Địa lý Lớp 6

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 2: Bản đồ cách vẽ bản đồ

Bài 2: Bản đồ cách vẽ bản đồ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 8: Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời

Bài 8: Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 10: Cấu tạo bên trong của trái đất

Bài 10: Cấu tạo bên trong của trái đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất

Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)

Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 17: Lớp vỏ khí

Bài 17: Lớp vỏ khí

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 15: Các mỏ khoáng sản

Bài 15: Các mỏ khoáng sản

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 19: Khí áp và gió trên trái đất

Bài 19: Khí áp và gió trên trái đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 16: Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Bài 16: Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Son Dong viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 20: Hơi nước trong không khí, Mưa

Bài 20: Hơi nước trong không khí, Mưa

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 23: Sông và hồ

Bài 23: Sông và hồ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất

Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

don viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 24: Biển và đại dương

Bài 24: Biển và đại dương

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, đông vật trên trái đất

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, đông vật trên trái đất

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 26: Đất. Các Nhân Tố Hình Thành Đất : Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em đó là:.................... Lời giải: Các loại đất đều có một tính chất hết sức quan trọng, theo em đó là: độ phì Tham khảo các bài giải Tập bản đồ ...

Mariazic1 viết 12:06 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 25: Thực Hành (Tiếp Theo) : Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy: - Điền nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D (cùng nằm trên vĩ độ 60 o B) vào bảng dưới đây: Địa điểm A B C D Nhiệt độ ( o C) ..................... ..................... ...

WeagmaZoorm viết 12:05 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 22: Các Đới Khí Hậu Trên Trái Đất : Dựa vào nội dung trong SGk và hình 1, em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây một số đặc điểm chủ yếu của mỗi đới: Đới Góc chiếu sángcủa ánh sáng Mặt Trời trong năm Lượng nhiệt trong năm Lượng mưa trung bình năm (mm) Gió thổi thường ...

Gregoryquary viết 12:05 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 21: Thực Hành: Phân Tích Biểu Đồ Nhiệt Độ, Lượng Mưa : Quan sát biểu đồ thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm A, B và trả lời các câu hỏi sau: a, Địa điểm A Nhiệt độ cao nhất khoảng......................, nhiệt độ thấp nhất khoảng................. Trong năm có bao nhiêu ...

Nguyễn Minh viết 12:05 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 26: Đất. Các Nhân Tố Hình Thành Đất : ): Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm của từng thành phần thổ nhưỡng sau: Thành phần Đặc điểm CHẤT KHOÁNG ...................................................................................... ...

huynh hao viết 12:05 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 19: Khí Áp Và Gió Trên Trái Đất : Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau: - Khí áp là..........................của không khí. - Gió là sự.........................của không khí từ các khu khí áp................đến các khu khí áp................................ ...

oranh11 viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 5 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 23:Sông Và hồ : Dựa vào nội dung trong SGk và sự hiểu biết cảu bản thân, em hãy kể tên một vài loại hồ được phân loại theo nguồn gốc hình thành mà em biết. Lời giải: Một vài loại hồ được phân loại theo nguồn gốc hình thành: Hồ móng ngựa, hồ miệng núi lửa, hồ ...

huynh hao viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 27: Lớp Vỏ Sinh Vật.Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Phân Bố Thực, Động Vật Trên Trái Đất : Dựa vào nội dung bài học, em hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất. Lời giải: Khí hậu là nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân ...

van vinh thang viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 22 Tập bản đồ Địa Lí 6 (Thực hành)

Bài 16: Thực Hành : Đọc Bản Đồ (Hoặc Lưới Đồ) Địa Hình Tỉ Lệ Lớn Bài 3 trang 22 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào đường đồng mức ở hình 2, hãy cho biết: Sườn núi phía đông và sườn núi phía tây, sườn nào dốc hơn, sườn nào thoải hơn. Vì sao em biết? Lời giải: Dựa vào đường ...

huynh hao viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 23: Sông Và hồ : Quan sát biểu đồ về lượng nước của sông Hồng (tại trạm Sơn Tây ở hình 3) qua các tháng trong năm, em hãy: - Tô màu khác nhau vào các ô trống để phân biệt các tháng mùa lũ và các tháng mùa cạn. - Điền các từ vào chỗ chấm (...): Mùa lũ ở sông Hồng ...

