Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 3) Câu 13: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y = x 2 + 1 , tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là: A. 0 B. -8/3 C. 8/3 D. Kết quả khác . Quảng cáo Câu 14: Thể tích ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 5)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 5) Câu 33: Ông A gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng với hình thức lãi kép. Sau 5 năm ông rút hết tiền ra được một khoản 283142000 đồng. Hỏi ông A gửi với lãi suất bao nhiêu, biết rằng trong thời gian đó lãi suất không thay đổi? ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 2) Câu 9: Tìm các điểm cực trị của hàm số A.x = -1 B. x = 1 C. x = 1/2 D. x = 2 Quảng cáo Câu 10: Đặt log2 = a, log3 = b . Khi đó log 5 12 bằng Câu 11: Tìm các đường tiệm cận ngang của đồ ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 4

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 4 Câu 1: Cho hai số phức z 1 = 1 + 2i, z 2 = 2 - 3i . Phần thực và phần ảo của số phức w = 3z 1 - 2z 2 là A. 1 và 12 B. -1 và 12 C. –1 và 12i D. 1 và 12i. Quảng cáo Câu 2: Phần thực và ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm Câu 1: Tìm m để y = x 3 - 3x 2 +mx - 1 có hai điểm cực trị tại x 1 , x 2 thỏa mãn Quảng cáo Câu 2: Tìm m để hàm số y = (1/3)x 3 - x 2 - mx + 1 luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:14 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp học kì 1

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp học kì 1 I. Hướng dẫn chung II. Gợi ý đề bài Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) Quảng cáo 1 - C 2 - A 3 - C 4 - C 5 - B 6 - B 7 - B 8 - B 9 - A 10 - B 11 - D 12 - C Phần tự luận ( 7 điểm – chọn 1 ...

nhi nguyen viết 23:49 ngày 29/10/2018

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) Câu 1 (trang 122 sgk ngữ văn 12 tập 1) Bố cục chia làm 2 phần: Quảng cáo + Phần 1 (từ đầu tới Làm nên Đất Nước muôn đời): Đất nước được cảm nhận trên mọi phương diện văn hóa, phong tục, truyền thống địa lý, lịch ...

Hồng Quyên viết 19:16 ngày 22/09/2018

Phân tích tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông

Đề bài: của Hoàng Phủ Ngọc Tường Bài làm Nếu người Hà Nội tự hào có con sông Hồng đỏ nặng phù sa, người Huế cũng tự hào khi có dòng sông Hương thơ mộng chảy qua thành phố Huế cổ kính với những lăng tẩm, đền đài. Con sông ấy đã chứng kiến bao đổi thay của lịch sử, sự thăng ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:33 ngày 09/05/2018

Cảm nhận về tác phẩm Những ngày đầu của nước Việt Nam mới

Đề bài: Cảm nhận của em khi đọc "Những ngày đầu của nước Việt Nam mới" trích hồi kí "Những năm tháng không thể nào quên" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bài làm "Những năm tháng không thể nào quên" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những hồi kí cách mạng đặc sắc nhất, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:32 ngày 09/05/2018

Bình giảng khổ thơ thứ 7 bài Bác ơi

Đề bài: Bình giảng khổ thơ sau trong bài thơ "Bác ơi!" của Tố Hữu: "Bác sống như trời đất của ta Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa Tự do cho mỗi đời nô lệ Sữa để em thơ, lụa tặng già". Bài làm Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Trong dịp lễ quốc tang lãnh tụ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:32 ngày 09/05/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phóng xạ (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phóng xạ (phần 2) Câu 9: Trong phóng xạ của hạt nhân 88 226 Ra, từ hạt nhân có một hạt α khi bay ra với động năng là 4,78 MeV. Năng lượng tỏa ra trong phóng xạ này xấp xỉ bằng A. 85,2 MeV B. 4,97 MeV C. 4,86 MeV D. 4,69 MeV Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân (phần 1) Câu 1: Năng lượng liên kết riêng là A. năng lượng cần để giải phsong một nuclôn ra khỏi hạt nhân. B. năng lượng cần để giải phóng một êlectron ra khỏi nguyên tử. Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Tính chất và cấu tạo hạt nhân (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Tính chất và cấu tạo hạt nhân (phần 1) Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi nói về hạt nhân nguyên từ A. Mọi hạt nhân của các nguyên tử đều có chứa cả proton và nơtron. B. Hai nguyên tử của hai nguyên tố bất kì khác nhau có số nơtron hoàn toàn khác nhau. Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng phân hạch (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng phân hạch (phần 1) Câu 1: Năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch chủ yếu ở dạng A. quang năng B. năng lượng nghỉ C. động năng D. hóa năng Quảng cáo Câu 2: Phản ứng phân hạch 92 235 U không có đặc điểm ...

