Công nghệ Lớp 12

Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 2: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

Bài 2: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 5: Thực hành: Điot - Tirixto - Triac

Bài 5: Thực hành: Điot - Tirixto - Triac

don viết 08:48 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG I. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Son Dong viết 08:47 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN

CHƯƠNG II. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 8: Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

Bài 8: Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 6: Thực hành: Tranzito

Bài 6: Thực hành: Tranzito

don viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều

Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều

Son Dong viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử - chỉnh lưu - nguồn một chiều

Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử - chỉnh lưu - nguồn một chiều

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito

Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản

Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:47 ngày 18/05/2018

Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

don viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc

Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc

Son Dong viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:48 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN

CHƯƠNG III. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

don viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu

Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu

Son Dong viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 19: Máy thu thanh

Bài 19: Máy thu thanh

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:48 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 18: Máy tăng âm

Bài 18: Máy tăng âm

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

don viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 20: Máy thu hình

Bài 20: Máy thu hình

Son Dong viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 22: Hệ thống điện quốc gia

Bài 22: Hệ thống điện quốc gia

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác

Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:48 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

CHƯƠNG V. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - máy biến áp ba pha

don viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha

Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha

Son Dong viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:48 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI. MÁY ĐIỆN BA PHA

CHƯƠNG VI. MÁY ĐIỆN BA PHA

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:48 ngày 18/05/2018

Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

don viết 08:48 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VII. MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ

CHƯƠNG VII. MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ

Son Dong viết 08:49 ngày 18/05/2018

Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:48 ngày 18/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Trần Bảo Ngọc viết 20:10 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:09 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:09 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:09 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 24: Thực hành: Nối tả ba pha hình sao và hình tam giác

I. Nội dung và quy trình thực hành 1. Thực hành nối tải hình tam giác và hình sao Bước 1: Tìm hiểu các dụng cụ đo Bước 2: Quan sát, tìm hiểu bảng thực hành Bước 3: Nối tải ở bảng thành hình tam giác Học sinh nối tải ở bảng thành hình tam giác, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:09 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto- Triac

I - Nội dung thực hành Bước 1: Quan sát, nhận biết các loại linh kiện Căn cứ vào hình dạng, cấu tạo bên ngoài của linh kiện để chọn riêng ra: điôt tiếp điểm, điôt tiếp mặt, tirixto, triac. - Điôt tiếp điểm có hai dây điện cực, dây dẫn nhỏ. - Điôt tiếp mặt có hai điện ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:09 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 18: Máy tăng âm

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:08 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Quan sát và mô tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc các số liệu kĩ thuật trên nhãn động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật vào bảng 1 báo cáo thực hành theo mẫu. Bước 2: Quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:08 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:08 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Thảo luận nội dung tham quan. Bước 2: Phổ biến nội quy tham quan. Bước 3: Tiến hành tham quan và ghi các kết quả thu thập được theo nội dung đề ra vào báo cáo thực hành. II. Mẫu báo cáo thực hành TÌM HIỂU MỘT ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:08 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:08 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 22: Hệ thống điện quốc gia

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:08 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 30: Ôn tập

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:08 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 19: Máy thu thanh

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:08 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 20: Máy thu hình

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:08 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:07 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 kenkenpham

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Lê Thị Khánh Huyền viết 20:07 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động. Quan sát ánh sáng và đếm số lần sáng của đèn LED trong khoảng 30 giây. Ghi kết quả vào bảng trong mẫu báo cáo thực hành. Bước 2: Cắt nguồn, mắc song song hai tụ điện với hai tụ điện trong sơ đồ lắp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:07 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Để học tốt môn Công nghệ lớp 12, dưới đây là các bài giải bài tập Công nghệ . Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi bài giải Công nghệ 12 tương ứng. Các bài giải bài tập Công nghệ 12

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:07 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 12 Bài 21: Thực hành: Mạch khuyếch đại âm tần

I. Nội dung và quy trình thực hành Bước 1: Tìm hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện theo bản vẽ Vẽ sơ đồ nguyên lí vào báo cáo thực hành. Giải thích nguyên lí làm việc của sơ đồ mạch điện. Bước 2: Nhận biết linh kiện trên mạch lắp ráp theo bản vẽ Căn ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:07 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>