Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Góc nội tiếp là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó C. Có ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho hàm số y = 3/4 x 2 . Khẳng định nào sau đây là đúng A. Hàm số nghịch biến khi x > 0 và đồng biến khi x < 0 B. Tại x = -1 thì hàm số nhận giá trị là 2 C. Hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai? A. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau. B. Số đo của góc nội tiếp bằng số đo cung bị chắn C. ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Góc nội tiếp là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Hình trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao là 6 cm thì diện tích xung quanh là: A.24π cm 2 B.12π cm 2 C.6π cm 2 ...

Phân tích nhân vật ông Hai trong trong truyện ngắn Làng

Đề bài: Phân tích nhân vật ông Hai trong trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Bài làm Trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, người nông dân phải chịu đựng rất nhiều khó khăn, đau thương, mất mát. Nhưng càng khó khăn, ...

Văn mẫu Nghị luận giải thích câu: Cái khó ló cái khôn

Hướng dẫn học sinh lập dàn ý và bài văn mẫu nghị luận giải thích ý nghĩa của câu nói “Cái khó ló cái khôn”. Tôi từng nhớ có ai đó từng nói đại ý thế này: đôi khi bạn cũng cần mỉm cười với những thiếu hụt trong cuộc sống. những thiếu hụt ấy có thể là khó khăn, là sự bất hạnh. Mà cuộc ...

Văn nghị luận văn học lớp 9 (Tập 2)

Để học tốt ngữ văn 9, dưới đây là các bài văn mẫu và văn hay về thể loại Văn nghị luận văn học lớp 9. Bạn nhấp chuột vào tên tác phẩm để tham khảo các bài soạn văn, tóm tắt, giới thiệu tác giả, bài văn phân tích, cảm nghĩ, ... về từng tác phẩm đó. Mục lục Văn nghị luận văn học lớp 9 ...

Viết bài tập làm văn số 5 lớp 9

Những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9 (trang 33 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2) Để học tốt Ngữ Văn 9, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các bài văn mẫu lớp 9 (văn tự sự, văn miêu tả, văn thuyết minh, văn nghị luận, văn ...

Viết bài tập làm văn số 3 lớp 9

Những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9 (trang 191 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1) Để học tốt Ngữ Văn 9, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các bài văn mẫu lớp 9 (văn tự sự, văn miêu tả, văn thuyết minh, văn nghị luận, văn ...

Bài 5 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 5 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hoá thành điện năng? A. Cơ năng. B. Nhiệt năng. C Hoá năng. D Quang năng. Lời giải: Chọn A. Cơ năng. ...

Bài 7 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 7 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy thuỷ điện, thế năng của nước trong hồ chứa đươc biến đổi thành điện năng. Con người không phải mất công bơm nước lên hồ. Phải chăng ở đây năng lượng của nước đã tự sinh ra, trái ...

Bài 1 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 1 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thuỷ điện đều có bộ phận chính để thực hiện việc biến đổi một dạng năng lượng khác thành điện năng. Hãy chỉ ra bộ phận đó và cho biết năng lượng nào đã ...

Bài 7 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 7 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Dòng điện do pin Mặt Trời cũng cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp? A. Pin Mặt Trời có công suất lớn hơn máy phát điện gió B. Dòng điện do pin Mặt Trời ...

Bài 3 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 3 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy chỉ ra chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và về sự biến đổi năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân và nhà máy nhiệt điện. Lời giải: Giống nhau: Đều có tuabin và máy ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 9)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Sản phẩm phản ứng nào được tạo ra khi hòa tan khí clo và nước? A. Cl 2 B. HCl C. HClO, Cl 2 D. HCl, HClO Câu 2: Dãy nào sau đây gồm các chất phản ứng được với dung dịch NaOH? A. CH 3 COOH, ( C 6 H ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 4)

Phần tự luận Câu 1: ( 2 điểm ) Viết các phương trình hóa học (điều kiện thích hợp) của cacbon lần lượt tác dụng với các chất sau: CuO, Fe 2 O 3 , O 2 . Câu 2: ( 2 điểm ) Cho các dung dịch sau: axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic. Bằng phương ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 2)