Hồng Quyên viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phóng xạ (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 12 Phóng xạ (phần 1) Câu 1: Phóng xạ là A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát các tia không nhign thấy B. quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững Quảng cáo C. quá trình hạt nhân nguyên tử hấp thụ năng lượng để phát ra ...

Hồng Quyên viết 20:02 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Crom và hợp chất của crom (Tiếp theo) (Tiếp theo)

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Crom và hợp chất của crom (Tiếp theo) Câu 9: Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim. A. Ở nhiệt độ thường crom chỉ phản ứng với flo. Quảng cáo B. Ở nhiệt độ cao, oxi sẽ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 122: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 8: Phân biệt một số chất cô vơ Trắc nghiệm Hóa 122: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ Câu 1: Phân biệt các dung dịch sau : (NH 4 ) 2 SO 4 , NaNO 3 , NH 4 NO 3 , Na2CO 3 bằng phương pháp hoá học với hoá chất duy nhất là A. NaOH. B. Ba(OH) 2 C, HCl, D. H 2 SO 4 ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Sắt

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Sắt Câu 1: Sắt tác dụng với H 2 O ở nhiệt độ cao hom 570 °C thì tạo ra H 2 và sản phẩm rắn là A. FeO. B. Fe 3 O 4 . C. Fe 2 O 3 . D. Fe(OH) 2 . Quảng cáo Câu 2: Phản ứng xảy ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Hóa học và vấn đề môi trường (Tiếp theo)

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Trắc nghiệm Hóa 12: Hóa học và vấn đề môi trường (Tiếp theo) Câu 9: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cả...) nào sau đây an toàn ? A. Dùng nước đá hay ướp muối rồi sấy khô. Quảng cáo ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp chất của sắt

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Trắc nghiệm Hóa 12: Hợp chất của sắt Câu 1: Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO 3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí ? A. FeO B. Fe 3 O 4 C. Fe 2 O 3 D. Fe(OH) 2 Quảng cáo Câu 2: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:06 ngày 22/09/2018

Sinh học 12 Phần 5: Di truyền học

Sinh học 12 Phần 5: Di truyền học Để học tốt Sinh học lớp 12, phần này giúp bạn giải bài tập và trả lời câu hỏi Sinh 12 Phần 5: Di truyền học. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải bài tập Sinh 12 tương ứng. Quảng cáo Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:37 ngày 03/12/2018

Giải Sinh học 12 Phần 7: Sinh thái học

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12. Dưới đây là mục lục Phần 7 Giải bài tập Sinh học 12. Bạn vào tên bài để theo dõi lời giải chi tiết. Phần BẢY. SINH THÁI HỌC Chương I. CÁ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:29 ngày 03/12/2018

Giải Sinh học 12 Phần 6: Tiến hóa

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12. Dưới đây là mục lục Phần 6 Giải bài tập Sinh học 12. Bạn vào tên bài để theo dõi lời giải chi tiết. Chương I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:24 ngày 03/12/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 5

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan - có file pdf đề - lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 4 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:31 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 3

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan - có file pdf đề - lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 5 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:28 ngày 24/06/2018

300 câu trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương 4 (có đáp án): Địa lí các vùng kinh tế

300 câu trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương 4 (có đáp án): Địa lí các vùng kinh tế Dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Chương 4. Bạn vào tên bài để tham khảo phần bài tập trắc nghiệm chi tiết. Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 chương 4: Địa lí các vùng kinh tế Đã có ...

