08/05/2018, 15:54

Câu 3 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao? Trả lời: - Để thiết lập lại chế độ phong kiến tập quyền nhà Nguyễn đã: - Xây dựng bộ máy quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tăng cường quyền lực trong ...

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI

: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao?

Trả lời:

- Để thiết lập lại chế độ phong kiến tập quyền nhà Nguyễn đã:

- Xây dựng bộ máy quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tăng cường quyền lực trong tay vua, tiến hành cải cách hành chính chia đất nước là 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.

- Kinh tế: Ban hành nhiều chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định sản xuất.

- Củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng quân đội mạnh.

Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Lịch sử 7

Bài liên quan

Câu 4 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Tình hình kinh tế, văn hóa ở các thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX. Trả lời: Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Lịch sử 7 khác: ...

oranh11 viết 15:55 ngày 08/05/2018

Câu 2 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào? Trả lời: - Tây Sơn lật đổ chính quyền các tập đoàn phong kiến: + Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong (1777). ...

EllType viết 15:54 ngày 08/05/2018

Câu 3 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao? Trả lời: - Để thiết lập lại chế độ phong kiến tập quyền nhà Nguyễn đã: - Xây dựng bộ máy quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tăng cường quyền lực trong ...

nguyễn phương viết 15:54 ngày 08/05/2018

Câu 1 trang 147 Lịch Sử 7

Bài 29 ngắn nhất: Ôn tập chương V và chương VI : Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào? Trả lời: - Triều đình: + Vua quan ăn chơi xa xỉ, chỉ biết hưởng lạc, nạn tham nhũng diễn ra phổ biến. + Nội bộ vương triều mâu ...

oranh11 viết 15:54 ngày 08/05/2018

Câu 3 trang 29 Lịch Sử 4

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) : Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược? Trả lời: -Quân địch đã chết quá nửa, tướng giặc bị giết, cuộc kháng chiến thắng lợi. -Ta đã giữ vững được nền độc lập của nước ...

EllType viết 07:47 ngày 08/05/2018
0