Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Hướng dẫn soạn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

III. Luyện tập

   Lập dàn ý cho các đề văn thuyết minh sau:

   Đề 1: Giới thiệu một tác giả văn học.

1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả lựa chọn để thuyết minh (họ tên, tuổi, quê quán,…)

2. Thân bài:

- Cuộc đời và sự nghiệp văn học:

 • Hoàn cảnh xuất thân, truyền thống gia đình, học vấn, đường đời,…

 • Các chặng đường sáng tác và những tác phẩm chính.

- Phong cách nghệ thuật:

 • Những đặc điểm nổi bật về nội dung trong sáng tác của tác giả ấy.

 • Những đặc sắc nghệ thuật mà tác giả ấy thể hiện trong tác phẩm của mình.

3. Kết bài:

- Khẳng định về vị trí của tác giả vừa thuyết minh.

- Nêu suy nghĩ, cảm nhận về cuộc đời, sự nghiệp văn chương của tác giả vừa thuyết minh,…

   Đề 2: Giới thiệu một tấm gương học tốt.

1. Mở bài: Giới thiệu chung về gương học tốt (là ai ? ở đâu ?... ).

2. Thân bài:

- Hoàn cảnh gia đình, môi trường học tập,…

- Quá trình phấn đấu trong học tập.

- Những kết quả học tập tốt.

....

3. Kết bài:

- Khẳng định về tấm gương học tập.

- Suy nghĩ về bài học rút ra cho bản thân và cho mọi người.

   Đề 3: Giới thiệu một phong trào của trường (hoặc của lớp).

1. Mở bài: Giới thiệu chung về phong trào (Là phong trào gì, trong lĩnh vực hoạt động nào, diễn ra ở đâu ?).

2. Thân bài:

- Phong trào đã được phát động, hưởng ứng ra sao ?

- Diễn biến của phong trào.

- Những kết quả cho thấy sự thành công, hiệu quả của phong trào.

....

3. Kết bài: Ý nghĩa của phong trào.

   Đề 4: Trình bày một quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập).

1. Mở bài: Giới thiệu chung về quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập).

2. Thân bài:

- Mô tả quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập): bắt đầu như thế nào, diễn biến qua các công đoạn (các bước, các giai đoạn, các quá trình,…) ra sao ?

- Sản phẩm của quy trình sản xuất(hoặc kết quả của một quá trình học tập) là gì, chất lượng, giá trị ra sao ?

....

3. Kết bài: Nhận xét về quy trình sản xuất (hay các bước của một quá trình học tập).

Các bài soạn văn lớp 10 hay khác:

 • Mục lục Soạn văn 10 Tập 1
 • Vận nước
 • Cáo bệnh, bảo mọi người
 • Hứng trở về
 • Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
 • Cảm xúc mùa thu
 • Trình bày về một vấn đề
 • Lập kế hoạch cá nhân
 • Thơ Hai-kư của Ba-sô
 • Lầu Hoàng Hạc - Thôi Hiệu
 • Nỗi oan của người phòng khuê
 • Khe chim kêu - Vương Duy
 • Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
 • Lập dàn ý bài văn thuyết minh
 • Mục lục Soạn văn lớp 10 Tập 2
 • Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
 • Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi