Công nghệ Lớp 8

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

Bài 2. Hình chiếu

Bài 2. Hình chiếu

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể

Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện

Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Bài 7. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Bài 7. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Bài 11. Biểu diễn ren

Bài 11. Biểu diễn ren

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Bài 13. Bản vẽ lắp

Bài 13. Bản vẽ lắp

Bài 15. Bản vẽ nhà

Bài 15. Bản vẽ nhà

Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren

Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren

Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

Tổng kết và ôn tập Phần một

Tổng kết và ôn tập Phần một

Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản

Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

Bài 17. Vài trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Bài 17. Vài trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí

Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí

Bài 18. Vật liệu cơ khí

Bài 18. Vật liệu cơ khí

Bài 21 .Cưa và đục kim loại

Bài 21 .Cưa và đục kim loại

Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu

Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

Bài 26. Mối ghép tháo được

Bài 26. Mối ghép tháo được

Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được

Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được

Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết

Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết

Bài 27. Mối ghép động

Bài 27. Mối ghép động

Bài 29 . Truyền chuyển động

Bài 29 . Truyền chuyển động

Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Bài 30. Biến đổi chuyển động

Bài 30. Biến đổi chuyển động

Tổng kết và ôn tập Phần hai

Tổng kết và ôn tập Phần hai

Bài 33. An toàn điện

Bài 33. An toàn điện

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện

Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện

Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện

Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện

Bài 38. Đồ Dùng Loại Điện - Quang, Đèn Sơi Đốt

Bài 38. Đồ Dùng Loại Điện - Quang, Đèn Sơi Đốt

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang

Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang

Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện

Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện

Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện

Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện

Bài 39. Đèn huỳnh quang

Bài 39. Đèn huỳnh quang

Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện, máy bơm nước

Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện, máy bơm nước

Bài 41. Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện

Bài 41. Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện

Bài 46. Máy biến áp một pha

Bài 46. Máy biến áp một pha

Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện

Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện

Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng

Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng

Bài 45. Thực Hành : Quạt điện

Bài 45. Thực Hành : Quạt điện

Tổng kết và ôn tập Chương VI - VII

Tổng kết và ôn tập Chương VI - VII

Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp

Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện

Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Bài 54. Thực Hành: Cầu trì

Bài 54. Thực Hành: Cầu trì

Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

Bài 58. Thiết kế mạch điện

Bài 58. Thiết kế mạch điện

Bài 55. Sơ đồ điện

Bài 55. Sơ đồ điện

Ôn tập Chương VIII

Ôn tập Chương VIII

Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện

Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện

Bài 2 trang 201 Công nghệ 8

Bài 59: Thực Hành: Thiết kế mạch điện : Tính toán vật liệu và chọn thiết bị, dụng cụ cho lắp đặt mạch điện Lời giải: TT Tên gọi Số lượng Số liệu kĩ thuật 1 2 3 4 Bóng đèn Công tắc điều khiển 2 cực Công tắc điều khiển 3 cực Cầu chì ...

Bài 4 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Một mạch điện được thiết kế theo sơ đồ hình I có nguồn điện ~ 220V. Hãy chọn số liệu điện áp định mức cho các bóng đèn số 1; 2; 3 phù hợp với mạch điện. Lời giải: Số liệu định mức Bóng 1 220V-25W Bóng 2 220V-25W ...

Bài 3 trang 198 Công nghệ 8

Bài 58: Thiết kế mạch điện : Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện cần lưu ý những điểm gì? Lời giải: - Có bao nhiêu phần tử trong mạch. - Vị trí các phẩn tử. - Mối quan hệ điện của các phần tử. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ ...

Bài 1 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Hãy điền tên của các kí hiệu điện vào cột B sau: Lời giải: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: Loạt bài Giải bài tập Công ...

Bài 1 trang 196 Công nghệ 8

Bài 57: Thực Hành: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện : Sơ đồ lắp đặt mạch điện Lời giải: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: Loạt bài Giải bài tập Công nghệ ...

Bài 2 trang 198 Công nghệ 8

Bài 58: Thiết kế mạch điện : Công việc thiết kế mạch điện gồm những bước nào? Lời giải: - Xác định mạch điện dùng để làm gì? - Đưa ra các phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện) và lựa chọn phương án thích hợp - Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích ...

