Công nghệ Lớp 8

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

Son Dong viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hình chiếu

Bài 2. Hình chiếu

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

don viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Son Dong viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể

Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện

Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 7. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Bài 7. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 11. Biểu diễn ren

Bài 11. Biểu diễn ren

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 13. Bản vẽ lắp

Bài 13. Bản vẽ lắp

Son Dong viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 15. Bản vẽ nhà

Bài 15. Bản vẽ nhà

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren

Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Tổng kết và ôn tập Phần một

Tổng kết và ôn tập Phần một

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản

Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 17. Vài trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Bài 17. Vài trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí

Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 18. Vật liệu cơ khí

Bài 18. Vật liệu cơ khí

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 21 .Cưa và đục kim loại

Bài 21 .Cưa và đục kim loại

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu

Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 26. Mối ghép tháo được

Bài 26. Mối ghép tháo được

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được

Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết

Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 27. Mối ghép động

Bài 27. Mối ghép động

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 29 . Truyền chuyển động

Bài 29 . Truyền chuyển động

Son Dong viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 30. Biến đổi chuyển động

Bài 30. Biến đổi chuyển động

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Tổng kết và ôn tập Phần hai

Tổng kết và ôn tập Phần hai

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 33. An toàn điện

Bài 33. An toàn điện

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện

Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện

Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 38. Đồ Dùng Loại Điện - Quang, Đèn Sơi Đốt

Bài 38. Đồ Dùng Loại Điện - Quang, Đèn Sơi Đốt

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang

Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện

Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện

don viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện

Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 39. Đèn huỳnh quang

Bài 39. Đèn huỳnh quang

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện, máy bơm nước

Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện, máy bơm nước

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 41. Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện

Bài 41. Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 46. Máy biến áp một pha

Bài 46. Máy biến áp một pha

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện

Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng

Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 45. Thực Hành : Quạt điện

Bài 45. Thực Hành : Quạt điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Tổng kết và ôn tập Chương VI - VII

Tổng kết và ôn tập Chương VI - VII

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp

Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp

don viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

Son Dong viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện

Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:51 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 54. Thực Hành: Cầu trì

Bài 54. Thực Hành: Cầu trì

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 58. Thiết kế mạch điện

Bài 58. Thiết kế mạch điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 55. Sơ đồ điện

Bài 55. Sơ đồ điện

don viết 08:51 ngày 18/05/2018

Ôn tập Chương VIII

Ôn tập Chương VIII

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện

Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 3 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Tại sao dây chảy của cầu chì mạch điện nhánh lại có đường kính (cỡ dây) nhỏ hơn dây chảy của cầu chì mạch điện chính. Lời giải: - Vì mạch nhánh có dòng nhỏ hơn mạch chính. Nếu lắp cầu chì dây chảy nhỏ vào mạch chính nên dây chảy sẽ đứt ...

Nguyễn Minh viết 20:30 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 175 Công nghệ 8

Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà : Mạng điện trong nhà gồm những phần tử gì? Lời giải: - Công tơ điện. - Dây dẫn điện. - Các thiết bị đóng – cắt bảo vệ và lấy điện. - Đồ dùng điện. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi ...

Nguyễn Minh viết 20:29 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 192 Công nghệ 8

Bài 55: Sơ đồ điện : Thế nào là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt? Chúng khác nhau ở điểm nào? Lời giải: Sơ đồ nguyên lí Sơ đồ lắp đặt Chỉ nêu lên mối liên hệ của các phẩn từ trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt Dùng để nghiên cứu nguyên lí ...

Nguyễn Minh viết 20:29 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 188 Công nghệ 8

Bài 54: Thực Hành: Cầu trì : Nhận xét và đánh giá bài thực hành Lời giải: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: Loạt bài Giải bài tập Công nghệ ...

Nguyễn Minh viết 20:28 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 48 trang 166

Bài 48: Sử dụng hợp lý điện năng : Ngoài các biện pháp trên em còn biết thêm biện pháp gì? Lời giải: - Không dùng các thiết bị điện tiêu tốn điện năng lớn. - Hạn chế tắt các đồ dùng điện không cần thiết. : Để chiếu sáng trong nhà, công sở nên dùng đèn huỳnh ...

Nguyễn Minh viết 20:28 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 46 trang 160

Bài 46: Máy biến áp một pha : Hãy chọn kí hiệu thích hợp (> ; < ) điền vào chỗ trống (…) trong hai câu dưới đây: Lời giải: - Máy biến áp tăng áp có N 2 > N 1 - Máy biến áp giảm áp có N 2 < N 1 : Để giữ U 2 không đổi khi U 1 tăng, ta ...

Nguyễn Minh viết 20:27 ngày 08/05/2018

Bài 6 trang 171 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Chương 6 và Chương 7 : Để chế tạo nam châm điện, máy biến áp, quạt điện người ta cần có những vật liệu kĩ thuật điện gì? Giải thích vì sao? Lời giải: - Để chế tạo nam châm điện, máy biến áp, quạt điện người ta cần có vật liệu dẫn điện, vật liệu ...

