Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 2)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 2) Câu 1: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài tiêu cự bằng 6 là: Quảng cáo Câu 2: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục nhỏ bằng 8, hình chữ nhật cơ sở có chu vi ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 5)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 5) Câu 22: Cho đường tròn (C) có phương trình x 2 +y 2 -4x+2y-4=0. Một phương trình tiếp tuyến của đường tròn kẻ từ điểm M(-4; 2) là A. – 4x + 3y – 22 = 0 B. 4x + 3y + 10 = 0 Quảng cáo C. 3x + 4y + ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 4)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 4) Câu 16: Cho elip (E) có phương trình: với hai tiêu điểm F 1 ,F 2 . Với điểm M bất kì trên (E) thì chu vi tam giác MF 1 F 2 đạt giá trị lớn nhất là: A. 60 B. 120 C. 160 D. Thay đổi phụ thuộc vào vị trí của M ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 1)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 1) Câu 1: Cho đường tròn (C) có phương trình x 2 +y 2 +2x-8y=0. Khi đó đường tròn có tâm I và bán kính R với A. I(2;-8),R=2√2 B. I(1;-4),R=3 Quảng cáo C. I(-1;4),R=3 D. I(1;-4),R=2√2 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 6)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 6) Câu 29: Cho hai đường tròn C 1 :x 2 +y 2 -6x-4y+9=0 và C 2 :x 2 +y 2 -2x-8y+13=0. Giao điểm của hai đường tròn là A. A(1; 3), B(2; 4) B. A(1; 2), B(3; 4) Quảng cáo C. A(1; 4), B(2; 3) ...

nhi nguyen viết 19:14 ngày 22/09/2018

Giáo án bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Giáo án điện tử Ngữ Văn 10 GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 10 Giáo án bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên giúp các em học sinh thấy được phẩm chất dũng cảm và kiên cường của nhân vật chính Ngô Tử Văn, đại biểu cho chính ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:03 ngày 02/08/2018

Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Soạn bài môn Ngữ văn lớp 10 học kì II Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 23:02 ngày 02/08/2018

Soạn văn 10 bài: Phương pháp thuyết minh

Soạn bài lớp 10 Soạn văn lớp 10 ngắn gọn VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc Soạn văn 10 bài: Phương pháp thuyết minh, nội dung bài soạn ngắn gọn, đầy đủ sẽ giúp các bạn học sinh lớp 10 có kết quả cao hơn ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 23:00 ngày 02/08/2018

Soạn bài lớp 10: Thái sư Trần Thủ Độ

Soạn bài môn Ngữ văn lớp 10 học kì II Soạn bài lớp 10: Thái sư Trần Thủ Độ Soạn bài lớp 10: Thái sư Trần Thủ Độ do Ngô Sĩ Liên sáng tác được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:58 ngày 02/08/2018

Soạn văn 10 bài: Thơ hai-cư của Ba-sô

Soạn bài lớp 10 Soạn văn lớp 10 ngắn gọn Để giúp các bạn học sinh lớp 10 có kết quả cao hơn trong học tập. VnDoc mời các bạn tham khảo Soạn văn 10 bài: Thơ hai-cư của Ba-sô, chắc chắc qua bộ tài liệu các bạn ...

Trần Bảo Ngọc viết 22:57 ngày 02/08/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Các nguyên lí của nhiệt động lực học Câu 1: Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là A. ΔU = A + Q. B. Q = ΔU + A C. ΔU = A – Q. D. Q = A - ΔU. Quảng cáo Câu 2: ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí Câu 1: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng? A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra B. Các phân tử chuyển động không ngừng. Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự chuyển thể của các chất

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự chuyển thể của các chất Câu 1: Điều nào sau đây không đúng? A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng. B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4 (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4 (phần 1) Câu 1: Đơn vị động lượng tương đương với đơn vị A. N.s. B. N/s. C. kg.m/s 2 . D. kg.m 2 /s. Câu 2: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với tôc độ 43,2 km/h. ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn Câu 1: Một vật rắn hình trụ có chiều dài ban đầu l o , hệ số nở dài α. Gọi Δt là độ tăng nhiệt độ của thanh, độ tăng chiều dài của vật được tính bằng công thức Câu 2: Một vật rắn hình trụ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:34 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử Câu 1: Cho hai nguyên tử của nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 12 và 28. Phát biểu nào sau đây là sai? A. X và Y có cùng số electron ở lớp ngoài cùng. Quảng cáo B. ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:58 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học Câu 1: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau đây gồm các ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:58 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Thành phần nguyên tử Câu 1: Hạt X và Y có cấu tạo như sau: Phát biểu nào sau đây về X và Y là đúng? Quảng cáo A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học. B. X và Y là các hạt có điện ...