nhi nguyen viết 22:22 ngày 03/12/2018

Bài 2 trang 200 sgk Địa Lí 12

Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm Câu 2: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm - - Lời giải: - Đầu thập niên 90 của thế kỉ XX + Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: gồm các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:35 ngày 09/05/2018

bài 2 trang 194 sgk Địa Lí 12

Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo Câu 2: Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn? Lời giải: - Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo có ý nghĩa ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:35 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 12 Bài 42

Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 190 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:34 ngày 09/05/2018

Bài 4 trang 182 sgk Địa Lí 12

Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ Câu 4: Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế vùng. Thử nêu một số phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa. Lời giải: ...

Trần Bảo Ngọc viết 17:34 ngày 09/05/2018

800 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

800 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 có đáp án Để học tốt Lịch Sử lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Sử 12 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. Bạn vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 và ...

nhi nguyen viết 22:24 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000) có đáp án

500 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000) có đáp án Để học tốt Lịch Sử lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000). Bạn vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 và đáp án ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:21 ngày 03/12/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 3) Câu 51. Các tổ chức chính trị sau đây, tổ chức nào theo khuynh hướng vô sản? Quảng cáo A. Hội Phục Việt. B. Việt Nam Quốc dân đảng. C. Đảng Lập ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:07 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975) (phần 1) Câu 1. Tình hình nước ta sau Hiệp dinh Pari ? Quảng cáo A. Hoà bình dã trở lại trên Miền ĐắC. B. Quân Mĩ và quân chư ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:07 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 3) Câu 61. Đến đầu 1971, cách mạng đã giành được quyền làm chủ thêm bao nhiêu ấp chiến lược? Với bao nhiêu dân? Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 23:06 ngày 22/09/2018

Các dạng đảo ngữ (the inversion) trong tiếng anh

Đảo ngữ là một trong những ngữ pháp quan trọng và khá khó trong ngữ pháp tiếng anh. Vì thế, để giúp các bạn dễ dàng học tập và làm việc với cấu trúc ngữ pháp này, anh ngữ EFC đã tổng hợp các dạng đảo ngữ thường gặp và phổ biết nhất hiện nay. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:19 ngày 10/05/2018

Cách phân biệt Wage and Salary

Salary/Wage và Income là ba danh từ đều có nghĩa nói về thu nhập. Nhưng giữa chúng lại có sự khác nhau về cách sử dụng. Nếu sử dụng không đúng sẽ khiến ta bị lúng túng trong tình huống giao tiếp. Hãy cùng EFC phân biệt chúng qua chủ đề Cách phân biệt Wage and Salary nhé ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:19 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 12

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 12. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. Unit 1 HOMELIFE STT Từ Vựng Nghĩa 1 shift ca, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:19 ngày 10/05/2018

Review 4 lớp 12: Language

Review 4 (Unit 9-10) 1. Use the right form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong hộp để hoàn thành câu.) 1. careers 2. apprenticeship 3. pursue 4. professional 5. flexible 6. options ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:39 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 12: Getting started

1. Angela and her grandpa are talking about keeping learning throughout life. Listen and read. (Angela và ông nội cô đang nói về việc tiếp tục học tập suốt đời. Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch Angela: Ông nội, xin lỗi tôi đã hơi muộn, nhưng tôi ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:39 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Trần Bảo Ngọc viết 20:10 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:09 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:09 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:09 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

