Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm cấp hai (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Đạo hàm cấp hai (phần 2) Câu 1: Đạo hàm cấp hai của hàm số y=1/(2x-3) bằng biểu thức nào dưới đây? Quảng cáo Câu 2: Đạo hàm cấp hai của hàm số y=cosx.cos2x.cos3x bằng biểu thức nào dưới đây? A. cos2x+ 4cos4x +9cos6x ...

Trần Bảo Ngọc viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Giải tích 11: Các quy tắc tính đạo hàm

Trắc nghiệm Giải tích 11: Các quy tắc tính đạo hàm Câu 1: Đạo hàm của hàm số y= 3x 5 -2x 4 tại x=-1, bằng: A. 23 B. 7 C. -7 D. -23 Quảng cáo Câu 2: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây? Câu 3: Đạo hàm của ...

nhi nguyen viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 1)

Trắc nghiệm Giải tích 11: Giới hạn của hàm số (phần 1) Câu 1: A. -15 B. -7 C. 3 D. +∞ Quảng cáo Câu 2: A. 4/5 B. 4/7 C. 2/5 D. 2/7 Câu 3: A. -∞ B. 12/5 C. 4/3 ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hàm số liên tục

Trắc nghiệm Giải tích 11: Hàm số liên tục Câu 1. Cho hàm số : Kết luận nào sau đây không đúng? A. Hàm số liên tục tại x= -1 B. Hàm số liên tục tại x= 1 Quảng cáo C. Hàm số liên tục tại x= -3 D. Hàm số liên tục tại x= 3 Câu 2. Cho hàm số : ...

Hồng Quyên viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Giải tích 11: Vi phân

Trắc nghiệm Giải tích 11: Vi phân Câu 1: Cho hàm số f(x)=x 2 -x+2. Tính ∆f(1)và df(1)nếu ∆x=0,1. A. ∆f(1)=0,11;df(1)=0,2 B. ∆f(1)=0,11;df(1)=0,1 Quảng cáo C. ∆f(1)=0,2;df(1)=0,11 D. ∆f(1)=0,2;df(1)=0,1 Câu 2: Tìm vi phân của hàm số y= (2x+1) 5 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 6 giờ trước

Soạn bài: Thương vợ (Trần Tế Xương)

Soạn bài: Thương vợ (Trần Tế Xương) Bố cục Quảng cáo - Có thể chia thành: Đề, thực, luận, kết - Hoặc chia như sau: + 6 câu thơ đầu: Hình ảnh bà Tú + 2 câu cuối: Nỗi lòng của tác giả Câu 1 (trang 30 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Hình ảnh bà Tú qua ...

Trần Bảo Ngọc viết 7 giờ trước

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu Câu 1 (Trang 59 sgk ngữ văn 11 tập 1) Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) người làng Tân Thới, huyện Bình Dương tỉnh Gia Định Quảng cáo + Năm 1833 Nguyễn Đình Chiểu được cha đưa ra ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 7 giờ trước

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu Điếu - Nguyễn Khuyến)

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu Điếu - Nguyễn Khuyến) Bố cục Quảng cáo - Hai câu đề: Quang cảnh mùa thu - Hai câu thực: Những chuyển động nhẹ nhàng của mùa thu - Hai câu luận: Bầu trời và không gian làng quê - Hai câu kết: Tâm trạng của nhà thơ Câu 1 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 7 giờ trước

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát) Bố cục Quảng cáo - Phần 1 (4 câu đầu): hình ảnh đi trên bãi cát và người đi trên bãi cát - Phần 2 (6 câu tiếp theo): tâm trạng suy tư của người đi đường - Phần 3 (còn lại): sự bế tắt của người đi đường ...

nhi nguyen viết 7 giờ trước

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh ((Trích Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác))

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh Tóm tắt Quảng cáo Vào sáng sớm tinh mơ ngày 1 tháng 2, tôi được lệnh triệu vào phủ chúa. Tôi nhanh chóng được điệu đi trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Tôi đi vào từ cửa sau, nhìn quanh tôi thấy cây cối um tùm, chim hót líu lo, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 7 giờ trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2) Câu 11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, có dạng hình tròn. Điểm sáng đặt ở trục chính và trước thấu kính thì tìm được hai vị trí sao trên màn ảnh đặt sau thấu kính thu được vệt sáng tròn cùng đường kính rìa với thấu kính. Biết khoảng cách hai ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2) Câu 16. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp và cách thấu kính một đoạn 30cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là A. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm B. ảnh ảo, ...

