13/01/2018, 20:39

Kiểm tra 1 tiết Môn Lý 10 Chương 4,5: Các định luật bảo toàn

Kiểm tra 1 tiết Môn Lý 10 Chương 4,5: Các định luật bảo toàn Đề kiểm tra 1 tiết Môn Lý 10 Chương 4 của trường THPT Lý Tự Trọng gồm 30 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút, cụ thể như sau: 1. Một toa tàu 1,5.10 4 kg chuyển động với vậntốc 7m/s tới va chạm với một toa tàu cùng khối ...

Kiểm tra 1 tiết Môn Lý 10 Chương 4,5: Các định luật bảo toàn

Đề kiểm tra 1 tiết Môn Lý 10 Chương 4 của trường THPT Lý Tự Trọng gồm 30 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút, cụ thể như sau:

1. Một toa tàu 1,5.104kg chuyển động với vậntốc 7m/s tới va chạm với một toa tàu cùng khối lượng đang chuyển động cùng chiều trên đường ray nằm ngang với vậntốc 1,5m/s. Sau va chạm, hai toa tàu dính vào nhau và chuyển động với cùng vậntốc là :

A. 8,5m/s.

B. 4,25m/s.

C. 2,75m/s.

D. 5,5m/s.

2.  Theo định luật Ke-ple thì mọi hành tinh đều chuyển động trên các quỹ đạo :

A. hình tròn, trong đó Mặt Trời nằm ở tâm hình tròn.

B. hình elíp, trong đó Mặt Trời nằm ở tâm hình elíp.

C. parabol, trong đó Mặt Trời nằm ở đỉnh parabol.

D. hình elíp, trong đó Mặt Trời nằm ở một tiêu điểm.

3. . Công thức nào sau đây thể hiện định luật Kê-ple III ? (trong đó T là chu kỳ quay, a là bán kính trục lớn của quỹ đạo hành tinh) :

A. T2a3 = hằng số.

B. T2/a3= hằng số.

C.a3/T2 = hằng số.

D. T3/a2 = hằng số.

4.  Một mũi tên khối lượng 0,25kg bay với vậntốc 12m/s cắm vào tấm bia khối lượng 6,8kg đang nằm yên và sau đó cùng chuyển động với bia. Vận tốc sau va chạm của hệ mũi tên – bia là :

A. 0,43m/s.

B. 12m/s.

C. 0,68m/s.

D. Một giá trị khác.

5. Chọn các câu SAI trong các câu sau?

A. Chất lỏng nén lên các vật khác nằm trong nó. Áp lực chất lỏng nén lên vật có phương vuông góc với bề mặt vật.

B. Tại mỗi điểm của chất lỏng ápsuất theo các phương khác nhau có giá trị khác nhau.

C. Ápsuất ở những điểm có độ sâu khác nhau thì khác nhau.

D. Ápsuất có giá trị bằng áp lực lên một đơn vị diện tích.

6.  Trong một va chạm mềm

A. Động lượng bảo toàn , độngnăng thì không

B. Độngnăng bảo toàn, động lượng thì không

C. Động lượng và độngnăng đều bảo toàn

D.Động lượng và động năng đều không bảo toàn

7.  Hai pittông của một máy ép dùng chất lỏng có diện tích là S1 và S2 = 2,25.S1 (g=10m/s2). Nếu tác dụng vào pittông nhỏ một lực 200N thì pittông lớn sẽ nâng được một vật có khối lượng là bao nhiêu?

A. 20kg

B. 22,5kg

C. 40kg

D. 45kg

8.  Chọn đáp án ĐÚNG.

A. Khi chảy ổn định, lưu lượng chất lỏng trong một ống dòng là không đổi.

B. Trong một ống dòng nằm ngang, tổng ápsuất tĩnh và ápsuất động tại một điểm bất kỳ là một hằng số.

D. Tất cả đều đúng.

9.  Nước chảy trong ống hình trụ nằm ngang với vận tốc v1 = 0,2m/s ở đoạn ống có đường kính d1 = 5cm. Xác định vận tốc của nước ở đoạn ống có đường kính d2 = 2cm.

A. 0,5 m/s.

B.0,08m/s.

C. 1,25m/s.

D. 12,5m/s.

10.  Một chất lỏng có khối lượng riêng 1,65.103kg/m3 chảy trong một ống dòng nằm ngang có áp suất tĩnh 1,2.105Pa với vậntốc 200cm/s. Áp suất toàn phần tại điểm đó là

A. 1,233.105Pa.

B. 4,5.105Pa.

C. 1,2165.105Pa.

D. 331,2.105Pa.

Bài liên quan

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 – THCS Hòa Sơn có đáp án 2017

[Có đáp án] Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 của trường THCS Hòa Sơn. TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA SƠN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 MÔN HÓA LỚP 8 Thời gian làm bài 45 phút I/ Trắc nghiệm : 3đ Khoanh tròn vào đáp án đúng : 1 : Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là : ...

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 10 Chương 4 – THPT Gio Linh

Rèn luyện kĩ năng làm bài qua các đề thi là một cách học tốt cho tất cả các em học sinh. Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 10 Chương 4 của trường THPT Gio Linh chính là tài liệu ôn tập bổ ích cho tất cả các em. Trường THPT GIO LINH KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 Môn vật lý 10 cơ bản ...

