Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 2)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 2) Câu 1: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài tiêu cự bằng 6 là: Quảng cáo Câu 2: Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục nhỏ bằng 8, hình chữ nhật cơ sở có chu vi ...

Trần Bảo Ngọc viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 5)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 5) Câu 22: Cho đường tròn (C) có phương trình x 2 +y 2 -4x+2y-4=0. Một phương trình tiếp tuyến của đường tròn kẻ từ điểm M(-4; 2) là A. – 4x + 3y – 22 = 0 B. 4x + 3y + 10 = 0 Quảng cáo C. 3x + 4y + ...

Trần Bảo Ngọc viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 4)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường Elip (phần 4) Câu 16: Cho elip (E) có phương trình: với hai tiêu điểm F 1 ,F 2 . Với điểm M bất kì trên (E) thì chu vi tam giác MF 1 F 2 đạt giá trị lớn nhất là: A. 60 B. 120 C. 160 D. Thay đổi phụ thuộc vào vị trí của M ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 1)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 1) Câu 1: Cho đường tròn (C) có phương trình x 2 +y 2 +2x-8y=0. Khi đó đường tròn có tâm I và bán kính R với A. I(2;-8),R=2√2 B. I(1;-4),R=3 Quảng cáo C. I(-1;4),R=3 D. I(1;-4),R=2√2 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 6)

Trắc nghiệm Hình học 10: Phương trình đường tròn (phần 6) Câu 29: Cho hai đường tròn C 1 :x 2 +y 2 -6x-4y+9=0 và C 2 :x 2 +y 2 -2x-8y+13=0. Giao điểm của hai đường tròn là A. A(1; 3), B(2; 4) B. A(1; 2), B(3; 4) Quảng cáo C. A(1; 4), B(2; 3) ...

nhi nguyen viết 2 ngày trước

Giáo án bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Giáo án điện tử Ngữ Văn 10 GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 10 Giáo án bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên giúp các em học sinh thấy được phẩm chất dũng cảm và kiên cường của nhân vật chính Ngô Tử Văn, đại biểu cho chính ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:03 ngày 02/08/2018

Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Soạn bài môn Ngữ văn lớp 10 học kì II Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 23:02 ngày 02/08/2018

Soạn văn 10 bài: Phương pháp thuyết minh

Soạn bài lớp 10 Soạn văn lớp 10 ngắn gọn VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc Soạn văn 10 bài: Phương pháp thuyết minh, nội dung bài soạn ngắn gọn, đầy đủ sẽ giúp các bạn học sinh lớp 10 có kết quả cao hơn ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 23:00 ngày 02/08/2018

Soạn bài lớp 10: Thái sư Trần Thủ Độ

Soạn bài môn Ngữ văn lớp 10 học kì II Soạn bài lớp 10: Thái sư Trần Thủ Độ Soạn bài lớp 10: Thái sư Trần Thủ Độ do Ngô Sĩ Liên sáng tác được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:58 ngày 02/08/2018

Soạn văn 10 bài: Thơ hai-cư của Ba-sô

Soạn bài lớp 10 Soạn văn lớp 10 ngắn gọn Để giúp các bạn học sinh lớp 10 có kết quả cao hơn trong học tập. VnDoc mời các bạn tham khảo Soạn văn 10 bài: Thơ hai-cư của Ba-sô, chắc chắc qua bộ tài liệu các bạn ...

Trần Bảo Ngọc viết 22:57 ngày 02/08/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Các nguyên lí của nhiệt động lực học Câu 1: Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là A. ΔU = A + Q. B. Q = ΔU + A C. ΔU = A – Q. D. Q = A - ΔU. Quảng cáo Câu 2: ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí Câu 1: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng? A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra B. Các phân tử chuyển động không ngừng. Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự chuyển thể của các chất

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự chuyển thể của các chất Câu 1: Điều nào sau đây không đúng? A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng. B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4 (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4 (phần 1) Câu 1: Đơn vị động lượng tương đương với đơn vị A. N.s. B. N/s. C. kg.m/s 2 . D. kg.m 2 /s. Câu 2: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với tôc độ 43,2 km/h. ...

Trần Bảo Ngọc viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn Câu 1: Một vật rắn hình trụ có chiều dài ban đầu l o , hệ số nở dài α. Gọi Δt là độ tăng nhiệt độ của thanh, độ tăng chiều dài của vật được tính bằng công thức Câu 2: Một vật rắn hình trụ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử Câu 1: Cho hai nguyên tử của nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 12 và 28. Phát biểu nào sau đây là sai? A. X và Y có cùng số electron ở lớp ngoài cùng. Quảng cáo B. ...

