Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm cấp hai (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm cấp hai (phần 2) Câu 1: Đạo hàm cấp hai của hàm số y=1/(2x-3) bằng biểu thức nào dưới đây? Quảng cáo Câu 2: Đạo hàm cấp hai của hàm số y=cosx.cos2x.cos3x bằng biểu thức nào dưới đây? A. cos2x+ 4cos4x +9cos6x ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Các quy tắc tính đạo hàm

Trắc nghiệm Giải tích 11: Các quy tắc tính đạo hàm Câu 1: Đạo hàm của hàm số y= 3x 5 -2x 4 tại x=-1, bằng: A. 23 B. 7 C. -7 D. -23 Quảng cáo Câu 2: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây? Câu 3: Đạo hàm của ...

nhi nguyen viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 1)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 1) Câu 1: A. -15 B. -7 C. 3 D. +∞ Quảng cáo Câu 2: A. 4/5 B. 4/7 C. 2/5 D. 2/7 Câu 3: A. -∞ B. 12/5 C. 4/3 ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hàm số liên tục

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hàm số liên tục Câu 1. Cho hàm số : Kết luận nào sau đây không đúng? A. Hàm số liên tục tại x= -1 B. Hàm số liên tục tại x= 1 Quảng cáo C. Hàm số liên tục tại x= -3 D. Hàm số liên tục tại x= 3 Câu 2. Cho hàm số : ...

Hồng Quyên viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Vi phân

Trắc nghiệm Giải tích 11: Vi phân Câu 1: Cho hàm số f(x)=x 2 -x+2. Tính ∆f(1)và df(1)nếu ∆x=0,1. A. ∆f(1)=0,11;df(1)=0,2 B. ∆f(1)=0,11;df(1)=0,1 Quảng cáo C. ∆f(1)=0,2;df(1)=0,11 D. ∆f(1)=0,2;df(1)=0,1 Câu 2: Tìm vi phân của hàm số y= (2x+1) 5 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:41 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Thương vợ (Trần Tế Xương)

Soạn bài: Thương vợ (Trần Tế Xương) Bố cục Quảng cáo - Có thể chia thành: Đề, thực, luận, kết - Hoặc chia như sau: + 6 câu thơ đầu: Hình ảnh bà Tú + 2 câu cuối: Nỗi lòng của tác giả Câu 1 (trang 30 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Hình ảnh bà Tú qua ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu Câu 1 (Trang 59 sgk ngữ văn 11 tập 1) Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) người làng Tân Thới, huyện Bình Dương tỉnh Gia Định Quảng cáo + Năm 1833 Nguyễn Đình Chiểu được cha đưa ra ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu Điếu - Nguyễn Khuyến)

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu Điếu - Nguyễn Khuyến) Bố cục Quảng cáo - Hai câu đề: Quang cảnh mùa thu - Hai câu thực: Những chuyển động nhẹ nhàng của mùa thu - Hai câu luận: Bầu trời và không gian làng quê - Hai câu kết: Tâm trạng của nhà thơ Câu 1 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát) Bố cục Quảng cáo - Phần 1 (4 câu đầu): hình ảnh đi trên bãi cát và người đi trên bãi cát - Phần 2 (6 câu tiếp theo): tâm trạng suy tư của người đi đường - Phần 3 (còn lại): sự bế tắt của người đi đường ...

nhi nguyen viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh ((Trích Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác))

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh Tóm tắt Quảng cáo Vào sáng sớm tinh mơ ngày 1 tháng 2, tôi được lệnh triệu vào phủ chúa. Tôi nhanh chóng được điệu đi trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Tôi đi vào từ cửa sau, nhìn quanh tôi thấy cây cối um tùm, chim hót líu lo, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2) Câu 11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, có dạng hình tròn. Điểm sáng đặt ở trục chính và trước thấu kính thì tìm được hai vị trí sao trên màn ảnh đặt sau thấu kính thu được vệt sáng tròn cùng đường kính rìa với thấu kính. Biết khoảng cách hai ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2) Câu 16. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp và cách thấu kính một đoạn 30cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là A. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm B. ảnh ảo, ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Định luật khúc xạ ánh sáng

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Định luật khúc xạ ánh sáng Câu 1. Khi nói về chiết suất của môi trường. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang lớn hơn so với môi trường chiết quang nhỏ thì nhỏ hơn đơn vị B. Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 6

