Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận

Hình thành và phát triển của trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Bình Thuận theo Quyết định số 7174/QĐ-BGDĐT, ngày 9/11/2007 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành. Quá trình hình thành, phát triển của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận gắn liền với lịch sử phát triển của ngành Y tế Bình Thuận. Tóm tắt quá hình thành, phát triển của trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận: - Trường Y tá : thành lập tháng 4/1962. Hiệu Trưởng: Nguyễn Quang Tùng. Hiệu phó: Đặng Trung Cảnh. Nhiệm vụ: đào tạo Cứu thương, y tá, Hộ sinh. Khoá học đầu tiên của Trường có 54 học viên, gồm các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quãng Đức thuộc Khu 6. Từ 1962-1965, Trường đào tạo được trên 250 người (Cứu thương,Y tá, Hộ sinh). - Trường Y sỹ Khu 6: thành lập tháng 10/1966 theo tinh thần chỉ đạo tại Hội nghị quân dân y Nam Trung bộ và Nam Tây nguyên. Đây là trường đào tạo y sỹ do Ban dân y Khu 6 mở, nhưng giao cho Ban dân Y Bình Thuận chịu trách nhiệm. Ban Giám hiệu: Bác sỹ Năm Trung- Phó Ban dân y khu 6- Hiệu trưởng danh dự. Bác sỹ Hữu Chí- Trưởng Ban dân y Bình Thuận- Hiệu Trưởng. Bác sỹ Nguyễn Quang Lê- Phó Ban Dân y Bình Thuận- Hiệu phó. Từ ngày thành lập đến năm 1975, Trường mở nhiều khoá y sỹ, đào tạo gần 200 y sỹ phục vụ chiến trường Bình Thuận và Khu 6. - Trường Trung học Y tế Bình Thuận: Trên cơ sở Trường Y sỹ Khu 6, ngày 6/7/1978 UBND Tỉnh Thuận Hải ( nay là Tỉnh Bình Thuận) ban hành Quyết định số 56/QĐ/UBTH thành lập Trường Trung học Y tế Thuận Hải. Tháng 4/1992 Tỉnh Thuận Hải chia tách ra thành 2 tỉnh: Bình Thuận và Ninh Thuận , Trường được đổi tên thành trường Trung học Y tế Bình Thuận theo QĐ số 109/QĐ-UBBT ngày 5/6/1992 của UBND Tỉnh Bình Thuận. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế có trình độ sơ học, trung học để cung cấp đội ngũ y tế phục vụ sức khỏe nhân dân hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận (chủ yếu đào tạo y sỹ; y tá; dược tá và hộ sinh sơ cấp ). - Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận: được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Bình Thuận theo Quyết định số 7174/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 9/11/2007. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu: Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật viên y học; Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Năm học 2008-2009 Trường tuyển sinh khoá học đầu tiên hệ cao đẳng Điều dưỡng có 60 sinh viên trúng tuyển nhập học, đánh dấu mốc lịch sử đầu tiên đào tạo hệ cao đẳng của Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận. Như vậy, Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận đã hình thành, xây dựng và phát triển trên 40 năm. Bốn mươi năm là một chặng đường dài đầy gian lao thử thách; dù khó khăn gian khổ trong kháng chiến hay những vất vả gian nan trong thời kỳ tái thành lập lại trường sau giải phóng, thời kỳ bao cấp với biết bao cực nhọc Trường vẫn vững bước đi lên và không ngừng phát triển. Nếu chỉ tính từ ngày chính thức thành lập Trường Trung học y tế Bình Thuận tới nay (5/2008), đã đào tạo được 7.473 cán bộ Y tế, cụ thể như sau: - Ysỹ đa khoa : 2.579; - Điều dưỡng trung học: 683 ( hệ tại chức 167 ); - Hộ sinh trung học: 450 ( hệ tại chức 53 ); - Dược sỹ trung học: 670 ( hệ tại chức 354 ); - Y sỹ chuyển điều dưỡng: 270; - Y sỹ định hướng chuyên khoa: 150 ( YHDT: 123, YHDP: 27 ); - Sơ cấp gồm: Y tá: 110, NHS: 152, Dược tá: 1.528; - Nhân viên y tế thôn bản: 395; - Lương Y sơ cấp : 184; - KTV xoa bóp : 314; Kể từ năm học 2008-2009 Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận chính thức tuyển sinh hệ cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy. Những năm tiếp theo trường sẽ mở thêm các mã ngành đào tạo mới như cao đẳng Hộ sinh, cao đẳng Dược, các ngành kỹ thuật Y học như Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng…Trường sẽ tiếp tục phấn đấu, vươn lên để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đồng thời cùng các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực và cả nước thực hiện tốt nhiệm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, đáp ứng nhu cầu mới của thời kỳ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập Quốc tế ./.