Phần tự luận Câu 1: ( 2 điểm ) Nhỏ 10ml dung dịch AgNO 3 1M trong NH 3 vào ống nghiệm đựng dung dịch glucozo dư, sau khi kết thúc phản ứng, người ta thu được một lượng Ag cân nặng 0,864g. Tính hiệu suất phản ứng (Ag=108) Câu 2: ( 2 điểm ) Viết phương ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 9)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 1 điểm) Câu 1: Công thức phân tử của glucozo, saccarozo, axit gluconic, tinh bột, lần lượt là A. C 6 H 12 O 6 , C 12 H 22 O 11 , C 6 H 12 O 7 , (C 6 H 10 O 5 ) n B. C 12 H 22 O 11 , C 6 H 12 O 6 , C 6 H 12 O 7 , ( C 6 H 10 O 5 ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9 (Đề 12)

Phần trắc nghiệm (Mỗi câu 0,5 điểm) Câu 1: Phương pháp háo học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan? A. đốt cháy hỗn hợp trong không khí B. dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư C. dẫn dung dịch khí đi qua muối ăn D. dẫn hỗn ...

Đề kiểm tra 45'' - HK II - Sinh 9 – Đề số 2(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Giả sử có các quần thể sinh vật sau: lá cây, bò, châu chấu, chim, gà, hổ, cáo, vi sinh vật. a. Xây dựng các chuỗi thức ăn có thổ có trong quần xã sinh vật trên. b. Nếu các loài sinh vật trên là một quần xã, hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã sinh vật trên. ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 6(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Phân tử ADN tự nhân đôi theo những nguyên tấc nào? Nêu ví dụ chứng minh. Câu 2 . Bản chất và ý nghĩa của quá trình giảm phân? Đề kiểm tra ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 8(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Sự biến đổi số lượng một cặp NST thường gặp ở dạng nào ? Cơ chế hình thành ra sao? Câu 2 . Bản chất của quá trình nguyên phân và giảm phân? ...

Đề kiểm tra 15'' - HK II - Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi tiết)

Câu 3. (4 điểm) Ưu thế lai là gì ? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai ? Câu 4. (1 điểm) trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai ? ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 4(có lời giải chi tiết)

Khi cho 2 cây đậu Hà Lan giao phấn với nhau kết quả thu được 59 cây có vỏ hạt trơn và 61 cây có vỏ hạt nhăn. Biết ràng vỏ hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Hãy xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai. ...

Bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí : Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy hoàn thiện bảng dưới đây: Lời giải: Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp 9

Bài 4 trang 53 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo : Em hãy kể tên một số bãi biển nổi tiếng mà em biết: Lời giải: Bãi biển Nha Trang, Cửa Lò, Sầm Sơn, Lăng Cô, Mỹ Khê, múi Né, Thiên Cầm…. Các bài giải Tập bản đồ Địa Lí lớp ...

Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí : Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải làm gì. Lời giải: - Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và ...

Bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long : Hãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cữu Long. Lời giải: - Tăng cường đầu tư xây dựng ...

Bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo) : Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững, theo em chúng ta cần phải làm gì? Lời giải: - Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật ...

Câu 1 trang 183 sgk Sử 9

Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 Câu 1 (trang 183 sgk Sử 9): Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay. ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 32 trang 173

Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) (trang 173 sgk Lịch Sử 9): - Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc nước ta (1975 – 1979) đã diễn ra như thế nào? Trả lời: a) Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây – Nam - Do ...

Câu 1 trang 178 sgk Sử 9

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) Câu 1 (trang 178 sgk Sử 9): Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000) ? Lời giải: - Những thành tựu của 15 ...

Trả lời câu hỏi Sử 9 Bài 31 trang 166

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 (trang 166 sgk Lịch Sử 9): - Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam – Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì? Trả lời: + Ở miền Bắc: - Thuận lợi: Trải qua hơn 20 ...

Câu 2 trang 178 sgk Sử 9

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) Câu 2 (trang 178 sgk Sử 9): Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000). Lời giải: Bên cạnh thành tựu và tiến bộ, chúng ta ...

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai hoàn thành ( Future Perfect ) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp các kiến thức cần thiết để giúp các ...

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 9

Từ vựng tiếng anh lớp 9 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng trong các Unit trong chương trình học lớp 9. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL 1. pen pal N Bạn ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Speaking (trang 51-52)

Unit 6: VietNam then and now C. Speaking (trang 51-52 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Rearrange the statements...(Sắp xếp lại các câu sau để thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Câu đầu và câu cuối đã được điền sẵn.) - So has the school system in your country changed a lot ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Phonetics (trang 39)

Unit 5: Wonders of Viet Nam A. Phonetics (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Practise reading the...(Luyện đọc đoạn hội thoại ngắn, tập trung vào sự khác nhau giữa những từ được gạch chân.) 1. A.: What are you looking for ? (for: strong) B: I'm looking for my ...

