Giáo dục công dân Lớp 12

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 1) Câu 1. Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh Quảng cáo A. trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. B. bất ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:47 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 4) Câu 51. Người nào dưới đây không có quyền bầu cử ? Quảng cáo A. Người đang bị thụ lý để giải quyết vụ án ly hôn. B. Người đang chấp hành hình phạt tù. C. Người đang bị kỷ luật. D. ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:47 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 2) Câu 21. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang là quy định về quyền nào dưới đây của công dân ? Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:47 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 4) Câu 76. Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép là nội dung của hình thức Quảng cáo A. sử dụng pháp luật. B. áp dụng pháp luật. C. tìm hiểu pháp luật. D. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:46 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 3) Câu 36. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy dịnh trong văn bản nào dưới đây ? Quảng cáo A. Luật Doanh nghiệp. B. Hiến pháp. C. Luật Hôn nhân và gia đình. D. Luật Bảo vệ ...

Hồng Quyên viết 19:46 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 1) Câu 1. Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân ? Quảng cáo A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. B. Quyền được bảo hộ về tính ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:45 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 3) Câu 25. Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện là nội dung quyền nào dưới đây của công dân ? Quảng cáo A. Quyền được phát triển. ...

nhi nguyen viết 19:45 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội (phần 3) Câu 41. Một trong những nội dung bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là, mọi doanh nghiệp đều được ? Quảng cáo A. miễn giảm thuế thu nhập. B. chủ động ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:45 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 2) Câu 16. C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi của C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây ? Quảng cáo A. Phòng, chống tội phạm. B. ...

nhi nguyen viết 19:45 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội (phần 2) Câu 21. Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có thể thành lập doanh nghiệp, biểu hiện quyền bình đẳng của công dân Quảng cáo ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:45 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 4) Câu 56. Giờ ra chơi P ở lại trong lớp, lấy điện thoại của V để trên bàn có tin nhắn, P đã nhanh chóng đọc tin nhắn trên điện thoại của V. Hành vi này của P đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân ? Quảng cáo ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:44 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 1) Câu 1. Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền nào dưới đây của công dân ? Quảng cáo A. Quyền sáng tạo. B. Quyền được phát triển. C. Quyền ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:44 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 3) Câu 51. Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là Quảng cáo A. không có năng lực trách nhiệm pháp lí. B. bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lí. C. bị mất khả năng kiểm soát ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:44 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (phần 1) Câu 1. Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây ? Quảng cáo A. Bình đẳng ...

nhi nguyen viết 19:44 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 1) Câu 1. Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ? Quảng cáo A. Từ đủ 18 tuổi. B. Từ đủ 19 tuổi. C. Từ đủ 20 tuổi. D. Từ đủ 21 tuổi. ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:44 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 1) Câu 1. Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật Quảng cáo A. đi vào cuộc sống. B. gắn bó với thực tiễn. C. quen thuộc trong cuộc sống. D. có chỗ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:44 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 2) Câu 13. Quy chế tuyển sinh đại học quy định những học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ? ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:44 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội (phần 1) Câu 1. Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là thể hiện quyền bình đẳng Quảng cáo A. trong kinh doanh. B. trong ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:44 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 3) Câu 41. Hành vi nào dưới đây là đúng về pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ? Quảng cáo A. Cưỡng chế giải tỏa nhà xây dựng trái phép. B. Công an vào khám nhà dân ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:44 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật đời sống (phần 4)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật đời sống (phần 4) Câu 46. Pháp luật bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo, là thể hiện một trong những đặc trưng nào dưới đây của pháp luật ? Quảng cáo A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính quyền ...

nhi nguyen viết 19:44 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>