I. Nội dung và quy trình thực hành 1. Thực hành nối tải hình tam giác và hình sao Bước 1: Tìm hiểu các dụng cụ đo Bước 2: Quan sát, tìm hiểu bảng thực hành Bước 3: Nối tải ở bảng thành hình tam giác Học sinh nối tải ở bảng thành hình tam giác, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:09 ngày 09/05/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 1) Câu 1. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh Quảng cáo A. trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. B. bất ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:47 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 4) Câu 51. Người nào dưới đây không có quyền bầu cử ? Quảng cáo A. Người đang bị thụ lý để giải quyết vụ án ly hôn. B. Người đang chấp hành hình phạt tù. C. Người đang bị kỷ luật. D. ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:47 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 2) Câu 21. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang là quy định về quyền nào dưới đây của công dân ? Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:47 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 4) Câu 76. Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép là nội dung của hình thức Quảng cáo A. sử dụng pháp luật. B. áp dụng pháp luật. C. tìm hiểu pháp luật. D. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:46 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 3) Câu 36. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy dịnh trong văn bản nào dưới đây ? Quảng cáo A. Luật Doanh nghiệp. B. Hiến pháp. C. Luật Hôn nhân và gia đình. D. Luật Bảo vệ ...

Hồng Quyên viết 19:46 ngày 22/09/2018

Lớp 12

500 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000) có đáp án

500 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000) có đáp án Để học tốt Lịch Sử lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000). Bạn vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 và đáp án ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:21 ngày 03/12/2018

[Thi kì 1 sinh 12] Đề gồm 40 câu trắc nghiệm: Bệnh phênikitô niệu là bệnh di truyền do?

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh của trường THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc. Thời gian làm bài 45 phút. 1: Enzim nào trong quá trình nhân đôi ADN có khả năng kéo dài chuỗi polinuclêôtit trên mỗi mạch đơn mới được tổng hợp? A. Restrictaza. B. Ligaza. C. ARN ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 21:47 ngày 19/11/2018

Đề thi trắc nghiệm môn Sử 12 cuối học kì 1: Kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì vào giai đoạn nào?

Đề thi kì 1 lịch sử 12 gồm 40 câu trắc nghiệm, tham khảo đề và đáp án dưới đây là của TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 – SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC năm học 2017-2018. I. Đề 1: Biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là A. thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 21:46 ngày 19/11/2018

Cảm nhận đoạn thơ trích trong Việt Bắc của Tố Hữu trong đề thi Văn học kì 1 lớp 12

Tham khảo đề thi của trường THPT Yên Lạc năm 2017-2018… Đoạn thơ trong đề thi chính là bản tình ca về lòng chung thủy sắt son, là tiếng lòng của nhà thơ, hay cũng chính là của những người Việt Nam trong kháng chiến… I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm). Đọc đoạn trích sau và thực hiện ...

Hồng Quyên viết 23:46 ngày 13/11/2018

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa lý: Đồi núi nước ta có sự phân bậc rõ rệt vì?

Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự phân hóa khí hậu giữa phần lãnh thổ phía Bắc và phía Nam là do…? KỲ THI HỌC KÌ 1 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề. 1: Sông ngòi nước ta có thủy chế theo mùa là hệ quả của chế độ A. gió mùa. ...

nhi nguyen viết 23:45 ngày 13/11/2018

Đề kiểm tra hóa học lớp 12 trường Quốc tế Á Châu: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân este

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2018 – 2019 MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 12 (Thời gian: 20 phút, không tính thời gian giao đề) Câu 1: (1 đ) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân este có công thức phân ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:19 ngày 06/11/2018

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp học kì 1

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp học kì 1 I. Hướng dẫn chung II. Gợi ý đề bài Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) Quảng cáo 1 - C 2 - A 3 - C 4 - C 5 - B 6 - B 7 - B 8 - B 9 - A 10 - B 11 - D 12 - C Phần tự luận ( 7 điểm – chọn 1 ...