   
Hình thành và phát triển của trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

      Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận được thành lập  trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Bình Thuận theo Quyết định số 7174/QĐ-BGDĐT, ngày 9/11/2007 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành.

            Quá trình hình thành, phát triển của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận gắn liền với lịch sử phát triển của ngành Y tế Bình Thuận.

            Tóm tắt quá hình thành, phát triển của trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận:

            - Trường Y tá :  thành lập tháng 4/1962. Hiệu Trưởng: Nguyễn Quang Tùng. Hiệu phó: Đặng Trung Cảnh. Nhiệm vụ: đào tạo Cứu thương, y tá, Hộ sinh. Khoá học đầu tiên của Trường có 54 học viên, gồm các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quãng Đức thuộc Khu 6. Từ 1962-1965, Trường  đào tạo được trên 250 người (Cứu thương,Y tá, Hộ sinh).

           - Trường Y sỹ Khu 6 : thành lập tháng 10/1966 theo tinh thần chỉ đạo tại Hội nghị quân dân y Nam Trung bộ và Nam Tây nguyên. Đây là trường đào tạo y sỹ do Ban dân y Khu 6 mở, nhưng giao cho Ban dân Y Bình Thuận chịu trách nhiệm. Ban Giám hiệu: Bác sỹ Năm Trung- Phó Ban dân y khu 6- Hiệu trưởng danh dự. Bác sỹ Hữu Chí- Trưởng Ban dân y Bình Thuận- Hiệu Trưởng. Bác sỹ Nguyễn Quang Lê- Phó Ban Dân y Bình Thuận- Hiệu phó. Từ ngày thành lập đến năm 1975, Trường mở nhiều khoá y sỹ, đào tạo gần 200 y sỹ phục vụ chiến trường Bình Thuận và Khu 6.
 

         - Trường Trung học Y tế Bình Thuận:  Trên cơ sở Trường Y sỹ Khu 6, ngày 6/7/1978  UBND Tỉnh Thuận Hải ( nay là Tỉnh Bình Thuận) ban hành Quyết định số 56/QĐ/UBTH  thành lập Trường Trung học Y tế Thuận Hải. Tháng 4/1992 Tỉnh Thuận Hải chia tách ra thành 2 tỉnh: Bình Thuận và Ninh Thuận , Trường được đổi tên thành trường Trung học Y tế Bình Thuận theo QĐ số 109/QĐ-UBBT ngày 5/6/1992 của UBND Tỉnh Bình Thuận. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế có trình độ sơ học, trung học để cung cấp đội ngũ y tế phục vụ sức khỏe nhân dân hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận (chủ yếu đào tạo y sỹ; y tá; dược tá và hộ sinh sơ cấp ).

 

         - Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận:  được thành lập  trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Bình Thuận theo Quyết định số 7174/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 9/11/2007. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu: Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật viên y học; Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Năm học 2008-2009 Trường tuyển sinh khoá học đầu tiên hệ cao đẳng Điều dưỡng có 60 sinh viên trúng tuyển nhập học, đánh dấu mốc lịch sử đầu tiên đào tạo hệ cao đẳng của Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận.

 

