Giáo dục công dân Lớp 7

Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 (ngắn nhất - sách giáo khoa) | Trả lời câu hỏi GDCD 7 | Để học tốt GDCD 7 ngắn nhất tại VietJack

Ngoài loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài Giải bài tập GDCD 7 ngắn nhất bao gồm những bài giải bài tập, trả lời gợi ý và trả lời câu hỏi Giáo dục công dân lớp 7 đã được biên soạn ngắn gọn hơn giúp bạn học tốt môn GDCD 7 hơn. Mục lục Giải bài tập GDCD lớp 7 ...

van vinh thang viết 15:27 ngày 06/05/2018

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân lớp 7 | Trả lời câu hỏi GDCD 7 | Để học tốt GDCD 7 hay nhất tại VietJack

Để học tốt các môn học lớp 7, bên cạnh các bài , VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập và Trả lời câu hỏi Giáo dục công dân 7 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài giải và trả lời các câu hỏi cuối mỗi bài học trong sgk Giáo dục công dân lớp 7. Mục lục Giải bài tập Giáo dục ...

Gregoryquary viết 15:26 ngày 06/05/2018

Tinh đoàn kết đó đã đem lại kết quả gì ? Tinh đoàn kết gắn bó giữa người dân hai địa phương đã góp phần xây dựng cuộc...

Tinh đoàn kết gắn bó giữa người dân hai địa phương đã góp phần xây dựng cuộc sống mới ở bản làng này, đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.. Tinh đoàn kết đó đã đem lại kết quả gì ? – Bài 7: Đoàn kết tương trợ Tinh đoàn kết đó đã đem lại kết quả gì ? Trả ...

Gregoryquary viết 21:10 ngày 25/04/2018

Em học tập được gì qua câu chuyện trên ? Em cảm thấy rất khâm phục bạn ấy. Bạn là một tấm gương toàn diện...

Em cảm thấy rất khâm phục bạn ấy. Bạn là một tấm gương toàn diện về cả học tập và cả các hoạt động đoàn thể.. Em học tập được gì qua câu chuyện trên ? – Bài 13: Quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục của trẻ em ở Việt Nam Em học tập được gì qua câu chuyện ...

Nguyễn Minh viết 21:10 ngày 25/04/2018

Em rút ra bài học gì qua câu chuyện trên? Qua câu truyện trên, em có ý thức được việc bảo vệ hơn, vì lợi...

Qua câu truyện trên, em có ý thức được việc bảo vệ hơn, vì lợi ích chung chứ không chỉ vì lời ích của riêng mình. . Em rút ra bài học gì qua câu chuyện trên? – Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên Em rút ra bài học gì qua câu chuyện trên? Trả lời ...

pov-olga4 viết 21:10 ngày 25/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa...

Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 SGK GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hoá, chủ sở hữu di sản văn hoá có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá. a) Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại ...

huynh hao viết 20:52 ngày 25/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 17 trang 55 SGK GDCD lớp 7: Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Trả lời gợi ý Bài 17 trang 55 SGK GDCD lớp 7: Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. a) Nước ta – nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời từ bao giờ và khi đó ai là ...

huynh hao viết 20:52 ngày 25/04/2018

Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn)...

Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn). ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra. a)Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, ...

nguyễn phương viết 20:52 ngày 25/04/2018

Giải bài tập Bài 14 trang 46 GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên...

Giải bài tập Bài 14 trang 46 SGK GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú vì thế chúng ta phải có trách nhiệm khai thác hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. a)Trong Các biện pháp dưới đây, ...

EllType viết 20:52 ngày 25/04/2018

Giải bài tập Bài 17 trang 59 SGK GDCD lớp 7: Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Giải bài tập Bài 17 trang 59 SGK GDCD lớp 7: Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những cơ quan trong bộ máy nhà nước được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực của nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. a) Giải thích vì sao Nhà ...

Nguyễn Minh viết 20:52 ngày 25/04/2018

Giải bài tập Bài 16 trang 53 SGK GDCD lớp 7: Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo...

Giải bài tập Bài 16 trang 53 SGK GDCD lớp 7: Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến tôn giáo, đã có những chủ trương, chính sách thích hợp với tôn giáo trong từng thời kì a) Theo em, người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không ? ...

EllType viết 20:52 ngày 25/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn)...

Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn). Việc xin cấp lại giấy khai sinh phải đến ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi mình cư trú, hoặc đang đăng kí hộ tịch. a) Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị ...

pov-olga4 viết 20:52 ngày 25/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 16 trang 52 SGK GDCD lớp 7: Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo...

Trả lời gợi ý Bài 16 trang 52 SGK GDCD lớp 7: Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật a) Hãy kể tên một số tôn giáo mà em biết. Trả lời ...

van vinh thang viết 20:52 ngày 25/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 17 trang 58 SGK GDCD lớp 7: Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Trả lời gợi ý Bài 17 trang 58 SGK GDCD lớp 7: Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất a) Bộ máy nhà nước ta gồm những loại cơ quan nào ? Trả lời Bộ máy ...

huynh hao viết 20:52 ngày 25/04/2018

Giải bài tập Bài 10 trang 32 SGK GDCD lớp 7: Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ...

Giải bài tập Bài 10 trang 32 SGK GDCD lớp 7: Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Chúng ta giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ. a) Hãy đề nghị ông bà, cha mẹ kể cho em nghe về nguồn ...

Nguyễn Minh viết 20:52 ngày 25/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 17 trang 56 GDCD lớp 7: Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Trả lời gợi ý Bài 17 trang 56 SGK GDCD lớp 7: Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương đến cấp cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn) a) Bộ máy nhà nước được phân chia thành mấy ...

Gregoryquary viết 20:52 ngày 25/04/2018

Giải bài tập Bài 11 trang 34 GDCD lớp 7: Bài 11: Tự tin...

Giải bài tập Bài 11 trang 34 SGK GDCD lớp 7: Bài 11: Tự tin. Em đã rèn luyện tính tự tin bằng cách: Chủ động, tự giác trong học tập và tham gia các hoạt động tập thể, khắc phục tính rụt rè, tự ti, ba phải, dựa dẫm. a) Hãy tự nhận xét bản thân em đã có tính tự tin chưa. Khi gặp việc ...

oranh11 viết 20:51 ngày 25/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 10 trang 30 GDCD lớp 7: Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ...

Trả lời gợi ý Bài 10 trang 30 SGK GDCD lớp 7: Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Truyền thống gia đình, dòng họ có ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi con người chúng ta. Truyền thống là sức mạnh thúc đẩy các thế hệ sau không ngừng vươn lên để tiếp ...

pov-olga4 viết 20:51 ngày 25/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 14 trang 45 GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên...

Trả lời gợi ý Bài 14 trang 45 SGK GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Khai thác rừng bừa bãi, không theo quy luật, không tuân thủ các biện pháp lâm sinh, không đảm bảo tái sinh rừng. a) Em hãy cho biết nguyên nhân (do con người gây ra) dẫn đến hiện ...

huynh hao viết 20:51 ngày 25/04/2018

Trả lời gợi ý Bài 12 trang 36 SGK GDCD lớp 7: Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch...

Trả lời gợi ý Bài 12 trang 36 SGK GDCD lớp 7: Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch. Sống và làm việc có kế hoạch có lợi:Rèn luyện ý chí, nghị lực, rèn luyện tính kỉ luật, kiên trì. a) Em có nhận xét gì về lịch làm việc, học tập từng ngày trong tuần của bạn Hải Bình ? ...

Nguyễn Minh viết 20:51 ngày 25/04/2018
1 2 3 4 .. > >>