Lập kế hoạch cá nhân

Soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân

Hướng dẫn soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân

Luyện tập

Câu 1: Nhận xét bản kết hoạch cá nhân SGK

   Văn bản này chưa phải là một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh. Văn bản này thiếu các phần như mục tiêu phấn đấu, cách thức tiến hành, dự kiến kết quả đạt được… Điều đó là do nó chỉ là một bản kế hoạch cá nhân đơn giản ghi lại những công việc hằng ngày có tính chất lặp lại.

Câu 2: Về kế hoạch chuẩn bị đại hội Chi đoàn của bạn Thu

   Kế hoạch cá nhân của bạn Thu chưa thể hiện được nội dung công việc (theo yêu cầu của một Đại Hội Chi đoàn) một cách đầy đủ. Công việc chưa được phân công cụ thể, chi tiết. Dự kiến thời gian còn chung chung. Có thể hoàn thiện lại như sau:

MẪU

 KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Chi đoàn: Trường Năm học: Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu Chức vụ: Bí thư chi đoàn I. Nội dung công việc. 1. Viết dự thảo báo cáo. 2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành. 3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm. 4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc. II. Thời gian thực hiện Hoàn thành trước kì đại hội. 

Câu 3. Lập kế hoạch tham gia khóa học đào tạo tin học của trường.

MẪU

 KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA TIN HỌC CỦA TRƯỜNG Họ và tên: 1. Mục tiêu phấn đấu - Soạn thảo được văn bản trên máy vi tính. - Có những hiểu biết về cài đặt, bảo trì máy vi tính. 2. Kế hoạch cụ thể Nội dung công việc: Yêu cầu Cách thực hiện Thời gian Ghi tên đăng kí khóa học: Đăng kí với lớp trưởng Trước thời hạn Sắp xếp thời gian: Không trùng với thời gian chính khóa. Kiểm tra lại thời khóa biểu để sắp xếp thời gian hợp lí. Trước khi đăng kí. Thuê máy để luyện thêm: Chỗ thuê rẻ, gần nhà. Thuê và ngày chủ nhật. Trong quá trình học 
Lập kế hoạch cá nhân

Các bài soạn văn lớp 10 hay khác:

 • Mục lục Soạn văn 10 Tập 1
 • Vận nước
 • Cáo bệnh, bảo mọi người
 • Hứng trở về
 • Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
 • Cảm xúc mùa thu
 • Trình bày về một vấn đề
 • Lập kế hoạch cá nhân
 • Thơ Hai-kư của Ba-sô
 • Lầu Hoàng Hạc - Thôi Hiệu
 • Nỗi oan của người phòng khuê
 • Khe chim kêu - Vương Duy
 • Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
 • Lập dàn ý bài văn thuyết minh