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 6 Câu 1. Nước và thuỷ tinh có chiết suất lần lượt là n 1 và n 2 . Chiết suất tỉ đối giữa môi trường nước và thuỷ tinh là Quảng cáo Câu 2. Một chiếc thước dài 1m được đánh dấu 100 vạch, hai vạch lien tiếp cách nhau 1cm. Quan ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Suất điện động cảm ứng

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Suất điện động cảm ứng Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng? Suất điện động cảm ứng trong một mạch A. Có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó B. Chỉ xuất hiện khi có từ thông qua mạch Quảng cáo C. Tỉ lệ ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:13 ngày 22/09/2018

Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11: So sánh tính chất hóa học của anken với ankin b) ankan với ankylbenzen.Cho thí dụ minh họa....

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon – Bài 1 trang 172 SGK Hóa Học 11. So sánh tính chất hóa học của:anken với ankin ; ankan với ankylbenzen. Đề bài So sánh tính chất hóa học của: a) anken với ankin b) ankan với ankylbenzen. Cho thí dụ minh họa. a) So sánh tính ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 1 tuần trước

Bài 3 trang 61 SGK Hóa lớp 11: Lập các phương trình hoá học...

Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 – Lập các phương trình hoá học sau đây : Đề bài a) Lập các phương trình hoá học sau đây : NH 3 + Cl 2 (dư) → N 2 + … (1) NH 3 (dư) + Cl 2 → NH 4 Cl +… (2) NH 3 + CH 3 COOH → ...

nhi nguyen viết 1 tuần trước

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Andehit - Axit cacboxylic

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Andehit - Axit cacboxylic Câu 1: Công thức chung của anđehit không no, có một liên kết đôi, đơn chức, mạch hở là A. C n H 2n O. B. C n H 2n-2 O. C. C n H 2n+2 O. D. C n H ...

nhi nguyen viết 19:52 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Ancol (phần 2)

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol Trắc nghiệm Hóa 11: Ancol (phần 2) Câu 8: Khi phân tích thành phần một ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử của X là A. 3 B. ...

Hồng Quyên viết 19:52 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11 Bài Kiểm tra học kì 2

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Trắc nghiệm Hóa 11 Bài Kiểm tra học kì 2 Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm hai anđehit no, mạch hở thu được số mol nước bằng đúng số mol hỗn hợp X đã phản ứng. Mặt khác khi cho 0,25 mol hỗn hợp khí X tác dụng với AgNO 3 /NH 3 dư ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:51 ngày 22/09/2018

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6): Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng...

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6) và trả lời các câu hỏi sau: Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản. Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 180 SGK Sinh học 11. Đề bài Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6)và trả lời các câu hỏi sau: – Cho biết ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 1 tuần trước

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1):Cho biết tên các hoocmôn kích thích sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn...

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1) và trả lời các câu hỏi sau: Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1) và trả lời các câu hỏi sau: – Cho biết tên các hoocmôn kích thích sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn. – Từng hoocmôn đó ảnh hưởng đến quá trình ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 1 tuần trước

Tuyển sinh 2013: Bỏ lệnh cấm tuyển sinh 11 trường ĐH, CĐ

Cụ thể các trường: ĐH dân lập Đông Đô; ĐH Văn Hiến; ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường ĐH Phú Xuân; ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Thành Tây; ngành Kiến trúc của ĐH Yersin Đà Lạt; ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng của CĐ Kỹ thuật – Công nghiệp Quảng Ngãi; CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội; CĐ Công ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:55 ngày 05/06/2018

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp)

Câu 7. Điều không đúng khi nói về quả là A. quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành B. quả không hạt đều là quá đơn tính C. quả có vai trò bảo vệ hạt D. quả có thể là phương tiện phát tán hạt Câu 8. Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:36 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 185 SGK Sinh 11

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Bài 2 (trang 185 SGK Sinh 11): Tại sao nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp đình sản mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác? Lời giải: Nữ vị thành niên (từ 10 - 19 tuổi) không ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:50 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 109 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á Bài 1: Dựa vào bản số liệu sau: BẢNG 11. SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á - NĂM 2003 STT Khu vực Số khách du lịch đến ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 105 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 2: Kinh tế Bài 1: Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á. Lời giải: - Nền nông nghiệp nhiệt đới. Các ngành chính: trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ, hải sản. ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 114 sgk Địa Lí 11

