Công nghệ Lớp 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

Bài 3. Thực Hành : Lựa chọn trang phục

Bài 3. Thực Hành : Lựa chọn trang phục

Bài 2 . Lựa chọn trang phục

Bài 2 . Lựa chọn trang phục

Bài 4. Sử dụng vào bảo quản trang phục

Bài 4. Sử dụng vào bảo quản trang phục

Bài 5. Thực Hành : Ôn Một Số Mũi Khâu Cơ Bản

Bài 5. Thực Hành : Ôn Một Số Mũi Khâu Cơ Bản

Bài 6. Thực Hành : Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

Bài 6. Thực Hành : Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

Bài 7. Thực Hành :Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

Bài 7. Thực Hành :Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

Ôn tập Chương I - May mặc trong gia đình

Ôn tập Chương I - May mặc trong gia đình

Bài 8.Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở

Bài 8.Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở

Bài 9. Thực Hành : Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở

Bài 9. Thực Hành : Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

Bài 12 Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

Bài 12 Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

Bài 13. Cắm hoa trang trí

Bài 13. Cắm hoa trang trí

Bài 14 Thực Hành : Cắm Hoa

Bài 14 Thực Hành : Cắm Hoa

Ôn tập Chương II - Trang trí nhà ở

Ôn tập Chương II - Trang trí nhà ở

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lý

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lý

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài 17.Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn

Bài 17.Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

Bài 20 .Thực hành : Trộn hỗn hợp nộm rau muống

Bài 20 .Thực hành : Trộn hỗn hợp nộm rau muống

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình

Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

Bài 23.Thực Hành : Xây dựng thực đơn

Bài 23.Thực Hành : Xây dựng thực đơn

Bài 24.Thực Hành : Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau ,củ ,quả

Bài 24.Thực Hành : Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau ,củ ,quả

Bài 26 .Chi tiêu trong gia đình

Bài 26 .Chi tiêu trong gia đình

Ôn tập Chương III - Nấu ăn trong gia đình

Ôn tập Chương III - Nấu ăn trong gia đình

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình

Bài 27.Thực hành : Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình

Bài 25. Thu Nhập của gia đình

Bài 25. Thu Nhập của gia đình

Trả lời câu hỏi Công nghệ 6 Bài 25

Bài 25: Thu nhập của gia đình Câu hỏi (trang 124 sgk Công nghệ 6): Thu nhập bằng tiền của gia đình em có từ những nguồn nào? Trả lời Thu nhập bằng tiền của gia đình ...

Câu 2 trang 108 sgk Công nghệ 6

Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình Câu 2 (trang 108 sgk Công nghệ 6): Tại sao phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn? Trả lời Phải cân bằng ...

Câu 3 trang 127 sgk Công nghệ 6

Bài 25: Thu nhập của gia đình Câu 3 (trang 127 sgk Công nghệ 6): Thu nhập của các gia đình ở thành phố và ở nông thôn có khác nhau không? Trả lời Thu nhập ...

Câu 3 trang 91 sgk Công nghệ 6

Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm Câu 3 (trang 91 sgk Công nghệ 6): Cho biết sự khác nhau giữa xào và rán; giữa nấu và luộc? Trả lời - Sự khác nhau ...

Câu 4 trang 133 sgk Công nghệ 6

Bài 26: Chi tiêu trong gia đình Câu 4 (trang 133 sgk Công nghệ 6): Làm thế nào để cân đối thu, chi trong gia đình? Trả lời Để cân đối thu, chi trong gia đình: ...

Câu 3 trang 112 sgk Công nghệ 6

Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn Câu 3 (trang 112 sgk Công nghệ 6): Trình bày cách sắp xếp bàn ăn và cách phục vụ trong các bữa tiệc, liên hoan? Trả lời - ...

Câu 3 trang 80 sgk Công nghệ 6

Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm Câu 3 (trang 80 sgk Công nghệ 6): Nêu một số biện pháp phòng tránh nhiễm độc thực phẩm thường dùng? Trả lời Một số biện pháp ...

Câu 3 trang 133 sgk Công nghệ 6

Bài 26: Chi tiêu trong gia đình Câu 3 (trang 133 sgk Công nghệ 6): Mức chi tiêu của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không? Trả lời Chi tiêu ...

Trả lời câu hỏi Công nghệ 6 Bài 15

Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí Câu hỏi (trang 67 sgk Công nghệ 6): Tại sao chúng ta cần phải ăn uống? Trả lời Chúng ta cần ăn uống để duy trì sự sống. ...

Câu 1 trang 108 sgk Công nghệ 6

Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình Câu 1 (trang 108 sgk Công nghệ 6): Em hãy nêu những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lí? Trả lời Những ...

Câu 2 trang 133 sgk Công nghệ 6

Bài 26: Chi tiêu trong gia đình Câu 2 (trang 133 sgk Công nghệ 6): Em hãy kể tên những khoản chi tiêu của gia đình? Trả lời Các khoản chi tiêu trong gia đình: ...

Câu 1 trang 56 sgk Công nghệ 6

Bài 13: Cắm hoa trang trí Câu 1 (trang 56 sgk Công nghệ 6): Hãy kể tên những vật liệu và dụng cụ cắm hoa thông dụng. Trả lời - Những vật liệu cắm hoa thông ...

Câu 1 trang 84 sgk Công nghệ 6

Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn Câu 1 (trang 84 sgk Công nghệ 6): Em hãy cho biết chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế ...

Trả lời câu hỏi Công nghệ 6 Bài 26

Bài 26: Chi tiêu trong gia đình Câu hỏi (trang 128 sgk Công nghệ 6): Em đi đến trường bằng phương tiện gì? Còn bố mẹ em đi làm bằng phương tiện gì? Trả lời Học ...

Câu 1 trang 112 sgk Công nghệ 6

Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn Câu 1 (trang 112 sgk Công nghệ 6): Muốn tổ chức tốt bữa ăn, cần phải làm gì? Trả lời Muốn có bữa ăn hợp lí phải biết tổ ...

Câu 3 trang 45 sgk Công nghệ 6

Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật Câu 3 (trang 45 sgk Công nghệ 6): Nhà em thường sử dụng những đồ vật nào để trang trí? Trả lời Nhà em thường sử dụng những ...

Câu 4 trang 84 sgk Công nghệ 6

Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn Câu 4 (trang 84 sgk Công nghệ 6): Muốn cho lượng sinh tố C trong thực phẩm không bị mất trong quá trình chế biến, cần chú ý điều ...

Câu 4 trang 108 sgk Công nghệ 6

Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình Câu 4 (trang 108 sgk Công nghệ 6): Tại sao phải quan tâm đến chế độ ăn uống cho từng đối tượng khi tổ chức bữa ăn trong gia đình? ...

Trả lời câu hỏi Công nghệ 6 Bài 11

Bài 11: Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật Câu hỏi (trang 42 sgk Công nghệ 6): Dựa vào gợi ý ở hình 2.10 và liên hệ thực tế, hãy nêu tên một số đồ vật thường dùng để trang trí nhà ở? ...

Câu 1 trang 133 sgk Công nghệ 6

Bài 26: Chi tiêu trong gia đình Câu 1 (trang 133 sgk Công nghệ 6): Chi tiêu trong gia đình là gì? Trả lời Chi tiêu trong gia đình là các chi phí để đáp ứng ...

1 2 3 4 .. > >>