Lịch sử Lớp 6

Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử

Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

Bài 3. Xã hội nguyên thủy

Bài 3. Xã hội nguyên thủy

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 6. Văn hóa cổ đại

Bài 6. Văn hóa cổ đại

Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 7. Ôn tập

Bài 7. Ôn tập

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

CHƯƠNG II. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC

CHƯƠNG II. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC

Bài 11. Những chuyển biến về xã hội

Bài 11. Những chuyển biến về xã hội

Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Bài 12. Nước Văn Lang

Bài 12. Nước Văn Lang

Bài 14+ 15. Nước Âu Lạc

Bài 14+ 15. Nước Âu Lạc

Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Bài 16. Ôn tập chương I và II - Lịch sử lớp 6

Bài 16. Ôn tập chương I và II - Lịch sử lớp 6

CHƯƠNG III. THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

CHƯƠNG III. THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng (năm 40)

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng (năm 40)

Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Bài 19+ 20. Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

Bài 19+ 20. Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

Bài 21+22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Bài 21+22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Bài 24. Nước Cham - Pa từ thế kỉ thứ II - X

Bài 24. Nước Cham - Pa từ thế kỉ thứ II - X

Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Bài 25. Ôn tập chương III - Lịch sử 6

Bài 25. Ôn tập chương III - Lịch sử 6

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

CHƯƠNG IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X

CHƯƠNG IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Bài 28. Ôn tập chương IV - Lịch sử 6

Bài 28. Ôn tập chương IV - Lịch sử 6

Giải Lịch Sử 6 Chương 3: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Dưới đây là mục lục các bài giải bài ...

Giải Lịch Sử 6 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách ...

Giải Lịch Sử 6 chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Dưới đây là mục lục các bài giải bài ...

Giải Lịch Sử 6 Chương 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Dưới đây là mục lục các bài giải bài ...

Giải Lịch Sử 6 chương II: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Dưới đây là mục lục các bài giải bài ...

Giải Lịch Sử 6 Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Để học tốt Lịch Sử lớp 6 | Giải bài tập Lịch Sử lớp 6 Phần I: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 25: Ôn tập chương 3

Bài 25: Ôn tập chương 3 Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi ôn tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 7: Ôn tập

Bài 7: Ôn tập Trả lời câu hỏi ôn tập 1. (trang 21 sgk Lịch Sử 6): - Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu? Trả lời: Dấu vết của Người ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 28: Ôn tập

Bài 28: Ôn tập Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi ôn tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo) Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 11: Những chuyển biến về xã hội

Bài 11: Những chuyển biến về xã hội Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. ...

Giải Lịch Sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập ...

1 2 3 4 .. > >>