Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Hướng dẫn soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Câu 1: Những điểm chung và những điểm khác nhau của hai bộ phận văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm:

- Điểm chung:

 • Phát triển trên cơ sở văn tự của người Hán.

 • Đều tích cực phản ánh những vấn đề trong đời sống xã hội, tâm tư, tình cảm của con người thời trung đại.

 • Đều có được những thành tựu rực rỡ và kết tinh được những tác phẩm xuất sắc.

- Điểm khác:

 • Bộ phận văn học chữ Nôm ra đời muộn hơn.

 • Thành tựu của văn học Nôm chủ yếu là thơ (văn học chữ Hán có thành tựu lớn ở cả hai mảng thơ và văn xuôi).

Câu 2: Bảng khái quát tình hình phát triển của văn học Việt Nam thời trung đại:

Khái quát văn học Việt Nam thời trung đạiKhái quát văn học Việt Nam thời trung đại

Câu 3: Một số tác phẩm văn học đã học trong chương trình THCS thể hiện nổi bật nội dung của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX:

- Nội dung cảm hứng yêu nước: Sông núi nước Nam, Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Thuật hoài,...

- Nội dung nhân đạo: Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện Kiều, Bánh trôi nước,...

- Nội dung thế sự: Câu chuyện trong phủ chúa Trịnh (Vũ Trung tùy bút), Lục Vân Tiên,...

Câu 4:

   Về nghệ thuật, văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX có những đặc điểm lớn như:

 • Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm.

 • Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị

 • Tiếp thu và dân tộc hoá tinh hoa văn học nước ngoài.

   Văn học cổ nói nhiều đến cái chí khí, cái đạo lí trong phép ứng xử hàng ngày của con người. Trong khi đó, văn học hiện đại có điều kiện đi sâu hơn vào đời sống riêng tư, vào thế giới nội tâm của con người. Chính hai điểm lớn này tạo nên sự khác biệt trong quá trình đọc các tác phẩm văn học cổ và văn học hiện đại.

Các bài soạn văn lớp 10 hay khác:

 • Mục lục Soạn văn 10 Tập 1
 • Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa
 • Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
 • Ca dao hài hước
 • Lời tiễn dặn
 • Luyện viết đoạn văn tự sự
 • Ôn tập văn học dân gian Việt Nam
 • Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX
 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
 • Tỏ lòng (Thuật hoài)
 • Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi
 • Tóm tắt văn bản tự sự
 • Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự
 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
 • Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm