Giải bài 1 trang 73 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Bài 1 (trang 73 SGK Toán 3): Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong ...

Giải bài 3 trang 72 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Bài 3 (trang 72 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu): Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia ...

Giải bài 1 trang 72 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Bài 1 (trang 72 SGK Toán 3): Tính : Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm ...

Giải bài 1 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 1 (trang 179 SGK Toán 3): a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509 b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn ...

Giải bài 2 trang 177 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 177 Bài 2 (trang 177 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 54287 + 29508 78362 – 24935 b) 4508 x 3 34625 : 5 Lời giải: ...

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

Để học tốt Tiếng Việt 3, dưới đây là các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1. Bạn nhấp chuột vào tên Tuần để tham khảo phần giải bài tập và trả lời câu hỏi VBT Tiếng Việt 3 Tập 1 ...

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tập 2

Để học tốt Tiếng Việt 3, dưới đây là các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2. Bạn nhấp chuột vào tên Tuần để tham khảo phần giải bài tập và trả lời câu hỏi VBT Tiếng Việt 3 Tập 2 ...

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 | Giải VBT Tiếng Việt 3 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Tiếng Việt lớp 3, bên cạnh loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 được biên soạn bám sát theo nội dung VBT Tiếng Việt lớp 3 giúp bạn học tốt môn Tiếng ...

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 | Soạn Tiếng Việt lớp 3 | Để học tốt Tiếng Việt 3

Để học tốt các môn học lớp 3, bên cạnh loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài trả lời câu hỏi Tiếng Việt 3 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp bạn học tốt ...

Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 3 + 4

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng ...

Lớp 3

Giải bài 1 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 1 (trang 179 SGK Toán 3): a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509 b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn ...

Giải bài 2 trang 177 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 177 Bài 2 (trang 177 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 54287 + 29508 78362 – 24935 b) 4508 x 3 34625 : 5 Lời giải: ...

Giải bài 2 trang 72 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Bài 2 (trang 72 SGK Toán 3): Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng? Lời giải: Số ...

Giải bài 2 trang 175 sgk Toán 3

Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 2 (trang 175 SGK Toán 3): Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai ...

Giải bài 2 trang 73 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Bài 2 (trang 73 SGK Toán 3): Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày? Lời ...

Giải bài 2 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 2 (trang 179 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 86127 + 4258 ; 65493 – 2486; b) 4216 x 5; 4035 : 8 Lời giải: Tham khảo các ...

Giải bài 1 trang 172 sgk Toán 3 (Ôn tập về đại lượng)

Ôn tập về đại lượng Bài 1 (trang 172 SGK Toán 3): Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ? A.73cm B.703cm C.730cm D.70003cm Lời giải: ...

Giải bài 3 trang 178 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 178 Bài 3 (trang 178 SGK Toán 3): Một của hàng có 480 cái bút chì, đã bán được 1/8 số bút chì đó. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu bút chì? Lời giải: ...

Giải bài 2 trang 176 sgk Toán 3 (Ôn tập về giải toán tiếp theo)

Ôn tập về giải toán (tiếp theo) Bài 2 (trang 176 SGK Toán 3): Người ta dự định chuyển 15700 kg muối lên miền núi bằng xe tải chở đều nhau, đợt đầu có 2 xe đã lên đường. hỏi đợt đầu ...

Giải bài 4 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 4 (trang 179 SGK Toán 3): Tìm x a) X x 2 = 9328 b) X : 2 = 436 Lời giải: a) X x 2 = 9328 X = 9328 : 2 X ...

Giải bài 4 trang 172 sgk Toán 3

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172 Bài 4 (trang 172 SGK Toán 3): Điền số thích hợp vào ô trống Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 ...

Giải bài 5 trang 177 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 177 Bài 5 (trang 177 SGK Toán 3): Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền ? Lời giải: Tóm ...

Giải bài 1 trang 70 sgk Toán 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 1 (trang 70 SGK Toán 3): Tính Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi ...

Giải bài 3 trang 175 sgk Toán 3

Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 3 (trang 175 SGK Toán 3): Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như sau : Lời giải: Cách 1 : Có thể chia hình đã cho ...

Giải bài 3 trang 179 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 179 Bài 3 (trang 179 SGK Toán 3): rong một năm, những tháng nào có 31 ngày? Lời giải: Trong một năm những tháng có 31 ngày là: Tháng 1, tháng ...

Giải bài 2 trang 170 sgk Toán 3 (Ôn tập)

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Bài 2 (trang 170 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 39178 + 25706 58427 + 40753 b) 86271 – 43954 ...

Giải bài 3 trang 70 sgk Toán 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Bài 3 (trang 70 SGK Toán 3): Có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn dư thừa mất mét ...

Giải bài 1 trang 177 sgk Toán 3

Luyện tập chung trang 177 Bài 1 (trang 177 SGK Toán 3): Viết các số a) Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm b) Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy c) Chín mươi nghìn chín ...

Giải bài 1 trang 174 sgk Toán 3 - Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 1 (trang 174 SGK Toán 3): Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ? Lời giải: Diện tích hình A là 8cm 2 ...

Giải bài 3 trang 73 sgk Toán 3

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Bài 3 (trang 73 SGK Toán 3): Lời giải: Tham khảo các bài giải Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia ...

1 2 3 4 .. > >>