày 04/01/2017

Phát biểu theo chủ đề

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:27 ngày 04/01/2017

Đất nước

Soạn bài: Đất nước

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:27 ngày 04/01/2017

Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:27 ngày 04/01/2017

Luật thơ (Tiếp theo)

Soạn bài: Luật thơ (Tiếp theo)

don viết 17:27 ngày 04/01/2017

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Son Dong viết 17:27 ngày 04/01/2017

Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:28 ngày 04/01/2017

Dọn về làng

Soạn bài: Dọn về làng

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:28 ngày 04/01/2017

Tiếng hát con tàu

Soạn bài: Tiếng hát con tàu

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:28 ngày 04/01/2017

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

don viết 17:29 ngày 04/01/2017

Sóng

Soạn bài: Sóng

Son Dong viết 17:29 ngày 04/01/2017

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:29 ngày 04/01/2017

Đàn ghi ta của Lor-ca

Soạn bài: Đàn ghi ta của Lor-ca

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:30 ngày 04/01/2017

Bác ơi!

Soạn bài: Bác ơi!

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:30 ngày 04/01/2017

Tự do

Soạn bài: Tự do

don viết 17:30 ngày 04/01/2017

Quá trình văn học và phong cách văn học

Soạn bài: Quá trình văn học và phong cách văn học

Son Dong viết 17:31 ngày 04/01/2017

Người lái đò sông đà

Soạn bài: Người lái đò sông đà

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:31 ngày 04/01/2017

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:31 ngày 04/01/2017

Ai đã đặt tên cho dòng sông

Soạn bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:31 ngày 04/01/2017

Những ngày đầu của nước Việt Nam mới

Soạn bài: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới

don viết 17:32 ngày 04/01/2017

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Son Dong viết 17:32 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:32 ngày 04/01/2017

Vợ chồng A Phủ

Soạn bài: Vợ chồng A Phủ

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:32 ngày 04/01/2017

Nhân vật giao tiếp

Soạn bài: Nhân vật giao tiếp

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:32 ngày 04/01/2017

Vợ Nhặt

Hướng dẫn Soạn bài: Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân Soạn văn lớp 12 tập 2 đầy đủ chi tiết nhất.

don viết 17:32 ngày 04/01/2017

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Soạn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Son Dong viết 17:33 ngày 04/01/2017

Rừng xà nu

Soạn bài: Rừng xà nu

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:33 ngày 04/01/2017

Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Soạn bài: Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:33 ngày 04/01/2017

Những đứa con trong gia đình

Soạn bài: Những đứa con trong gia đình

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:33 ngày 04/01/2017

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

don viết 17:33 ngày 04/01/2017

Chiếc thuyền ngoài xa

Soạn bài: Chiếc thuyền ngoài xa

Son Dong viết 17:34 ngày 04/01/2017

Thực hành về hàm ý

Soạn bài: Thực hành về hàm ý

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:34 ngày 04/01/2017

Mùa lá rụng trong vườn

Soạn bài: Mùa lá rụng trong vườn

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 04/01/2017

Một người Hà Nội

Soạn bài: Một người Hà Nội

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:34 ngày 04/01/2017

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Soạn bài: Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

don viết 17:34 ngày 04/01/2017

Thuốc

Soạn bài: Thuốc

Son Dong viết 17:34 ngày 04/01/2017

Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Soạn bài: Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:34 ngày 04/01/2017

Số phận con người

Soạn bài: Số phận con người

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 04/01/2017

Ông già và biển cả

Soạn bài: Ông già và biển cả

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:34 ngày 04/01/2017

Diễn đạt trong văn nghị luận

Soạn bài: Diễn đạt trong văn nghị luận

don viết 17:34 ngày 04/01/2017

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Soạn bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Son Dong viết 17:34 ngày 04/01/2017

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Soạn bài: Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:35 ngày 04/01/2017

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Soạn bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 04/01/2017

Phát biểu tự do

Soạn bài: Phát biểu tự do

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:35 ngày 04/01/2017

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính

don viết 17:35 ngày 04/01/2017

Văn bản tổng kết

Soạn bài: Văn bản tổng kết

Son Dong viết 17:35 ngày 04/01/2017

Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:35 ngày 04/01/2017

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Soạn bài: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:35 ngày 04/01/2017

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:35 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2

Soạn bài: Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2

don viết 17:35 ngày 04/01/2017

Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

don viết 09:28 ngày 18/05/2018

Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo)

Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Đô - xtôi - ép -xki

Đô - xtôi - ép -xki

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Mấy ý nghĩ về thơ - Nguyễn Đình Thi

Mấy ý nghĩ về thơ - Nguyễn Đình Thi

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:28 ngày 18/05/2018

Tây Tiến - Quang Dũng

Tây Tiến - Quang Dũng

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS

Son Dong viết 09:28 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Bên kia sông đuống - Hoàng Cầm

Đọc thêm: Bên kia sông đuống - Hoàng Cầm

Son Dong viết 09:29 ngày 18/05/2018

Việt Bắc - Tố Hữu

Việt Bắc - Tố Hữu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luật Thơ

Luật Thơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:29 ngày 18/05/2018

Việt Bắc (tiếp theo) - Tố Hữu

Việt Bắc (tiếp theo) - Tố Hữu

don viết 09:30 ngày 18/05/2018

Đất nước - Nguyễn Đình Thi (đọc thêm)

Đất nước - Nguyễn Đình Thi (đọc thêm)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:29 ngày 18/05/2018

Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Thực hành một số biện pháp tu từ ngữ âm

Thực hành một số biện pháp tu từ ngữ âm

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luật thơ (tiếp theo)

Luật thơ (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:29 ngày 18/05/2018

Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên

Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:29 ngày 18/05/2018

Viết bài làm văn số 3: Nghị Luận Văn Học

Viết bài làm văn số 3: Nghị Luận Văn Học

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:29 ngày 18/05/2018

Đò Lèn - Nguyễn Duy

Đò Lèn - Nguyễn Duy

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:29 ngày 18/05/2018

Dọn về làng - Nông Quốc Chấn

Dọn về làng - Nông Quốc Chấn

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Sóng - Xuân Quỳnh

Sóng - Xuân Quỳnh

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Thực hành một số biện pháp tu từ cú pháp

Thực hành một số biện pháp tu từ cú pháp

Son Dong viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:30 ngày 18/05/2018

Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo

Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Tự Do - P.Ê-Luy-A

Tự Do - P.Ê-Luy-A

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Bác Ơi - Tố Hữu

Bác Ơi - Tố Hữu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân

Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân

don viết 09:30 ngày 18/05/2018

Những ngày đầu của nước Việt Nam mới - Võ Nguyên Giáp

Những ngày đầu của nước Việt Nam mới - Võ Nguyên Giáp

don viết 09:31 ngày 18/05/2018

Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường

Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Ôn tập phần Văn học - Ngữ văn 12 tập 1

Ôn tập phần Văn học - Ngữ văn 12 tập 1

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:31 ngày 18/05/2018

Vợ nhặt - Kim Lân

Vợ nhặt - Kim Lân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:31 ngày 18/05/2018

Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành

Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ - Sơn Nam

Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ - Sơn Nam

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi

Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi

don viết 09:30 ngày 18/05/2018

Viết bài làm văn số 6: Nghị Luận Văn Học

Viết bài làm văn số 6: Nghị Luận Văn Học

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:31 ngày 18/05/2018

Một người Hà Nội - Nguyễn Khải

Một người Hà Nội - Nguyễn Khải

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:31 ngày 18/05/2018

Mùa lá rụng trong vườn - Ma Văn Kháng

Mùa lá rụng trong vườn - Ma Văn Kháng

don viết 09:31 ngày 18/05/2018

Thuốc - Lỗ Tấn

Thuốc - Lỗ Tấn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Rèn luyện kĩ năng mở bài,kết bài trong bài văn nghị luận

Rèn luyện kĩ năng mở bài,kết bài trong bài văn nghị luận

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:32 ngày 18/05/2018

Số phận con người - Sô lô khốp

Số phận con người - Sô lô khốp

Son Dong viết 09:31 ngày 18/05/2018

Ông già và biển cả - Hê-minh-uê

Ông già và biển cả - Hê-minh-uê

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:31 ngày 18/05/2018

Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Vũ

Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Vũ

Son Dong viết 09:31 ngày 18/05/2018

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:31 ngày 18/05/2018

Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Son Dong viết 09:31 ngày 18/05/2018

Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:31 ngày 18/05/2018

Ôn tập phần Văn học - Ngữ văn 12 tập 2

Ôn tập phần Văn học - Ngữ văn 12 tập 2

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:31 ngày 18/05/2018

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

don viết 09:31 ngày 18/05/2018

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp học kì 1

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp học kì 1 I. Hướng dẫn chung II. Gợi ý đề bài Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) Quảng cáo 1 - C 2 - A 3 - C 4 - C 5 - B 6 - B 7 - B 8 - B 9 - A 10 - B 11 - D 12 - C Phần tự luận ( 7 điểm – chọn 1 ...

nhi nguyen viết 23:49 ngày 29/10/2018

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) Câu 1 (trang 122 sgk ngữ văn 12 tập 1) Bố cục chia làm 2 phần: Quảng cáo + Phần 1 (từ đầu tới Làm nên Đất Nước muôn đời): Đất nước được cảm nhận trên mọi phương diện văn hóa, phong tục, truyền thống địa lý, lịch ...

Hồng Quyên viết 19:16 ngày 22/09/2018

Phân tích tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông

Đề bài: của Hoàng Phủ Ngọc Tường Bài làm Nếu người Hà Nội tự hào có con sông Hồng đỏ nặng phù sa, người Huế cũng tự hào khi có dòng sông Hương thơ mộng chảy qua thành phố Huế cổ kính với những lăng tẩm, đền đài. Con sông ấy đã chứng kiến bao đổi thay của lịch sử, sự thăng ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:33 ngày 09/05/2018

Cảm nhận về tác phẩm Những ngày đầu của nước Việt Nam mới

Đề bài: Cảm nhận của em khi đọc "Những ngày đầu của nước Việt Nam mới" trích hồi kí "Những năm tháng không thể nào quên" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bài làm "Những năm tháng không thể nào quên" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những hồi kí cách mạng đặc sắc nhất, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:32 ngày 09/05/2018

Bình giảng khổ thơ thứ 7 bài Bác ơi

Đề bài: Bình giảng khổ thơ sau trong bài thơ "Bác ơi!" của Tố Hữu: "Bác sống như trời đất của ta Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa Tự do cho mỗi đời nô lệ Sữa để em thơ, lụa tặng già". Bài làm Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Trong dịp lễ quốc tang lãnh tụ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:32 ngày 09/05/2018

Phân tích những đặc sắc nghệ thuật trong Người lái đò Sông Đà

Đề bài: Phân tích những nét đặc sắc của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân thể hiện trong tùy bút "Người lái đò Sông Đà". Bài làm "Chúng thủy giai đông tẩu – Đà giang độc bắc lưu". Con sông Đà thân yêu ngày nay đã cho nhân dân ta thủy điện, đem ánh sáng đến mọi miền đất ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:32 ngày 09/05/2018

Vẻ đẹp của sông Hương trong Ai đã đặt tên cho dòng sông

Đề bài: Vẻ đẹp của con sông Hương mà em cảm nhận được qua bài tùy bút "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Bài làm "Ai đã đặt tên cho dòng sông?" của Hoàng Phủ Ngọc Tường là một bài tuỳ bút mang tầm cỡ một tác phẩm vãn chương. Trong áng văn này, với tình ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:32 ngày 09/05/2018

Bình giảng khổ 5 và 6 bài Sóng

Đề bài: "Sóng" là bài thơ tình tiêu biểu của Xuân Quỳnh, thể hiện một tâm hồn luôn luôn trăn trở, khát khao được yêu thương gắn bó. Anh (chị) hãy bình giảng khổ thơ dưới đây để làm sáng tỏ nhận định trên: "Con sóng dưới lòng sâu (...) Hướng về anh một phương" Bài làm ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:32 ngày 09/05/2018

Bình bài thơ Tự do

Đề bài: Bình bài thơ Tự Do của Ê-Luy-a Bài làm Ê luy a là một nhà thơ nổi tiếng, với khao khát tự do nên cả cuộc đời của ông luôn góp phần và đi tìm cái mới mẻ và điều đó đã tạo nên cho ông những đóng góp rất tuyệt vời qua tác phẩm Tự Do. Cả cuộc đời đam mê và muốn đi ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:32 ngày 09/05/2018

Hình tượng nhân vật Lor-ca

Đề bài: Phân tích hình tương nhân vật Lor-ca trong bài thơ "Đàn ghi ta của Lor-ca" của nhà thơ Thanh Thảo. Bài làm Thanh Thảo là một nhà thơ khoác áo lính, ông sinh ra tại Quảng Ngãi, tốt nghiệp khoa văn trường Đại Học Tổng Hợp nhưng sau đó vào chiến trường miền Nam công ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:32 ngày 09/05/2018

