Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 2)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 2) Câu 1: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài tiêu cự bằng 6 là: Quảng cáo Câu 2: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục nhỏ bằng 8, hình chữ nhật cơ sở có chu vi ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 5)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 5) Câu 22: Cho đường tròn (C) có phương trình x 2 +y 2 -4x+2y-4=0. Một phương trình tiếp tuyến của đường tròn kẻ từ điểm M(-4; 2) là A. – 4x + 3y – 22 = 0 B. 4x + 3y + 10 = 0 Quảng cáo C. 3x + 4y + ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 4)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 4) Câu 16: Cho elip (E) có phương trình: với hai tiêu điểm F 1 ,F 2 . Với điểm M bất kì trên (E) thì chu vi tam giác MF 1 F 2 đạt giá trị lớn nhất là: A. 60 B. 120 C. 160 D. Thay đổi phụ thuộc vào vị trí của M ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 1)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 1) Câu 1: Cho đường tròn (C) có phương trình x 2 +y 2 +2x-8y=0. Khi đó đường tròn có tâm I và bán kính R với A. I(2;-8),R=2√2 B. I(1;-4),R=3 Quảng cáo C. I(-1;4),R=3 D. I(1;-4),R=2√2 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 6)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 6) Câu 29: Cho hai đường tròn C 1 :x 2 +y 2 -6x-4y+9=0 và C 2 :x 2 +y 2 -2x-8y+13=0. Giao điểm của hai đường tròn là A. A(1; 3), B(2; 4) B. A(1; 2), B(3; 4) Quảng cáo C. A(1; 4), B(2; 3) ...

nhi nguyen viết 19:14 ngày 22/09/2018

Giáo án bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Giáo án điện tử Ngữ Văn 10 GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 10 Giáo án bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên giúp các em học sinh thấy được phẩm chất dũng cảm và kiên cường của nhân vật chính Ngô Tử Văn, đại biểu cho chính ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:03 ngày 02/08/2018

Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Soạn bài môn Ngữ văn lớp 10 học kì II Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 23:02 ngày 02/08/2018

Soạn văn 10 bài: Phương pháp thuyết minh

Soạn bài lớp 10 Soạn văn lớp 10 ngắn gọn VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc Soạn văn 10 bài: Phương pháp thuyết minh, nội dung bài soạn ngắn gọn, đầy đủ sẽ giúp các bạn học sinh lớp 10 có kết quả cao hơn ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 23:00 ngày 02/08/2018

Soạn bài lớp 10: Thái sư Trần Thủ Độ

Soạn bài môn Ngữ văn lớp 10 học kì II Soạn bài lớp 10: Thái sư Trần Thủ Độ Soạn bài lớp 10: Thái sư Trần Thủ Độ do Ngô Sĩ Liên sáng tác được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:58 ngày 02/08/2018

Soạn văn 10 bài: Thơ hai-cư của Ba-sô

Soạn bài lớp 10 Soạn văn lớp 10 ngắn gọn Để giúp các bạn học sinh lớp 10 có kết quả cao hơn trong học tập. VnDoc mời các bạn tham khảo Soạn văn 10 bài: Thơ hai-cư của Ba-sô, chắc chắc qua bộ tài liệu các bạn ...

Trần Bảo Ngọc viết 22:57 ngày 02/08/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Các nguyên lí của nhiệt động lực học Câu 1: Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là A. ΔU = A + Q. B. Q = ΔU + A C. ΔU = A – Q. D. Q = A - ΔU. Quảng cáo Câu 2: ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí Câu 1: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng? A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra B. Các phân tử chuyển động không ngừng. Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự chuyển thể của các chất

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự chuyển thể của các chất Câu 1: Điều nào sau đây không đúng? A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng. B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4 (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4 (phần 1) Câu 1: Đơn vị động lượng tương đương với đơn vị A. N.s. B. N/s. C. kg.m/s 2 . D. kg.m 2 /s. Câu 2: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với tôc độ 43,2 km/h. ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn Câu 1: Một vật rắn hình trụ có chiều dài ban đầu l o , hệ số nở dài α. Gọi Δt là độ tăng nhiệt độ của thanh, độ tăng chiều dài của vật được tính bằng công thức Câu 2: Một vật rắn hình trụ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử Câu 1: Cho hai nguyên tử của nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 12 và 28. Phát biểu nào sau đây là sai? A. X và Y có cùng số electron ở lớp ngoài cùng. Quảng cáo B. ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:58 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học Câu 1: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau đây gồm các ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:58 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Thành phần nguyên tử Câu 1: Hạt X và Y có cấu tạo như sau: Phát biểu nào sau đây về X và Y là đúng? Quảng cáo A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học. B. X và Y là các hạt có điện ...