Trần Bảo Ngọc viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học Câu 1: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau đây gồm các ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Thành phần nguyên tử Câu 1: Hạt X và Y có cấu tạo như sau: Phát biểu nào sau đây về X và Y là đúng? Quảng cáo A. X và Y là các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học. B. X và Y là các hạt có điện ...

Hồng Quyên viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học Câu 1: Để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, người ta dựa vào A. số ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa Câu 1: Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là A. +1 và -1 Quảng cáo B. +1 và +1 C. -1 và -1 D. -1 và +1 Câu 2: Trong phân tử H 2 O 2 và O 2 , cộng hóa trị ...

Trần Bảo Ngọc viết 1 ngày trước

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 10 bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Giải bài tập môn Sinh học lớp 10 Giải bài tập môn Sinh học lớp 10 Giải bài tập SGK Sinh học lớp 10 bài 29: Cấu trúc của các loại virut được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:30 ngày 20/08/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 1

Đề cương ôn tập học kỳ I - Sinh học 10 ( lý thuyết và bài tập) ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:29 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 4

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:27 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 3

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:26 ngày 24/06/2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5

Đề thi kết hợp phần tự luận và bài tập trắc nghiệm - có lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 4 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:25 ngày 24/06/2018

Bài 1 trang 141 sgk Địa Lí 10

Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải Câu 1: Tại sao người ta nói: Để phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước? Lời giải: - Giao thông vận tải ở miền núi được phát ...

Nguyễn Minh viết 10:27 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 29

Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi Trả lời câu hỏi in nghiêng Trang 113 sgk Địa Lí 10: Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp? Trả lời: - Các nước này tập trung vào ngành trồng ...

Nguyễn Minh viết 10:26 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 112 sgk Địa Lí 10

Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt Câu 3: Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng? Lời giải: - Rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích rừng bị thu hẹp. Trồng rừng để tái tạo tài nguyên rừng. - Góp phần bảo vệ môi trường bền vững. Tham khảo thêm các ...

Nguyễn Minh viết 10:25 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 86 sgk Địa Lí 10

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số Câu 1: Giả sử ti suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì 1995 - 2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ vào bảng. Lời giải: - Các kí hiệu: + Tg: ...

Nguyễn Minh viết 10:23 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 86 sgk Địa Lí 10

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số Câu 2: Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Lời giải: - Gia tăng dân số tự nhiên là sự biến động tự nhiên của dân số, là hiệu giữa số sinh và số chết. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được xem là động ...

Nguyễn Minh viết 10:22 ngày 09/05/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1) Câu 1. Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX? Quảng cáo A. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ B. Giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Câu 1. Giai cấp vô sản ra đời là do hệ quả của Quảng cáo A. Cách mạng tư sản B. Các cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở các nước châu Âu C. Cách mạng công nghiệp ...

Hồng Quyên viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 3) Câu 21. Nguyên nhân nào khiến kinh tế ở miền Nam không phát triển được? Quảng cáo A. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi B. Diện tích đất đai nhỏ hẹp, vúng ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1) Câu 1. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản như thế nào? Quảng cáo A. Tương đối phát triển B. Phát triển đạt đến trình độ cao ...

nhi nguyen viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 1) Câu 1. Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời gian nào? Quảng cáo A. Năm 1565 B. Năm 1566 C. Năm 1568 D. Năm 1570 Câu 2. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử ...

Hồng Quyên viết 2 ngày trước

Các loại câu phủ định trong tiếng Anh

Câu phủ định là một dạng câu khá phổ biến trong tiếng anh, tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn chưa biết cách phân biệt và dùng chúng như thế nào. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC sẽ tổng hợp các dạng câu phủ định . Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. 1.Cách viết câu phủ định Để ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 10

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 10. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF………. STT Từ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tìm trung tâm tiếng anh 100% giáo viên bản ngữ ở TPHCM

Xin chào mọi người! Em là sinh viên năm 3 trường ĐH Kinh tế. Em thì nói tiếng Anh như gió mà tiếng có tiếng không. Sắp ra trường đến nơi mà kĩ năng nghe nói tiếng Anh đều không ổn. Thế này mà ra trường là nguy cơ thất nghiệp rất là cao, đặc biệt là trong thời buổi hội nhập như hiện nay. Em đã thử ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:08 ngày 10/05/2018

Vì sao học tiếng Anh 10 năm rồi mà vẫn chưa tiến bộ?