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Writing (trang 55)

Unit 6: VietNam then and now E. Writing (trang 55 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Rewrite the sentences using the words in brackets. (Viết lại các câu sau sử dụng từ trong ngoặc.) 1. It would be beneficial to build a skytrain system in the city. 2. There are many ...

Câu 1 trang 77 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nguyên liệu chính để làm bánh bông lan là gì? Lời giải: - Nguyên liệu chính làm bánh bông lan: bột mì, đường, trứng gà, bơ,… Các bài giải bài tập Công nghệ 9

Câu 3 trang 77 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm? Lời giải: - Vỏ bánh có màu vàng của nướng, có độ mềm và xốp. - Phần bông lan chín đều, thơm và không khét. Các bài giải bài tập Công nghệ 9

Câu 2 trang 72 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Làm thế nào để thịt chả nướng không bị bở? Lời giải: - Thứ nhất là cần phải chọn tránh loại thịt đông lạnh qua ngày, thịt chả phải luôn tươi ngon. - Thứ hai là do trong quá trình nướng đã để lửa quá to hoặc quá nhỏ hoặc không đều. ...

Câu 1 trang 70 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Cho biết cách chọn thịt bò ngon? Lời giải: - Trước hết về mùi, thịt bò đúng chuẩn có mùi thơm đặc trưng, hơi gây gây, chỉ cần sờ tay vào thịt rồi đưa ngón tay gần mũi là bạn có thể ngửi thấy mùi thơm này. - Thịt bò thớ mịn nhỏ ...

Câu 2 trang 74 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm ? Lời giải: - Bánh nương có vỏ vàng đều, không bị cháy. - Phần bên trong bánh mềm mịn, thơm mùi cốt dừa và dẻo. - Vị bánh không quá ngọt, thơm thoang thoảng. Các bài giải bài tập Công ...

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân lớp 9 | Trả lời câu hỏi GDCD 9 | Để học tốt GDCD 9 hay nhất tại VietJack

Để học tốt các môn học lớp 9, bên cạnh các bài , VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập và Trả lời câu hỏi Giáo dục công dân 9 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài giải và trả lời các câu hỏi cuối mỗi bài học trong sgk Giáo dục công dân lớp 9. Mục lục Giải bài tập Giáo dục ...

Hãy nhận xét về việc làm của Tuấn? Việc làm của Tuấn là vi phạm pháp luật. Tuấn dù có hoàn cảnh khó khăn không có tiền...

Việc làm của Tuấn là vi phạm pháp luật. Tuấn dù có hoàn cảnh khó khăn không có tiền học . . Hãy nhận xét về việc làm của Tuấn? – Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân Hãy nhận xét về việc làm của Tuấn? Trả lời Việc làm của Tuấn là vi phạm pháp ...

Chúng ta cần rút ra bài học gì qua câu chuyện trên ? Qua câu truyện thương tâm trên, cho chúng ta cái nhìn đa chiều về...

Qua câu truyện thương tâm trên, cho chúng ta cái nhìn đa chiều về những người phạm tội. . Chúng ta cần rút ra bài học gì qua câu chuyện trên ? – Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân Chúng ta cần rút ra bài học gì qua câu chuyện trên ? Trả lời Qua ...

Theo em, bác sĩ Nguyễn Tri Thức là người như thế nào ? Bác sĩ Nguyễn Tri Thức không chỉ là một bác sĩ giỏi về chuyên...

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức không chỉ là một bác sĩ giỏi về chuyên môn, anh còn là một bác sĩ hoạt động tình nguyện năng nổ.. Theo em, bác sĩ Nguyễn Tri Thức là người như thế nào ? – Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật Theo em, bác sĩ Nguyễn Tri Thức là người như thế nào ? ...

Những bị cáo trong vụ án trên đã vi phạm quy định nào về kinh doanh ? : Những bị cáo trong vụ án trên đã vi phạm quy...

Những bị cáo trong vụ án trên đã vi phạm quy định về ngành nghề kinh doanh. . Những bị cáo trong vụ án trên đã vi phạm quy định nào về kinh doanh ? – Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế Những bị cáo trong vụ án trên đã vi phạm quy định nào về kinh doanh ? Trả ...