Hồng Quyên viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học Câu 1: Để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, người ta dựa vào A. số ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa Câu 1: Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là A. +1 và -1 Quảng cáo B. +1 và +1 C. -1 và -1 D. -1 và +1 Câu 2: Trong phân tử H 2 O 2 và O 2 , cộng hóa trị ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:57 ngày 23/09/2018

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 10 bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Giải bài tập môn Sinh học lớp 10 Giải bài tập môn Sinh học lớp 10 Giải bài tập SGK Sinh học lớp 10 bài 29: Cấu trúc của các loại virut được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 20/08/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 1

Đề cương ôn tập học kỳ I - Sinh học 10 ( lý thuyết và bài tập) ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:29 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 4

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:27 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 3

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:26 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5

Đề thi kết hợp phần tự luận và bài tập trắc nghiệm - có lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 4 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:25 ngày 24/06/2018

Bài 1 trang 141 sgk Địa Lí 10

Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải Câu 1: Tại sao người ta nói: Để phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước? Lời giải: - Giao thông vận tải ở miền núi được phát ...

Nguyễn Minh viết 10:27 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 29

Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 113 sgk Địa Lí 10: Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp? Trả lời: - Các nước này tập trung vào ngành trồng ...

Nguyễn Minh viết 10:26 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 112 sgk Địa Lí 10

Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt Câu 3: Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng? Lời giải: - Rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích rừng bị thu hẹp. Trồng rừng để tái tạo tài nguyên rừng. - Góp phần bảo vệ môi trường bền vững. Tham khảo thêm các ...

Nguyễn Minh viết 10:25 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 86 sgk Địa Lí 10

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số Câu 1: Giả sử ti suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì 1995 - 2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ vào bảng. Lời giải: - Các kí hiệu: + Tg: ...

Nguyễn Minh viết 10:23 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 86 sgk Địa Lí 10

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số Câu 2: Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Lời giải: - Gia tăng dân số tự nhiên là sự biến động tự nhiên của dân số, là hiệu giữa số sinh và số chết. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được xem là động ...

Nguyễn Minh viết 10:22 ngày 09/05/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:32 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:32 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời kì trung đại

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời kì trung đại được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:28 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo ...

nhi nguyen viết 23:27 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:27 ngày 10/10/2018

Các loại câu phủ định trong tiếng Anh

Câu phủ định là một dạng câu khá phổ biến trong tiếng anh, tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn chưa biết cách phân biệt và dùng chúng như thế nào. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC sẽ tổng hợp các dạng câu phủ định . Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. 1.Cách viết câu phủ định Để ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 10

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 10. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF………. STT Từ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tìm trung tâm tiếng anh 100% giáo viên bản ngữ ở TPHCM

Xin chào mọi người! Em là sinh viên năm 3 trường ĐH Kinh tế. Em thì nói tiếng Anh như gió mà tiếng có tiếng không. Sắp ra trường đến nơi mà kĩ năng nghe nói tiếng Anh đều không ổn. Thế này mà ra trường là nguy cơ thất nghiệp rất là cao, đặc biệt là trong thời buổi hội nhập như hiện nay. Em đã thử ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:08 ngày 10/05/2018

Vì sao học tiếng Anh 10 năm rồi mà vẫn chưa tiến bộ?

