Giáo dục công dân Lớp 12

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân lớp 12 | Trả lời câu hỏi GDCD 12 | Để học tốt GDCD 12 hay nhất tại VietJack

Để học tốt các môn học lớp 12, bên cạnh các bài , VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Giải bài tập và Trả lời câu hỏi Giáo dục công dân 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài giải và trả ...

Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12. Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về ...

Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật....

Bài 1. Pháp luật và đời sống – Câu 3 trang 14 SGK GDCD lớp 12. Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật. Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp ...

Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 7 trang 118 SGK GDCD lớp 12. Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng Sắp xếp các điều ước quốc ...

Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế như thế nào?...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 5 trang 117 SGK GDCD lớp 12. Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế như ...

Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián...

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ – Câu 1 trang 81 SGK GDCD lớp 12. Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ ...

Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo....

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo – Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12. Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. Em hãy nêu ...

Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công...

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản – Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12. Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản ...

Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 6 trang 117 SGK GDCD lớp 12. Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có ...

Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 3 trang 117 SGK GDCD lớp 12. Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào ...

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là:...

Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước – Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là: Chọn ...

Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia?...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 2 trang 117 SGK GDCD lớp 12. Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa ...

Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?...

Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống – Câu 6 trang 43 SGK GDCD lớp 12. Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người ...

Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa? Nếu có thì em ...

Bài 1. Pháp luật và đời sống – Câu 7 trang 15 SGK GDCD lớp 12. Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa? Nếu có thì ...

Hỏi: Hành vi giam người của ông Trưởng công an xã có bị coi là trái pháp luật không? Hãy giải thích vì sao?...

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản – Câu 9 trang 66 SGK GDCD lớp 12. Hỏi: Hành vi giam người của ông Trưởng công an xã có bị coi là trái pháp luật không? Hãy giải thích vì sao? Do có ...

Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm....

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản – Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12. Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm. ...

Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau:...

Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước – Câu 14 trang 109 SGK GDCD lớp 12. Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau: Hãy sắp xếp các ...

Hãy cho biết học sinh trung học phổ thông có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào....

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản – Câu 7 trang 66 SGK GDCD lớp 12. Hãy cho biết học sinh trung học phổ thông có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào. Hãy cho biết học sinh ...

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây…...

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản – Câu 11 trang 67 SGK GDCD lớp 12. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây… Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Quyền bất ...

Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội....

Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước – Câu 9 trang 108 SGK GDCD lớp 12. Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an ...

1 2 3 4 .. > >>