Hồng Quyên viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học Câu 1: Để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, người ta dựa vào A. số ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:57 ngày 23/09/2018

Trắc nghiệm Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa Câu 1: Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là A. +1 và -1 Quảng cáo B. +1 và +1 C. -1 và -1 D. -1 và +1 Câu 2: Trong phân tử H 2 O 2 và O 2 , cộng hóa trị ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:57 ngày 23/09/2018

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 10 bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Giải bài tập môn Sinh học lớp 10 Giải bài tập môn Sinh học lớp 10 Giải bài tập SGK Sinh học lớp 10 bài 29: Cấu trúc của các loại virut được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 20/08/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 1

Đề cương ôn tập học kỳ I - Sinh học 10 ( lý thuyết và bài tập) ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:29 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 4

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:27 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 3

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:26 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5

Đề thi kết hợp phần tự luận và bài tập trắc nghiệm - có lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 4 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:25 ngày 24/06/2018

Bài 2 trang 163 sgk Địa Lí 10

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 10 theo chương: Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 10 | Để học tốt Địa Lí 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Địa Lí 10 và Giải bài tập Địa Lí 10 .

WeagmaZoorm viết 10:31 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 161 sgk Địa Lí 10

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên Câu 3: 3. Môi trường địa lí có những chức năng chủ yếu nào? Tại sao chúng ta phải có biện pháp bảo vệ môi trường? Lời giải: a, Môi trường địa lí có ba chức năng chính: - Là không gian sống của con người - Là nguồn ...

van vinh thang viết 10:31 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 163 sgk Địa Lí 10

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 10 theo chương: Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 10 | Để học tốt Địa Lí 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Địa Lí 10 và Giải bài tập Địa Lí 10 .

nguyễn phương viết 10:30 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 163 sgk Địa Lí 10

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 10 theo chương: Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 10 | Để học tốt Địa Lí 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Địa Lí 10 và Giải bài tập Địa Lí 10 .

van vinh thang viết 10:30 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 157 sgk Địa Lí 10

Bài 40: Địa lí ngành thương mại Câu 3: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ DÂN SỐ CỦA HOA KÌ, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN NĂM 2004 Quốc gia Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (triệu người) Hoa Kì 819,0 293,6 Trung Quốc(kể cả đặc khu Hồng Công) 858,9 1306,9 Nhật ...

van vinh thang viết 10:30 ngày 09/05/2018

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 1 (có đáp án)

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 1 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại. Chương 1: Xã hội nguyên thủy Quảng cáo Chương 2: Xã hội cổ đại ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:30 ngày 03/12/2018

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 2 (có đáp án)

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 2 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX. Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X Quảng cáo Quảng ...

Hồng Quyên viết 22:29 ngày 03/12/2018

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3 (có đáp án)

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại. Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản Quảng cáo Chương 2: Các nước Âu - Mĩ Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:26 ngày 03/12/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:32 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:32 ngày 10/10/2018

Các loại câu phủ định trong tiếng Anh

Câu phủ định là một dạng câu khá phổ biến trong tiếng anh, tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn chưa biết cách phân biệt và dùng chúng như thế nào. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC sẽ tổng hợp các dạng câu phủ định . Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. 1.Cách viết câu phủ định Để ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 10

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 10. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF………. STT Từ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tìm trung tâm tiếng anh 100% giáo viên bản ngữ ở TPHCM

Xin chào mọi người! Em là sinh viên năm 3 trường ĐH Kinh tế. Em thì nói tiếng Anh như gió mà tiếng có tiếng không. Sắp ra trường đến nơi mà kĩ năng nghe nói tiếng Anh đều không ổn. Thế này mà ra trường là nguy cơ thất nghiệp rất là cao, đặc biệt là trong thời buổi hội nhập như hiện nay. Em đã thử ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:08 ngày 10/05/2018

Vì sao học tiếng Anh 10 năm rồi mà vẫn chưa tiến bộ?

Chắc hẳn nhiều bạn thắc mắc taị sao mình hỏi Tiếng Anh lâu như vậy nhưng vẫn nhận thấy mình không tiến bộ ? Hay mình học sai phương pháp? Chúng ta thường xuyên học từ vựng Tiếng Anh theo lối truyền thống là từng từ đơn lẽ, quá chú trọng vào ngữ pháp,.. Và rất nhiều câu hỏi, hôm nay ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:01 ngày 10/05/2018

Review 4 lớp 10

(Unit 9, 10) Để học tốt Tiếng Anh 10 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, ... được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 10 mới. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:56 ngày 09/05/2018

Câu 6 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Lời giải: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh: - Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường. - Xác định cơ hội kinh doanh mà ...

