24/02/2018, 17:55

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

– Biến dị tổ hợp là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa. – Ở các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài vô tính vì ở loài sinh sản giao phối có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp ...

– Biến dị tổ hợp là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa.

– Ở các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài vô tính vì ở loài sinh sản giao phối có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp tính trạng trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Bài liên quan

Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác?...

Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác – trang 152: Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người. Lượng oxi mà thực vật nhả ra cung cấp cho hoạt động sống của sinh vật trên Trái đất. Hãy cho biết – Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ...

Mariazic1 viết 12:24 ngày 25/04/2018

Thế nào là cái riêng, cái chung, cái đơn nhất? Giữa chúng có mối quan hệ như thế nào? Nghiên cứu mối quan hệ đó có ý nghĩa gì đối với nhận thức và thực tiễn? Nêu một số ví dụ minh hoạ

– Khái niệm cái riêng, cái chung và cái đơn nhất với tư cách là phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật Trong phép biện chứng duy vật: + “Cái riêng” dùng để chỉ mỗi sự vật, mỗi hiện tượng, mỗi quá trình,… xác định, tồn tại tương đối ...

WeagmaZoorm viết 19:13 ngày 24/02/2018

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

– Biến dị tổ hợp là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa. – Ở các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài vô tính vì ở loài sinh sản giao phối có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp ...

oranh11 viết 17:55 ngày 24/02/2018

Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối với các bộ lạc sống trên đất nước ta cách đây khoảng 3000 – 4000 năm?

Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa đối với các bộ lạc sống trên đất nước ta cách đây khoảng 3000 – 4000 năm: – Mặc dù công cụ lao động bằng đồng còn chiếm một tỉ lệ nhỏ trong số các công cụ lao động song đã tạo tiền đề cho bước phát triển mạnh mẽ về vật chất ...

nguyễn phương viết 12:40 ngày 24/02/2018

Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác - trang 152

Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác - trang 152 Lượng oxi mà thực vật nhả ra cung cấp cho hoạt động sống của sinh vật trên Trái đất. ...

van vinh thang viết 08:50 ngày 13/01/2018
0