24/06/2018, 16:45

Câu hỏi ôn tập 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II ( Phần 1)- Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1 Câu hỏi 1: Bối cảnh lịch sử dẫn đến việc triệu tập Hội nghị I-an-ta ? Trả lời câu hỏi : – Đầu năm 1945, khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, trong nội bộ phe Đồng minh có nhiều vấn đề quan trọng cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề phân chia thành ...

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1

Câu hỏi 1: Bối cảnh lịch sử dẫn đến việc triệu tập Hội nghị I-an-ta ?

Trả lời câu hỏi :

– Đầu năm 1945, khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, trong nội bộ phe Đồng minh có nhiều vấn đề quan trọng cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận, có liên quan đến tình hình hòa bình, an ninh và trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

-Trong bối cảnh đó, một Hội nghị quốc tế của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh được triệu tập tại I-an-ta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 để giải quyết những vấn đề sau chiến tranh.

Câu hỏi 2: Cho biết thành phần tham dự Hội nghị I-an-ta ?

Trả lời câu hỏi :

Thành phần tham dự Hội nghị I-an-ta gồm ba nguyên thủ của ba cường quốc trong phe Đồng minh đó là:

– Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô là Xta-lin.

– Tổng thông Mĩ Ph. Ru-dơ-ven.

– Thủ tướng Anh u. Sớc-sin.

Câu hỏi 3: Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định quan trọng nào và hệ quả của các quyết định đó?

Trả lời câu hỏi:

Hội nghị I-an-ta đã thông qua những quyết định quan trọng sau:

Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

– Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh.

– Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải pháp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước chiến thắng ở châu Âu và châu Á.

Câu hỏi 4 : Các nước tham dự Hội nghị I-an-ta đã phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

– Ở châu Âu: Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát vùng Đông nước Đức và phía đông châu Âu (Đông Âu); vùng Tây nước Đức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Anh.

– Ở châu Á: Hội nghị chấp nhận những điều kiện của Liên Xô là duy trì nguyên trạng Mông cổ (tức là tôn trọng nền độc lập của Mông cổ). Trả lại cho Liên Xô phía nam đảo Xa-kha-lin; trao trả cho Trung Quốc những đất đai đã bị Nhật chiếm đóng trước đây (như Đài Loan, Mãn Châu…); thành lập Chính phủ liên hiệp dân tộc gồm Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

– Triều Tiên được công nhận là một quốc gia độc lập, nhưng tạm thời quân đội Liên Xô và Mĩ chia nhau kiểm soát và đóng quân ở Bắc và Nam vĩ tuyến 38.

– Các vùng còn lại ở châu Á (như Đông Nam Á, Nam Á…) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

Câu hỏi 5: Những quyết định và những thỏa thuận giữa các cường quốc trong Hội nghị I-an-ta đã dẫn đến hệ quả gì?

Trả lời câu hỏi:

Toàn bộ những thỏa thuận quy định của Hội nghị I-an-ta đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mà lịch sử gọi là Trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

Những quyết định của hội nghị I-an-ta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới từng bước được thiết lập sau chiến tranh, thường được gọi là “Trật tự hai cực I-an-ta” đứng đầu là Liên Xô và Mĩ.

Câu hỏi 6: Vì sao nói Hội nghị I-an-ta là một “Hội nghị lịch sử?

Trả lời câu hỏi:

Nói Hội nghị I-an-ta là một “Hội nghị lịch sử vì: Hội nghị đã thông qua những quyết định quan trọng trong việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ, hình thành một trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai mà lịch sử thường gọi là trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

Câu hỏi 7: Liên hợp quốc ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời câu hỏi:

Theo quyết định của Hội nghị I-an-ta về việc thành lập một tổ chức quốc tế mới là Liên hợp quốc, từ ngày 25-4 đến ngày 26-6-1945, một hội nghị quốc tế họp tại Xan Phran-xi-xcô (Mĩ) với sự tham gia của đại biểu 50 nước, để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

Câu hỏi 8: Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì?

Trả lời câu hỏi Nhiệm vụ chính của Liên hiệp quốc là:

– Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

– Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc.

– Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

  • Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 9
  • Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 9
  • Đề thi – Đáp án môn Lịch sử lớp
  • Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập bài 10: Các nước Tây Âu ( Phần 2) – Lịch sử 9

Bài liên quan

Câu hỏi ôn tập: Việt Nam từ năm 1930- 1945 ( Phần 2) – Lịch sử 12

Câu 18. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5/1941)? HƯỚNG DẪN * Ý nghĩa: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có ý nghĩa lịch sử to lớn — đã hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939: – ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:00 ngày 24/06/2018

Câu hỏi ôn tập: Việt Nam từ năm 1930- 1945 ( Phần 1) – Lịch sử 12

Câu 1: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam như thế nào? HƯỚNG DẪN -Kinh tế: + Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái. Là một nưóc nổng nghệp, lúa gạo bị sụt giá. Ruộng đất bỏ hoang năm 1930 là 200.000 ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:58 ngày 24/06/2018

Câu hỏi ôn tập: Việt Nam từ năm 1945- 1954 (Phần 1)- Lịch sử 12

Câu 1. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta gặp phải những khó khăn về đối ngoại như thế nào? Đảng và Chính phủ để ra những chủ trương và biện pháp gì để giải quyết khó khăn về đối ngoại? HƯỚNG DẪN * Khó khăn về đối ngoại: – Quân đội các nước Đồng minh, dưới danh nghĩa giải ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:57 ngày 24/06/2018

Câu hỏi ôn tập: Việt Nam từ năm 1919-1930 – Lịch sử 12

Câu 1. Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 — 1933. Tác động của cuộc khủng hoảng đối với cách mạng Việt Nam. HƯỚNG DẪN — Tóm tắt diễn biến của khủng hoảng kinh tế 1929 -1933: + Trong những năm đầu thế kỉ XX, các nước tư bản huyênh hoang về thời kì hoàng kim của ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:54 ngày 24/06/2018

Câu hỏi ôn tập bài 19: Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân – Lịch sử 10

Câu 1. Trình bày nguyên nhân, nội dung và ý nghĩa của phong trào cái cách tôn giáo châu Âu. Gợi ý làm bài * Nguyên nhân: + Thời trung đại, Ki-tô giáo là chỗ dựa vững chắc nhất của chế độ phong kiến châu Âu, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội. Đến thời hậu kì trung ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:48 ngày 24/06/2018
0