Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm cấp hai (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm cấp hai (phần 2) Câu 1: Đạo hàm cấp hai của hàm số y=1/(2x-3) bằng biểu thức nào dưới đây? Quảng cáo Câu 2: Đạo hàm cấp hai của hàm số y=cosx.cos2x.cos3x bằng biểu thức nào dưới đây? A. cos2x+ 4cos4x +9cos6x ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Các quy tắc tính đạo hàm

Trắc nghiệm Giải tích 11: Các quy tắc tính đạo hàm Câu 1: Đạo hàm của hàm số y= 3x 5 -2x 4 tại x=-1, bằng: A. 23 B. 7 C. -7 D. -23 Quảng cáo Câu 2: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây? Câu 3: Đạo hàm của ...

nhi nguyen viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 1)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 1) Câu 1: A. -15 B. -7 C. 3 D. +∞ Quảng cáo Câu 2: A. 4/5 B. 4/7 C. 2/5 D. 2/7 Câu 3: A. -∞ B. 12/5 C. 4/3 ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hàm số liên tục

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hàm số liên tục Câu 1. Cho hàm số : Kết luận nào sau đây không đúng? A. Hàm số liên tục tại x= -1 B. Hàm số liên tục tại x= 1 Quảng cáo C. Hàm số liên tục tại x= -3 D. Hàm số liên tục tại x= 3 Câu 2. Cho hàm số : ...

Hồng Quyên viết 19:42 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 11: Vi phân

Trắc nghiệm Giải tích 11: Vi phân Câu 1: Cho hàm số f(x)=x 2 -x+2. Tính ∆f(1)và df(1)nếu ∆x=0,1. A. ∆f(1)=0,11;df(1)=0,2 B. ∆f(1)=0,11;df(1)=0,1 Quảng cáo C. ∆f(1)=0,2;df(1)=0,11 D. ∆f(1)=0,2;df(1)=0,1 Câu 2: Tìm vi phân của hàm số y= (2x+1) 5 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:41 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Thương vợ (Trần Tế Xương)

Soạn bài: Thương vợ (Trần Tế Xương) Bố cục Quảng cáo - Có thể chia thành: Đề, thực, luận, kết - Hoặc chia như sau: + 6 câu thơ đầu: Hình ảnh bà Tú + 2 câu cuối: Nỗi lòng của tác giả Câu 1 (trang 30 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Hình ảnh bà Tú qua ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu Câu 1 (Trang 59 sgk ngữ văn 11 tập 1) Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) người làng Tân Thới, huyện Bình Dương tỉnh Gia Định Quảng cáo + Năm 1833 Nguyễn Đình Chiểu được cha đưa ra ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu Điếu - Nguyễn Khuyến)

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu Điếu - Nguyễn Khuyến) Bố cục Quảng cáo - Hai câu đề: Quang cảnh mùa thu - Hai câu thực: Những chuyển động nhẹ nhàng của mùa thu - Hai câu luận: Bầu trời và không gian làng quê - Hai câu kết: Tâm trạng của nhà thơ Câu 1 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát) Bố cục Quảng cáo - Phần 1 (4 câu đầu): hình ảnh đi trên bãi cát và người đi trên bãi cát - Phần 2 (6 câu tiếp theo): tâm trạng suy tư của người đi đường - Phần 3 (còn lại): sự bế tắt của người đi đường ...

nhi nguyen viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh ((Trích Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác))

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh Tóm tắt Quảng cáo Vào sáng sớm tinh mơ ngày 1 tháng 2, tôi được lệnh triệu vào phủ chúa. Tôi nhanh chóng được điệu đi trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Tôi đi vào từ cửa sau, nhìn quanh tôi thấy cây cối um tùm, chim hót líu lo, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2) Câu 11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, có dạng hình tròn. Điểm sáng đặt ở trục chính và trước thấu kính thì tìm được hai vị trí sao trên màn ảnh đặt sau thấu kính thu được vệt sáng tròn cùng đường kính rìa với thấu kính. Biết khoảng cách hai ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2) Câu 16. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp và cách thấu kính một đoạn 30cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là A. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm B. ảnh ảo, ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Định luật khúc xạ ánh sáng

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Định luật khúc xạ ánh sáng Câu 1. Khi nói về chiết suất của môi trường. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang lớn hơn so với môi trường chiết quang nhỏ thì nhỏ hơn đơn vị B. Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 6

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 6 Câu 1. Nước và thuỷ tinh có chiết suất lần lượt là n 1 và n 2 . Chiết suất tỉ đối giữa môi trường nước và thuỷ tinh là Quảng cáo Câu 2. Một chiếc thước dài 1m được đánh dấu 100 vạch, hai vạch lien tiếp cách nhau 1cm. Quan ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Suất điện động cảm ứng

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Suất điện động cảm ứng Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng? Suất điện động cảm ứng trong một mạch A. Có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó B. Chỉ xuất hiện khi có từ thông qua mạch Quảng cáo C. Tỉ lệ ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:13 ngày 22/09/2018

Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11: So sánh tính chất hóa học của anken với ankin b) ankan với ankylbenzen.Cho thí dụ minh họa....

