Nghĩa của từ

I. Nghĩa của từ l

I. Nghĩa của từ là gì?

Câu 1: Mỗi chú thích đã cho gồm 2 bộ phận:

 • Chữ đậm: từ

 • Chữ thường: giải thích nghĩa (sau dấu hai chấm).

Câu 2: Bộ phận chữ thường, sau dấu hai chấm nêu lên nghĩa của từ.

Câu 3: Từ là đơn vị có tính hai mặt trong ngôn ngữ: mặt nội dung và mặt hình thức. Mặt nội dung chính là nghĩa của từ.

II. Cách giải thích nghĩa của từ

Trong ba trường hợp chú thích trên, nghĩa của từ được giải thích theo hai kiểu:

 • Trình bày khái niệm mà từ biểu thị (tập quán).

 • Đưa ra từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ được giải thích (lẫm liệt, nao núng).

II. Luyện tập

Câu 1:

 • Giải thích bằng khái niệm: quần thần, sứ giả, tre đằng ngà

 • Giải thích bằng cách đưa ra từ đồng nghĩa, trái nghĩa: ghẻ lạnh, hoảng hốt.

Câu 2:

 • Học hành: học và luyện tập để có hiểu biết, có kĩ năng.

 • Học lỏm: nghe hoặc thấy người ta làm rồi làm theo, chứ không được ai trực tiếp dạy bảo.

 • Học hỏi: tìm tòi, hỏi han để học tập.

 • Học tập: học văn hoá có thầy, có chương trình, có hướng dẫn (nói một cách khái quát).

Câu 3: Điền các từ trung gian, trung niên, trung bình vào chỗ trống trong các chú thích sau sao cho phù hợp.

 • Trung bình: ở vào khoảng giữa trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp.

 • Trung gian: ở vị trí chuyển tiếp hoặc nối liền giữa hai bộ phận, hai giai đoạn, hai sự vật,...

 • Trung niên: đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa đến tuổi già.

Câu 4:

 • Giếng: là hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất, là nơi chứa nước sinh hoạt hằng ngày.

 • Rung rinh: là một chuyển động nhẹ nhàng và liên tiếp.

 • Hèn nhát: là thiếu can đảm đến mức đáng khinh.

Câu 5:

 • mất hiểu theo ý của nhân vật Nụ là: không biết ở đâu (vì không mất tức là "biết nó ở đâu rồi")

 • mất: không còn được sở hữu, không có, không thuộc về mình nữa.

Soạn bài Nghĩa của từ văn học lớp 6

Soạn bài Nghĩa của từ văn học lớp 6 1. Khái niệm Nghĩa của từ: là những từ có ý nghĩa và giải thích cho một việc có ý nghĩa quan trọng nó chứa đựng nội dung và tính chất của sự vật sự việc. Nghĩa của từ: từ đó có ý nghĩa gì và nội dung mà từ đó biểu đạt. Những từ trong câu thường được chú thích hay ...

Soạn bài thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Soạn bài thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng Bài tập 1. a. Từ lá trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo được dùng theo nghĩa gốc để chỉ một bộ phận của cây. b. Trong các trường hợp sau, các từ lá được hiểu theo nghĩa chuyển: - Lá gan, lá phối, lá lách: những từ lá ở đây được dùng để chỉ bộ ...

Soạn bài nghĩa của từ

Soạn bài nghĩa của từ I. Nghĩa của từ là gì ? 1. Mỗi chú thích trên gồm 2 bộ phận. - Chữ đậm : từ - Chữ thường : giải thích nghĩa. 2. Bộ phận sau. 3. Nghĩa của từ là nội dung trong mô hình. II. Cách giải thích nghĩa của từ. Trong những chú thích trên nghĩa của từ được giải thích bằng cách. - Miêu ...

Soạn bài từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyên nghĩa của từ

Soạn bài từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyên nghĩa của từ I. Từ nhiều nghĩa. 1. Đọc « Những cái chân » 2. Chân. (1) Bộ phận dưới cùng của cơ thể con người hay động vật, dùng để đi, đứng, thường được coi là biểu tượng của hoạt động đi lại của con người (què chân, nhắm mắt đưa chân). (2) Chân con ...

Soạn bài: Cấp độ khái quát nghĩa của từ lớp 8

Soạn bài: Cấp độ khái quát nghĩa của từ lớp 8 I. Kiến thức cơ bản 1. Nghĩa của từ là gì? – Nghĩa của từ là nội dung (Sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ …) mà từ biểu thị. Ví dụ: phẳng phiu: bằng phẳng, trải dài theo một hướng nhất định. nao núng: lung lay, không kiên định, không vững ...

Soạn bài: Soạn bài từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Soạn bài: Soạn bài từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ I. Từ nhiều nghĩa. 1. Đọc bài “ Những cái chân” 2. Nghĩa của các từ “chân”: a- Bộ phận dưới cùng của cơ thể con người hay động vật, dùng để đi, đứng. (2) Biểu tượng của cương vị, phận sự của một người với tư ...

Soạn văn bài: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ I. Từ nhiều nghĩa Câu 1: Đọc bài thơ Những cái chân Câu 2: Nghĩa của từ chân (1) Bộ phận dưới cùng của thân người hay động vật dùng để đi và đứng. (2) Phần dưới cùng, phần gốc của một vật. (3) Bộ phận của ... ...

Soạn văn bài: Nghĩa của từ

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Nghĩa của từ I. Nghĩa của từ là gì? Câu 1: Mỗi chú thích đã cho gồm 2 bộ phận: Chữ đậm: từ Chữ thường: giải thích nghĩa (sau dấu hai chấm). Câu 2: Bộ phận chữ thường, sau dấu hai chấm nêu lên nghĩa của từ. Câu 3: Từ là đơn vị có tính hai mặt trong ngôn ngữ: ... ...

Soạn văn bài: Cấp độ khái quát nghĩa của từ

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Cấp độ khái quát nghĩa của từ I. Từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp a. Nghĩa của từ "động vật" rộng hơn nghĩa của từ "thú, chim, cá". Vì nghĩa của từ "động vật" bao hàm nghĩa của từ "thú, chim, cá" b. Nghĩa của từ thú rộng hơn ...

Soạn văn bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng Câu 1: a. Từ lá trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo được dùng theo nghĩa gốc để chỉ một bộ phận của cây, thường ở trên ngọn hay trên cành cây, thường có màu xanh, hình dáng mỏng, có bề mặt. b. Trong các trường hợp sau, ...