02/05/2018, 09:59

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2: Luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Lời giải bài tập toán lớp 2 Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2: Luyện tập với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 và luyện ...

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2: Luyện tập 

 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 và luyện tập các dạng bài tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 157/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 859.

b. Kết quả bằng 787.

c. Kết quả bằng 887.

d. Kết quả bằng 758.

e. Kết quả bằng 288.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 245 + 312                     665 + 214                   217 + 752

b) 68 + 27                         72 + 19                       61 + 29

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hình nào đã khoanh vào 1/4 số con vật?

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình a) được khoanh vào 1/4 số con voi.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn con gấu 18kg. Hỏi con sư tử nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

Con sư tử nặng:

210 + 18 = 228 (kg)

Đáp số: 228kg.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Tính chu vi hình tam giác ABC:

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tam giác ABC:

300 + 400 + 200 = 900 (cm)

Đáp số: 900 cm

>> Bài tiếp theo: 

Bài liên quan

Giải bài 4 trang 129 sgk Toán 3 (Luyện tập 2)

Luyện tập trang 129 Phần 2 Bài 4 (trang 129 SGK Toán 3): Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức a) 32 chia 8 nhân 3 b) 45 nhân 2 nhân 5 c) 49 nhân 4 chia 7 d) 234 chia 6 chia 3 Lời giải: a) 32 : 8 x 3 = 4 x 3 = 12 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:38 ngày 09/05/2018

Giải bài 3 trang 62 sgk Toán 5 Luyện tập chung 2

Luyện tập chung trang 62 Bài 3 (trang 62 SGK Toán 5) Luyện tập chung : a) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 0,12 x 400; 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5. b) Tính nhẩm kết quả tìm x: 5,4 x x = 5,4 9,8 x x = 6,2 x 9,8 Lời giải: a) 0,12 x 400 = 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = ...

huynh hao viết 08:57 ngày 08/05/2018

Giải bài tập trang 156 SGK Toán 2: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Lời giải bài tập SGK Toán 2 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 và cách giải các dạng bài tập phép cộng không nhớ ...

WeagmaZoorm viết 09:59 ngày 02/05/2018

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2: Luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Lời giải bài tập toán lớp 2 Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2: Luyện tập với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 và luyện ...

Nguyễn Minh viết 09:59 ngày 02/05/2018

Bài 1, 2, 3, 4 trang 158 Toán lớp 2: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 158 sgk Toán lớp 2: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000. Bài 1: Tính,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu),Bài 4: Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Bài 1: Tính : Bài 2: Đặt tính rồi tính : 548 – 312 ; 732 – 201 ; ...

nguyễn phương viết 11:07 ngày 24/04/2018
0