Chắc hẳn nhiều bạn thắc mắc taị sao mình hỏi Tiếng Anh lâu như vậy nhưng vẫn nhận thấy mình không tiến bộ ? Hay mình học sai phương pháp? Chúng ta thường xuyên học từ vựng Tiếng Anh theo lối truyền thống là từng từ đơn lẽ, quá chú trọng vào ngữ pháp,.. Và rất nhiều câu hỏi, hôm nay ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:01 ngày 10/05/2018

Review 4 lớp 10

(Unit 9, 10) Để học tốt Tiếng Anh 10 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, ... được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 10 mới. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:56 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 173 Công nghệ 10

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp : Trình bày nội dung và quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Lời giải: - Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp: Tìm những nhu cầu của khách hàng chưa được thỏa mãn, tìm hiểu lí do tại sao chưa được ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao? Lời giải: - Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các căn cứ sau: + Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 160 Công nghệ 10

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh : Hãy phân tích các bước tiến hành lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Lời giải: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh gồm 2 bước cơ bản: - Phân tích: + Đánh giá nhu cầu thị trường, pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. + Đánh ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 162 Công nghệ 10

: Em hãy nhận xét việc khởi nghiệp kinh doanh của chị H và anh T. Lời giải: Việc khởi nghiệp của chị H và anh T rất thành công do cả 2 người đều có và tận dụng được những phù hợp cho kinh doanh. Việc trồng hoa đem lại thu nhập và vừa sức với chị, đồng thời nhu ...

Nguyễn Minh viết 10:29 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 162 Công nghệ 10

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh : Chị H và anh T đã phát triển kinh doanh như thế nào? Lời giải: - Chị H cải tạo vườn để trồng hoa, ban đầu chị dậy sớm để giao cho các cửa hàng, sau đó do chất lượng tốt nên lượng khách hàng tăng, dẫn đến các cửa hàng phải ...

Nguyễn Minh viết 10:29 ngày 09/05/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 2) Câu 11. Tự nhận thức đúng những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức xã hội là việc làm cần thiết để Quảng cáo A. Sống có đạo đức. B. Tự hoàn thiện bản thân. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 1) Câu 1. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến Quảng cáo A. Con người và sinh vật. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 3) Câu 21. Trạng thái thanh thản của lương tâm giúp cho con người Quảng cáo A. Tự tin vào bản thân B. Tự ti về bản thân C. Lo lắng về bản thân D. Tự cao tự đại về bản thân Hiển ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 3) Câu 21. Dịch bệnh hiểm nghèo đang uy hiếp đến sự sống của Quảng cáo A. Một số quốc gia. B. Toàn nhân loại. C. Các nước phát triển. D. Các nước lạc hậu. Hiển thị ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 2 ngày trước

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 3) Câu 26. Hành động nào dưới đây không góp phần vào sự tiến bộ và phát triển của đất nước? Quảng cáo A. Học tập để trở thành người lao động mới B. Tham ...

Trần Bảo Ngọc viết 2 ngày trước

Lớp 10

Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn Câu 1: Trong một chu kì, theo chiều tang dần của điện tích hạt nhân, A. bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Phản ứng oxi hóa khử (phần 2)

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Phản ứng oxi hóa khử (phần 2) Câu 9: Trong phản ứng nào sau đây, HCl đóng vai trò là chất oxi hóa? A. Fe + KNO 3 + 4HCl → FeCl 3 + KCl + NO + 2H 2 O Quảng cáo B. MnO 2 + 4HCl → MnCl 2 + ...

Trần Bảo Ngọc viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử Câu 1: Cho một viên kẽm nhỏ vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric loãng. Hiện tượng xảy ra là Quảng cáo A. viên kẽm tan, không có khí thoát ...

Hồng Quyên viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Liên kết hóa học Câu 1: Trorg phân tử CS 2 , số cặp electron (lớp ngoài cùng) chưa tham gia liên kết là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Quảng cáo Câu 2: Trong các phân tử sau, phân tử nào có nguyên tử ...

