Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 15)

Bài 1: a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị (P) : y=(2x 2 )/3 và (d) : y = x + 2 b) Viết phương trình đường thẳng (d’) song song với (d) và cắt (P) tại ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 7)

Bài 1: Giải các phương trình sau: a) 3x 2 -2x+5=0 b) x 4 +2x 2 √2-9+6√2=0 c) x 3 -25x=0 Bài 2: Giải hệ phương trình Bài 3: a) Vẽ đồ thị ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 9 (Đề 1)

Bài 1: Giải các phương trình sau: a) 3x 2 – 7x + 2 = 0 b) x 2 -(√3-√2)x-√6=0 c) x 4 – 5x + 4 = 0 Bài 2: a) Vẽ đồ thị (P) hàm số y=x 2 ...

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học (Đề 4)

Phần trắc nghiệm Câu 1: Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng.(R,r: bán kính hai đáy, l:đường sinh và h là chiều cao). Câu 2: Một hình trụ ...

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Hình học (Đề 2)

Phần trắc nghiệm Câu 1: A. 108 o B. 36 o C. 72 o D. 144 o Câu 2: Cho hình vẽ bên với AB là đường kính. DA và DC ...

Văn nghị luận văn học lớp 9 (Tập 2)

Để học tốt ngữ văn 9, dưới đây là các bài văn mẫu và văn hay về thể loại Văn nghị luận văn học lớp 9. Bạn nhấp chuột vào tên tác phẩm để tham khảo các bài soạn văn, tóm tắt, giới thiệu ...

Viết bài tập làm văn số 5 lớp 9

Những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9 (trang 33 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2) Để học tốt Ngữ Văn 9, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như ...

Viết bài tập làm văn số 3 lớp 9

Những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9 (trang 191 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1) Để học tốt Ngữ Văn 9, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như ...

Viết bài tập làm vằn số 6 lớp 9

Những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9 (trang 69 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2) Để học tốt Ngữ Văn 9, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như ...

Viết bài tập làm văn số 7 lớp 9

Những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9 (trang 99 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2) Để học tốt Ngữ Văn 9, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như ...

Bài 5 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 5 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hoá thành điện năng? ...

Bài 7 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 7 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy thuỷ điện, thế năng của nước trong hồ chứa đươc biến đổi thành điện năng. Con ...

Bài 1 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 1 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thuỷ điện đều có bộ phận chính để thực hiện việc biến ...

Bài 7 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 7 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Dòng điện do pin Mặt Trời cũng cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp? ...

Bài 3 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 3 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy chỉ ra chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và về sự biến đổi năng lượng trong nhà máy ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 9)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Sản phẩm phản ứng nào được tạo ra khi hòa tan khí clo và nước? A. Cl 2 B. HCl C. HClO, Cl 2 D. HCl, HClO ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 4)

Phần tự luận Câu 1: ( 2 điểm ) Viết các phương trình hóa học (điều kiện thích hợp) của cacbon lần lượt tác dụng với các chất sau: CuO, Fe 2 O 3 , O 2 . Câu ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 2)

Phần tự luận Câu 1: ( 2 điểm ) Nhỏ 10ml dung dịch AgNO 3 1M trong NH 3 vào ống nghiệm đựng dung dịch glucozo dư, sau khi kết thúc phản ứng, người ta thu được một ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 9)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 1 điểm) Câu 1: Công thức phân tử của glucozo, saccarozo, axit gluconic, tinh bột, lần lượt là A. C 6 H 12 O 6 , C 12 H 22 O 11 , C 6 H 12 ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 12)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Phương pháp háo học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan? A. đốt cháy hỗn hợp trong không khí ...

Giải bài 1 trang 197 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 1 (trang 197 sgk Sinh học 9) : Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên: Lời giải: - Sự tác ...

Giải bài 1 trang 195 sgk Sinh 9

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 1 (trang 195 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3. Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào ...

Giải bài 3 trang 196 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 3 (trang 196 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.3. Bảng 66.3. Các loại biến dị Biến dị tổ ...

Giải bài 4 trang 192 sgk Sinh 9

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp Bài 4 (trang 192 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.4. Bảng 64.4. Đặc điểm của các ngành động vật Ngành Đặc ...

Giải bài 4 trang 197 sgk Sinh 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) Bài 4 (trang 197 sgk Sinh học 9) : Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4. Bảng 66.4. Các loại đột biến (ĐB) ĐB ...

Bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí : Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy ...

Bài 4 trang 53 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo : Em hãy kể tên một số bãi biển nổi tiếng mà em biết: Lời giải: Bãi biển Nha Trang, ...

Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí : Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ...

Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long : Hãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ...

Bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo) : Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững, theo ...

Câu 1 trang 183 sgk Sử 9

Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 Câu 1 (trang 183 sgk Sử 9): Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 32 trang 173

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) (trang 173 sgk Lịch Sử 9): - Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc nước ta (1975 – 1979) ...

Câu 1 trang 178 sgk Sử 9

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) Câu 1 (trang 178 sgk Sử 9): Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 31 trang 166

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 (trang 166 sgk Lịch Sử 9): - Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam – Bắc có những ...

Câu 2 trang 178 sgk Sử 9

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) Câu 2 (trang 178 sgk Sử 9): Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện ...

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai hoàn thành ( Future Perfect ) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi ...

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 9

Từ vựng tiếng anh lớp 9 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng trong các Unit trong chương trình học lớp 9. Hy vọng bài viết ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Speaking (trang 51-52)

Unit 6: VietNam then and now C. Speaking (trang 51-52 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Rearrange the statements...(Sắp xếp lại các câu sau để thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Câu đầu ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Phonetics (trang 39)

Unit 5: Wonders of Viet Nam A. Phonetics (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Practise reading the...(Luyện đọc đoạn hội thoại ngắn, tập trung vào sự khác nhau giữa những từ ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Writing (trang 55)

Unit 6: VietNam then and now E. Writing (trang 55 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Rewrite the sentences using the words in brackets. (Viết lại các câu sau sử dụng từ trong ngoặc.) ...

Câu 1 trang 77 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nguyên liệu chính để làm bánh bông lan là gì? Lời giải: - Nguyên liệu chính làm bánh bông lan: bột mì, đường, trứng gà, ...

Câu 3 trang 77 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm? Lời giải: - Vỏ bánh có màu vàng của nướng, có độ mềm và xốp. - Phần bông lan chín đều, thơm ...

Câu 2 trang 72 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Làm thế nào để thịt chả nướng không bị bở? Lời giải: - Thứ nhất là cần phải chọn tránh loại thịt đông lạnh qua ngày, thịt chả phải ...

Câu 1 trang 70 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Cho biết cách chọn thịt bò ngon? Lời giải: - Trước hết về mùi, thịt bò đúng chuẩn có mùi thơm đặc trưng, hơi gây gây, chỉ cần sờ ...

Câu 2 trang 74 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm ? Lời giải: - Bánh nương có vỏ vàng đều, không bị cháy. - Phần bên trong bánh mềm mịn, thơm ...

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân lớp 9 | Trả lời câu hỏi GDCD 9 | Để học tốt GDCD 9 hay nhất tại VietJack

Để học tốt các môn học lớp 9, bên cạnh các bài , VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập và Trả lời câu hỏi Giáo dục công dân 9 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài giải và trả lời ...

Hãy nhận xét về việc làm của Tuấn? Việc làm của Tuấn là vi phạm pháp luật. Tuấn dù có hoàn cảnh khó khăn không có tiền...

Việc làm của Tuấn là vi phạm pháp luật. Tuấn dù có hoàn cảnh khó khăn không có tiền học . . Hãy nhận xét về việc làm của Tuấn? – Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công ...

Chúng ta cần rút ra bài học gì qua câu chuyện trên ? Qua câu truyện thương tâm trên, cho chúng ta cái nhìn đa chiều về...

Qua câu truyện thương tâm trên, cho chúng ta cái nhìn đa chiều về những người phạm tội. . Chúng ta cần rút ra bài học gì qua câu chuyện trên ? – Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp ...

Theo em, bác sĩ Nguyễn Tri Thức là người như thế nào ? Bác sĩ Nguyễn Tri Thức không chỉ là một bác sĩ giỏi về chuyên...

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức không chỉ là một bác sĩ giỏi về chuyên môn, anh còn là một bác sĩ hoạt động tình nguyện năng nổ.. Theo em, bác sĩ Nguyễn Tri Thức là người như thế nào ? – Bài 18: Sống có ...

Những bị cáo trong vụ án trên đã vi phạm quy định nào về kinh doanh ? : Những bị cáo trong vụ án trên đã vi phạm quy...

Những bị cáo trong vụ án trên đã vi phạm quy định về ngành nghề kinh doanh. . Những bị cáo trong vụ án trên đã vi phạm quy định nào về kinh doanh ? – Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ ...