Trần Bảo Ngọc viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Định luật khúc xạ ánh sáng

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Định luật khúc xạ ánh sáng Câu 1. Khi nói về chiết suất của môi trường. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang lớn hơn so với môi trường chiết quang nhỏ thì nhỏ hơn đơn vị B. Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 6

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 6 Câu 1. Nước và thuỷ tinh có chiết suất lần lượt là n 1 và n 2 . Chiết suất tỉ đối giữa môi trường nước và thuỷ tinh là Quảng cáo Câu 2. Một chiếc thước dài 1m được đánh dấu 100 vạch, hai vạch lien tiếp cách nhau 1cm. Quan ...

Trần Bảo Ngọc viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Suất điện động cảm ứng

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Suất điện động cảm ứng Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng? Suất điện động cảm ứng trong một mạch A. Có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó B. Chỉ xuất hiện khi có từ thông qua mạch Quảng cáo C. Tỉ lệ ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Andehit - Axit cacboxylic

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Andehit - Axit cacboxylic Câu 1: Công thức chung của anđehit không no, có một liên kết đôi, đơn chức, mạch hở là A. C n H 2n O. B. C n H 2n-2 O. C. C n H 2n+2 O. D. C n H ...

nhi nguyen viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Hóa 11: Ancol (phần 2)

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol Trắc nghiệm Hóa 11: Ancol (phần 2) Câu 8: Khi phân tích thành phần một ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử của X là A. 3 B. ...

Hồng Quyên viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Hóa 11 Bài Kiểm tra học kì 2

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Trắc nghiệm Hóa 11 Bài Kiểm tra học kì 2 Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm hai anđehit no, mạch hở thu được số mol nước bằng đúng số mol hỗn hợp X đã phản ứng. Mặt khác khi cho 0,25 mol hỗn hợp khí X tác dụng với AgNO 3 /NH 3 dư ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập ankin

Chương 6: Hidrocacbon không no Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập ankin Câu 1: Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức C 4 H 6 là A.3 B. 2 C. 5 D. 4 Quảng cáo Câu 2: Ankin có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phản ứng với ...

nhi nguyen viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Ancol và phenol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol Trắc nghiệm Hóa 11: Luyện tập: Ancol và phenol Câu 1: Cả phenol và ancol etylic đều phản ứng được với A. Na B. NaOH C. Br 2 D. NaHCO 3 . Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 6 giờ trước

Tuyển sinh 2013: Bỏ lệnh cấm tuyển sinh 11 trường ĐH, CĐ

Cụ thể các trường: ĐH dân lập Đông Đô; ĐH Văn Hiến; ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường ĐH Phú Xuân; ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Thành Tây; ngành Kiến trúc của ĐH Yersin Đà Lạt; ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng của CĐ Kỹ thuật – Công nghiệp Quảng Ngãi; CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội; CĐ Công ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:55 ngày 05/06/2018

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp)

Câu 7. Điều không đúng khi nói về quả là A. quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành B. quả không hạt đều là quá đơn tính C. quả có vai trò bảo vệ hạt D. quả có thể là phương tiện phát tán hạt Câu 8. Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:36 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 185 SGK Sinh 11

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Bài 2 (trang 185 SGK Sinh 11): Tại sao nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp đình sản mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác? Lời giải: Nữ vị thành niên (từ 10 - 19 tuổi) không ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:50 ngày 09/05/2018

Giải bài 2 trang 174 SGK Sinh 11

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật Bài 2 (trang 174 SGK Sinh 11): Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao? Lời giải: Động vật sinh sản vô tính tạo ra các thê hệ con cháu giống hệt nhau và ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:49 ngày 09/05/2018

Ôn tập chương IV (trang 187 SGK Sinh 11)

Giải bài tập Sinh học 11 | Để học tốt Sinh học 11 Bài 48: Ôn tập chương II, III và IV : Sinh sản 1. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật Giống nhau: - Đều có sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:49 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 109 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á Bài 1: Dựa vào bản số liệu sau: BẢNG 11. SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á - NĂM 2003 STT Khu vực Số khách du lịch đến ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 105 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 2: Kinh tế Bài 1: Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á. Lời giải: - Nền nông nghiệp nhiệt đới. Các ngành chính: trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ, hải sản. ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 114 sgk Địa Lí 11

