Giải bài 1 trang 179 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 179 Bài 1 (trang 179 SGK Toán 5): Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là: A. 1,5 giờ. B. 2 giờ. C. 3 giờ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 178 sgk Toán 5 Luyện tập

Luyện tập chung trang 178 Bài 1 (trang 178 SGK Toán 5) Luyện tập : 0,8% = ? Lời giải: Khoanh vào C Các bài giải Luyện tập chung trang 178

Trần Bảo Ngọc viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 1 trang 177 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 177 Bài 1 (trang 177 SGK Toán 5): Tính: a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5. Lời giải: a) … = 6,78 - 13,735 : 2,05 = 6,78 - 6,7 = 0,08. b) …= 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 180 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 179 Bài 3 (trang 180 SGK Toán 5): Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh ? A. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:26 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 176 sgk Toán 5

Luyện tập chung trang 176 phần 1 Bài 2 (trang 176 SGK Toán 5): Tìm x: a) 0,12 x x = 6 ; b) x : 2,5 = 4 ; c) 5,6 : x = 4 ; d) x x 0,1 = 2/5 ; Lời giải: a) x = 50 b) x = 10. c) x ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:26 ngày 09/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 6

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 6 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 166 giúp các em học sinh ôn tập, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:00 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 5: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) Luyện từ và câu lớp 5 tuần 34: Ôn tập về dấu câu - dấu gạch ngang là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 5 tập 2 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:00 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 7

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 167, 168 giúp các em học sinh ôn ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:00 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 5 tuần 34: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Kể chuyện lớp 5: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 156 giúp các ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:00 ngày 31/05/2018

Chính tả lớp 5: Nghe - viết: Trong lời mẹ hát

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Trong lời mẹ hát là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 146, 147 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo củng cố các ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:00 ngày 31/05/2018

Lớp 5

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 6

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 6 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 166 giúp các em học sinh ôn tập, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:00 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 5: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) Luyện từ và câu lớp 5 tuần 34: Ôn tập về dấu câu - dấu gạch ngang là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 5 tập 2 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:00 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 7

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 167, 168 giúp các em học sinh ôn ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:00 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 5 tuần 34: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Kể chuyện lớp 5: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 156 giúp các ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:00 ngày 31/05/2018

Chính tả lớp 5: Nghe - viết: Trong lời mẹ hát

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Trong lời mẹ hát là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 146, 147 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo củng cố các ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:00 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 5: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 146 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập, ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:00 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 4

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 4 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 164 giúp các em học sinh ôn tập, ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:59 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 5: Út Vịnh

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Út Vịnh là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 137 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các dạng bài ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:59 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5: Trả bài văn tả cảnh

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 158, 159 cho các em học sinh và thầy cô tham khảo, củng cố lại kỹ năng làm bài văn miêu tả, chữa lỗi, viết bổ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:59 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5 tuần 31: Ôn tập về tả cảnh - Lập dàn ý

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh Tập làm văn lớp 5 tuần 31: Ôn tập về tả cảnh bao gồm các dàn ý cho tiết cho các bài văn mẫu tả cảnh SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 134 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:59 ngày 31/05/2018

Chính tả lớp 5 (Nhớ - viết): Sang năm con lên bảy

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Chính tả (Nhớ - viết): Sang năm con lên bảy Chính tả lớp 5: Nhớ - viết: Sang năm co lên bảy là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 154 cho các em học sinh tham ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:59 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5: Bài kiểm tra viết - Tả con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết) Tập làm văn lớp 5: Tả con vật (Kiểm tra viết) là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 5 tập 2 bao gồm các bài văn mẫu cho ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:59 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 2

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tuần 35 trang 162 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng Việt 5 phần ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:58 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5: Bài kiểm tra viết - Tả cảnh

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập làm văn - Bài kiểm tra viết - Tả cảnh Tập làm văn lớp 5 tuần 32: Bài kiểm tra viết - Tả cảnh bao gồm các bài văn mẫu hay và chọn lọc cho các đề văn SGK Tiếng Việt 5 tập 2 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:58 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 1

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 lớp 5 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tuần 35 trang 162 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng Việt 5 chuẩn bị cho các bài ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:58 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5: Ôn tập về tả con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 123 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo ôn tập lại cách làm ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:58 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 5: Nếu trái đất thiếu trẻ con

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 158 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:58 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 5 tuần 33: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc giúp các em học sinh củng cố kỹ năng kể chuyện đã nghe, đã đọc về việc gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc trẻ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:58 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 5

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 tuần 35 trang 166 giúp các em học sinh ôn tập, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:58 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 5: Trả bài văn tả cây cối

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 116 cho các thầy cô tham khảo, chữa lỗi, khắc phục những nhược điểm cho bài tập làm văn viết cho các ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:58 ngày 31/05/2018
1 2 3 4 .. > >>