           Như vậy, Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận đã hình thành, xây dựng và phát triển trên 40 năm. Bốn mươi năm là một chặng đường dài đầy gian lao thử thách; dù khó khăn gian khổ trong kháng chiến hay những vất vả gian nan trong thời kỳ tái thành lập lại trường sau giải phóng, thời kỳ bao cấp với biết bao cực nhọc Trường vẫn vững bước đi lên và không ngừng phát triển. Nếu chỉ tính từ ngày chính thức thành lập Trường Trung học y tế Bình Thuận  tới nay (5/2008), đã đào tạo được 7.473 cán bộ Y tế, cụ thể như sau: 
            - Ysỹ đa khoa : 2.579;
            - Điều dưỡng trung học: 683 ( hệ tại chức 167 );
            - Hộ sinh trung học: 450 ( hệ tại chức 53 );
            - Dược sỹ trung học: 670 ( hệ tại chức 354 );
            - Y sỹ chuyển điều dưỡng: 270;
            - Y sỹ định hướng chuyên khoa: 150 ( YHDT: 123,  YHDP: 27 );
            - Sơ cấp gồm: Y tá: 110, NHS: 152, Dược tá: 1.528; 
            - Nhân viên y tế thôn bản: 395; 
            - Lương Y sơ cấp : 184; 
            - KTV xoa bóp : 314;
            Kể từ năm học 2008-2009 Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận chính thức tuyển sinh hệ cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy. Những năm tiếp theo trường sẽ mở thêm các mã ngành đào tạo mới như cao đẳng Hộ sinh, cao đẳng Dược, các ngành kỹ thuật Y học như Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng…Trường sẽ tiếp tục phấn đấu, vươn lên để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đồng thời cùng các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực và cả nước thực hiện tốt nhiệm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, đáp ứng nhu cầu mới của thời kỳ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập Quốc tế ./.

  I. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.

          Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận sẽ trở thành Trường Đại học Y tế Bình Thuận, một cơ sở đào tạo, nghiên cứu và tư vấn các lĩnh vực y dược trong hệ thống các cơ sở đào tạo đại học uy tín trong nước. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên môn cao. Đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực và thích ứng nhanh với sự phát triển của xã hội.

           II. SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG.

          Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận là cơ sở  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y – Dược trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có chất lượng cao. Đồng thời ứng dụng các kết quả nghiên  cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

           III. MỤC TIÊU giai đoạn 2009 – 2015.

          1. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các ngành Điều dưỡng, Y sỹ, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật y học. Liên kết mở các lớp đào tạo đại học, sau đại học theo hướng đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Mở rộng và tăng qui mô đào tạo một cách hợp lý.

          2. Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành quả nghiên cứu về y dược trong đào tạo, khám chữa bệnh. Xây dựng và thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh và hợp tác quốc tế.

          3. Trường Cao đẳng Y tế có phòng khám đa khoa là cơ sở thực hành của Trường, có chức năng nhiệm vụ khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

          4. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo hướng chuyên khoa sâu. Đảm bảo cơ cấu cán bộ - giảng viên hợp chuẩn đáp ứng yêu cầu đào tạo cao đẳng và liên kết đào tạo đại học và sau đại học.

          5. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học có hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo và quản lý của Trường. Thực hiện Quy chế phối hớp đào tạo giữa Trường với các Bệnh viện trong tỉnh. Thực hiện tốt quy trình đào tạo niên chế và từng bước triển khai quy trình đào tạo theo tín chỉ.

          6. Tăng cường các nguồn tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị. Đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị dạy – học hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học./.

 
Bài liên quan

Cao Đẳng Y Tế Tiền Giang

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang là tiếp nối của Trường Y sĩ Dân Y Khu 8, ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào cuối năm 1965. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ ác liệt, Trường luôn bị quân thù càn quét, tiêu diệt nhưng thầy trò Trường Y sĩ Dân Y Khu 8 luôn bám sát nhiệm vụ ...

Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam

Mã tuyển sinh: CYU Tên tiếng Anh: QuangNam Medical College Năm thành lập: 1961 Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Nam Địa chỉ: Số 04 – Nguyễn Du – TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Website: www.cdytqn.edu.vn Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tuyển sinh các lớp chính quy năm học 2018-2019 gồm các ngành: Cao đẳng ...

Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá được tái thành lập theo Quyết định số 2360/QĐ - BGD & ĐT ngày 11/05/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; là trường công lập ...

Trường Cao Đẳng Dược Trung Ương

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 3689/QĐ-BGDĐT ngày 12/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Dược – Bộ Y tế mà tiền thân của nó là trường Trung học chuyên nghiệp Dược được thành lập theo Quyết định số 964/QĐ-BYT ...

Cao Đẳng Y Tế Bình Định

Năm 1990 sau khi tách tỉnh Nghĩa Bình thành hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, Trường Y tế Bình Định được thành lập theo Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 8/2/1990 của UBND tỉnh Bình Định với bộ khung ban đầu gồm 5 cán bộ nằm trong khuôn viên của Sở Y tế Bình Định và đã khai giảng khóa học đầu tiên với gần ...