Ô-xtrây-li-a Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a Bài 3: Dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp ở Ô-xtrây-li-a. Lời giải: Trang trại ở Ô-trây-li-a được xây dựng rất hiện đại: - Tách biệt giữa khu bãi thả gia ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 96 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc Bài 1: Dựa vào bảng số liệu sau: BẢNG 10.2. GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1985 1995 2004 Trung Quốc 239,0 697,6 1649,3 Toàn thế ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 109 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á Bài 2: Dựa vào hình 11.9, hãy nhận xét về cán cân thương mại trong giai đoạn 1990 - 2004 của một số quốc gia Đông Nam Á. Hình 11.9. Biểu đồ giá trị xuất, nhập khẩu của một số nước ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 1) Câu 1. Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng từ thời gian nào? Quảng cáo A. Thế kỉ XVII B. Thế kỉ XVIII C. Đầu thế kỉ XIX D. Giữa thế kỉ XIX Câu 2. Biểu ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (phần 3) Câu 17. Thực dân Pháp đã viện cớ nào để xâm lược Bắc Kì lần thứ hai (1882)? Quảng cáo A. Nhà Nguyễn vẫn tiếp ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (phần 2) Câu 9. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ Quảng cáo A. Tầng lớp tư sản B. Giai cấp nông dân C. Tầng lớp ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873) (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1858 đến trước năm 1873) (phần 2) Câu 11. Vì sao Tây Ban Nha tham gia liên quân với Pháp xâm lược Việt Nam? Quảng cáo A. Quân Pháp quá yếu, muốn dựa vào quân Tây Ban Nha ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 1) Câu 1. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước Quảng cáo A. Đức, Liên Xô, Anh B. Đức, Italia, Nhật Bản C. Italia, ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 6 giờ trước

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ. Hiểu được điều đó, mình đã tổng hợp các kiến thức cần thiết để giúp các bạn có thể ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 16:18 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 11

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 11. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. UNIT 1: FRIENDSHIP STT Từ Vựng Nghĩa 1 ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tiền tố và Hậu tố trong tiếng anh

Tiền tố và hậu tố là một trong những ngữ pháp cơ bản nhưng rất quan trọng trong tiếng anh. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp kiến thức ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn. 1. Định Nghĩa Tiền tố- Prefix hay Tiếp đầu ngữ là một chữ cái hoặc ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:17 ngày 10/05/2018

Review 4 lớp 11: Skills

1. Read the text about eco-city planning. (Đọc bài đọc nói về việc quy hoạch thành phố sinh thái.) 2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại bài đọc rồi trả lời câu hỏi.) 1. It was created in 1987 (when the book Ecocity ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:37 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 11: Language

Vocabulary 1. Complete the sentences with the right form of the following words and phrases. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng cùa nhừng từ / cụm từ dưới đây.) 1. cholesterol 2. nutrition 3. natural remedies 4. immune system 5. ageing process ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:37 ngày 09/05/2018

Câu 26 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong. Lời giải: - Nguyên tắc chung: Cần đảm bảo 2 nguyên tắc về tốc độ quay và về công suất + Tốc độ quay: Nếu tốc độ quay của động cơ bằng tốc độ máy công tác ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 21 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống đánh lửa. Lời giải: - Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa: Tạo tia lửa điện cao áp để đốt cháy hòa khí trong xilanh động cơ xăng đdúng thời điểm. - Cấu tạo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 29 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ. Lời giải: Hệ thống truyền lực trên tàu thủy gồm 9 bộ phận chính: Động cơ, li hợp, ổ chặn, ổ đỡ, trục, ống bao, trục ống bao, chân vịt, hộp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 14 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát. Lời giải: Nhiệm vụ của hệ thống làm mát là giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn. Các bài giải bài tập Công nghệ 11

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 23 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống khởi động bằng động cơ điện. Lời giải: - Hệ thống khởi động có nhiệm vụ làm quay trục khuỷu động cơ đến số vòng quay nhất định để động cơ tự nổ ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:09 ngày 09/05/2018

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 2) Câu 8: Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? Quảng cáo A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ C. Tham gia tập luyện quân sự ở ...