Chắc hẳn nhiều bạn thắc mắc taị sao mình hỏi Tiếng Anh lâu như vậy nhưng vẫn nhận thấy mình không tiến bộ ? Hay mình học sai phương pháp? Chúng ta thường xuyên học từ vựng Tiếng Anh theo lối truyền thống là từng từ đơn lẽ, quá chú trọng vào ngữ pháp,.. Và rất nhiều câu hỏi, hôm nay ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:01 ngày 10/05/2018

Review 4 lớp 10

(Unit 9, 10) Để học tốt Tiếng Anh 10 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, ... được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 10 mới. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:56 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 173 Công nghệ 10

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp : Trình bày nội dung và quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Lời giải: - Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp: Tìm những nhu cầu của khách hàng chưa được thỏa mãn, tìm hiểu lí do tại sao chưa được ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao? Lời giải: - Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các căn cứ sau: + Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 160 Công nghệ 10

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh : Hãy phân tích các bước tiến hành lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Lời giải: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh gồm 2 bước cơ bản: - Phân tích: + Đánh giá nhu cầu thị trường, pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. + Đánh ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 162 Công nghệ 10

: Em hãy nhận xét việc khởi nghiệp kinh doanh của chị H và anh T. Lời giải: Việc khởi nghiệp của chị H và anh T rất thành công do cả 2 người đều có và tận dụng được những phù hợp cho kinh doanh. Việc trồng hoa đem lại thu nhập và vừa sức với chị, đồng thời nhu ...

Nguyễn Minh viết 10:29 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 162 Công nghệ 10

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh : Chị H và anh T đã phát triển kinh doanh như thế nào? Lời giải: - Chị H cải tạo vườn để trồng hoa, ban đầu chị dậy sớm để giao cho các cửa hàng, sau đó do chất lượng tốt nên lượng khách hàng tăng, dẫn đến các cửa hàng phải ...

Nguyễn Minh viết 10:29 ngày 09/05/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 2) Câu 11. Tự nhận thức đúng những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức xã hội là việc làm cần thiết để Quảng cáo A. Sống có đạo đức. B. Tự hoàn thiện bản thân. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 1) Câu 1. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến Quảng cáo A. Con người và sinh vật. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 3) Câu 21. Trạng thái thanh thản của lương tâm giúp cho con người Quảng cáo A. Tự tin vào bản thân B. Tự ti về bản thân C. Lo lắng về bản thân D. Tự cao tự đại về bản thân Hiển ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 3) Câu 21. Dịch bệnh hiểm nghèo đang uy hiếp đến sự sống của Quảng cáo A. Một số quốc gia. B. Toàn nhân loại. C. Các nước phát triển. D. Các nước lạc hậu. Hiển thị ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 3) Câu 26. Hành động nào dưới đây không góp phần vào sự tiến bộ và phát triển của đất nước? Quảng cáo A. Học tập để trở thành người lao động mới B. Tham ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:38 ngày 22/09/2018

Lớp 10

Thông tin tuyển sinh lớp 10 Ninh Bình năm 2019

1. Phương thức tổ chức a) Đối với các trường THPT công lập: Áp dụng phương thức thi tuyển. - Chỉ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 cho tất cả các trường THPT công lập trên toàn tỉnh, gọi là Kỳ thi tuyển sinh lóp 10 THPT năm học 2019 - 2020. - Tại ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 1 tuần trước

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 - Khánh Hòa

1. Chỉ tiêu tuyển sinh Thực hiện theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của UBND tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 2. Phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, môn thi, thời gian làm bài thi, lịch thi a) Phương thức tuyển sinh - Thi tuyển đối ...

nhi nguyen viết 1 tuần trước

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm 2019 - Mới nhất

1. Chỉ tiêu tuyển sinh Năm học 2018-2019, dự kiến toàn Thành phố có 101.460 học sinh xét tốt nghiệp THCS (giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2017-2018). Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS, khoảng 60% đến 62% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 20% số học sinh tuyển ...

Trần Bảo Ngọc viết 2 tuần trước

Đề thi minh họa Hà Nội thi vào lớp 10 2019

Ngày 31/10, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố 10 đề thi tham khảo cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020. Riêng môn Toán và Ngữ văn không có đề vì cấu trúc giữ nguyên như năm ngoái. Học sinh bấm vào tên từng môn để tải đề, Lời giả học sinh xem ở bên dưới Đề thi minh họa môn Vật lý Đề ...

nhi nguyen viết 2 tuần trước

Kiểm tra Hóa lớp 10 giữa kì 1 mới nhất 2018: Xác định số nơtron và điện tích hạt nhân

SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN (Đề có 2 trang) KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 – NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 Phút; (Đề có 16 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận) Mã đề 229: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4đ) Câu 1: ...

