Địa lý Lớp 6

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 2: Bản đồ cách vẽ bản đồ

Bài 2: Bản đồ cách vẽ bản đồ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 8: Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời

Bài 8: Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 10: Cấu tạo bên trong của trái đất

Bài 10: Cấu tạo bên trong của trái đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất

Bài 11: Thực hành Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)

Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 17: Lớp vỏ khí

Bài 17: Lớp vỏ khí

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 15: Các mỏ khoáng sản

Bài 15: Các mỏ khoáng sản

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 19: Khí áp và gió trên trái đất

Bài 19: Khí áp và gió trên trái đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 16: Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Bài 16: Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

don viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Son Dong viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 20: Hơi nước trong không khí, Mưa

Bài 20: Hơi nước trong không khí, Mưa

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 23: Sông và hồ

Bài 23: Sông và hồ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất

Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

don viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 24: Biển và đại dương

Bài 24: Biển và đại dương

Son Dong viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, đông vật trên trái đất

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, đông vật trên trái đất

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:46 ngày 18/05/2018

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:45 ngày 18/05/2018

Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 21: Thực Hành: Phân Tích Biểu Đồ Nhiệt Độ, Lượng Mưa : Quan sát biểu đồ thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm A, B và trả lời các câu hỏi sau: a, Địa điểm A Nhiệt độ cao nhất khoảng......................, nhiệt độ thấp nhất khoảng................. Trong năm có bao nhiêu ...

Nguyễn Minh viết 12:05 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 21 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 13: Địa Hình Bề Mặt Trái Đất : Địa hình núi đã vôi (địa hình cácxtơ) có đặc điểm gì? Lời giải: Địa hình núi đã vôi (địa hình cácxtơ) có đặc điểm: - Các đỉnh núi thường lởm chởm, sắc nhọn. - Trong địa hình núi đã vôi thường có nhiều hang động đẹp. ...

Nguyễn Minh viết 12:04 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 13: Địa Hình Bề Mặt Trái Đất : Hãy sắp xếp các núi có độ cao tuyệt đối là: 956m, 789m, 1556m, 1678m, 2354m, 3143m vào bảng dưới đây sao cho phù hợp Độ cao tuyệt đối Loại núi ........................................... Cao ................................. ...

Nguyễn Minh viết 12:03 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 26: Đất. Các Nhân Tố Hình Thành Đất : Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng: Lớp đất (hay thổ nhưỡng) là: Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa. Lớp vật chất mỏng có độ phì. Tất cả các ý trên Lời giải: Lớp đất (hay ...

Nguyễn Minh viết 12:03 ngày 08/05/2018

Bài 7 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 10: Cấu Tạo Bên Trong Của Trái Đất : Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai: Khi hai địa mảng tách xa nhau sẽ tạo thành núi ngầm dưới đại dương, có vật chất dưới sâu đùn lên Đúng Sai Lời giải: Khi hai địa mảng tách xa nhau sẽ tạo ...

Nguyễn Minh viết 12:03 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 20: Hơi Nước Trong Không khí. mưa : Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) cho đúng: a, TP. Hồ Chí Minh - Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau)................................. - Tổng lượng ...

Nguyễn Minh viết 12:03 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 5: Kí Hiệu Bản Đồ. Cách Biểu Hiện Địa Hình Trên Bản Đồ : Điền độ cao của các đường đồng mức vào nơi có dấu chấm hỏi (?) ở hình 2 cho đúng. Lời giải: Tham khảo các bài giải Tập bản đồ lớp 6: ...

Nguyễn Minh viết 12:02 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 16: Thực Hành : Đọc Bản Đồ (Hoặc Lưới Đồ) Địa Hình Tỉ Lệ Lớn : Em hãy cho biết: - Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu? - Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên ...

Nguyễn Minh viết 12:02 ngày 08/05/2018

Bài 5 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 17: Lớp Vỏ Khí : Sắp xếp các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng. Khối khí (A) Tính chất (B) Chọn A và B cho thích hợp 1. Khối khí nóng a, Hình thành trên đất liền, có tính chất tương đối khô. 2. Khối khí lạnh b, Hình thành trên các biển và đại dương, ...

