08/05/2018, 11:28

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Nung nóng một vật rắn, khi đó A. Khối lượng của vật tăng B. Khối lượng của vật giảm C. Khối lượng riêng của vật tăng D. Khối lượng riêng của vật giảm Câu 2: Ở ...

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Vật Lí 6

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Nung nóng một vật rắn, khi đó

A. Khối lượng của vật tăng

B. Khối lượng của vật giảm

C. Khối lượng riêng của vật tăng

D. Khối lượng riêng của vật giảm

Câu 2: Ở nhiệt độ 20oC; ba quả cầu làm bằng đồng, sắt, nhôm có thể tích bằng nhau. Nếu đồng thời tăng nhiệt độ của 3 quả cầu lên tới 100oC thì:

A. Thể tích của cả 3 quả cầu không thay đổi

B. Thể tích của 3 quả cầu tăng lên như nhau

C. Thể tích của 3 quả cầu giảm đi như nhau

D. Thể tích của 3 quả cầu tăng lên khác nhau

Câu 3: Các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi do

A. Bê tông và lõi thép không bị nở vì nhiệt

B. Bê tông và lõi thép nở vì nhiệt giống nhau

C. Bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên không bị thép làm nứt

D. Lõi thép là vật đàn hồi nên lõi thép biến dạng theo bê tông

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng

Khi đun nóng một lượng nước từ 20oC đến 85oC thì:

A. Khối lượng tăng

B. Khối lượng tăng, thể tích tăng

C. Khối lượng không đổi, thể tích tăng

D. Khối lượng riêng không thay đổi

Câu 5: An định đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm đá của tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm. Hãy giải thích tại sao?

A. Vì chai thủy tinh bị vỡ do nước sau khi đông đặc thành đá thể tích tăng

B. Vì chai thủy tinh bị vỡ do chai co lại vì giảm nhiệt độ

C. Vì sợ nước đựng trong chai thủy tinh không đông đặc thành đá được

D. Nguyên nhân khác

Câu 6: Hai bình A và B chứa cùng một lượng nước ở nhiệt độ 20oC. Khi hạ nhiệt độ của bình A xuống 2oC và bình B xuống 4oC thì:

A. Thể tích của bình A bằng thể tích của bình B

B. Thể tích của bình A nhỏ hơn thể tích của bình B

C. Thể tích của bình A lớn hơn thể tích của bình B

D. Thể tích của bình A khác thể tích của bình B

Câu 7: Bánh xe đạp khi bơm căng, để ngoài trời nắng dễ bị nổ. Hãy giải thích tại sao.

A. Nhiệt độ tăng làm cho ruột bánh xe nở ra

B. Nhiệt độ tăng làm vỏ bánh xe co lại

C. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe nở ra

D. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe co lại

Câu 8: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Rắn, lỏng, khí

C. Rắn, khí, lỏng

B. Khí, lỏng, rắn

D. Khí, rắn, lỏng

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng

Sự co dãn …………. khi bị ngăn cản có thể gây ra …………………

A. Vì nhiệt, lực rất nhỏ

C. Vì khí hậu, lực rất lớn

B. Vì nhiệt, lực rất lớn

D. Vì khí hậu, lực rất nhỏ

Câu 10: Băng kép được ứng dụng trong

A. Đóng ngắt mạch điện

C. Làm giá đỡ

B. Làm các dây kim loại

D. Làm cốt trong các trụ bê tông

Đáp án và thang điểm

1 2 3 4 5
D D B C A
6 7 8 9 10
C C B D A

Mỗi câu trắc nghiệm tính 1 điểm

Câu 1: Chọn D

Vì khi nung nóng một vật rắn, thể tích của vật tăng còn khối lượng của vật không thay đổi nên khối lượng riêng của vật giảm ( D = m/V)

Câu 2: Chọn D

Vì các chất rắn nở vì nhiệt khác nhau nên khi 3 quả cầu cùng tăng đến nhiệt độ 100oCC thì thể tích của 3 quả cầu tăng khác nhau. Cụ thể đồng nở vì nhiệt nhiều nhất dến nhôm và sắt nở vì nhiệt ít nhất

Câu 3: Chọn B

Do các chất rắn nở ra khi nóng lên nên khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi cả bê tông và lõi thép đều nở ra. Do lượng bê tông và lõi thép để xây trụ nở vì nhiệt như nhau nên khi nhiệt độ thay đổi các trụ bê tông cốt thép không bị nứt.

Câu 4: Chọn C

Do chất lỏng nở ra khi nóng lên nên khi nhiệt độ tăng từ 20oC đến 85oC, thể tích nước tăng. Còn khối lượng nước không thay đổi do khối lượng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ

Câu 5: Chọn A

Khi nước ở giảm xuống 0oC, nước đóng thành băng. Lúc đó thể tích của nước tăng lên và gây ra lực rất lớn làm chai thủy tinh bị vỡ.

Câu 6: Chọn C

Vì nhiệt độ càng giảm thì thể tích của vật càng giảm.

Câu 7: Chọn C

Vì khi để ngoài trời nắng, nhiệt độ của không khí trong ruột bánh xe tăng dẫn đến không khí trong ruột bánh xe nở ra dễ dẫn đến nổ.

Câu 8: Chọn B

Trong 3 chất rắn, lỏng, khí: chất rắn nở vì nhiệt ít nhất, chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất

Câu 9: Chọn D

Sự co dãn vì nhiệt có thể gây ra các lực rất lớn

VD: thanh ray đường tàu bị cong, nổ bình ga do nhiệt độ tăng cao,………

Câu 10: Chọn A

Băng kép sử dụng trong các thiết bị đóng ngắt tự động khi nhiệt độ thay đổi dựa trên cơ sở sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau.

Tham khảo các Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 có đáp án và thang điểm

Bài liên quan

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Sự truyền nhiệt năng bằng các dòng chất lỏng hay chất khí được gọi là: A. đối lưu B. dẫn nhiệt C. dòng nhiệt D. nhiệt dung Câu 2: ...

EllType viết 17:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 8 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Trong các vật liệu sau đây, vật nào có khả năng dẫn nhiệt tốt nhất: A. Gỗ B. Đồng C. Nước D. Không khí Câu 2: Cái nút đậy ở phích ...

WeagmaZoorm viết 17:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Nung nóng một vật rắn, khi đó A. Khối lượng của vật tăng B. Khối lượng của vật giảm C. Khối lượng riêng của vật tăng D. Khối lượng riêng của vật giảm Câu 2: Ở ...

nguyễn phương viết 11:28 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời đúng A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng của khối khí giảm B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng của khối khí tăng C. Khi ...

nguyễn phương viết 11:27 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học .... Môn Vật Lí 6 Thời gian làm bài: 15 phút A. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: Chọn câu trả lời đúng A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng của khối khí giảm B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng của khối khí tăng C. Khi ...

EllType viết 11:27 ngày 08/05/2018
0