Hồng Quyên viết 2 tuần trước

Kiểm tra 45 phút Toán giữa kì I lớp 10: Xác định và biểu diễn trên trục số các tập hợp

Đề gồm 8 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận thời gian 45 phút (1 tiết) kiểm tra chất lượng Toán kì 1 năm học 2018-2019 trường THPT PHAN NGỌC HIỂN – Cà Mau. ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN TOÁN 10 PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1. Cho hai tập hợp A={x ∈ N, ...

Trần Bảo Ngọc viết 4 tuần trước

Thi Ngữ văn 10 giữa kì 1 năm học 2018-2019: Giá trị tư tưởng của truyện cổ tích Tấm Cám là gì?

ĐỀ THI GIỮA KỲ I MÔN NGỮ VĂN 10 Thời gian: 90 phút(Không kể thời gian giao đề) Phần I: Đọc hiểu (3đ) Đọc và trả lời những câu hỏi sau: Dịu dàng là thế Tấm ơi Mà sao em phải thiệt thòi, vì sao? Phận nghèo hôm sớm dãi dầu Hoá bao nhiêu kiếp, ngọt ngào, đa đoan. người ngoan ở với người ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Chính thức bỏ cộng điểm nghề tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019

Vì sao năm 2019 không được cộng điểm ? Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), cho biết từ năm 2019, việc cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 với học sinh (HS) có chứng chỉ nghề THCS chính thức được bãi bỏ. Theo ông Thành, tháng 3.2018, Bộ ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 4 tuần trước

Sắp công bố đề thi minh họa vào lớp 10 Hà Nội 2019

Đề thi minh họa vào lớp 10 Hà Nội có những môn nào? Những môn mới bổ sung trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2019 - 2020 gồm có: Ngoại ngữ, Lý, hóa, sinh, sử, địa, GDCD sẽ có đề thi minh họa và được Sở GD Hà Nội công bố trong tháng 10 này. Theo ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở Giáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:18 ngày 12/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:32 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:32 ngày 10/10/2018

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội 2019

Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2019 - 2020. Cách tính điểm xét tuyển. Nguyên tắc tuyển sinh được tính theo: Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:29 ngày 10/10/2018

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Nội năm 2019

Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huê, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây năm học 2019 - 2020: 1. Phương thức tuyển sinh a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyến hợp ...

nhi nguyen viết 23:28 ngày 10/10/2018

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2019 - Chi tiết

Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2019 - 2020. Trong đó, lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2019 - 2020 sẽ được tổ chức sớm hơn năm trước. Dự kiến ngày thi vào lớp 10 Hà Nội năm học ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:28 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời kì trung đại

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời kì trung đại được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:28 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo ...

nhi nguyen viết 23:27 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:27 ngày 10/10/2018

Hình thức thi 4 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội 2019

Ngày 8/10, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Phòng Quản lý thi & Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, theo phương án Sở trình UBND TP Hà Nội, kì thi vào lớp 10 THPT năm 2019, theo đó hình thức tổ chức các môn thi như sau: 1. Môn Ngoại ngữ sẽ triển khai theo hình thức tự luận kết hợp ...

Hồng Quyên viết 18:45 ngày 09/10/2018

Khi nào công bố đề thi minh họa vào lớp 10 Hà Nội 2019?

Ngày 5/10, Sở GD Hà Nội đã chính thức chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội với 4 môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ, một bài thi thứ tư thuộc một trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Sẽ công bố đề thi minh họa vào lớp 10 Hà Nội 2019 Dự kiến, Sở ...

Trần Bảo Ngọc viết 18:06 ngày 08/10/2018

Môn thi thứ tư vào lớp 10 Hà Nội 2019 là trắc nghiệm hay tự luận?

Ngày 8/10, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Phòng Quản lý thi & Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, theo phương án Sở trình UBND TP Hà Nội, kì thi vào lớp 10 THPT năm 2019, môn Ngoại ngữ sẽ triển khai theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm. Môn thi thứ tư sẽ thi trắc nghiệm ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:58 ngày 08/10/2018
1 2 3 4 .. > >>