Công nghệ Lớp 8

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

Son Dong viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 2. Hình chiếu

Bài 2. Hình chiếu

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

don viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Son Dong viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể

Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện

Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 7. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Bài 7. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 11. Biểu diễn ren

Bài 11. Biểu diễn ren

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 13. Bản vẽ lắp

Bài 13. Bản vẽ lắp

Son Dong viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 15. Bản vẽ nhà

Bài 15. Bản vẽ nhà

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren

Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Tổng kết và ôn tập Phần một

Tổng kết và ôn tập Phần một

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản

Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 17. Vài trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Bài 17. Vài trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí

Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 18. Vật liệu cơ khí

Bài 18. Vật liệu cơ khí

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 21 .Cưa và đục kim loại

Bài 21 .Cưa và đục kim loại

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu

Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 26. Mối ghép tháo được

Bài 26. Mối ghép tháo được

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được

Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết

Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 27. Mối ghép động

Bài 27. Mối ghép động

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 29 . Truyền chuyển động

Bài 29 . Truyền chuyển động

Son Dong viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động

Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 30. Biến đổi chuyển động

Bài 30. Biến đổi chuyển động

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Tổng kết và ôn tập Phần hai

Tổng kết và ôn tập Phần hai

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 33. An toàn điện

Bài 33. An toàn điện

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện

Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện

Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 38. Đồ Dùng Loại Điện - Quang, Đèn Sơi Đốt

Bài 38. Đồ Dùng Loại Điện - Quang, Đèn Sơi Đốt

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang

Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện

Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện

don viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện

Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 39. Đèn huỳnh quang

Bài 39. Đèn huỳnh quang

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện, máy bơm nước

Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện, máy bơm nước

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 41. Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện

Bài 41. Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 46. Máy biến áp một pha

Bài 46. Máy biến áp một pha

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện

Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng

Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 45. Thực Hành : Quạt điện

Bài 45. Thực Hành : Quạt điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Tổng kết và ôn tập Chương VI - VII

Tổng kết và ôn tập Chương VI - VII

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp

Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp

don viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

Son Dong viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện

Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:51 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 54. Thực Hành: Cầu trì

Bài 54. Thực Hành: Cầu trì

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 58. Thiết kế mạch điện

Bài 58. Thiết kế mạch điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 55. Sơ đồ điện

Bài 55. Sơ đồ điện

don viết 08:51 ngày 18/05/2018

Ôn tập Chương VIII

Ôn tập Chương VIII

Son Dong viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện

Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 2 trang 201 Công nghệ 8

Bài 59: Thực Hành: Thiết kế mạch điện : Tính toán vật liệu và chọn thiết bị, dụng cụ cho lắp đặt mạch điện Lời giải: TT Tên gọi Số lượng Số liệu kĩ thuật 1 2 3 4 Bóng đèn Công tắc điều khiển 2 cực Công tắc điều khiển 3 cực Cầu chì ...

Gregoryquary viết 20:31 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Một mạch điện được thiết kế theo sơ đồ hình I có nguồn điện ~ 220V. Hãy chọn số liệu điện áp định mức cho các bóng đèn số 1; 2; 3 phù hợp với mạch điện. Lời giải: Số liệu định mức Bóng 1 220V-25W Bóng 2 220V-25W ...

Gregoryquary viết 20:31 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 198 Công nghệ 8

Bài 58: Thiết kế mạch điện : Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện cần lưu ý những điểm gì? Lời giải: - Có bao nhiêu phần tử trong mạch. - Vị trí các phẩn tử. - Mối quan hệ điện của các phần tử. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ ...

Mariazic1 viết 20:31 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Hãy điền tên của các kí hiệu điện vào cột B sau: Lời giải: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: Loạt bài Giải bài tập Công ...

WeagmaZoorm viết 20:30 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 196 Công nghệ 8

Bài 57: Thực Hành: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện : Sơ đồ lắp đặt mạch điện Lời giải: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: Loạt bài Giải bài tập Công nghệ ...