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 55 trang 191

Bài 55: Sơ đồ điện : Dựa vào những khái niệm trên, em hãy phân tích và chỉ ra những sơ đồ nào trong hình 55.4 là sơ đồ nguyên lí? Sơ đồ lắp đặt? Lời giải: - Sơ đồ nguyên lí: a. - Sơ đồ lắp đặt: b. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công ...

Bài 1 trang 201 Công nghệ 8

Bài 59: Thực Hành: Thiết kế mạch điện : Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thiết kế Lời giải: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: Loạt bài Giải bài tập Công ...

Bài 5 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Cho mạch điện chiếu sáng như trong hình 2. Em hãy mô tả bằng tiếp xúc của các tiếp điểm để biểu thị: a) Khi nào đèn A sáng. b) Khi nào đèn B sáng. c) Khi nào đèn C sáng. Lời giải: a) Đèn A sáng khi khóa K đóng. b) Đèn B sáng ...

Bài 3 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Tại sao dây chảy của cầu chì mạch điện nhánh lại có đường kính (cỡ dây) nhỏ hơn dây chảy của cầu chì mạch điện chính. Lời giải: - Vì mạch nhánh có dòng nhỏ hơn mạch chính. Nếu lắp cầu chì dây chảy nhỏ vào mạch chính nên dây chảy sẽ đứt ...

Bài 2 trang 192 Công nghệ 8

Bài 55: Sơ đồ điện : Quan sát sơ đồ mạch điện có thể nhận biết dây pha và dây trung tính được không? Tại sao? Lời giải: Nhận biết được do trên sơ đồ mạch điện dây pha được vẽ bằng mực đỏ, dây trung tính vẽ bằng mực xanh hoặc dựa vào sự lắp đặt kết nối với các ...

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 58 trang 198

Bài 58: Thiết kế mạch điện : Như vậy, mạch điện bạn Nam cần lắp đặt có những đặc điểm gì? Em giúp bạn Nam lựa chọn sơ đồ nào cho thích hợp? Lời giải: - Đặc điểm 1: Dùng hai bóng đèn sợi đốt có điện áp định mức là 220V. - Đặc điểm 2: bóng cho đèn có công suất ...

Bài 1 trang 187 Công nghệ 8

Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà : Em hãy kể những loại thiết bị điện có trong mạng điện ở nhà em. Lời giải: - Aptomat. - Ổ cắm điện. - Phích cắm điện. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: ...

Bài 4 trang 198 Công nghệ 8

Bài 58: Thiết kế mạch điện : Em hãy thiết kế một mạch điện chiếu sáng theo nhu cầu của mình. Lời giải: - Mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc, 1 bóng đèn và 1 ampe kế. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: ...

Bài 3 trang 201 Công nghệ 8

Bài 59: Thực Hành: Thiết kế mạch điện : Kết quả vận hành mạch điện. Lời giải: Làm việc tốt. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: Loạt bài Giải ...

Bài 2 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Có nên lắp đặt cầu chì vào dây trung tính không? Tại sao? Lời giải: - Không nên lắp cầu chì vào dây trung tính mà phải lắp đặt cầu chì trên dây nóng. - Vì khi xảy ra sự cố ngắn mạch dòng điện trong mạch lớn làm cho cầu chì bị nóng ...

Bài 3 trang 192 Công nghệ 8

Bài 55: Sơ đồ điện : Hãy vẽ kí hiệu cả các phần tử mạch dẫn điện sau. Lời giải: - Công tắc hai cực: - Công tắc ba cực: - Hai dây dẫn nối nhau: - Hai dây chéo nhau: - Dây pha: - Dây trung tính: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi ...

Bài 2 trang 181 Công nghệ 8

Bài 51: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà : Tại sao người ta không nối trực tiếp các đồ dùng điện như: bàn là, quạt bàn, … vào đường dây dẫn điện mà phải dùng các thiết bị lấy điện? Lời giải: - Để đảm bảo tính thuận tiện và di chuyển ...

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 56 trang 194

Bài 56: Thực Hành: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện : Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí của một số mạch điện sau Lời giải: - h.56.2.a: - h.56.2.b: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: ...

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 57 trang 196

Bài 57: Thực Hành: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện : Vẽ sơ đồ nguyên lí khác sơ đồ lắp đặt như thế nào? Lời giải: Sơ đồ nguyên lí Sơ đồ lắp đặt Chỉ nêu lên mối liên hệ của các phẩn từ trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt Dùng để nghiên cứu ...

1 2 3 4 .. > >>