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon – Bài 1 trang 172 SGK Hóa Học 11. So sánh tính chất hóa học của:anken với ankin ; ankan với ankylbenzen. Đề bài So sánh tính chất hóa học của: a) anken với ankin b) ankan với ankylbenzen. Cho thí dụ minh họa. a) So sánh tính ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:53 ngày 11/11/2018

Bài 3 trang 61 SGK Hóa lớp 11: Lập các phương trình hoá học...

Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 – Lập các phương trình hoá học sau đây : Đề bài a) Lập các phương trình hoá học sau đây : NH 3 + Cl 2 (dư) → N 2 + … (1) NH 3 (dư) + Cl 2 → NH 4 Cl +… (2) NH 3 + CH 3 COOH → ...

nhi nguyen viết 08:52 ngày 11/11/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Andehit - Axit cacboxylic

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Andehit - Axit cacboxylic Câu 1: Công thức chung của anđehit không no, có một liên kết đôi, đơn chức, mạch hở là A. C n H 2n O. B. C n H 2n-2 O. C. C n H 2n+2 O. D. C n H ...

nhi nguyen viết 19:52 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11: Ancol (phần 2)

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol Trắc nghiệm Hóa 11: Ancol (phần 2) Câu 8: Khi phân tích thành phần một ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử của X là A. 3 B. ...

Hồng Quyên viết 19:52 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 11 Bài Kiểm tra học kì 2

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Trắc nghiệm Hóa 11 Bài Kiểm tra học kì 2 Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm hai anđehit no, mạch hở thu được số mol nước bằng đúng số mol hỗn hợp X đã phản ứng. Mặt khác khi cho 0,25 mol hỗn hợp khí X tác dụng với AgNO 3 /NH 3 dư ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:51 ngày 22/09/2018

500 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 (có đáp án): Chuyển hóa vật chất và năng lượng

500 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 (có đáp án): Chuyển hóa vật chất và năng lượng Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. A. Chuyển hóa ...

nhi nguyen viết 22:36 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 2 (có đáp án): Cảm ứng

500 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 2 (có đáp án): Cảm ứng Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 2: Cảm ứng có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. Quảng cáo A. Cảm ứng ở thực vật B. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:33 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần B (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần B (có đáp án) Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần B: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. Quảng cáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:33 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 4 (có đáp án): Sinh sản

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 4 (có đáp án): Sinh sản Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 4: Sinh sản có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. Quảng cáo A. Sinh sản ở thực vật ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:32 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần A (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần A (có đáp án) Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 1 phần A: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. Quảng cáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:32 ngày 03/12/2018

Bài 1 trang 109 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á Bài 1: Dựa vào bản số liệu sau: BẢNG 11. SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á - NĂM 2003 STT Khu vực Số khách du lịch đến ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 105 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 2: Kinh tế Bài 1: Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á. Lời giải: - Nền nông nghiệp nhiệt đới. Các ngành chính: trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ, hải sản. ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 114 sgk Địa Lí 11

Ô-xtrây-li-a Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a Bài 3: Dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp ở Ô-xtrây-li-a. Lời giải: Trang trại ở Ô-trây-li-a được xây dựng rất hiện đại: - Tách biệt giữa khu bãi thả gia ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 96 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc Bài 1: Dựa vào bảng số liệu sau: BẢNG 10.2. GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1985 1995 2004 Trung Quốc 239,0 697,6 1649,3 Toàn thế ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 109 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á Bài 2: Dựa vào hình 11.9, hãy nhận xét về cán cân thương mại trong giai đoạn 1990 - 2004 của một số quốc gia Đông Nam Á. Hình 11.9. Biểu đồ giá trị xuất, nhập khẩu của một số nước ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 1 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 1 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 22:30 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh

300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1x: Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ LatinhChương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:29 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 3 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 3 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918) có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX Quảng cáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:29 ngày 03/12/2018

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (có đáp án). ...