Cao Đẳng Y Tế Quảng Ninh

Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh, tiền thân là trường Trung học y tế được thành lập từ năm 1960, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ trung cấp và sơ cấp. Do nhu cầu đào tạo ngày càng phát triển, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trong thời đại mới, năm 2005 trường được nâng cấp thành trường ...

Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ

- Ngày thành lập: Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thành lập ngày 25/8/2005 trên cơ sở trường Trung học Y tế thành lập ngày 26/10/1960 theo Thông tư số 22/TT-BYT. - Địa chỉ: Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ - Điện thoại: 0210. 3820037 - Fax: ...

Cao Đẳng Y Tế Hà Tĩnh

Đến tháng 10 năm 2017 tổng số CBCC,VC,HĐLĐ của Trường Cao đẳng Y tế: 81 người, trong đó Biên chế 58, HĐ 68 4 Người, Hợp đồng lao động 19 người. Giảng viên, giáo viên là: 66 người, chuyên viên, nhân viên: 15 người.

Cao Đẳng Y Tế Hà Đông

Trường cao đẳng Y tế Hà Đông 50 năm xây dựng và phát triển (1960-2010) Nằm trên địa bàn Hà Đông, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông gắn liền với sự phát triển của tỉnh Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ) và thành phố Hà Nội ngày nay. Từ trung tâm Thủ đô qua cầu Trắng khoảng 1 km, có một ngôi trường đào ...

Cao Đẳng Y Tế Lạng Sơn

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 5354/QĐ- BGD&ĐT ngày 27/9/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở trường Trung học Y tế Lạng Sơn. ngày 20/11/2006 Tỉnh Lạng sơn đã long trọng tổ chức lễ công bố thành lập trường CĐYT Lạng sơn.

Mới nhất

THPT Đinh Tiên Hoàng

THPT Đinh Tiên Hoàng đang không ngừng nỗ lực phát triển trở thành một ngôi trường với chất lượng giảng dạy tốt nhất, tạo ra những thế hệ học sinh chất lượng

THPT Thực nghiệm

Trường THPT Thực Nghiệm trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trường là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Trường dạy học theo chương trình giáo dục Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp ...

THPT Đông Kinh

Khẩu hiệu hành động: “ Hãy đặt mình vào vị trí cha mẹ học sinh để giảng giải giáo dục và xử lý công việc ” “ Tất cả vì học sinh thân yêu ”

THPT Hà Nội Academy

Những rào cản còn tồn tại kể trên sẽ được vượt qua bởi những công dân toàn cầu tích cực với nhiệm vụ chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu bao gồm, nhưng không giới hạn ở nhân quyền, đói nghèo và công bằng xã hội. Nhận ...

http://thptkimlien-hanoi.edu.vn/

Qua 40 năm nỗ lực phấn đấu trong các hoạt động giáo dục, vượt khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trường THPT Kim Liên đã tạo dựn được uy tín vững chắc, là 1 trong 5 trường THPT hàng đầu của Thủ đô có chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao và trở thành địa chỉ tin cậy của các bậc ...

THPT Tô Hiến Thành

Trường THPT Tô Hiến Thành được thành lập từ năm học 1995-1996, theo quyết định của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 6/2010, trường chuyển đổi loại hình sang công lập. Suốt 20 năm phát triển, thầy, cô giáo, thế hệ học sinh đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước phát triển ...

THPT Mai Hắc Đế

Trường THPT Mai Hắc Đế được thành lập năm 2009, sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo bậc THPT trên địa bàn Hà Nội.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều

Nhìn lại chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành , các thế hệ giáo viên và học sinh trường Nguyễn Gia Thiều có thể tự hào về truyền thống vẻ vang của trường ; tự hào vì trường đã đóng góp cho đất nước những Anh hùng , liệt sĩ , những người chiến sĩ , nhà khoa học , trí thức , những cán bộ ...

Trường Trung học phổ thông MV.Lô-mô-nô-xốp

Sứ mệnh Xây dựng Hệ thống giáo dục Lômônôxốp có môi trường học tập nền nếp, kỉ cương, chất lượng giáo dục cao; học sinh được giáo dục toàn diện, có cơ hội, điều kiện phát triển phẩm chất, năng lực và tư duy sáng tạo, tự tin hội nhập.

Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc Hà Nội

Trường thực hiện việc giảng dạy và học tập theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thực hiện thời gian học tập theo biên chế năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Song song với chương trình này là chương trình học bằng tiếng Anh được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ giàu ...