Bình giảng đoạn thơ trong bài Tiếng hát con tàu

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên: ..."Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét Tình yêu ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:32 ngày 09/05/2018

Phân tích vẻ đẹp của sông Hương trong Ai đã đặt tên cho dòng sông

Đề bài: Phân tích vẻ đẹp của sông Hương trong "Ai đã đặt tên cho dòng sông này?" của Hoàng Phủ Ngọc Tường Bài làm "Ai đã đặt tên cho dòng sông này" là bài bút kí xuất sắc của Hoàng Phủ Ngọc Tường khi viết về dòng sông trữ tĩnh, thơ mộng của Huế. Mạch cảm xúc của bài kí chính ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:32 ngày 09/05/2018

Phân tích một đoạn văn trong Người lái đò Sông Đà

Đề bài: Bình giảng đoạn văn sau trong bài tùy bút "Người lái đò Sông Đà" của Nguyễn Tuân: "Thuyền tôi trôi trên sông Đà... nó khắc hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên". Bài làm Từ "Vang bóng một thời" (1940) đến "Sông Đà" (1960), con đường sáng tạo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:32 ngày 09/05/2018

Bình luận về vẻ đẹp sông Hương trong Ai đã đặt tên cho dòng sông

Đề bài: Về hình tượng sông Hương trong bài bút kí "Ai đã đặt tên cho dòng sông?" của Hoàng Phủ Ngọc Tường (sách Ngữ Văn 12), có ý kiến cho rằng: Vẻ đẹp nổi bật của sông Hương là cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, tình tứ. Ý kiến khác thì nhấn mạnh: Vẻ đẹp bề sâu của sông Hương là những ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:32 ngày 09/05/2018

Cảm nhận bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca

Đề bài: của Thanh Thảo Bài làm Trong nửa đầu bài thơ, một không gian Tây Ban Nha đặc thù, nhất là không gian miền quê An-đa-lu-xi-a yêu dấu của Lor-ca đã được gợi lên. Giữa không gian đó, nổi bật hình tượng người nghệ sĩ lãng du có tâm hồn phóng khoáng, tha thiết yêu người, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:32 ngày 09/05/2018

Cảm nhận bài thơ Đò Lèn

Đề bài: của Nguyễn Duy Bài làm Cuộc sống có những điều được gọi là nỗi nhớ, cứ xa xôi vô hình; có những hình ảnh được gọi là hoài niệm mãi miên man, dằng dặc; và có những tình cảm được gọi là yêu thương luôn ấm nồng sâu sắc mà thường đi xa rồi người ta mới biết cách gọi tên ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:32 ngày 09/05/2018

Phân tích nỗi đau xót tiếc thương Bác trong bài Bác ơi

Đề bài: Phân tích nỗi đau xót, tiếc thương vô hạn của tác giả và mọi người khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời trong phần đầu của bài thơ "Bác ơi!" (Tố Hữu)? Bài làm Nỗi đau xót, tiếc thương vô hạn của tác giả và mọi người khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời đã được diễn tả hết ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 09/05/2018

Hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc

Đề 2: b, Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ sau: Ta về, mình có nhớ ta ... Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Bài làm Việt Bắc là bài thơ lục bát mang tầm vóc của một trường ca dài 150 câu thơ, cảm xúc dâng lên ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:31 ngày 09/05/2018

Bình luận các ý kiến về hình tượng Lor-ca

Đề bài: Về hình tượng Lor-ca trong bài thơ "Đàn ghi ta của Lor-ca" của Thanh Thảo, có ý kiến cho rằng: Đó là mẫu nghệ sĩ – chiến sĩ, vì dân thân tranh đấu cho dân chủ và tự do nên bị bọn phát xít hành hình. Ý kiến khác thì khẳng định: Đó là mẫu nghệ sĩ thuần túy chỉ đam mê cái đẹp và ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:31 ngày 09/05/2018

Giới thiệu nhà văn Nguyễn Tuân và phong cách nghệ thuật của ông

Đề bài: Giới thiệu một vài nét về nhà văn Nguyễn Tuân và phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân Bài làm Nguyễn Tuân là cây bút tiêu biểu nhất của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Nguyễn Tuân "là một cái định nghĩa về người nghệ sĩ" như có người đã nói thế. Vẻ đẹp văn chương, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>