Nguyễn Minh viết 12:02 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 5: Kí Hiệu Bản Đồ. Cách Biểu Hiện Địa Hình Trên Bản Đồ : Dựa vào bản đồ hình 1, em hãy cho biết: - Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu điểm - Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu đường - Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu diện tích ...

Nguyễn Minh viết 12:02 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 3: Tỉ Lệ Bản Đồ : ): Dựa vào nội dung SGK, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) các ý sao cho thích hợp: - Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200 000) là.............................................. - Những bản đồ có tỉ lệ (từ 1 : 200 000 đến 1 : 1000 000) ...

Nguyễn Minh viết 12:01 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 7: Sự Vận Động Tự Quay Quanh Trục Của Trái Đất Và Các Hệ Quả : Dựa vào bản đồ múi giờ trên thế giới ở hình 1 và đồng hồ vẽ ở bảng dưới đây, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) giờ của các địa phương ở bảng cho đúng. Luân Đôn Hà Nội Bắc Kinh Tôk ô Xao ...

Nguyễn Minh viết 12:00 ngày 08/05/2018

Bài 6 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài 3: Tỉ Lệ Bản Đồ : Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng hay sai của các câu sau: - Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ mép ước hiệu này đến mép ước hiệu kia. Đúng Sai - Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ ...

Nguyễn Minh viết 11:59 ngày 08/05/2018

Câu 3 trang 85 SBT Địa Lí 6

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất : Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng nhất. Gần đây động vật có xu hướng giảm nhanh là do a) trên Trái Đất khí hậu có xu hướng ngày càng nóng và khô. b) trên Trái ...

Nguyễn Minh viết 11:58 ngày 08/05/2018

Câu 1 trang 59 SBT Địa Lí 6

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí : Khái niệm về thời tiết và khí hậu được dùng trong các câu hỏi say là đúng hay sai. a) Thời tiết hôm nay: buổi sáng nắng, ít mây, gió nhẹ…; chiều có mưa. b) Khí hậu của mùa xuân năm nay ấm hơn mọi năm. Lời giải: ...

Nguyễn Minh viết 11:56 ngày 08/05/2018

Câu hỏi trang 50 SBT Địa Lí 6

Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) : Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Phần đất liền trên các bản đồ tự nhiên có in màu xanh lá mạ hoặc màu vàng nhằm thể hiện bình nguyên hoặc đồng bằng. Lời giải: Sai Các bài giải bài tập sách bài tập ...

Nguyễn Minh viết 11:56 ngày 08/05/2018

Câu 3 trang 59 SBT Địa Lí 6

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí : Dựa vào hình 18.2, hãy: - Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ. - Giải thích vì sao nhiệt độ có sự thay đổi như vậy. Lời giải: - Nhiệt độ giảm dần từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao (giảm dần từ xích đạo về cực) ...

Nguyễn Minh viết 11:56 ngày 08/05/2018

Câu 3 trang 43 SBT Địa Lí 6

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất : Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết: Lời giải: Trên đất nước ta những dấu vết của núi lửa đã tắt còn thể hiện ở những vùng đất nào, những địa phương nào. ...

Nguyễn Minh viết 11:53 ngày 08/05/2018

Câu 1 trang 21 SBT Địa Lí 6

Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ : Hãy đánh dấu x vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng: Kí hiệu nào sau đây là dạng kí hiệu tượng hình? a) Kí hiệu mỏ sắt Fe b) Kí hiệu mỏ than là hình vuông màu đen c) Kí hiệu cảng biển là hình mỏ neo ...

Nguyễn Minh viết 11:53 ngày 08/05/2018

Câu 2 trang 37 SBT Địa Lí 6

Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất : Dựa vào trạng thái cấu tạo bên trong của Trái Đất và sự vận động tự quay của Trái Đất. Hãy giải thích tại sao Trái Đất hình khối cầu lại có 2 đầu hơi dẹt (bán kính ở Xích Đạo 6 378 km, ở cực là 6 358 km, hay chu vi ở Xích đạo là 40 075 ...

Nguyễn Minh viết 11:53 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>