Ô-xtrây-li-a Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a Bài 3: Dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp ở Ô-xtrây-li-a. Lời giải: Trang trại ở Ô-trây-li-a được xây dựng rất hiện đại: - Tách biệt giữa khu bãi thả gia ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 96 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc Bài 1: Dựa vào bảng số liệu sau: BẢNG 10.2. GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1985 1995 2004 Trung Quốc 239,0 697,6 1649,3 Toàn thế ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 109 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á Bài 2: Dựa vào hình 11.9, hãy nhận xét về cán cân thương mại trong giai đoạn 1990 - 2004 của một số quốc gia Đông Nam Á. Hình 11.9. Biểu đồ giá trị xuất, nhập khẩu của một số nước ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:31 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:30 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) được VnDoc sưu tầm ...

nhi nguyen viết 23:28 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. ...

nhi nguyen viết 23:28 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:28 ngày 10/10/2018

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ. Hiểu được điều đó, mình đã tổng hợp các kiến thức cần thiết để giúp các bạn có thể ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 16:18 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 11

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 11. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. UNIT 1: FRIENDSHIP STT Từ Vựng Nghĩa 1 ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tiền tố và Hậu tố trong tiếng anh

Tiền tố và hậu tố là một trong những ngữ pháp cơ bản nhưng rất quan trọng trong tiếng anh. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp kiến thức ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn. 1. Định Nghĩa Tiền tố- Prefix hay Tiếp đầu ngữ là một chữ cái hoặc ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:17 ngày 10/05/2018

Review 4 lớp 11: Skills

1. Read the text about eco-city planning. (Đọc bài đọc nói về việc quy hoạch thành phố sinh thái.) 2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại bài đọc rồi trả lời câu hỏi.) 1. It was created in 1987 (when the book Ecocity ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:37 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 11: Language

Vocabulary 1. Complete the sentences with the right form of the following words and phrases. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng cùa nhừng từ / cụm từ dưới đây.) 1. cholesterol 2. nutrition 3. natural remedies 4. immune system 5. ageing process ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:37 ngày 09/05/2018

Câu 26 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong. Lời giải: - Nguyên tắc chung: Cần đảm bảo 2 nguyên tắc về tốc độ quay và về công suất + Tốc độ quay: Nếu tốc độ quay của động cơ bằng tốc độ máy công tác ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 21 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống đánh lửa. Lời giải: - Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa: Tạo tia lửa điện cao áp để đốt cháy hòa khí trong xilanh động cơ xăng đdúng thời điểm. - Cấu tạo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 29 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ. Lời giải: Hệ thống truyền lực trên tàu thủy gồm 9 bộ phận chính: Động cơ, li hợp, ổ chặn, ổ đỡ, trục, ống bao, trục ống bao, chân vịt, hộp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 14 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát. Lời giải: Nhiệm vụ của hệ thống làm mát là giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn. Các bài giải bài tập Công nghệ 11

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 23 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống khởi động bằng động cơ điện. Lời giải: - Hệ thống khởi động có nhiệm vụ làm quay trục khuỷu động cơ đến số vòng quay nhất định để động cơ tự nổ ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:09 ngày 09/05/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 2) Câu 8: Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? Quảng cáo A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ C. Tham gia tập luyện quân sự ở ...

Hồng Quyên viết 20:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 2) Câu 11: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây? Quảng cáo A. Giữ gìn và phát huy hệ thống các vườn quốc gia B. Bảo vệ rừng đầu nguồn C. Ngăn chặn ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 3) Câu 21: Để bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào dưới đây? Quảng cáo A. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép B. Trồng rừng, phát triển các khu bảo ...

nhi nguyen viết 20:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 1) Câu 1: Nhà nước xuất hiện từ khi Quảng cáo A. Con người xuất hiện B. Xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được D. Phân hóa lao động Hiển thị đáp án ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 3) Câu 33: Nhà nước chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ nào dưới đây? Quảng cáo A. Khoa học tự nhiên, công nghệ vũ trụ B. Khoa học ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:15 ngày 22/09/2018

Lớp 11

40 câu trắc nghiệm và 2 tự luận trong đề thi kì 1 Toán 11 mới

Đề thi (90 phút) trương THPT Đồng Đậu: Lan đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 7 loại vở và 8 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một vở và một thước? TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU MÃ ĐỀ: 104 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 1 tuần trước

Kiểm tra chất lượng môn Sinh lớp 11 cuối học kì I: 10 câu trắc nghiệm và 6 bài tập

Kính gửi thầy cô và toàn thể các em học sinh lớp 11 trên cả nước đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh mới nhất do Dethikiemtra.com tổng hợp. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018 MÔN : SINH HỌC LỚP 11 Thời gian làm bài 45 phút. Họ, tên thí sinh:……………&helli ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 1 tuần trước

Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11: So sánh tính chất hóa học của anken với ankin b) ankan với ankylbenzen.Cho thí dụ minh họa....

