Giá trị thặng dư siêu ngạch

Mọi người có thể giúp mình giải đáp mấy câu hỏi sau đây ko ạ

1.Các hãng công nghệ lớn trên thế giới đã dùng những biện pháp gì để khai thác giá trị thặng dư siêu ngạch và lợi nhuận độc quyền.

2.Thu nhập và đời sống công nhân

3.Thiệt hại của xã hội và người tiêu dùng. Ai là người bị bóc lột để tạo nên sự giàu có cho các hãng công nghệ?

Huy Võ viết 20:46 ngày 01/10/2019

câu hỏi

 

<script>alert("CÁI ĐẦU LỒN")</script> viết 08:38 ngày 27/10/2019

<script>alert("CÁI ĐẦU LỒN")</script>

trương vô kỵ viết 20:46 ngày 09/11/2020

đéo biết

Bài liên quan

Giá trị thặng dư siêu ngạch

Mọi người có thể giúp mình giải đáp mấy câu hỏi sau đây ko ạ

Haỉ Long Nguyễn viết 23:19 ngày 20/09/2019

Giá trị thặng dư siêu ngạch?

Giá trị thặng dư siêu ngạch? - Quá trình cạnh tranh giữa các nhà tư bản buộc họ phải áp dụng phương pháp sản xuất tốt nhất để tăng năng suất lao động trong xí nghiệp của mình nhằm giảm giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị xã hội của hàng hoá ...

van vinh thang viết 16:44 ngày 12/01/2018

Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản

Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản a) Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp - Tư bản thương nghiệp dưới chủ nghĩa tư bản Trong quá trình tuần hoàn và chu chuyển của tư bản công nghiệp, thường xuyên có một bộ phận tư bản tồn tại dưới hình ...

pov-olga4 viết 16:38 ngày 12/01/2018

Lý thuyết: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

Lý thuyết: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư Giá trị thặng dư là một phạm trù nói lên mục đích của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong đời sống thực tế của xã hội tư bản, giá trị thặng dư chuyển hóa và biểu hiện thành lợi nhuận công nghiệp, lợi nhuận thương ...

Mariazic1 viết 16:38 ngày 12/01/2018

Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư Mục đích của các nhà tư bản là sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa. Vì vậy, các nhà tư bản dùng nhiều phương pháp để tăng tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. Khái quát có hai phương pháp để đạt được mục đích đó là sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối ...

pov-olga4 viết 16:37 ngày 12/01/2018
0