Giải Công nghệ 12 Bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto- Triac

I - Nội dung thực hành Bước 1: Quan sát, nhận biết các loại linh kiện Căn cứ vào hình dạng, cấu tạo bên ngoài của linh kiện để chọn riêng ra: điôt tiếp điểm, điôt tiếp mặt, tirixto, triac. - Điôt tiếp điểm có hai dây điện cực, dây dẫn nhỏ. - Điôt tiếp mặt có hai điện ...

I - Nội dung thực hành

Bước 1: Quan sát, nhận biết các loại linh kiện

   Căn cứ vào hình dạng, cấu tạo bên ngoài của linh kiện để chọn riêng ra: điôt tiếp điểm, điôt tiếp mặt, tirixto, triac.

   - Điôt tiếp điểm có hai dây điện cực, dây dẫn nhỏ.

   - Điôt tiếp mặt có hai điện cực, dây dẫn to.

   - Tirixto và triac đều có 3 điện cực.

Bước 2: Chuẩn bị đồng hồ đo

   Chuyển đồng hồ vạn năng về thang đo điện trở x 100Ω. Kiểm tra, chỉnh lại kim đồng hồ cho đúng vị trí 0Ω khi chập hai đầu que đo lại.

   Chú ý:

   - Que đỏ cắm ở cực dương (+) của đồng hồ là cực âm (-) của pin 1,5V ở trong đồng hồ.

   - Que đen cắm ở cực âm (-) của đồng hồ là cực dương (+) của pin 1,5V ở trong đồng hồ.

Bước 3: Đo điện trở thuận và điện trở ngược của các linh kiện

   a) Chọn ra hai loại điốt rồi lần lượt đo điện trở thuận, điện trở ngược giữa hai đầu của điôt theo sơ đồ hình 5 - 1. Ghi vào bảng báo cáo. Ghi kết quả vào bảng 1. Cột nhận xét cần ghi: cực anôt ở đâu? Điôt tốt hay xấu?

   b) Chọn ra tirixto rồi lần lượt đo điện trở thuận, điện trở ngược giữa hai đầu của tririxto trong hai trường hợp cho UGK = 0 và UGK ⟩ 0V theo hình 5 - 2. Ghi kết quả vào bảng 2 (báo cáo thực hành). Cột nhận xét cần ghi: tririxto dẫn điện hay không dẫn điện, cực anôt ở đâu?

   c) Chọn ra triac rồi lần lượt đo điện trở giữa hai đầu A1 và A2 trong hai trường hợp :

      - Cực G để hở và đo theo hình 5 - 3a.

      - Cực G nối với A2 và đo theo hình 5 - 3b. Ghi kết quả vào bảng 3. Chỗ nhận xét cần ghi: dẫn điện hay không dẫn điện.

II. Mẫu báo cáo thực hành

               ĐIÔT – TIRIXTO – TRIAC

   Họ và tên: Đào Anh Đăng.

      Lớp: 12A2.

1. Kiểm hiểu và kiểm tra điôt

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

2. Tìm hiểu và kiểm tra tirixto

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

3. Tìm hiểu và kiểm tra triac

Giải bài tập Công nghệ 12 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 12

4. Đánh giá kiết quả thực hành

   Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Bài liên quan

Giải Công nghệ 12 Bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto- Triac

I - Nội dung thực hành Bước 1: Quan sát, nhận biết các loại linh kiện Căn cứ vào hình dạng, cấu tạo bên ngoài của linh kiện để chọn riêng ra: điôt tiếp điểm, điôt tiếp mặt, tirixto, triac. - Điôt tiếp điểm có hai dây điện cực, dây dẫn nhỏ. - Điôt tiếp mặt có hai điện ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:09 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Kiểm tra loại tốt, xấu và phân biệt điện cực của 4 điôt tiếp mặt. Bước 2: Bố trí các linh kiện lên bo mạch thử theo sơ đồ nguyên lí ở hình 9 - 1. Bước 3: Giáo viên kiểm tra mạch lắp ráp. Bước 4: Học sinh đóng điện và đo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:07 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 3: Thực hành: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

I - Kiến thức có liên quan a) Ôn lại bài 2 b) Quy ước về màu để ghi và đọc trị số điện trở Theo quy ước vòng màu thì: - Vòng thứ nhất chỉ chữ số thứ nhất. - Vòng thứ hai chỉ chữ số thứ hai. - Vòng thứ ba chỉ những “số không” đặt ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:07 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Quan sát, tìm hiểu các linh kiện trên mạch nguồn thực tế Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện trên Bước 3: Cắm mạch thí nghiệm vào nguồn điện xoay chiều Dùng đồng hồ vạn năng đo và ghi kết quả các điện áp ở những vị ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:07 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 10 Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt

Để học tốt Công nghệ lớp 10, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 10: Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để tham khảo bài giải Công nghệ 10 tương ứng. Tham khảo Công nghệ ...

van vinh thang viết 17:56 ngày 06/05/2018
0