nhi nguyen viết 23:49 ngày 29/10/2018

Đề kiểm tra 1 tiết giữa kì Iớp 12 môn Toán, Hóa, Sử 2018 trường Phan Ngọc Hiển

Chia sẻ tới các bạn và thầy cô đề kiểm tra 45 phút giữa học kì 1 năm học 2018-2019 của trường THPT Phan Ngọc Hiển. Môn Toán: Câu 1: Cho hàm số y =f(x) có đạo hàm f’(x) = x(x 2 -1) 2 (x+2) 3 . Khi đó số điểm cực trị của hàm số y =f(x+2018) là bao nhiêu? A.2. B. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:48 ngày 29/10/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 3) Câu 13: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y = x 2 + 1 , tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là: A. 0 B. -8/3 C. 8/3 D. Kết quả khác . Quảng cáo Câu 14: Thể tích ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 5)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 5) Câu 33: Ông A gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng với hình thức lãi kép. Sau 5 năm ông rút hết tiền ra được một khoản 283142000 đồng. Hỏi ông A gửi với lãi suất bao nhiêu, biết rằng trong thời gian đó lãi suất không thay đổi? ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 2) Câu 9: Tìm các điểm cực trị của hàm số A.x = -1 B. x = 1 C. x = 1/2 D. x = 2 Quảng cáo Câu 10: Đặt log2 = a, log3 = b . Khi đó log 5 12 bằng Câu 11: Tìm các đường tiệm cận ngang của đồ ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 4

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 4 Câu 1: Cho hai số phức z 1 = 1 + 2i, z 2 = 2 - 3i . Phần thực và phần ảo của số phức w = 3z 1 - 2z 2 là A. 1 và 12 B. -1 và 12 C. –1 và 12i D. 1 và 12i. Quảng cáo Câu 2: Phần thực và ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm Câu 1: Tìm m để y = x 3 - 3x 2 +mx - 1 có hai điểm cực trị tại x 1 , x 2 thỏa mãn Quảng cáo Câu 2: Tìm m để hàm số y = (1/3)x 3 - x 2 - mx + 1 luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Số phức

Trắc nghiệm Giải tích 12: Số phức Câu 6: Môđun của số phức z = 2 - √3i là A. √7 B. 2 + √3 C. 2 - √3 D. 7 Quảng cáo Câu 7: Số phức z = 1 - 2i có điểm biểu diễn là A. M (1; 2) B. M (1; -2) C. M (-1; 2) D. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phép chia số phức (Phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phép chia số phức (Phần 2) Câu 1: Nghịch đảo của số phức z = 1 + i là Quảng cáo Câu 2: Phần thực và phần ảo của số phức A. 0 và 1 B. 0 và i C. 0 và -1 D. 0 và – i. Câu 3: Cho số phức Phần ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình bậc hai với hệ số thực Câu 1: Phương trình z 1 = 1 + 2i, z 2 = 2 - 3i có nghiệm là z = 2 + i khi A. a = 1, b = 4 B. a = -1, b = 4 C. a = -1, b = -4 D. a = 1, b = -4 Quảng cáo Câu 2: Phương trình (1 + ...

Hồng Quyên viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình mũ và phương trình lôgarit Câu 1: Giả sử x là nghiệm của phương trình A. 0 B. ln3 C. –ln3 D. 1/ln3 Quảng cáo Câu 2: Tính tích tất cả các nghiệm của phương trình 3 2x 2 + 2x + 1 - 28.3 x 2 + x + 9 = ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Cộng, trừ và nhân số phức

Trắc nghiệm Giải tích 12: Cộng, trừ và nhân số phức Câu 1: Tổng của hai số phức z 1 = 1 - 2i, z 2 = 2 - 3i là A. 2 + 5i B. 2 – 5i C. 1 + 5i D. 1 – 5i. Quảng cáo Câu 2: Cho hai số phức z 1 = 2 + 3i, z 2 = 2 - 4i . Hiệu z 1 - z 2 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Cộng, trừ và nhân số phức

Trắc nghiệm Giải tích 12: Cộng, trừ và nhân số phức Câu 7: Cho z = -1 + 3i . Số phức w = iz − + 2z bằng A. 1 + 5i B. 1 + 7i C. – 1 + 5i D. – 1 + 7i Quảng cáo Câu 8: Cho z = 1 + 2i . Phần thực và phần ảo của số phức w = 2z + ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số mũ và hàm số lôgarit (Phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Hàm số mũ và hàm số lôgarit (Phần 2) Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 e -2x trên đoạn [-1; 4] Quảng cáo Câu 7: Số lượng cá thể của một mẻ cấy vi khuẩn sau t ngày kể từ lúc ban đầu được ước ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:14 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>