Hồng Quyên viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 2) Câu 11: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây? Quảng cáo A. Giữ gìn và phát huy hệ thống các vườn quốc gia B. Bảo vệ rừng đầu nguồn C. Ngăn chặn ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 3) Câu 21: Để bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào dưới đây? Quảng cáo A. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép B. Trồng rừng, phát triển các khu bảo ...

nhi nguyen viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 1) Câu 1: Nhà nước xuất hiện từ khi Quảng cáo A. Con người xuất hiện B. Xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được D. Phân hóa lao động Hiển thị đáp án ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 3) Câu 33: Nhà nước chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ nào dưới đây? Quảng cáo A. Khoa học tự nhiên, công nghệ vũ trụ B. Khoa học ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 6 giờ trước

Lớp 11

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1) Câu 1: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là Quảng cáo A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số B. Sớm ổn định quy mô, tốc độ dân số C. Ổn định tốc độ dân số và ...

nhi nguyen viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 4) Câu 48: Di sản văn hóa vật thể nào dưới đây ở nước ta hiện nay đã được UNESCO vinh danh? Quảng cáo A. Văn hóa Quốc Tử Giám B. Di tích Hoàng thành Thăng Long ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 2) Câu 9: Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức nào dưới đây? Quảng cáo A. Quá độ trực tiếp B. Quá độ gián tiếp C. Quá độ nhảy vọt D. Quá độ nửa trực tiếp Hiển thị đáp án Đáp án: B ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 3) Câu 21: Vợ chồng chị M sinh được hai cô con gái nên chồng chị muốn chị sinh thêm để mong có được cậu con trai. Nhưng chị lại không muốn vì chị cho rằng dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Nếu em là chị M, em sẽ chọn ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (phần 1) Câu 1: Quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là Quảng cáo A. Công nghiệp hóa B. Hiện đại hóa C. Công nghiệp ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 2) Câu 11: Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia điình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây? Quảng cáo A. Phổ biến rộng rãi biện pháp kế hoạch ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15: Chính sách đối ngoại

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 15: Chính sách đối ngoại Câu 1: Chính sách đối ngoại có vai trò Quảng cáo A. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước. B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội C. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc D. Nâng cao vị thế ...

Trần Bảo Ngọc viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 1) Câu 1: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là? Quảng cáo A. Bảo tồn đa dạng sinh học B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 2) Câu 13: Những người sản xuất kinh doanh đua nhau cải tiến máy móc hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động là thể hiện mặt tích cực nào dưới đây của cạnh tranh? Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (phần 1) Câu 1: Thành phần kinh tế là Quảng cáo A. Một hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất B. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình ...

nhi nguyen viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 2) Câu 18: Nhà nước cấp ngân sách xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục qua Chương trình kiên cố hóa trường học. việc làm này thể hiện phương hướng nào dưới đây? ...

Hồng Quyên viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 4) Câu 31: Nhà nước khuyến khích khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống của nước ta nhằm mục đích gì dưới đây? Quảng cáo A. Đa dạng hóa các ngành nghề B. Giữ gìn truyền ...

Hồng Quyên viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (Phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (Phần 2) Câu 11: Khẳng định nòa dưới đây đứng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa? Quảng cáo A. Công dân được tham gia vào đời sống văn hóa B. Công dân được kiến nghị với các cơ quan nhà nước ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2) Câu 11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, có dạng hình tròn. Điểm sáng đặt ở trục chính và trước thấu kính thì tìm được hai vị trí sao trên màn ảnh đặt sau thấu kính thu được vệt sáng tròn cùng đường kính rìa với thấu kính. Biết khoảng cách hai ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 1) Câu 1: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là Quảng cáo A. Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện B. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi ...

Trần Bảo Ngọc viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (phần 1) Câu 1: Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đầu xây dựng là Quảng cáo A. Chủ nghĩa quốc tế B. Chủ nghĩa xã hội C. Chủ nghĩa tư bản D. Chủ nghĩa vô sản Hiển thị đáp án Đáp ...

nhi nguyen viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2) Câu 16. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp và cách thấu kính một đoạn 30cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là A. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm B. ảnh ảo, ...

Trần Bảo Ngọc viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 1) Câu 1: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của Quảng cáo A. Cạnh tranh B. Thi đua ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 2) Câu 11: Nhà nước ta kế thừa và pháp huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện Quảng cáo A. Tính giai cấp của Nhà nước B. Tính nhân dân của Nhà nước C. Tính dân tộc của Nhà nước ...

nhi nguyen viết 6 giờ trước

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1) Câu 1: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ Quảng cáo A. Của nhân dân lao động B. Của tất cả mọi người trong xã hội C. Của những người lãnh đạo D. Của giai cấp công nhân Hiển thị ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 6 giờ trước
1 2 3 4 .. > >>