Ngoại ngữ Lớp 6

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 1

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 1 Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 1. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới Tập 1 tương ứng. Quảng cáo Unit 1: My new school ...

nhi nguyen viết 3 tuần trước

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 2

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 2 Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 mới, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SBT Tiếng Anh 6 mới Tập 2. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 6 mới Tập 2 tương ứng. Quảng cáo Unit 7: Television ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 3 tuần trước

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 6

Từ vựng tiếng anh lớp 6 phổ biến và được sử dụng nhiều trong các bài kiểm tra. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách từ vựng lớp 6 được dùng nhiều nhất. Hy vọng bài viết này thật sự hữu ích. UNIT 1: GREETINGS STT Từ Vựng Nghĩa 1 Hi / Hello xin ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:16 ngày 10/05/2018

Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Để giúp các bạn học sinh dễ dàng tổng hợp kiến thức tiếng Anh và đạt kết quả cao trong học tập. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 để hỗ trợ các bạn học sinh trong học tập. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. 1. Đại từ nhân ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:16 ngày 10/05/2018

Cách sử dụng Used to để nói về một thói quen trong quá khứ

Bạn có thể dùng các trạng từ tần suất như usually,sometimes, often ….Khi muốn nói về các thói quen trong hiện tại. Vậy còn các thói quen trong quá khứ thì sử dụng mẫu câu gì? Xin giới thiệu đó là bạn hãy dùng “Used to” để nói về thói quen trong quá khứ. Cách sử dụng ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 16:16 ngày 10/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Speaking (trang 28-29)

Unit 10: Our houses in the future C. Speaking (trang 28-29 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Choose A-D to complete ... (Chọn A- D để hoàn thành bài đối thoại. Sau đó đọc nó với 1 người bạn.) Đáp án: 1. B 2. D 3. C 4. A Hướng dẫn dịch: Phong: Bạn sẽ sống ...

Nguyễn Minh viết 12:24 ngày 08/05/2018

Unit 11 lớp 6: A Closer Look 2

Unit 11: Our greener world A Closer Look 2 (phần 1 - 6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen again to part of the conversation from Getting Started. Pay attention to the conditional sentences - type 1. (Nghe lại phần hội thoại từ phần Bắt đầu. Chú ý đến câu ...

Nguyễn Minh viết 12:21 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 mới Speaking (trang 19-20)

Unit 3: My friends C. Speaking (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 6 mới) 1. Polite Request and Suggestions (Lời yêu cầu và đề nghị lịch sự) Đáp án: 1. Could you please pass me the pencil? 2. Could you please open the window? 3. Could you please turn on the computer? ...

Nguyễn Minh viết 12:21 ngày 08/05/2018

Unit 8 lớp 6: Skills 1

Unit 8: Sports and games SKILLS 1 (phần 1 - 6 trang 22 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Work in pairs. Discuss the questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau. ) 1. Do you know Pele, The King of Football? What is special about him? (Bạn có biết ...

Nguyễn Minh viết 12:20 ngày 08/05/2018

Unit 7 lớp 6: Project

Unit 7: Television PROJECT (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới) Hướng dẫn dịch: Ti vi quan trọng với em như thế nào? Làm theo nhóm. Phỏng vấn bạn bè, sử dụng câu hỏi bên dưới. Báo cáo kết quả của em với lớp. 1. Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh? a. Đi ...

Nguyễn Minh viết 12:20 ngày 08/05/2018

Unit 6 lớp 6: Looking back

Unit 6: Our tet holiday LOOKING BACK (phần 1-5 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Draw lines to match the actions on the left with the things on the right. 1 - j. go to a pagoda 2 - e. buy a present 3-d. give lucky money 4 - ...

Nguyễn Minh viết 12:20 ngày 08/05/2018

Unit 11 lớp 6: Skills 2

Unit 11: Our greener world Skills 2 (phần 1 - 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới) Hướng dẫn dịch: TÌM CHỦ TỊCH MỚI CHO CÂU LẠC BỘ Câu lạc bộ 3R * Bạn có sáng tạo không? * Bạn có muốn trường chúng ta trở thành một nơi "xanh" không? * Bạn sẽ làm gi ...

Nguyễn Minh viết 12:20 ngày 08/05/2018

Unit 10 lớp 6: Getting Started

Unit 10: Our houses in the future Getting Started (phần 1 - 5 trang 38 -39 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and read. (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch: NGÔI NHÀ TƯƠNG LAI CỦA TÔI) Nick: Phong, bạn đang làm gi thế? Phong: Mình đang vẽ ...

Nguyễn Minh viết 12:19 ngày 08/05/2018

Unit 8 lớp 6: Getting started

Unit 8: Sports and games GETTING STARTED (phần 1 - 6 trang 16 -17 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and read (Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch: Dương: Ồ! Phòng tập thể dục này tuyệt thật! Mai: Đúng vậy, tôi thực sự thích đến đây. Ớ đây thiết ...

Nguyễn Minh viết 12:18 ngày 08/05/2018

Từ vựng Unit 7 lớp 6

Để học tốt Tiếng Anh 6 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 7:Television . Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa Comedy n /’kɒmədi/ Kịch vui,hài kịch,phim hài War film n /wɔ: (r) fɪlm/ Phim chiến tranh ...

Nguyễn Minh viết 12:18 ngày 08/05/2018

Unit 7 lớp 6: A closer look 2

Unit 7: Television A CLOSER LOOK 2 (phần 1 - 6 trang 9 - 10 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Read the conversation and underline the question words. (Đọc bài hội thoại và gạch dưới những từ để hỏi.) 1. What 2. Where 3. How long 2. Use one ...

Nguyễn Minh viết 12:17 ngày 08/05/2018

Unit 5 lớp 6: Skills 2

Unit 5: Natural wonders of the world SKILLS 2 (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Nick's family are in the travel agent's. They want to go on holiday. They are choosing a place from the brochure above. Which place do they choose? (Gia đình Nick đang ở ...

Nguyễn Minh viết 12:17 ngày 08/05/2018

Unit 5 lớp 6: Communication

Unit 5: Natural wonders of the world COMMUNICATION (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Read the travel guide entry. (Đọc hướng dẫn du lịch) Hướng dẫn dịch: Hướng dẫn du lịch từ những người du lịch vòng quanh thế giới Miêu tả ...

Nguyễn Minh viết 12:16 ngày 08/05/2018

Unit 2 lớp 6: Getting started

Unit 2: My home Getting started (phần 1-5 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 6 mới) A LOOK INSIDE. 1. Listen and read. (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch: Mi: Ồ căn phòng thật là lớn, Nick à. Mình có thể thấy một chiếc TV đằng sau cậu. Nick: Ừ ...

Nguyễn Minh viết 12:15 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 5: Classes

Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 5: THINGS I DO C. Classes (trang 64-65-66-67 SBT Tiếng Anh 6) 1. (trang 64 SBT Tiếng Anh 6): Fill in the spaces ( Điền vào chỗ trống ) a) Sunday b) Monday c) Tuesday d) Wednesday e) Thursday f) Saturday 2. (trang 65 SBT Tiếng ...

Nguyễn Minh viết 12:13 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>