Lớp 9

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 4(có lời giải chi tiết)

Khi cho 2 cây đậu Hà Lan giao phấn với nhau kết quả thu được 59 cây có vỏ hạt trơn và 61 cây có vỏ hạt nhăn. Biết ràng vỏ hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Hãy xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai. ...

Đề kiểm tra 15'' - HK II - Sinh 9 – Đề số 2(có lời giải chi tiết)

Câu 3. (5 điểm) thế nào là lai khác dòng, lai khác thứ, lai kinh tế? Cho ví dụ minh hoạ. Đề kiểm tra 15' - HK II - Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 2(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Khái niệm về NST giới tính? Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường. Câu 2 . Bản chất và ý nghĩa của quá trình thụ tinh? Câu 3 . Đột biến cấu trúc NST là gì? Nêu các dạng đột biến cấu trúc NST. Nguyên nhân phát sinh đột biến NST? ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 5(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Nêu bản chất mối quan hệ của sơ đồ sau: Gen (1 đoạn ADN) → mARN → protein → tính trạng Câu 2 . Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN? Câu 3 . Thế nào là hiện tượng đa bội hoá và thể đa bội? Nêu đặc điểm của cơ thể đa bội. ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 7(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Biến dị là gì? Có mấy loại biến dị ? Nêu đặc điểm của loại biến dị không di truyền. Câu 2 . Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ gen (đoạn ADN) → mARN → protein →tính trạng Câu 3 . Kết luận chung về di truyền học với con người? ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai? Vì sao? Câu 2 . So sánh những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 3(có lời giải chi tiết)

Ở người bệnh A do một gen kiểm soát, một cặp vợ chồng bình thường sinh được 3 người con. Hai người con gái bình thường, con trai bị bệnh. Đề kiểm tra ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Góc nội tiếp là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó C. Có ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho hàm số y = 3/4 x 2 . Khẳng định nào sau đây là đúng A. Hàm số nghịch biến khi x > 0 và đồng biến khi x < 0 B. Tại x = -1 thì hàm số nhận giá trị là 2 C. Hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai? A. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau. B. Số đo của góc nội tiếp bằng số đo cung bị chắn C. ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Góc nội tiếp là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó B. Có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Hình trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao là 6 cm thì diện tích xung quanh là: A.24π cm 2 B.12π cm 2 C.6π cm 2 ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Tập nghiệm của phương trình 4x + 0y = 7 biểu diễn bởi đường thẳng A. y = 7 – 4x B. y = 7x – 4 C. y = 1/2 D.x = 7/4 Câu 2: Cặp số (-2; 5) là nghiệm của phương trình nào sau đây: A. 2x – ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Góc ở tâm là góc: A. Có đỉnh nằm trên đường tròn B. Có đỉnh nằm trong đường tròn C. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn D. Có đỉnh trùng với tâm đường tròn Câu 2: AB là một dây cung của (O; R), cung AB = 60 o . ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ HK ⊥ AB (K ∈ AB). Chứng minh rằng: a) AB. AK = HB. HC c) Cho ∠B = 30 o , AC = 6 cm. Tính các cạnh AB, BC, AH Câu 2: Cho α là góc nhọn và ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Cho hàm số y = (-3)/5 x 2 . Kết luận nào sau đây là đúng: A. Hàm số luôn đồng biến B. Hàm số luôn nghịch biến C.Hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0 D.Hàm số đồng ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Cho tam giác ABC, hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Gọi D là điểm đối xứng của H qua trung điểm M của BC a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp được đường tròn b) Chứng minh AB.AF = AC.AE c) Chứng minh tứ giác ABDC nội ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Câu 1: (6 điểm) Giải các phương trình sau: a) 4x 2 - 20 = 0 b) x 2 - (√5 + √2)x + √10 = 0 Câu 2: (4 điểm) Cho phương trình x 2 - 3x + m - 5 = 0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x 1 ; ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến A. y = 1 - x B.y = 2/3 - 2x C.y = 2x + 1 D.y = 6 - 2(x + 1) Câu 2: Điểm ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số (có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Đề bài Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Cho x > 0. Hàm số y = (m 2 + 1)x 2 đồng biến khi m A.m > 0 B. m < 0 C. m = 1 D. Mọi m ∈ R Câu 2: Điểm M ( -1; 1) thuộc đồ thị hàm số y = ax ...

1 2 3 4 .. > >>