EllType viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 24: Biển Và Đại Dương : Em hãy nêu những ảnh hưởng của dòng hải lưu (nóng hoặc lạnh) đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua? Lời giải: Những ảnh hưởng của dòng hải lưu (nóng hoặc lạnh) đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua: - ...

pov-olga4 viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 26: Đất. Các Nhân Tố Hình Thành Đất : Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng: Các nhân tố hình thành đất gồm Đá mẹ Sinh vật Khí hậu Thời gian hình thành đất Tất cả các nhân tố trên Lời giải: Các nhân tố hình thành đất gồm ...

nguyễn phương viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 27: Lớp Vỏ Sinh Vật.Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Phân Bố Thực, Động Vật Trên Trái Đất : Bằng những hiểu biết của bản thân và những kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các loài thực vật và động vật vào 3 đới khí hậu: Đới nóng (nhiệt đới), đới ôn hòa (ôn đới), đới lạnh (hàn đới) theo ...

nguyễn phương viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 21 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 13: Địa Hình Bề Mặt Trái Đất : Địa hình núi đã vôi (địa hình cácxtơ) có đặc điểm gì? Lời giải: Địa hình núi đã vôi (địa hình cácxtơ) có đặc điểm: - Các đỉnh núi thường lởm chởm, sắc nhọn. - Trong địa hình núi đã vôi thường có nhiều hang động đẹp. ...

Nguyễn Minh viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 18: Thời Tiết, Khí Hậu Và Nhiệt Độ không Khí : Điền các số liệu về nhiệt độ: 0 o C, 25 o C, 8 o C, 18 o C vào chỗ chấm (...) ở các địa điểm A, B, C, D của hình 2 cho đúng. Giải thích tại sao em lại điền như vậy? Lời giải: - Điền như vậy vì: Ở xích đạo, quanh ...

van vinh thang viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 23: Sông Và hồ : Dựa vào nội dung bài học, em hãy trả lời các câu hỏi sau: - Lưu lượng là gì? - Giả sử tại địa điểm A của một con sông, người ta đo vận tốc nước chảy là 1,2m/s; diện tích mặt cắt ngang của dòng sông là 1300m2. Tính lưu lượng nước tại địa điểm A. Lời giải: ...

pov-olga4 viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 24: Biển Và Đại Dương : ): Dựa vào nội dung của bài trong SGK và số liệu ở hình dưới đây về độ muối của nước biển và đại dương, em hãy: - Điền tiếp tên các địa điểm vào chỗ chấm (...) cho đúng độ muối (độ mặn) ở các biển: - Cho biết vì sao ở biển Hồng Hải lại có độ ...

WeagmaZoorm viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 25: Thực Hành (Tiếp Theo) : ): Dựa vào lược đồ các dòng biển trong đại dương thế giới ở hình 1 (trang 36), em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây. Lời giải: Tham khảo các bài giải Tập bản đồ lớp 6: ...

EllType viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 13: Địa Hình Bề Mặt Trái Đất : Hãy sắp xếp các núi có độ cao tuyệt đối là: 956m, 789m, 1556m, 1678m, 2354m, 3143m vào bảng dưới đây sao cho phù hợp Độ cao tuyệt đối Loại núi ........................................... Cao ................................. ...

Nguyễn Minh viết 12:03 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 19: Khí Áp Và Gió Trên Trái Đất : Điền tiếp tên các khí áp (cao hặc thấp) và các loại gió vào chỗ chấm (...) ở hình 1. Lời giải: Tham khảo các bài giải Tập bản đồ lớp 6: ...

huynh hao viết 12:03 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>