Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng - 2010

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 1 SP Toán Lý A 17.5
2 3 SP Giáo dục tiểu học A 14.5
3 6 SP Tin - Vật lý A 11.5
4 10 Tin học A 10.5 Ngoài sư phạm
5 2 Sp Văn - Sử C 16
6 3 Giáo dục tiểu học C 14.5
7 4 Sp Anh - Văn D1 13.5
8 11 Anh Văn D1 10.5 Ngoài sư phạm
9 5 Giáo dục mầm non M 13.5
Bài liên quan

Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Hưng Yên - 2010

Hiện tại điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Hưng Yên chưa được công bố ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:16 ngày 12/10/2018

Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai - 2010

Hiện tại điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai chưa được công bố ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:15 ngày 12/10/2018

Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk - 2010

Hiện tại điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk chưa được công bố ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:15 ngày 12/10/2018

Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang - 2010

Hiện tại điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang chưa được công bố ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:14 ngày 12/10/2018

Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định - 2010

Hiện tại điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định chưa được công bố ...

nhi nguyen viết 23:41 ngày 10/10/2018
0