Giải Công nghệ 12 Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Thảo luận nội dung tham quan. Bước 2: Phổ biến nội quy tham quan. Bước 3: Tiến hành tham quan và ghi các kết quả thu thập được theo nội dung đề ra vào báo cáo thực hành. II. Mẫu báo cáo thực hành TÌM HIỂU MỘT ...

I. Nội dung và quy trình thực hành

   Bước 1: Thảo luận nội dung tham quan.

   Bước 2: Phổ biến nội quy tham quan.

   Bước 3: Tiến hành tham quan và ghi các kết quả thu thập được theo nội dung đề ra vào báo cáo thực hành.

II. Mẫu báo cáo thực hành

            TÌM HIỂU MỘT MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ

      Họ và tên: Đào Anh Đăng.

      Lớp: 12A2.

      Địa điểm và thời gian tham quan: Trạm biến áp xã.

   1. Kết quả tham quan: Báo cáo theo nội dung mục 1c.

      - Trạm biến áp của cơ sở sản xuất (nếu có): Vị trí đặt, số lượng, số liệu kĩ thuật,…

      - Bảo vệ an toàn của trạm biến áp (nếu có): nối đất, chống sét,…

      - Đường dây hạ áp từ trạm biến áp tới tủ phân phối: loại dây, cách đi dây, số bát sứ,…

      - Đường dây từ tủ phân phối tới các tủ động lực, tủ chiếu sáng: loại dây, cách đi dây,…

   2. Tự nhận xét và đánh giá kết quả thực hành

Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Bài liên quan

Giải Công nghệ 12 Bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto- Triac

I - Nội dung thực hành Bước 1: Quan sát, nhận biết các loại linh kiện Căn cứ vào hình dạng, cấu tạo bên ngoài của linh kiện để chọn riêng ra: điôt tiếp điểm, điôt tiếp mặt, tirixto, triac. - Điôt tiếp điểm có hai dây điện cực, dây dẫn nhỏ. - Điôt tiếp mặt có hai điện ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:09 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Quan sát và mô tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc các số liệu kĩ thuật trên nhãn động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật vào bảng 1 báo cáo thực hành theo mẫu. Bước 2: Quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:08 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Thảo luận nội dung tham quan. Bước 2: Phổ biến nội quy tham quan. Bước 3: Tiến hành tham quan và ghi các kết quả thu thập được theo nội dung đề ra vào báo cáo thực hành. II. Mẫu báo cáo thực hành TÌM HIỂU MỘT ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:08 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 21: Thực hành: Mạch khuyếch đại âm tần

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Tìm hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện theo bản vẽ Vẽ sơ đồ nguyên lí vào báo cáo thực hành. Giải thích nguyên lí làm việc của sơ đồ mạch điện. Bước 2: Nhận biết linh kiện trên mạch lắp ráp theo bản vẽ Căn ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:07 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Thiết kế mạch điều khiển động cơ một pha a) Chọn sơ đồ nguyên lí mạch điện điều khiển động cơ một pha từ các sơ đồ đã được giới thiệu ở hình 15 – 2. b) Tìm hiểu, giải thích hoạt động của sơ đồ đã chọn. c) Chọn các ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:07 ngày 09/05/2018
0