Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:…...

Tính:…. Bài 1 trang 133 SGK Toán 4 – Phép nhân phân số Tính: a) ({4 over 5} imes {6 over 7}) b) ({2 over 9} imes {1 over 2} ) c) ({1 over 2} imes {8 over 3}) d) ({1 over 8} imes {1 over 7}) Giải a) ({4 over 5} imes {6 over 7} = {{4 imes 6} over {5 imes 7}} = {{24} ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:53 ngày 02/08/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 23)

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống: Bài 3. Tính: Bài 4. Tìm x, biết: a)x x 741 = 158574 b)x : 189 = 635 Bài 5. Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là 35m. Chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:34 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 25)

Bài 1. Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1.Trong các hình dưới đây, hình chữ nhật là: A.Hình 1 B.Hình 2 C.Hình 3 D.Hình 4 2.9 thế kỉ = ……….. năm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: A.900 B.90 C.9 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:33 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 13)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: 1.Chữ số 5 trong số 25967000 có giá trị là: A.Năm trăm nghìn B.Năm nghìn C.Năm triệu D.Tất cả đều sai Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Mảnh đất hình vuông có cạnh 15m được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500. Hỏi trên bản đồ đó, ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:33 ngày 09/05/2018

Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 4 (Đề 15)

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng: A.2 B.3 C.4 D.5 Giá trị của chữ số 6 trong số 56732409 là: A.6000 B.60000 C.600000 D.6000000 Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 8cm, chiều cao tương ứng 12cm là: A.96cm 2 B.48cm 2 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:33 ngày 09/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 160 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:57 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Tiếng cười là liều thuốc bổ

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 154 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:57 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 145, 146 ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:56 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 8

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 168 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 134 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Lớp 4

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 8

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 8 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 168 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 134 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 1

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 1 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:56 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 4: Luyện tập quan sát con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật là lời giải phần Tâp làm văn SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 120 hướng dẫn các em học sinh luyện tập cách viết miêu tả ngoại ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:55 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện về một người vui tính mà em biết

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia tuần 34 là lời giải phần Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 156 cho các em học sinh tham khảo, củng ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 31/05/2018

Luyện từ và câu lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 129, 130 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:55 ngày 31/05/2018

Chính tả lớp 4 (Nghe - viết): Nói ngược

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Chính tả (Nghe - viết): Nói ngược là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 154, 155 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo điền viết đúng chính tả, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:55 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 4: Đôi cánh của ngựa trắng

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Kể chuyện: Đôi cánh của ngựa trắng là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 106 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng kể chuyện theo tranh. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:55 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 7

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 7 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 167, 168 giúp các em học sinh ôn tập, củng ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:55 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Con chim chiền chiện

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Con chim chiền chiện là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 149 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:55 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Ăng-co Vát

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Ăng-co Vát là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 124 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 giúp các em ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:54 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 3 + 4

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 3 + 4 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163, 164, 165 giúp các em học sinh ôn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 4: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 141, 142 có đáp án chi tiết cho từng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 4: Bài kiểm tra viết - Miêu tả con vật

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập làm văn: Miêu tả con vật bao gồm các bài văn mẫu chi tiết cho từng đề SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 149 giúp các em học sinh củng cố kỹ năng, vốn từ, chuẩn bị cho bài kiểm ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Ngắm trăng. Không đề

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề Tập đọc lớp 4: Ngắm trăng, không đề là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng việt 4 tập 2 trang 137, 138 có đáp án chi tiết được VnDoc biên soạn bám sát ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:54 ngày 31/05/2018

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 2

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4 Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 4: Tiết 2 là lời giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 163 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập đọc lớp 4: Trăng ơi từ đâu đến?

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Soạn bài: Tập đọc: Trăng ơi...từ đâu đến? Soạn bài Tập đọc lớp 4: Trăng ơi từ đâu đến là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 108 được VnDoc biên soạn bám sát ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:54 ngày 31/05/2018

Chính tả lớp 4 (Nghe - viết): Vương quốc vắng nụ cười

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Chính tả (Nghe - viết): Vương quốc vắng nụ cười Chính tả lớp 4: Nghe - viết: Vương quốc vắng nụ cười là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 133 có đáp án chi ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:54 ngày 31/05/2018

Kể chuyện lớp 4: Kể lại câu chuyện đã được nghe hoặc đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Kể chuyện lớp 4: Kể lại câu chuyện đã được nghe, được đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 4 tuần ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:54 ngày 31/05/2018

Tập làm văn lớp 4 tuần 33: Điền vào giấy tờ in sẵn

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn Tập làm văn lớp 4: Điền vào giấy tờ in sẵn là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 152 có đáp án chi tiết cho các em học ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:54 ngày 31/05/2018
1 2 3 4 .. > >>