Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:…...

Tính:…. Bài 1 trang 133 SGK Toán 4 – Phép nhân phân số Tính: a) ({4 over 5} imes {6 over 7}) b) ({2 over 9} imes {1 over 2} ) c) ({1 over 2} imes {8 over 3}) d) ({1 over 8} imes {1 over 7}) Giải a) ({4 over 5} imes {6 over 7} = {{4 imes 6} over {5 imes 7}} = {{24} ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:53 ngày 02/08/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 23)

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống: Bài 3. Tính: Bài 4. Tìm x, biết: a)x x 741 = 158574 b)x : 189 = 635 Bài 5. Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là 35m. Chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:34 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 25)

Bài 1. Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1.Trong các hình dưới đây, hình chữ nhật là: A.Hình 1 B.Hình 2 C.Hình 3 D.Hình 4 2.9 thế kỉ = ……….. năm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: A.900 B.90 C.9 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:33 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 13)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: 1.Chữ số 5 trong số 25967000 có giá trị là: A.Năm trăm nghìn B.Năm nghìn C.Năm triệu D.Tất cả đều sai Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Mảnh đất hình vuông có cạnh 15m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên bản đồ đó, ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:33 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 15)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: A.2 B.3 C.4 D.5 Giá trị của chữ số 6 trong số 56732409 là: A.6000 B.60000 C.600000 D.6000000 Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 8cm, chiều cao tương ứng 12cm là: A.96cm 2 B.48cm 2 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:33 ngày 09/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 160 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:57 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Tiếng cười là liều thuốc bổ

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 154 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:57 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 145, 146 ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:56 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 8

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 168 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 134 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Lớp 4

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang tuyển sinh 400 chỉ tiêu năm 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG Kí hiệu trường Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Đường 19/8 xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. ĐT: (0711)3.870680. Website: www.hgcc.edu.vn D64 ...

Trần Bảo Ngọc viết 18:53 ngày 05/06/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 160 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:57 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Tiếng cười là liều thuốc bổ

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 154 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:57 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 145, 146 ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:56 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 8

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 168 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 134 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 1

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 4: Luyện tập quan sát con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật là lời giải phần Tâp làm văn SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 120 hướng dẫn các em học sinh luyện tập cách viết miêu tả ngoại ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:55 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một người vui tính mà em biết

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia tuần 34 là lời giải phần Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 156 cho các em học sinh tham khảo, củng ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 129, 130 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:55 ngày 31/05/2018

Chính tả lớp 4 (Nghe - viết): Nói ngược

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Chính tả (Nghe - viết): Nói ngược là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 154, 155 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo điền viết đúng chính tả, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:55 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 4: Đôi cánh của ngựa trắng

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Kể chuyện: Đôi cánh của ngựa trắng là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 106 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng kể chuyện theo tranh. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:55 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 7

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 167, 168 giúp các em học sinh ôn tập, củng ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Con chim chiền chiện

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Con chim chiền chiện là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 149 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:55 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Ăng-co Vát

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Ăng-co Vát là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 124 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 giúp các em ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:54 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 3 + 4

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3 + 4 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163, 164, 165 giúp các em học sinh ôn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 4: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 141, 142 có đáp án chi tiết cho từng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 4: Bài kiểm tra viết - Miêu tả con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập làm văn: Miêu tả con vật bao gồm các bài văn mẫu chi tiết cho từng đề SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 149 giúp các em học sinh củng cố kỹ năng, vốn từ, chuẩn bị cho bài kiểm ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Ngắm trăng. Không đề

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề Tập đọc lớp 4: Ngắm trăng, không đề là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 137, 138 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:54 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 2

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 2 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:54 ngày 31/05/2018
1 2 3 4 .. > >>