Lịch sử Lớp 6

Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử

Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 3. Xã hội nguyên thủy

Bài 3. Xã hội nguyên thủy

don viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 6. Văn hóa cổ đại

Bài 6. Văn hóa cổ đại

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 7. Ôn tập

Bài 7. Ôn tập

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC

CHƯƠNG II. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC

Son Dong viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 11. Những chuyển biến về xã hội

Bài 11. Những chuyển biến về xã hội

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:31 ngày 18/05/2018

Bài 12. Nước Văn Lang

Bài 12. Nước Văn Lang

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 14+ 15. Nước Âu Lạc

Bài 14+ 15. Nước Âu Lạc

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Son Dong viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 16. Ôn tập chương I và II - Lịch sử lớp 6

Bài 16. Ôn tập chương I và II - Lịch sử lớp 6

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

CHƯƠNG III. THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng (năm 40)

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng (năm 40)

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 19+ 20. Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

Bài 19+ 20. Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI)

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 21+22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Bài 21+22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 24. Nước Cham - Pa từ thế kỉ thứ II - X

Bài 24. Nước Cham - Pa từ thế kỉ thứ II - X

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Son Dong viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 25. Ôn tập chương III - Lịch sử 6

Bài 25. Ôn tập chương III - Lịch sử 6

Son Dong viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:32 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X

CHƯƠNG IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:32 ngày 18/05/2018

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:33 ngày 18/05/2018

Bài 28. Ôn tập chương IV - Lịch sử 6

Bài 28. Ôn tập chương IV - Lịch sử 6

don viết 10:32 ngày 18/05/2018

Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại....

Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.. Giải bài tập 7 trang 21 SGK Lịch sử 6 Đề bài Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại. Phương pháp giải – Xem chi tiết dựa vào kiến thức đã học bài 6 để đánh giá, nhận xét. ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 00:10 ngày 31/08/2018

Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?...

Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?. Giải bài tập 1 trang 21 SGK Lịch sử 6 Đề bài Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu? Phương pháp giải – Xem chi tiết dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 8 để trả lời ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 00:10 ngày 31/08/2018

Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?...

Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?. Giải bài tập 2 ôn tập chương 1 và 2 trang 46 SGK Lịch sử 6 Đề bài Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào? Phương pháp giải – Xem chi tiết dựa vào những kiến thức đã học ở bài 3 để trả lời. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:10 ngày 31/08/2018

Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?...

Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?. Giải bài tập 3 trang 21 SGK Lịch sử 6 Đề bài Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào? Phương pháp giải – Xem chi tiết dựa vào kiến thức đã học bài 4, bài 5 để trả lời var is_open =false; ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:10 ngày 31/08/2018

Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?...

Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 23 SGK Lịch sử 6 Đề bài Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta? ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:10 ngày 31/08/2018

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?...

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?. Giải bài tập 2 trang 13 SGK Lịch sử 6 Đề bài Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? Phương pháp giải – Xem chi tiết dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 11 để trả lời var ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:10 ngày 31/08/2018

Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại....

Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại.. Giải bài tập 6 trang 21 SGK Lịch sử 6 Đề bài Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại. Phương pháp giải – Xem chi tiết dựa vào kiến thức đã học bài 6 để trả lời var is_open =false; function ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:10 ngày 31/08/2018

Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy....

Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.. Giải bài tập 2 trang 21 SGK Lịch sử 6 Đề bài Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy. Phương pháp giải – Xem chi tiết dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 9 để trả lời ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:10 ngày 31/08/2018

Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại....

Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.. Giải bài tập 4 trang 21 SGK Lịch sử 6 Đề bài Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại. Phương pháp giải – Xem chi tiết dựa vào kiến thức đã học bài 4, bài 5 để trả lời var is_open =false; ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:10 ngày 31/08/2018

Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?...

Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 45 SGK Lịch sử 6 Đề bài Theo em, truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy nói lên điều gì? Phương pháp giải – Xem chi tiết dựa vào sách, báo, internet để trả lời. ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 00:10 ngày 31/08/2018

Giải Lịch Sử 6 Chương 3: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Dưới đây là mục lục các bài giải bài tập Lịch Sử 6 Chương 3: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập. Bạn nhấp chuột vào tên bài ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:47 ngày 09/05/2018

Giải Lịch Sử 6 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Dưới đây là mục lục các bài giải bài tập Lịch Sử 6 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:47 ngày 09/05/2018

Giải Lịch Sử 6 chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Dưới đây là mục lục các bài giải bài tập Lịch Sử 6 chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi phần trả ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:46 ngày 09/05/2018

Giải Lịch Sử 6 Chương 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Dưới đây là mục lục các bài giải bài tập Lịch Sử 6 Chương 4: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:46 ngày 09/05/2018

Giải Lịch Sử 6 chương II: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Dưới đây là mục lục các bài giải bài tập Lịch Sử 6 chương II: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc. Bạn nhấp chuột vào tên bài để ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:46 ngày 09/05/2018

Giải Lịch Sử 6 Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Để học tốt Lịch Sử lớp 6 | Giải bài tập Lịch Sử lớp 6 Phần I: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử lớp 6. Dưới đây là mục lục các bài ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:46 ngày 09/05/2018

Giải Lịch Sử 6 Bài 25: Ôn tập chương 3

Bài 25: Ôn tập chương 3 Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi ôn tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng. Câu hỏi Tham khảo thêm các ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:39 ngày 09/05/2018

Giải Lịch Sử 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi phần trả lời và ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:39 ngày 09/05/2018

Giải Lịch Sử 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi phần ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:39 ngày 09/05/2018

Giải Lịch Sử 6 Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi phần ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:39 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>