Giáo dục công dân Lớp 8

Vì sao Xuân Anh đem trả lại tiền cho người đánh mất ? Xuân Anh biết tôn trọng tài sản của người khác. Nhặt...

Xuân Anh biết tôn trọng tài sản của người khác. Nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. . Vì sao Xuân Anh đem trả lại tiền cho người đánh mất ? – Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác Vì sao Xuân Anh đem trả lại tiền cho ...

Nguyễn Minh viết 15:16 ngày 26/04/2018

Chuông, trống triều Nguyễn và triều Lý là để nhân dân thực hiện quyền gì ? Vì sao? Chuông, trống triều Nguyễn và triều...

Chuông, trống triều Nguyễn và triều Lý là để nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. . Chuông, trống triều Nguyễn và triều Lý là để nhân dân thực hiện quyền gì ? Vì sao? – Bài 18: Quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Chuông, trống triều Nguyễn và triều Lý là để ...

Nguyễn Minh viết 15:15 ngày 26/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 15 trang 42 SGK GDCD lớp 8: Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại...

Trả lời gợi ý Bài 15 trang 42 SGK GDCD lớp 8: Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. Tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề cho con người và xã hội. a) Em nghĩ gì khi đọc những thông tin trên ? ...

Nguyễn Minh viết 16:47 ngày 25/04/2018

Giải bài tập Bài 9 trang 24 GDCD lớp 8: Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư...

Giải bài tập Bài 9 trang 24 SGK GDCD lớp 8: Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Nơi em ở là khu tập thể trung tâm thành phố, các hộ gia đình đều được công nhận là gia đình văn hóa, mọi người đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. 1.Em hãy tự nhận ...

Nguyễn Minh viết 16:46 ngày 25/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 4 trang 12 SGK GDCD lớp 8: Bài 4: Giữ chữ tín...

Trả lời gợi ý Bài 4 trang 12 SGK GDCD lớp 8: Bài 4: Giữ chữ tín. Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mỗi người cần phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, giữ đúng lời hứa. a) Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mỗi người chúng ta cần phải ...

Nguyễn Minh viết 16:46 ngày 25/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 2 trang 7 SGK GDCD lớp 8: Bài 2: Liêm Khiết...

Trả lời gợi ý Bài 2 trang 7 SGK GDCD lớp 8: Bài 2: Liêm Khiết. Người sống liêm khiết sẽ nhận được sự quý trọng tin cậy của mọi người, làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn. a) Em có suy nghĩ gì về cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và của Bác Hồ trong những câu chuyện trên ? ...

Nguyễn Minh viết 16:45 ngày 25/04/2018

Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trả lời gợi ý Bài 21 trang 58 SGK GDCD lớp 8 a) Hãy nêu nhận xét của em vê Điều 30 Hiến pháp và Điều 132 Bộ luật Hình sự. Trả lời - Điều 32 Hiến pháp quy định về quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân, nhưng khiếu nại, tố cáo phải đúng luật. - Điều 132 Luật ...

Nguyễn Minh viết 23:14 ngày 23/04/2018

Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Trả lời gợi ý Bài 8 trang 21 SGK GDCD lớp 8 a ) Việt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hoá thế giới ? Em hãy nêu thêm một vài ví dụ. Trả lời Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, dân tộc ta đã có những đóng góp đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới: kinh nghiệm ...

Nguyễn Minh viết 23:13 ngày 23/04/2018

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo - SBT

Bài 1 trang 40 Sách bài tập (SBT) GDCD 8 Bài tập 1 : Theo em, thế nào là lao động tự giác và sáng tạo ? Trả lời - Lao động tự giác: là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài - Lao động sáng tao: luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi ...

Nguyễn Minh viết 23:04 ngày 23/04/2018
1 2 3 4 .. > >>