Lịch sử Lớp 7

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:27 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 21. Ôn tập chương IV - Lịch sử 7

Bài 21. Ôn tập chương IV - Lịch sử 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIII

don viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

Son Dong viết 10:27 ngày 18/05/2018

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Son Dong viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:28 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

don viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:28 ngày 18/05/2018

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI - Lịch sử 7

Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI - Lịch sử 7

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:28 ngày 18/05/2018

Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu...

Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu. Nội dung so sánh Xã hội phong kiến phương Đông xã hội phong kiến ở châu Âu Thời gian hình thành Hình thành tương đối sớm, từ trước Công nguyên (như Trung Quốc) hoặc đầu Công ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 2 ngày trước

Bài 1 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 28 phần 2 ngắn nhất: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX : Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Trả lời: Một số thành tựu văn học, nghệ thuật ...

Nguyễn Minh viết 15:55 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 28 trang 144

Bài 28 phần 1 ngắn nhất: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX : Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian? Trả lời: Nhận xét về đề tài của tranh dân gian thời kì cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, các bức tranh nổi ...

Nguyễn Minh viết 15:54 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 139 Lịch Sử 7

Bài 27 phần 1 ngắn nhất: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn : Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn với những nước phương Tây được thể hiện như thế nào? Trả lời: Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn với các nước phương Tây: - Nhà Nguyễn dần thu hẹp các hoạt động ...

Nguyễn Minh viết 15:53 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 139 Lịch Sử 7

Bài 27 phần 1 ngắn nhất: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn : Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào? Trả lời: Công cuộc khai hoang thời nhà Nguyễn có tác dụng: Giải quyết tình trạng đất hoang hóa, tăng thêm diện tích đất canh tác, giải quyết ...

Nguyễn Minh viết 15:53 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 122 Lịch Sử 7

Bài 25 phần 1 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII? Trả lời: Tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIII: - Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn suy yếu dần. Việc mua bán ...

Nguyễn Minh viết 15:53 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 23 trang 114

Bài 23 phần 2 ngắn nhất: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII : Ở thế kỉ XVI – XVII, nước ta có những tôn giáo nào? Trả lời: Ở thế kỉ XVI – XVII, nước ta có những tôn giáo sau: Các tôn giáo cũ vẫn tiếp tục tồn tại và có chỗ đứng riêng: Đạo giáo, Phật giáo, Nho ...

Nguyễn Minh viết 15:53 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 122 Lịch Sử 7

Bài 25 phần 1 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn : Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu? Trả lời: Nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu vì: - Chính quyền phong kiến suy yếu, mục nát, làm cho đời sống nhân dân ngày ...

Nguyễn Minh viết 15:52 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 23 trang 115

Bài 23 phần 2 ngắn nhất: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII : Em biết thêm gì về Nguyễn Bỉnh Khiêm? Trả lời: - Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) quê ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng). - Đỗ trạng nguyên rồi làm quan ở triều Mạc. Trước tình hình chiến tranh phong kiến,ông từ ...

Nguyễn Minh viết 15:52 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 22 trang 106

Bài 22 phần 1 ngắn nhất: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII) : Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI? Trả lời: Tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI: - Khởi nghĩa Trần Tuân (Cuối năm 1511) ở Sơn Tây ...

Nguyễn Minh viết 15:51 ngày 08/05/2018

Bài 5 trang 104 Lịch Sử 7

Bài 21 ngắn nhất: Ôn tập chương IV : Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau ? Trả lời: - Trong xã hội thời Lý – Trần và Lê sơ đều gồm hai giai cấp: + Giai cấp thống trị bao gồm Vua, quý tộc, quan lại, địa chủ. ...

Nguyễn Minh viết 15:51 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 106 Lịch Sử 7

Bài 22 phần 1 ngắn nhất: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII) : Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI là gì? Trả lời: Nguyên nhân bùng nổ phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỉ XVI là: Tình ...

Nguyễn Minh viết 15:50 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 101 Lịch Sử 7

Bài 20 phần 3 ngắn nhất: Nước Đại Việt thời Lê Sơ : Vì sao nước Đại Việt lại đạt được những thành tựu nói trên? Trả lời: Nước Đại Việt thời Lê sơ đạt được nhiều thành tựu vì: - Hoàn cảnh đất nước thái bình, yên ổn, không còn chiến tranh. - Nhân dân tin yêu ...

Nguyễn Minh viết 15:50 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 96 Lịch Sử 7

Bài 20 phần 1 ngắn nhất: Nước Đại Việt thời Lê Sơ : ): Em thử trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và pháp luật. Trả lời: Những đóng góp của Lê Thánh Tông là rất lớn: - Trong việc xây dựng bộ máy nhà ...

Nguyễn Minh viết 15:50 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 16 trang 77

Bài 16 phần 2 ngắn nhất: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV : Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào? Trả lời: Hoàn cảnh ra đời: - Vào cuối thế kỉ XIV, các cuộc đấu tranh của nông dân đã làm cho triều Trần suy yếu, làng xã tiêu điều, dân định giảm sút. ...

Nguyễn Minh viết 15:48 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 77 Lịch Sử 7

Bài 16 phần 1 ngắn nhất: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV : Em có nhận xét gì về vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV ? Trả lời: - Vào nửa cuối thế kỉ XIV, vua, quan, quý tộc Trần không còn quan tâm đến vấn đề đất nước mà chỉ biết ăn chơi, sa đọa, hưởng ...

Nguyễn Minh viết 15:48 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 15 trang 69

Bài 15 phần 1 ngắn nhất: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần : Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh. Trả lời: Nhận xét: - Sau chiến tranh, nhà Trần thực hiện nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, khuyến ...

Nguyễn Minh viết 15:47 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 70 Lịch Sử 7

Bài 15 phần 1 ngắn nhất: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần : Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh có gì mới? Trả lời: Điểm mới: Thủ công nghiệp: - Thủ công nghiệp do nhà nước trực tiếp quản lí được mở rộng. - Thủ công ...

Nguyễn Minh viết 15:47 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 61 Lịch Sử 7

Bài 14 phần 2 ngắn nhất: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) : Việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến? Trả lời: Trong cuộc kháng chiến này, nhà Trần đã có sự chuẩn bị chu đáo ...

Nguyễn Minh viết 15:47 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 49 Lịch Sử 7

Bài 12 phần 2 ngắn nhất: Đời sống kinh tế, văn hóa : Em có nhận xét gì về nghệ thuật thời Lý? Trả lời: Nhận xét: + Điêu khắc: Tinh vi, thanh thoát được thể hiện trên các tượng Phật, ở các hình trang trí rồng, các bệ đá hình hoa sen. + Kiến trúc: ...

Nguyễn Minh viết 15:46 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>