Nguyễn Minh viết 20:27 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 155 Công nghệ 8

Bài 44: Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nước : Động cơ điện được sử dụng làm gì? Em hãy nêu các ứng dụng của động cơ điện. Lời giải: - Động cơ điện là nguồn động lực của các đồ dùng điện - cơ - Ứng dụng trong các loại đồ dùng điện – cơ: quạt điện, ...

Nguyễn Minh viết 20:27 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 41 trang 144

Bài 39: Đèn huỳnh quang : Nhiệt độ làm việc của dây đốt nóng niken-crom vào khoảng bao nhiêu? Lời giải: Từ 10000-11000 độ C. : Nhiệt năng là năng lượng đầu vào hay đầu ra của bàn là điện và được sử dụng để làm gì? Lời giải: - Là năng lượng đầu ra. - ...

Nguyễn Minh viết 20:26 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 148 Công nghệ 8

Bài 42: Bếp điện, nồi cơm điện : Hãy so sánh công suất, cách đặt và chức năng của dây đốt nóng chính và dây đốt nóng phụ của nồi cơm điện. Lời giải: Dây đốt nóng chính Dây đốt nóng phụ Công suất lớn Đúc kín trong ống sắt hoặc mâm nhôm (có chất chịu ...

Nguyễn Minh viết 20:26 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 110 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 2 : Lập sơ đồ phân loại các mối ghép, khớp nối. Lấy ví dụ cụ thể minh họa cho mỗi loại Lời giải: - Mối ghép cố định: Mối ghép tháo được: vít, ren, then, ... Mối ghép không tháo được: đinh tán, hàn, ... - Mối ghép động: Khớp tịnh ...

Nguyễn Minh viết 20:23 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 115 Công nghệ 8

Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống : Chức năng của đường dây dẫn điện là gì? Lời giải: Truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: ...

Nguyễn Minh viết 20:23 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 101 Công nghệ 8

Bài 29: Truyền chuyển động : Cho biết phạm vi ứng dụng của các bộ truyền chuyển động. Lời giải: Sử dụng rộng rãi trong nhiều loại máy khác nhau như máy khâu, máy khoan, máy tiện, ô tô, máy kéo, ... Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công ...

Nguyễn Minh viết 20:22 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 26 trang 91

Bài 26: Mối ghép tháo được : Quan sát mối ghép bằng then và chốt ở hình 26.2 và hoàn thành các câu sau: Lời giải: - Mối ghép bằng then gồm: trục, bánh đai và then. - Mối ghép bằng chốt gồm: đùi xe, trục giữa và chốt trụ. Xem thêm các bài giải bài tập ...

Nguyễn Minh viết 20:22 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 77 Công nghệ 8

Bài 22: Dũa và khoan kim loại : Để đảm bảo an toàn khi dũa và khoan, em cần chú ý những điểm gì? Lời giải: - Không dùng mũi khoan cùn, không khoan khi mũi khoan và vật khoan chưa được kẹp chặt. - Vật khoan phải thẳng góc với mũi khoan để tránh gãy mũi khoan. ...

Nguyễn Minh viết 20:21 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 91 Công nghệ 8

Bài 26: Mối ghép tháo được : Nêu cấu tạo mối ghép bằng ren và ứng dụng của từng loại. Lời giải: - Mối ghép bằng ren có ba loại chính: Mối ghép bu lông: Đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép và bu lông. Dùng để ghép các chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp. ...

Nguyễn Minh viết 20:21 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 73 Công nghệ 8

Bài 21: Cưa và đục kim loại : Hãy nêu kĩ thuật cơ bản khi đục kim loại. Lời giải: - Khi cầm đục các ngón tay cầm chặt vừa phải để dễ điều chỉnh. - Tư thế, vị trí đứng đụ, cách chọn chiều cao bàn ê tô giống như ở phần cưa. - Nên đứng về phía sao cho lực đánh ...

Nguyễn Minh viết 20:21 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 49 Công nghệ 8

Bài 15: Bản vẽ nhà : Trình tự đọc bản vẽ nhà như thế nào? Lời giải: - Trình tự đọc bản vẽ nhà: 1. Khung tên. 2. Hình biểu diễn. 3. Kích thước. 4. Các bộ phận. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: ...

Nguyễn Minh viết 20:20 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 70 Công nghệ 8

Bài 20: Dụng cụ cơ khí : Hãy nêu cách sử dụng các dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt. Lời giải: - Dụng cụ tháo, lắp: mỏ lết, cờ lê, tua vít dùng để tháo lắp các loại bu lông và ốc vít phù hợp với kích cỡ. - Dụng cụ kẹp chặt: kìm, eto dùng để kẹp chặt các loại vật ...

Nguyễn Minh viết 20:20 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 43 Công nghệ 8

Bài 13: Bản vẽ lắp : Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp Lời giải: - 1. Khung tên. - 2. Bảng kê. - 3. Hình biểu diễn. - 4. Kích thước. - 5. Phân tích chi tiết. - 6. Tổng hợp Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: ...

Nguyễn Minh viết 20:20 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>