Hồng Quyên viết 22:28 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 2 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 2 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945) có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:28 ngày 03/12/2018

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ. Hiểu được điều đó, mình đã tổng hợp các kiến thức cần thiết để giúp các bạn có thể ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 16:18 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 11

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 11. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. UNIT 1: FRIENDSHIP STT Từ Vựng Nghĩa 1 ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tiền tố và Hậu tố trong tiếng anh

Tiền tố và hậu tố là một trong những ngữ pháp cơ bản nhưng rất quan trọng trong tiếng anh. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp kiến thức ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn. 1. Định Nghĩa Tiền tố- Prefix hay Tiếp đầu ngữ là một chữ cái hoặc ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:17 ngày 10/05/2018

Review 4 lớp 11: Skills

1. Read the text about eco-city planning. (Đọc bài đọc nói về việc quy hoạch thành phố sinh thái.) 2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại bài đọc rồi trả lời câu hỏi.) 1. It was created in 1987 (when the book Ecocity ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:37 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 11: Language

Vocabulary 1. Complete the sentences with the right form of the following words and phrases. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng cùa nhừng từ / cụm từ dưới đây.) 1. cholesterol 2. nutrition 3. natural remedies 4. immune system 5. ageing process ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:37 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 11 Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Giải Công nghệ 11 Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí Để học tốt Công nghệ lớp 11, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 11: Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải Công ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:35 ngày 26/11/2018

Câu 26 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong. Lời giải: - Nguyên tắc chung: Cần đảm bảo 2 nguyên tắc về tốc độ quay và về công suất + Tốc độ quay: Nếu tốc độ quay của động cơ bằng tốc độ máy công tác ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 21 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống đánh lửa. Lời giải: - Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa: Tạo tia lửa điện cao áp để đốt cháy hòa khí trong xilanh động cơ xăng đdúng thời điểm. - Cấu tạo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 29 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ. Lời giải: Hệ thống truyền lực trên tàu thủy gồm 9 bộ phận chính: Động cơ, li hợp, ổ chặn, ổ đỡ, trục, ống bao, trục ống bao, chân vịt, hộp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 14 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát. Lời giải: Nhiệm vụ của hệ thống làm mát là giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn. Các bài giải bài tập Công nghệ 11

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 09/05/2018

300 câu trắc nghiệm GDCD 11 phần 1 (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm GDCD 11 phần 1 (có đáp án) Để học tốt GDCD lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 Phần 1: Công dân với kinh tế. Phần 1: Công dân với kinh tế Quảng cáo Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế Bài 2: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:30 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm GDCD 11 phần 2 (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm GDCD 11 phần 2 (có đáp án) Để học tốt GDCD lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội. Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội Quảng cáo Bài 8: Chủ ...

nhi nguyen viết 22:26 ngày 03/12/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 2) Câu 8: Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? Quảng cáo A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ C. Tham gia tập luyện quân sự ở ...

Hồng Quyên viết 20:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 2) Câu 11: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây? Quảng cáo A. Giữ gìn và phát huy hệ thống các vườn quốc gia B. Bảo vệ rừng đầu nguồn C. Ngăn chặn ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:15 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 3) Câu 21: Để bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào dưới đây? Quảng cáo A. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép B. Trồng rừng, phát triển các khu bảo ...

nhi nguyen viết 20:15 ngày 22/09/2018

Lớp 11

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 3 (có đáp án): Sinh trưởng và phát triển

300 câu trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 3 (có đáp án): Sinh trưởng và phát triển Phần dưới liệt kê các bài trắc nghiệm Sinh học 11 Chương 3: Sinh trưởng và phát triển có đáp án. Bạn vào tên bài để tham khảo phần câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tương ứng. Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:30 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm GDCD 11 phần 1 (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm GDCD 11 phần 1 (có đáp án) Để học tốt GDCD lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 Phần 1: Công dân với kinh tế. Phần 1: Công dân với kinh tế Quảng cáo Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế Bài 2: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:30 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 1 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 1 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 22:30 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh

300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1x: Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ LatinhChương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:29 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 3 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 3 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918) có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX Quảng cáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:29 ngày 03/12/2018

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (có đáp án). ...