WeagmaZoorm viết 10:31 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 55 trang 176 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp (trang 176 sgk Công nghệ 10): Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào? Trả lời: Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn: - Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm. - Gọi vốn của cộng đồng. - Chính chủ ...

van vinh thang viết 10:31 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp. Lời giải: - Kế hoạch bán hàng xác định dựa trên nhu cầu thị trường được thể hiện bằng các hợp đồng của khách hàng. - Kế hoạch bán hàng được tính bằng ...

Gregoryquary viết 10:31 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn từ những nguồn nào? Lời giải: Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn: - Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm. - Gọi vốn của cộng đồng. - Chính chủ doanh nghiệp. - Huy động đóng góp ...

EllType viết 10:31 ngày 09/05/2018

Câu 5 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Lời giải: - Doanh thu, thị phần là chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu lớn và có khả năng tăng ...

nguyễn phương viết 10:31 ngày 09/05/2018

300 câu trắc nghiệm GDCD 10 phần 1 (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm GDCD 10 phần 1 (có đáp án) Để học tốt GDCD lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 10 Phần 1: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học. Phần 1: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa ...

nhi nguyen viết 22:43 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm GDCD 10 phần 2 (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm GDCD 10 phần 2 (có đáp án) Để học tốt GDCD lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 10 Phần 2: Công dân với đạo đức. Phần 2: Công dân với đạo đức Quảng cáo Bài 10: Quan niệm về đạo đức Bài 11: Một số phạm ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:41 ngày 03/12/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 2) Câu 11. Tự nhận thức đúng những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức xã hội là việc làm cần thiết để Quảng cáo A. Sống có đạo đức. B. Tự hoàn thiện bản thân. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 1) Câu 1. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến Quảng cáo A. Con người và sinh vật. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 3) Câu 21. Trạng thái thanh thản của lương tâm giúp cho con người Quảng cáo A. Tự tin vào bản thân B. Tự ti về bản thân C. Lo lắng về bản thân D. Tự cao tự đại về bản thân Hiển ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:38 ngày 22/09/2018

Lớp 10

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3 (có đáp án)

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại. Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản Quảng cáo Chương 2: Các nước Âu - Mĩ Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:26 ngày 03/12/2018

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 toán có đáp án năm 2014-2015

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 Toán có đáp án năm 2014-2015. Nội dung đề thi: Tìm tập xác định, Hàm bậc hai, Giải phương trình chứa căn, ẩn ở mẫu Véc tơ, tích vô hướng… trong chương trình đại số, hình học lớp 10. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học : 2014 – 2015 ...

Trần Bảo Ngọc viết 21:47 ngày 19/11/2018

Thái Nguyên thay đổi hình thức tuyển sinh lớp 10 năm 2019

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 1776/TTr-SGDĐT ngày 27/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thay đổi hình thức tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020; nội dung trên, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Đối với các trường THPT công lập và ngoài công lập (không chuyên) - ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:04 ngày 17/11/2018

Tuyển sinh vào lớp 10 Đà Nẵng 2019 sẽ có 1 số thay đổi

Theo dự thảo quy định tuyển sinh các lớp đầu cấp 1- 6 -10, tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019 - 2020 của Sở GD Đà Nẵng. Trong đó khẳng định hình thức tuyển sinh như các năm học trước, học sinh vẫn dự thi 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Tuy nhiên so với quy định tuyển sinh ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:04 ngày 17/11/2018

04 câu trong đề thi kiểm tra Hóa học lớp 10 kì 1 mới nhất

Thân gửi tới các em đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Hóa hay có đáp án: Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp M? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút ( Đề gồm 04 câu) Câu 1 : (4 điểm) Biết nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm IA của ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:47 ngày 13/11/2018

Đề Tiếng Anh 10 trong kì thi cuối học kì 1 Vĩnh Phúc (40 câu trắc nghiệm có đáp án đầy đủ)

Đề Kiểm tra, thi KSCL môn Tiếng Anh 10 cuối học kì 1 có đáp án của SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC – TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU NĂM HỌC 2017-2018. Thời gian làm bài: 45 phút ( Đề gồm 40 câu). Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others from 1 to 5: 1: ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:46 ngày 13/11/2018

Kiểm tra 1 tiết cuối kì 1 GDCD lớp 10, Sự khác nhau giữa nhận thức cảm tính và lý tính?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 10 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN: Nhận thức là gì? Hãy chỉ ra sự khác nhau giữa giai đoạn nhận thức cảm tính và giai đoạn nhận thức lý tính? I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) 1: Trong tiết Vật lý, sau khi nghe cô giáo nói về việc con người ngày nay đã có thể thu lại ...

Hồng Quyên viết 23:45 ngày 13/11/2018

Kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Sinh trắc nghiệm và tự luận: đặc điểm chung của tế bào nhân sơ?