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 – PT DTNT Kiên Giang có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 10 chương 4 của trường PT DTNT Kiên Giang. Đề kiểm tra có hình thức gồm 3 câu tự luận. Các em cùng làm và so sánh với đáp án được cập nhật chi tiết bên dưới nhé. SỞ GD& ĐT KIÊN GIANG BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV TRƯỜNG PT DTNT TỈNH KIÊN ...

Tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 6 Chương 1 – THCS Lao Bảo

Dưới đây là đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 6 Chương 1 của trường THCS Lao Bảo do Kiemtradethi.com cập nhật chi tiết dưới đây. Các em cùng thử sức thôi nào! TRƯỜNG THCS LAO BẢO KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 MÔN: VẬT LÝ 6 Câu 1: Hãy chọn đơn vị đo phù hợp ở cột bên phải ...

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 – THCS Hòa Sơn có đáp án 2017

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 – THCS Hòa Sơn có đáp án 2017 [Có đáp án] Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 của trường THCS Hòa Sơn. TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA SƠN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 MÔN HÓA LỚP 8 Thời gian làm bài 45 phút I/ Trắc nghiệm : 3đ Khoanh tròn vào đáp án ...

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3: Dựng ảnh của vật theo đúng tỉ lệ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 9 Chương 3: Dựng ảnh của vật theo đúng tỉ lệ Kiểm tra 1 tiết môn Vật Lý lớp 9 Chương 3 của trường THCS Hiếu Trung. 1. Hãy ghép đôi một thành phần 1,2,3,… với một thành phần a,b,c,…để thành một câu đúng.(3đ) 1. Thấukính phân kì là thấukính có ...

Kiểm tra 1 tiết môn Hóa 9 chương 4: Hiđrocacbon, Nhiên liệu

Kiểm tra 1 tiết môn Hóa 9 chương 4: Hiđrocacbon, Nhiên liệu Kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 9 chương 4 của trường THCS Đỗ Cận đã được Dethikiemtra.com sưu tầm và cập nhật chi tiết dưới đây. I. Trắc nghiệm 1 : Trong nhóm các hiđrocacbon sau, nhóm hiđrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là Pứ ...

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 10 Chương 4 – THPT Gio Linh

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 10 Chương 4 – THPT Gio Linh Rèn luyện kĩ năng làm bài qua các đề thi là một cách học tốt cho tất cả các em học sinh. Đề kiểm tra 1 tiết môn Lý lớp 10 Chương 4 của trường THPT Gio Linh chính là tài liệu ôn tập bổ ích cho tất cả các em. Trường THPT GIO LINH ...

Kiểm tra 1 tiết Môn Lý 10 Chương 4,5: Các định luật bảo toàn

Kiểm tra 1 tiết Môn Lý 10 Chương 4,5: Các định luật bảo toàn Đề kiểm tra 1 tiết Môn Lý 10 Chương 4 của trường THPT Lý Tự Trọng gồm 30 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút, cụ thể như sau: 1. Một toa tàu 1,5.10 4 kg chuyển động với vậntốc 7m/s tới va chạm với một toa tàu cùng khối ...

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 – PT DTNT Kiên Giang có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 – PT DTNT Kiên Giang có đáp án Đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 10 chương 4 của trường PT DTNT Kiên Giang. Đề kiểm tra có hình thức gồm 3 câu tự luận. Các em cùng làm và so sánh với đáp án được cập nhật chi tiết bên dưới nhé. SỞ GD& ĐT KIÊN GIANG ...

Mới nhất

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua Bài làm Cuộc sống bộn bề với nhiều những mối quan hệ, những thành công, ...

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên. Dàn ý ...

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu.

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn ...

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt Dàn ý 1. Đặt vấn đề: – Kim Lân là nhà văn có nhiều gắn bó với người lao động. Tác phẩm của ông không chỉ là bức tranh chân thực về cuộc sống đói khổ, lam lũ ...

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương Bài làm Cẩn thận và cẩu thả là hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Cẩn thận là một trong những nhân tố dẫn đến thành công còn cẩu thả khiến mọi việc ...

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: "Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới" Bài làm Trong cuộc sống, mỗi khó khăn chính là một co hội tiềm ẩn. Cuộc sống ...

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình.

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình. Bài làm Cuộc sống là một sân khấu khổng lổ, tại ...

[Ba Đình – HN] Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8: Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số

Đây là đề thi nhằm kiểm tra chất lượng cuối năm học 2017-2018 (kì 2) lớp 8 môn Toán khá là hay. Bài 1 (2,5điểm) . Giải các phương trình sau: a)4x – (3 – 5x) = 2x + 11 b) (x + 2) / (x – 2) + 1/x = -8/ (2x – x 2 ) c) |x – 7| – 3x = 5 Bài 2 (1,5 điểm) . Giải các bất phương trình và biểu ...

Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia của bộ GD&ĐT năm 2018

Xem ngay Đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2018. Đề thi gồm 24 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu, sắp xếp từ dễ đến khó. Mã đề 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424. Đáp án chính thức Tiếng ...

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2018 chính thức của bộ GD&ĐT

[Chính thức] Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 24 mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Đáp án Chính thức môn Toán của bộ giáo dục và đào tạo Bấm vào hình hoặc bấm Tại đây để tải về ...