Hồng Quyên viết 22:28 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 2 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 2 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945) có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:28 ngày 03/12/2018

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (có đáp án). Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 22:27 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm GDCD 11 phần 2 (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm GDCD 11 phần 2 (có đáp án) Để học tốt GDCD lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội. Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội Quảng cáo Bài 8: Chủ ...

nhi nguyen viết 22:26 ngày 03/12/2018

Giải Công nghệ 11 Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Giải Công nghệ 11 Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí Để học tốt Công nghệ lớp 11, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 11: Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải Công ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:35 ngày 26/11/2018

Đề thi học kì Tiếng Anh lớp 11 học kì 1: They made her ….. there for the weekend

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 45 phút;40 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh:……………………………………. Số báo ...

Hồng Quyên viết 23:43 ngày 13/11/2018

Đề kiểm tra giáo dục công dân 11 học kì 1, nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

Đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 11 học kì 1 trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 11 NĂM HỌC 2017 – 2018. MÔN: GDCD Thời gian làm bài 45 phút. (Đề gồm 32 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận) Họ và tên:……………………&hell ...

nhi nguyen viết 23:43 ngày 13/11/2018

[Kiểm tra học kì 11 Địa lý lớp 11] Trình bày hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu?

45 phút đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lớp 11: Ở Việt Nam, vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do nước biển dâng là TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 11 MÃ ĐỀ 301 NĂM HỌC 2017 – 2018 – MÔN: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 34 câu) ...

nhi nguyen viết 23:40 ngày 13/11/2018

[Đề+Đáp án] Đề kiểm tra kì 1 môn hóa lớp 11: Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn Hóa học lớp 11 gồm 10 câu tự luận trên dethikiemtra.com ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 11 NĂM HỌC 2017-2018 MÔN HÓA HỌC 1. Xác định chất điện li mạnh trong dãy chất HCl, NaOH, HF, Na 2 SO 4 , CH 3 COOH? 2. Cho biết màu của quỳ tím khi nhúng vào ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 11/11/2018

Kiểm tra học kì 1 lớp 11 môn Sử: Nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở các nước tư bản

[Trắc nghiệm và tự luận] Kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 11 hết học kỳ 1. Biện pháp mà các nước Mĩ, Anh, Pháp chọn để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) là…? I. Trắc nghiệm ( 8 điểm) 1: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, đã đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của… ...

Hồng Quyên viết 08:53 ngày 11/11/2018

40 câu trắc nghiệm và 2 tự luận trong đề thi kì 1 Toán 11 mới

Đề thi (90 phút) trương THPT Đồng Đậu: Lan đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 7 loại vở và 8 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một vở và một thước? TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU MÃ ĐỀ: 104 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:53 ngày 11/11/2018

Kiểm tra chất lượng môn Sinh lớp 11 cuối học kì I: 10 câu trắc nghiệm và 6 bài tập

Kính gửi thầy cô và toàn thể các em học sinh lớp 11 trên cả nước đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh mới nhất do Dethikiemtra.com tổng hợp. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018 MÔN : SINH HỌC LỚP 11 Thời gian làm bài 45 phút. Họ, tên thí sinh:……………&helli ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:53 ngày 11/11/2018

Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11: So sánh tính chất hóa học của anken với ankin b) ankan với ankylbenzen.Cho thí dụ minh họa....

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon – Bài 1 trang 172 SGK Hóa Học 11. So sánh tính chất hóa học của:anken với ankin ; ankan với ankylbenzen. Đề bài So sánh tính chất hóa học của: a) anken với ankin b) ankan với ankylbenzen. Cho thí dụ minh họa. a) So sánh tính ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:53 ngày 11/11/2018

Kiểm tra 45 phút Lý 11 cuối kỳ 1: Tính công của của lực điện làm dịch chuyển điện tích?

Đề kiểm tra (thi) 1 tiết Vật Lý 11 cuối kì 1 gồm 10 câu, 1 câu ứng với 1 điểm, phía dưới Dethikiemtra.com có chia sẻ đáp án chi tiết. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 11 NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN LÝ Thời gian làm bài 45 phút 1: Hai điện tích điểm q 1 = 3.10 -9 C và q 2 = -3.10 -6 C,đặt ...

Hồng Quyên viết 08:53 ngày 11/11/2018

Bài 3 trang 61 SGK Hóa lớp 11: Lập các phương trình hoá học...

Giải bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 – Lập các phương trình hoá học sau đây : Đề bài a) Lập các phương trình hoá học sau đây : NH 3 + Cl 2 (dư) → N 2 + … (1) NH 3 (dư) + Cl 2 → NH 4 Cl +… (2) NH 3 + CH 3 COOH → ...

nhi nguyen viết 08:52 ngày 11/11/2018
1 2 3 4 .. > >>