Ngoại ngữ Lớp 8

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Tập 2

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Tập 2 Để học tốt Tiếng Anh 8 mới, dưới đây là các bài Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Tập 2. Bạn vào tên bài để theo dõi phần giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Tập 2 tương ứng. Quảng cáo Unit 7: Pollution Unit 8: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 3 tuần trước

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Tập 2

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Tập 2 Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 8 mới Tập 2. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Tập 2 tương ứng. Quảng cáo Unit 7: Pollution ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 3 tuần trước

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Tập 1

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Tập 1 Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 8 mới Tập 1. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Tập 1 tương ứng. Quảng cáo Unit 1: Leisure activities ...

Trần Bảo Ngọc viết 3 tuần trước

Những lỗi ngữ pháp người mới học tiếng Anh thường gặp phải

Hầu hết những người mới bắt đầu học tiếng Anh còn khá lúng túng và sử dụng sai ngữ pháp tiếng Anh. Để giúp cho các bạn hạn chế không còn sai các lỗi ngữ pháp cơ bản nữa thì anh ngữ EFC đã tổng hợp các lỗi ngữ pháp mà người mới học tiếng Anh thường gặp phải . Hy vọng chúng sẽ giúp ích ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8

Để giúp các bạn học sinh dễ dàng tổng hợp kiến thức tiếng Anh và đạt kết quả cao trong học tập. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 để hỗ trợ các bạn học sinh trong học tập. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. I . TOO / ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 8

Từ vựng tiếng anh lớp 8 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng trong các Unit trong chương trình học lớp 8. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. UNIT 1. MY FRIENDS STT Từ vựng Nghĩa 1 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:17 ngày 10/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Speaking (trang 6)

Unit 7: Pollution C. Speaking (trang 6 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Rearrange the sentences ...(Sắp xếp lại những câu sau để tạo thành bài đối thoại hoàn chỉnh. Câu đầu tiên đã được làm sẵn cho bạn.) 1. E 2. H 3. B 4. F 5. G ...

Nguyễn Minh viết 19:28 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 9: Phonetics (trang 19)

Unit 9: Natural disasters A. Phonetics (trang 19 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Circle the word... (Khoanh tròn từ có trọng âm khác với những từ còn lại.) 1. B 2. A 3. C 4. D 5. C Hướng dẫn dịch: 1. B. /tɔː(r)ˈneɪdəʊ/ trọng âm hai, còn lại ...

Nguyễn Minh viết 19:27 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 8: Reading (trang 15-16-17)

Unit 8: English speaking countries D. Reading (trang 15-16-17 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc bài và làm bài tập theo sau.) a. Tìm 3 từ màu đỏ trong bài đọc và viết chúng dưới bức ảnh đúng. A. floatplanes B. Midnight Sun ...

Nguyễn Minh viết 19:26 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 8 mới Unit 1: Reading (trang 6-7-8)

Unit 1: Leisure activities D. Reading (trang 6-7-8 SBT Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the following text about doing yoga and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn sau về tập yoga và làm yêu cầu phía dưới) Hướng dẫn dịch: Yoga có nguồn gốc ở Ấn Độ và nó tốt cho cả cơ ...

Nguyễn Minh viết 19:24 ngày 08/05/2018

Unit 9 lớp 8: Skills 1

Unit 9: Natural disasters Skills 1 (phần 1-4 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 mới) Reading 1. Read an article about how to prepare ... (Đọc bài báo về cách chuẩn bị cho một thảm họa thiên nhiên. Nhìn vào những từ trong khung, sau đó tìm chúng trong bài báo ...

Nguyễn Minh viết 19:24 ngày 08/05/2018

Unit 12 lớp 8: Project

Unit 12: Life on other planets Project (phần 1-4 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 mới) SPACE EXPLORATION (KHÁM PHÁ KHÔNG GIAN) 1. Write the phrases in the box under ... (Viết những cụm từ trong khung vào bên dưới các bức tranh, và sau đó trả lời câu ...

Nguyễn Minh viết 19:24 ngày 08/05/2018

Unit 12 lớp 8: Skills 2

Unit 12: Life on other planets Skills 2 (phần 1-6 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 mới) Listening 1. Work in pairs. Describe the picture ... (Thực hành theo cặp. Mô tả các bức tranh và trả lời câu hỏi.) 1. What do the pictures show? Do you think they ...

Nguyễn Minh viết 19:24 ngày 08/05/2018

Unit 10 lớp 8: A Closer Look 2

Unit 10: Communication A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8 mới) Grammar 1. Listen again to part of the ... (Nghe lại môt phần bài hội thoại ở phần Mở đầu. Gạch dưới thì tương lai tiếp diễn và trả lời các câu hỏi.) Phuc: ...How ...

Nguyễn Minh viết 19:23 ngày 08/05/2018

Language Review 3 lớp 8

REVIEW 3 (UNIT 7-8-9) Language Review (phần 1-7 trang 36 SGK Tiếng Anh 8 mới) Pronunciation 1. Match the stress on the correct ... (Đánh dấu trọng âm vào âm đúng trong các từ. Sau đó nghe và lặp lại.) Nepa'lese ath'letic eco'nomic ge'ography ...

Nguyễn Minh viết 19:23 ngày 08/05/2018

Language Review 2 lớp 8

REVIEW 2 (UNIT 4-5-6) Language Review (phần 1-8 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 8 mới) Pronunciation 1.a Underline the words with /spr/ ... (Gạch dưới những từ với /spr/ và khoanh tròn những từ với /str/.) 1. (strawberies) 2. spring 3. sprite ...

Nguyễn Minh viết 19:22 ngày 08/05/2018

Unit 6 lớp 8: Looking Back

Unit 6: Folk tales Looking Back (phần 1-7 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 8 mới) Vocabulary 1. Think of an example for ... (Nghĩ một ví dụ cho mỗi thể loại truyện trong khung. ) - The intelligent boy is a folk tale. - Thanh Giong is a lengend. - The ...

Nguyễn Minh viết 19:21 ngày 08/05/2018

Unit 3 lớp 8: A Closer Look 1

Unit 3: Peoples of Viet Nam A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 mới) Vocabulary 1. Match the adjectives in A with ... (Nối các tính từ trong cột A với từ trái nghĩa ở cột B.) 1 >< d 2 >< c 3 >< g 4 ...

Nguyễn Minh viết 19:21 ngày 08/05/2018

Unit 2 lớp 8: A Closer Look 2

Unit 2: Life in the countryside A Closer Look 2 (phần 1→5 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 8 mới) Grammar 1. Complete the passage below ... (Hoàn thành đoạn văn bên dưới với hình thức so sánh phù hợp của tính từ được cho.) Gợi ý: 1. higher 2. ...

Nguyễn Minh viết 19:19 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 2 Số 7

I. You have to read the situation and then write a suitable sentence. Use the verb given and present perfect tense. (3 points) 1.Tom is looking for his key. He can't find it. (lose)Tom 2.Ann's hair was dirty. Now it is clean. (wash)Ann 3.Tom was 80 ...

Nguyễn Minh viết 18:54 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>