Trần Bảo Ngọc viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử Câu 1: Phân bố electron trên các lớp K/L/M/N của nguyên tố asen lần lượt là 2/8/18/5. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Lớp ngoài cùng của asen có 2 electron s. Quảng cáo B. Điện tích hạt nhân ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Khái quát về nhóm halogen

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Khái quát về nhóm halogen Câu 1: Những nguyên tố halogen thuộc nhóm Quảng cáo A. IA B. VA C. VIA D. VIIA Câu 2: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là A. ns 2 np 4 ...

nhi nguyen viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Flo - Brom - Iot

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Flo - Brom - Iot Câu 1: Chất nào sau đây oxi hóa được H 2 O? Quảng cáo A. F 2 B. Cl 2 C. Br 2 D. I 2 Câu 2: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh? A. HCl B. H 2 SO 4 ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết cộng hóa trị

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết cộng hóa trị Câu 1: Liên kết cộng hóa trị được tạo thành bằng A. sự chuyển hẳn electron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Quảng cáo B. sự góp chung cặp electron của hai nguyên tử. C. cặp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Câu 1: Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 29. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn? A. IIA B. IIB C. IA D. IB Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Oxi - Ozon

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh Trắc nghiệm Hóa 10: Oxi - Ozon Câu 1: Nguyên tố oxi có số hiệu nguyên tử là 8. Vị trí của oxi trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là A. chu kì 3, nhóm VIA. Quảng cáo B. chu kì 2, nhóm VIA. C. chu kì 3, nhóm IVA. D. ...

Hồng Quyên viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử Câu 1: Cho phản ứng sau: Na 2 SO 3 + KMnO 4 + X → Na 2 SO 4 + MnO 2 + KOH. Chất X là A. H 2 SO 4 B. HCl C. NaOH D. H 2 O Quảng cáo Câu 2: Cho ...

Hồng Quyên viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Clo

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Clo Câu 1: Cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo tác dụng không hoàn toàn với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm các chất : Quảng cáo A. HCl, HClO B. HClO, Cl 2 , H 2 O C. H 2 O, HCl, HClO D. H 2 O, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu hình electron nguyên tử

Chương 1: Nguyên tử Trắc nghiệm Hóa 10: Cấu hình electron nguyên tử Câu 1: Nguyên tử X có ký hiệu 26 56 X. Cho các phát biểu sau về X: Nguyên tử của nguyên tố X có 8 electron ở lớp ngoài cùng. Quảng cáo Nguyên tử của nguyên tố X có 30 nơtron trong ...

Hồng Quyên viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn Trắc nghiệm Hóa 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Câu 1: X là nguyên tố thuộc nhóm IVA, chu kì 5 của bảng tuần hoàn. Có các phát biểu sau: (1) X có 4 lớp electron và có 20 electron p. Quảng ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Chương 5: Nhóm halogen Trắc nghiệm Hóa 10: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, nước Gia-ven được điều chế bằng cách Quảng cáo A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. B. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn. C. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh Trắc nghiệm Hóa 10: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit Câu 1: Một mẫu khí thải (H 2 S, NO 2 , SO 2 , CO 2 ) được sục vào dung dịch CuSO 4 , thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải gây ra? A. H 2 S B. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết ion - Tinh thể ion

Chương 3: Liên kết hóa học Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết ion - Tinh thể ion Câu 1: Liên kết ion được tạo thành giữa A. hai nguyên tử kim loại. Quảng cáo B. hai nguyên tử phi kim. C. một nguyên tử kim loại mạnh và một nguyên tử phi kim mạnh. D. một ...

nhi nguyen viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Axit sunfuric - Muối sunfat

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh Trắc nghiệm Hóa 10: Axit sunfuric - Muối sunfat Câu 1: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng? A. Al B. Mg C. Na D. Cu Quảng cáo Câu 2: Dãy kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit (phần 2)

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh Trắc nghiệm Hóa 10: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit (phần 2) Câu 9: Dẫn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H 2 S và CO 2 vào lượng dư dung dịch Pb(NO 3 ) 2 , thu được 23,9 gam kết tủa. Thành phần phần trăm thể tích của H 2 S trong X là A. ...

Hồng Quyên viết 1 ngày trước

Trắc nghiệm Hóa 10: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử Trắc nghiệm Hóa 10: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Câu 1: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử? A. Fe 2 O 3 + 6HNO 3 → 2Fe(NO 3 ) 3 + 3H 2 O Quảng cáo B. H 2 SO 4 + Na 2 O → Na 2 SO 4 + ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 1 ngày trước
1 2 3 4 .. > >>