Đề kiểm tra Sinh 10 học kỳ I gồm 16 trắc nghiệm và 6 tự luận SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018 – MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 45 phút – Mã đề 132 Họ, tên thí sinh:……………&hel ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:44 ngày 13/11/2018

[Trắc nghiệm & Tự luận] thi học kì 1 lớp 10 môn Toán: Cho tam giác ABC với A ( 3; -1) ; B(-4;2) ; C(4; 3)…

ĐỀ THI KSCLHỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút ( Đề gồm 40 câu và 2 tự luận) Phần I (8 Điểm): Trắc nghiệm (gồm 40 câu) 1: Cho phương trình : x 4 – 2(m + 1)x 2 + 3 – m = 0 . Số giá trị nguyên của m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt là: A. 2 ...

Hồng Quyên viết 23:44 ngày 13/11/2018

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lý học kì 1 lớp 10 gồm 10 câu tự luận (thang điểm 10)

Treo một vật có khối lượng 0,5kg vào lò xo có độ cứng 100N/m thì lò xo dãn ra. Tìm độ biến dạng của lò xo. Cho g = 10m/s 2 … ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018 – MÔN Vật Lí Thời gian làm bài: 45 phút ( Đề gồm 10 câu) 1) Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:43 ngày 13/11/2018

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Nghệ An 2019

I. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Công lập 1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển và xét tuyển. Thi tuyển đối với các trường có lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học 2019 – 2020. Xét tuyển đối với các trường còn lại. Tổ chức thi tuyển : ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:38 ngày 13/11/2018

Bắc Ninh công bố 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019

Mới đây Sở GD-ĐT đã xây dựng 3 phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020 như sau: Phương án 1: Tiếp tục tổ chức thi vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên cùng 1 đợt. Môn thi, tất cả thí sinh thi 3 bài, gồm 2 bài độc lập là Toán tự luận 120 phút, Ngữ văn tự luận ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:37 ngày 13/11/2018

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Bến Tre 2019

Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh đang học lớp 9 năm học 2018-2019 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 , về cơ bản, vẫn tiếp tục thực hiện như năm học trước. Sở GD&ĐT sẽ lập kế ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:37 ngày 13/11/2018

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Thái Bình 2019

1. Môn thi và hình thức thi Sở GD&ĐT Thái Bình hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Theo hướng dẫn này, thí sinh thi vào lớp 10 THPT sẽ làm 3 bài thi. Theo đó, môn Ngữ văn và Toán theo hình thức tự ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 08:50 ngày 11/11/2018

Đề thi vào lớp 10 TPHCM 2019 thay đổi cách hỏi

Dù không gặp nhiều áp lực về số học sinh tăng đột biến như năm học 2018 nhưng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm học 2019 sẽ có những thay đổi quan trọng. Đối với môn Văn Ông Trần Tiến Thành, chuyên viên môn ngữ văn Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết đối với môn Ngữ văn, cấu trúc đề thi năm ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 08:49 ngày 11/11/2018

TPHCM không công bố đề thi minh họa vào lớp 10 năm 2019?

Theo số liệu từ các quận, huyện, số học sinh đang học lớp 9 năm học 2018 - 2019 không có nhiều biến động theo chiều hướng tăng như năm trước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM, đầu năm học sở đã phổ biến về các phòng GD&ĐT và các phòng triển khai về trường và định hướng ôn tập cho ...

nhi nguyen viết 08:49 ngày 11/11/2018

Bắc Giang chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2019-2020 có số môn thi tăng lên so với năm học trước 01 môn, gồm 04 môn Ngữ văn (tự luận, 120 phút), Toán (trắc nghiệm 30% kết hợp với tự luận, 120 phút), Ngoại ngữ (trắc nghiệm kết hợp tự luận, 60 phút) và môn thứ tư theo hình thức bắt thăm ...

Hồng Quyên viết 00:16 ngày 06/11/2018

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Hải Phòng năm 2019

Theo đó, việc tuyển sinh vào các trường Trung học phổ thông công lập gồm 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và Tổ hợp kiến thức 2 môn. Tổ hợp kiến thức 2 môn gồm môn tiếng Anh và 1 môn trong số các môn còn lại như: Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Môn này được bốc thăm và công ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:16 ngày 06/11/2018

Thông tin tuyển sinh lớp 10 Ninh Bình năm 2019

1. Phương thức tổ chức a) Đối với các trường THPT công lập: Áp dụng phương thức thi tuyển. - Chỉ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 cho tất cả các trường THPT công lập trên toàn tỉnh, gọi là Kỳ thi tuyển sinh lóp 10 THPT năm học 2019 - 2020. - Tại ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:15 ngày 06/11/2018

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 - Khánh Hòa

1. Chỉ tiêu tuyển sinh Thực hiện theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của UBND tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 2. Phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, môn thi, thời gian làm bài thi, lịch thi a) Phương thức tuyển sinh - Thi tuyển đối ...

nhi nguyen viết 00:15 ngày 06/11/2018
1 2 3 4 .. > >>