Giải bài 1 trang 73 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Bài 1 (trang 73 SGK Toán 3): Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải bài 3 trang 72 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Bài 3 (trang 72 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu): Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải bài 1 trang 72 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Bài 1 (trang 72 SGK Toán 3): Tính : Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải bài 1 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 1 (trang 179 SGK Toán 3): a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509 b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn Lời giải: a) Số liền trước của số 92458 là số 92457 Số liền sau của số 69509 là số ...

Giải bài 2 trang 177 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 177 Bài 2 (trang 177 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 54287 + 29508 78362 – 24935 b) 4508 x 3 34625 : 5 Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm bài Luyện tập chung trang 177

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

Để học tốt Tiếng Việt 3, dưới đây là các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1. Bạn nhấp chuột vào tên Tuần để tham khảo phần giải bài tập và trả lời câu hỏi VBT Tiếng Việt 3 Tập 1 tương ứng. ...

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tập 2

Để học tốt Tiếng Việt 3, dưới đây là các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2. Bạn nhấp chuột vào tên Tuần để tham khảo phần giải bài tập và trả lời câu hỏi VBT Tiếng Việt 3 Tập 2 tương ứng. ...

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 | Giải VBT Tiếng Việt 3 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Tiếng Việt lớp 3, bên cạnh loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 được biên soạn bám sát theo nội dung VBT Tiếng Việt lớp 3 giúp bạn học tốt môn Tiếng Việt 3 hơn. Mục lục Giải Vở bài tập Tiếng Việt 3 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1 ...

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 | Soạn Tiếng Việt lớp 3 | Để học tốt Tiếng Việt 3

Để học tốt các môn học lớp 3, bên cạnh loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài trả lời câu hỏi Tiếng Việt 3 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp bạn học tốt môn Tiếng Việt 3 hơn. Mục lục Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 3 Tập 1 ...

Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 3 + 4

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3: Tiết 3 + 4 là lời giải SGK Tiếng Việt 3 trang 74, 75 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố ...

Lớp 3

Giải bài 1 trang 73 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Bài 1 (trang 73 SGK Toán 3): Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải bài 3 trang 72 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Bài 3 (trang 72 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu): Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải bài 1 trang 72 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Bài 1 (trang 72 SGK Toán 3): Tính : Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải bài 1 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 1 (trang 179 SGK Toán 3): a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509 b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn Lời giải: a) Số liền trước của số 92458 là số 92457 Số liền sau của số 69509 là số ...

Giải bài 2 trang 177 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 177 Bài 2 (trang 177 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 54287 + 29508 78362 – 24935 b) 4508 x 3 34625 : 5 Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm bài Luyện tập chung trang 177

Giải bài 2 trang 72 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Bài 2 (trang 72 SGK Toán 3): Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng? Lời giải: Số hàng có tất cả là: 234 : 9 = 26 (hàng) Đáp số: 26 hàng Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương ...

Giải bài 2 trang 175 sgk Toán 3

Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 2 (trang 175 SGK Toán 3): Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó. Lời giải: a ) ...

Giải bài 2 trang 73 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Bài 2 (trang 73 SGK Toán 3): Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày? Lời giải: Thực hiện phép chia ta có: 365 : 7 = 52 (dư 1 ) Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ...

Giải bài 2 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 2 (trang 179 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 86127 + 4258 ; 65493 – 2486; b) 4216 x 5; 4035 : 8 Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm bài Luyện tập chung trang 179

Giải bài 1 trang 172 sgk Toán 3 (Ôn tập về đại lượng)

Ôn tập về đại lượng Bài 1 (trang 172 SGK Toán 3): Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ? A.73cm B.703cm C.730cm D.70003cm Lời giải: Khoanh vào chữ B : B 703cm Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm bài Ôn ...

Giải bài 3 trang 178 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 178 Bài 3 (trang 178 SGK Toán 3): Một của hàng có 480 cái bút chì, đã bán được 1/8 số bút chì đó. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu bút chì? Lời giải: Số bút chì đã bán được : 840 : 8 = 105 bút chì Số bút chì của hàng còn lại là: 480 ...

Giải bài 2 trang 176 sgk Toán 3 (Ôn tập về giải toán tiếp theo)

Ôn tập về giải toán (tiếp theo) Bài 2 (trang 176 SGK Toán 3): Người ta dự định chuyển 15700 kg muối lên miền núi bằng xe tải chở đều nhau, đợt đầu có 2 xe đã lên đường. hỏi đợt đầu chở được bao nhiêu kilogam muối? Lời giải: Tóm tắt: 5 xe chở: 15700kg 2 xe chở: ...

Giải bài 4 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 4 (trang 179 SGK Toán 3): Tìm x a) X x 2 = 9328 b) X : 2 = 436 Lời giải: a) X x 2 = 9328 X = 9328 : 2 X = 4664 b) X : 2 = 436 X = 436 x 2 X = 872 Tham khảo các bài ...

Giải bài 4 trang 172 sgk Toán 3

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172 Bài 4 (trang 172 SGK Toán 3): Điền số thích hợp vào ô trống Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 5 : Ôn tập cuối năm bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Giải bài 5 trang 177 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 177 Bài 5 (trang 177 SGK Toán 3): Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền ? Lời giải: Tóm tắt: 5 đôi dép: 92500 đồng 3đôi dép: … đồng? Giá tiền mỗi đôi dép là: 92500 : 5 = ...

Giải bài 1 trang 70 sgk Toán 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 1 (trang 70 SGK Toán 3): Tính Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải bài 3 trang 175 sgk Toán 3

Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 3 (trang 175 SGK Toán 3): Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như sau : Lời giải: Cách 1 : Có thể chia hình đã cho Diện tích hình vuông ABCD là : 6 x 6 = 36 (cm 2 ) Diện tích hình vuông MNHC là : 3 ...

Giải bài 3 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 3 (trang 179 SGK Toán 3): rong một năm, những tháng nào có 31 ngày? Lời giải: Trong một năm những tháng có 31 ngày là: Tháng 1, tháng 3. Tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12. Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 5 : Ôn ...

Giải bài 2 trang 170 sgk Toán 3 (Ôn tập)

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Bài 2 (trang 170 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 39178 + 25706 58427 + 40753 b) 86271 – 43954 26883 – 7826 c) 412 x 5 6247 x 2 d) 25968 : 6 36296 : 8 ...

Giải bài 3 trang 70 sgk Toán 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 3 (trang 70 SGK Toán 3): Có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn dư thừa mất mét vải? Lời giải: Ta có: 31 : 3 = 10 (dư 1) Như vậy có thể may được nhiều nhất là 10 ...

1 2 3 4 .. > >>