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon – Bài 1 trang 172 SGK Hóa Học 11. So sánh tính chất hóa học của:anken với ankin ; ankan với ankylbenzen. Đề bài So sánh tính chất hóa học của: a) anken với ankin b) ankan với ankylbenzen. Cho thí dụ minh họa. a) So sánh tính ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 1 tuần trước

Kiểm tra 45 phút Lý 11 cuối kỳ 1: Tính công của của lực điện làm dịch chuyển điện tích?

Đề kiểm tra (thi) 1 tiết Vật Lý 11 cuối kì 1 gồm 10 câu, 1 câu ứng với 1 điểm, phía dưới Dethikiemtra.com có chia sẻ đáp án chi tiết. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 11 NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN LÝ Thời gian làm bài 45 phút 1: Hai điện tích điểm q 1 = 3.10 -9 C và q 2 = -3.10 -6 C,đặt ...

Hồng Quyên viết 1 tuần trước

Bài 3 trang 61 SGK Hóa lớp 11: Lập các phương trình hoá học...

Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 – Lập các phương trình hoá học sau đây : Đề bài a) Lập các phương trình hoá học sau đây : NH 3 + Cl 2 (dư) → N 2 + … (1) NH 3 (dư) + Cl 2 → NH 4 Cl +… (2) NH 3 + CH 3 COOH → ...

nhi nguyen viết 1 tuần trước

[THPT Đồng Đậu] Kiểm tra 90 phút ngữ văn 11: cảm nhận hình tượng Huấn Cao trong Chữ người tử tù

Đề thi kiểm tra văn học kì 1 lớp 11 trường trung học phổ thông Đồng Đậu năm 2017-2018. TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU (Đề thi có 01 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: NGỮ VĂN 11 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 1 tuần trước

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6): Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng...

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6) và trả lời các câu hỏi sau: Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản. Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 180 SGK Sinh học 11. Đề bài Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6)và trả lời các câu hỏi sau: – Cho biết ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 1 tuần trước

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1):Cho biết tên các hoocmôn kích thích sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn...

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1) và trả lời các câu hỏi sau: Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1) và trả lời các câu hỏi sau: – Cho biết tên các hoocmôn kích thích sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn. – Từng hoocmôn đó ảnh hưởng đến quá trình ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 1 tuần trước

Thi giữa kì 1 năm học 2018-2019 môn Toán, Hóa lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển

Thi giữa học kì 1 lớp 11 – Kiểm tra 45 phút Môn Toán và hóa học lớp 11 của trường THPT Phan Ngọc Hiển. Môn Toán A-PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) Câu 1: Công thức nghiệm của phương trình cosx= cosα là: Câu 2: Tập xác định của hàm số: B-PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm) ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 3 tuần trước

Đề kiểm tra giữa học kỳ I Sinh học 11: Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là?

Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 lớp 11 môn sinh mới nhất năm học 2018-2019: Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào? I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (18 câu) Câu 1: Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở A. màng ngoài. B. màng trong. C. chất nền (strôma). ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 3 tuần trước

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:31 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:30 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) được VnDoc sưu tầm ...

nhi nguyen viết 23:28 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. ...

nhi nguyen viết 23:28 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 11 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 11 Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:28 ngày 10/10/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 2) Câu 8: Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? Quảng cáo A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ C. Tham gia tập luyện quân sự ở ...

Hồng Quyên viết 20:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 2) Câu 11: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây? Quảng cáo A. Giữ gìn và phát huy hệ thống các vườn quốc gia B. Bảo vệ rừng đầu nguồn C. Ngăn chặn ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 3) Câu 21: Để bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào dưới đây? Quảng cáo A. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép B. Trồng rừng, phát triển các khu bảo ...

nhi nguyen viết 20:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 1) Câu 1: Nhà nước xuất hiện từ khi Quảng cáo A. Con người xuất hiện B. Xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được D. Phân hóa lao động Hiển thị đáp án ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 3) Câu 33: Nhà nước chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ nào dưới đây? Quảng cáo A. Khoa học tự nhiên, công nghệ vũ trụ B. Khoa học ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:15 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>