Lớp 9

Đề văn hay lớp 9 dành cho các bạn thi học kì 2 sắp tới (Đề thi tại HN và HCM)

Kết thúc năm học 2017-2018 và để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới, Dethikiemtra.com chọn lọc và gửi tới các bạn 02 đề thi Văn cuối học kì 2 lớp 9 Quận Tây Hồ (Hà Nội) và đề của quận ...

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Quận Ba Đình: Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt…

PHÒNG GD&ĐT QUẬN BA ĐÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 9 NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 120 phút Bài I (2.0đ). Cho biểu thức A 1) Rút gọn biểu thức A 2) Tìm x để A = 5/6 ...

Đề và giải đề Văn học kì 2 lớp 9 tỉnh Bắc Giang: Trình bày suy nghĩ của em về lòng dũng cảm trong cuộc sống

Trình bày suy nghĩ của em về lòng dũng cảm trong cuộc sống trong đề thi học kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang năm học 2017 – 2018. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ...

Đề và đáp án Hóa học kì 2 lớp 9: Công thức cấu tạo của benzen có đặc điểm?

[Trắc nghiệm và tự luận] môn Hóa 9 cuối học kì 2. Đề thi cập nhật ngày 25/4/2018. 1. Phi kim, bảng tuần hoàn: Tính phi kim, khả năng hoạt động của phi kim 2. Hidrocacbon -Phản ứng ...

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai hoàn thành ( Future Perfect ) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi ...

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 9

Từ vựng tiếng anh lớp 9 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng trong các Unit trong chương trình học lớp 9. Hy vọng bài viết ...

Câu 1 trang 77 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nguyên liệu chính để làm bánh bông lan là gì? Lời giải: - Nguyên liệu chính làm bánh bông lan: bột mì, đường, trứng gà, ...

Câu 3 trang 77 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm? Lời giải: - Vỏ bánh có màu vàng của nướng, có độ mềm và xốp. - Phần bông lan chín đều, thơm ...

Câu 2 trang 72 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Làm thế nào để thịt chả nướng không bị bở? Lời giải: - Thứ nhất là cần phải chọn tránh loại thịt đông lạnh qua ngày, thịt chả phải ...

Câu 1 trang 70 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Cho biết cách chọn thịt bò ngon? Lời giải: - Trước hết về mùi, thịt bò đúng chuẩn có mùi thơm đặc trưng, hơi gây gây, chỉ cần sờ ...

Câu 2 trang 74 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm ? Lời giải: - Bánh nương có vỏ vàng đều, không bị cháy. - Phần bên trong bánh mềm mịn, thơm ...

Câu 3 trang 75 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Cho biết yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm? Lời giải: - Vỏ bánh có màu vàng của nướng đẹp mắt. - Bên trong phải chín đều và mịn. ...

Câu 1 trang 74 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Trình bày quy trình làm bánh sắn nướng ? Lời giải: 1. Chuẩn bị: sơ chế - Dừa nạo: cho vào 1 bát nhỏ nước nóng, vắt lấy cốt. - ...

Câu 2 trang 77 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Làm thế nào để bánh được nổi đều và xốp? Lời giải: - Để bánh được xốp ta cần đánh trứng đến bông, cho đường vào từ từ, đánh tiếp ...

Câu 2 trang 63 sgk Công nghệ 9

Bài 11: Thực hành: Món xào : Tại sao cần sử dụng lửa to khi chế biến món xào? Lời giải: - Lửa to, chảo mau nóng, dầu cho vào thì nóng nhanh, không đốt cháy dầu ...

Câu 3 trang 70 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm? Lời giải: - Bò nướng chín đều, không dai, bóng, giòn. - Mặt ngoài thịt bò có màu vàng nâu ...

Câu 3 trang 74 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Để thực hiện món bánh sắn nướng, cần chuẩn bị những dụng cụ gì? Lời giải: - Để thực hiện món bánh nướng, cần chuẩn bị những dụng cụ: ...

Câu 2 trang 75 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu quy trình làm bánh đậu xanh nướng? Lời giải: 1. Chuẩn bị – Đậu xanh: cho nước ấm vào ngâm mềm, đãi sạch vỏ, nấu chín xay ...

Câu 3 trang 72 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của món chả nướng và tương chấm? Lời giải: - Chả nướng chín đều, không dai, bóng, giòn. - Mặt ngoài chả có ...

Câu 1 trang 54 sgk Công nghệ 9 (Nấu ăn)

Bài 9: Thực hành: Món hấp Câu 1 trang 54 sgk Công nghệ 9: Trình bày quy trình thực hiện món xôi vò ? Lời giải: 1. Chẩn bị: Sơ chế - Dừa: cho vào nước nóng, vắt ...

1 2 3 4 .. > >>