13/01/2018, 20:38

Bài 7,8,9 ,10,11 trang 130,131 Đại số 10: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm

Bài 7,8,9 ,10,11 trang 130,131 Đại số 10: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 5 Đại số 10 Phần bài tập trắc nghiệm: Đáp án và Giải bài 7 trang 130; bài 8,9,10,11 trang 131 SGK Đại số 10 7. Cho bảng phân bố tầnsố Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân ...

Bài 7,8,9 ,10,11 trang 130,131 Đại số 10: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm

Ôn tập chương 5 Đại số 10 Phần bài tập trắc nghiệm: Đáp án và Giải bài 7 trang 130; bài 8,9,10,11 trang 131 SGK Đại số 10

7. Cho bảng phân bố tầnsố Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ty

Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là
A. Số 2
B. Số 6
C. Số 3
D. Số 5

Chọn đáp án C. Vì số 3 có tầnsố lớn nhất là 15


8. Cho bảng phân bố tần số Tuổi của 169 đoàn viên thanh niên


Số trung vị của bảng phân bố tầnsố đã cho là
A. 18 tuổi
B. 20 tuổi
C. 19 tuổi
D. 21 tuổi

Đáp án đúng: B . Vì số trung vị là 20


9. Cho dãy số liệu thống kê: 21, 23, 24, 25, 22, 20.
Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho là
A. 23,5        B. 22

C. 22,5          D. 14

Đáp án đúng C. 22,5

Số trung bình cộng: 


10. Cho dãy số liệu thống kê: 1,2,3,4,5,6,7
Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là
A. 1           B. 2
C. 3           D. 4

Đáp án đúng D. 4


11. Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người , 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là: 50kg, 38kg, 40kg. Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là:
A. 41,4kg
B. 42,4kg
C. 26 kg
D. 37 kg

Đáp án đúng: A.

Bài liên quan

Giải bài 7,8,9 ,10,11 trang 130,131 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm

Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm Đáp án và Giải bài 7 trang 130; bài 8,9,10,11 trang 131 SGK Đại số 10 : Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 5 Bài 7 trang 130 SGK Đại số lớp 10 ...

Bài 7,8,9 ,10,11 trang 130,131 Đại số 10: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm

Bài 7,8,9 ,10,11 trang 130,131 Đại số 10: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 5 Đại số 10 Phần bài tập trắc nghiệm: Đáp án và Giải bài 7 trang 130; bài 8,9,10,11 trang 131 SGK Đại số 10 7. Cho bảng phân bố tầnsố Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân ...

Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10 ,11,12,13,14 trang 63,64 SGK hình học 10: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2

Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10 ,11,12,13,14 trang 63,64 SGK hình học 10: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2 Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2 Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 63; bài 8,9,10,11, 12,13,14 trang 64 SGK Hình học 10: Ôn tập chương 2 – Câu hỏi ...

Giải bài 5,6,7,8,9,10,11 trang 55,56 SGK Toán 7 tập 1: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Giải bài 5,6,7,8,9,10,11 trang 55,56 SGK Toán 7 tập 1: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Bài 2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận: Giải bài 5,6 trang 55 ; bài 7,8,9,10,11 trang 56 SGK Toán 7 tập 1 Chương 2. Bài 5. Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu: ...

Bài ôn tập chương 3 đại số 10: Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11, 12,13 trang 70,71

Bài ôn tập chương 3 đại số 10: Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11, 12,13 trang 70,71 Đáp án và hướng dẫn giải bài ôn tập chương 3 đại số 10: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK trang 70 ; Bài 8, 9, 10, 11, 12, 13 SGK trang 71 . Phần Bài tập trắc nghiệm bài 14 trang 71 ; bài 15, 16, 17 trang 72. Về ...

Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12 trang 47,48 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học

Bài 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12 trang 47,48 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học [Bài 9 Hóa 10] giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 ; bài 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 48 SGK Hóa 10: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học, Định luật tuần hoàn. ...

Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15 trang 50,51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2

Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15 trang 50,51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2 Đáp án và hướng dẫn giải bài ôn tập chương 2 đại số 10. Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 50 ; Bài 10,11,12,13,14,15 trang 51 SGK Đại số 10 : Ôn tập chương 2. ( Gồm cả đáp án phần trắc nghiệm ) Xem lại kiến ...

Bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25

Bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25 Ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Đáp án và Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 24 ; bài 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 25 – Sách giáo khoa (SGK). 1. Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ ...

Bài 7,8,9,10,11,12, 13,14,15 trang 9 toán 8 tập 1: Nhân đa thức với đa thức

Bài 7,8,9,10,11,12, 13,14,15 trang 9 toán 8 tập 1: Nhân đa thức với đa thức Giải bài 7,8,9,10,11,12 , 13,14,15 trang 8 , trang 9 SGK môn toán lớp 8 tập 1 (Bài tập nhân đa thức với đa thức) – Chương 1 Đại số toán lớp 8 tập 1. Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta nhân mỗi hạng tủ của ...

Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11 trang 113,114 Hóa lớp 10: Flo – Brom – iot

Bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 ,10,11 trang 113,114 Hóa lớp 10: Flo – Brom – iot Bài 25 Hóa 10 trang 113, 114 – Flo – Brom – iot Gợi ý Giải bài 1, 2,3,4,5,6 trang 113; bài 7,8,9,10,11 trang 114 SGK Hóa 10 Bài 1. Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy ngân? A. HCl ...

Mới nhất

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua Bài làm Cuộc sống bộn bề với nhiều những mối quan hệ, những thành công, ...

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên. Dàn ý ...

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu.

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn ...

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt Dàn ý 1. Đặt vấn đề: – Kim Lân là nhà văn có nhiều gắn bó với người lao động. Tác phẩm của ông không chỉ là bức tranh chân thực về cuộc sống đói khổ, lam lũ ...

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương Bài làm Cẩn thận và cẩu thả là hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Cẩn thận là một trong những nhân tố dẫn đến thành công còn cẩu thả khiến mọi việc ...

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: "Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới" Bài làm Trong cuộc sống, mỗi khó khăn chính là một co hội tiềm ẩn. Cuộc sống ...

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình.

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình. Bài làm Cuộc sống là một sân khấu khổng lổ, tại ...

[Ba Đình – HN] Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8: Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số

Đây là đề thi nhằm kiểm tra chất lượng cuối năm học 2017-2018 (kì 2) lớp 8 môn Toán khá là hay. Bài 1 (2,5điểm) . Giải các phương trình sau: a)4x – (3 – 5x) = 2x + 11 b) (x + 2) / (x – 2) + 1/x = -8/ (2x – x 2 ) c) |x – 7| – 3x = 5 Bài 2 (1,5 điểm) . Giải các bất phương trình và biểu ...

Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia của bộ GD&ĐT năm 2018

Xem ngay Đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2018. Đề thi gồm 24 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu, sắp xếp từ dễ đến khó. Mã đề 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424. Đáp án chính thức Tiếng ...

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2018 chính thức của bộ GD&ĐT

[Chính thức] Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 24 mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Đáp án Chính thức môn Toán của bộ giáo dục và đào tạo Bấm vào hình hoặc bấm Tại đây để tải về ...