Gregoryquary viết 20:30 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 198 Công nghệ 8

Bài 58: Thiết kế mạch điện : Công việc thiết kế mạch điện gồm những bước nào? Lời giải: - Xác định mạch điện dùng để làm gì? - Đưa ra các phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện) và lựa chọn phương án thích hợp - Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích ...

oranh11 viết 20:30 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 55 trang 191

Bài 55: Sơ đồ điện : Dựa vào những khái niệm trên, em hãy phân tích và chỉ ra những sơ đồ nào trong hình 55.4 là sơ đồ nguyên lí? Sơ đồ lắp đặt? Lời giải: - Sơ đồ nguyên lí: a. - Sơ đồ lắp đặt: b. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công ...

oranh11 viết 20:30 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 201 Công nghệ 8

Bài 59: Thực Hành: Thiết kế mạch điện : Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thiết kế Lời giải: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: Loạt bài Giải bài tập Công ...

nguyễn phương viết 20:30 ngày 08/05/2018

Bài 5 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Cho mạch điện chiếu sáng như trong hình 2. Em hãy mô tả bằng tiếp xúc của các tiếp điểm để biểu thị: a) Khi nào đèn A sáng. b) Khi nào đèn B sáng. c) Khi nào đèn C sáng. Lời giải: a) Đèn A sáng khi khóa K đóng. b) Đèn B sáng ...

van vinh thang viết 20:30 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Tại sao dây chảy của cầu chì mạch điện nhánh lại có đường kính (cỡ dây) nhỏ hơn dây chảy của cầu chì mạch điện chính. Lời giải: - Vì mạch nhánh có dòng nhỏ hơn mạch chính. Nếu lắp cầu chì dây chảy nhỏ vào mạch chính nên dây chảy sẽ đứt ...

Nguyễn Minh viết 20:30 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 192 Công nghệ 8

Bài 55: Sơ đồ điện : Quan sát sơ đồ mạch điện có thể nhận biết dây pha và dây trung tính được không? Tại sao? Lời giải: Nhận biết được do trên sơ đồ mạch điện dây pha được vẽ bằng mực đỏ, dây trung tính vẽ bằng mực xanh hoặc dựa vào sự lắp đặt kết nối với các ...

van vinh thang viết 20:30 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 58 trang 198

Bài 58: Thiết kế mạch điện : Như vậy, mạch điện bạn Nam cần lắp đặt có những đặc điểm gì? Em giúp bạn Nam lựa chọn sơ đồ nào cho thích hợp? Lời giải: - Đặc điểm 1: Dùng hai bóng đèn sợi đốt có điện áp định mức là 220V. - Đặc điểm 2: bóng cho đèn có công suất ...

EllType viết 20:29 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 187 Công nghệ 8

Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà : Em hãy kể những loại thiết bị điện có trong mạng điện ở nhà em. Lời giải: - Aptomat. - Ổ cắm điện. - Phích cắm điện. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: ...

Mariazic1 viết 20:29 ngày 08/05/2018

Bài 4 trang 198 Công nghệ 8

Bài 58: Thiết kế mạch điện : Em hãy thiết kế một mạch điện chiếu sáng theo nhu cầu của mình. Lời giải: - Mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc, 1 bóng đèn và 1 ampe kế. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: ...

huynh hao viết 20:29 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 201 Công nghệ 8

Bài 59: Thực Hành: Thiết kế mạch điện : Kết quả vận hành mạch điện. Lời giải: Làm việc tốt. Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: Loạt bài Giải ...

oranh11 viết 20:29 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 203 Công nghệ 8

Tổng kết và ôn tập Phần 3 : Có nên lắp đặt cầu chì vào dây trung tính không? Tại sao? Lời giải: - Không nên lắp cầu chì vào dây trung tính mà phải lắp đặt cầu chì trên dây nóng. - Vì khi xảy ra sự cố ngắn mạch dòng điện trong mạch lớn làm cho cầu chì bị nóng ...

Gregoryquary viết 20:29 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 192 Công nghệ 8

Bài 55: Sơ đồ điện : Hãy vẽ kí hiệu cả các phần tử mạch dẫn điện sau. Lời giải: - Công tắc hai cực: - Công tắc ba cực: - Hai dây dẫn nối nhau: - Hai dây chéo nhau: - Dây pha: - Dây trung tính: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi ...

pov-olga4 viết 20:29 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 181 Công nghệ 8

Bài 51: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà : Tại sao người ta không nối trực tiếp các đồ dùng điện như: bàn là, quạt bàn, … vào đường dây dẫn điện mà phải dùng các thiết bị lấy điện? Lời giải: - Để đảm bảo tính thuận tiện và di chuyển ...

Mariazic1 viết 20:29 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 56 trang 194

Bài 56: Thực Hành: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện : Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí của một số mạch điện sau Lời giải: - h.56.2.a: - h.56.2.b: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Công nghệ 8 khác: ...

EllType viết 20:29 ngày 08/05/2018

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 57 trang 196

Bài 57: Thực Hành: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện : Vẽ sơ đồ nguyên lí khác sơ đồ lắp đặt như thế nào? Lời giải: Sơ đồ nguyên lí Sơ đồ lắp đặt Chỉ nêu lên mối liên hệ của các phẩn từ trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt Dùng để nghiên cứu ...

oranh11 viết 20:29 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>