24/04/2018, 00:01

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của các quyết định đó ? Trả lời: * Hội nghị I-an-ta đã thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ : - Ở châu Âu : Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát vùng Đông nước Đức và phía ...

Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của các quyết định đó ?

Trả lời:

* Hội nghị I-an-ta đã thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ :
- Ở châu Âu : Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát vùng Đông nước Đức và phía Đông châu Âu (Đâng Âu) ; vùng Tây nước Đức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ, Anh.
- Ở châu Á : duy trì nguyên trạng Mông Cổ (tức là tôn trọng nền độc lập của Mông Cổ), trả lại cho Liên Xô vùng đất phía nam đảo Xa-kha-lin ; trao trả cho Trung Quốc những đất đai đã bị Nhật chiếm đóng trước đây (Đài Loan, Mãn Châu...) ; thành lập Chính phủ liên hiệp dân tộc gồm Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ Triều Tiên được công nhận là một quốc gia độc lập nhưng tạm thời quân đội Liên Xô và Mĩ chia nhau kiểm soát và đóng quân ở Bắc và Nam vĩ tuyến 38. 
+ Các vùng còn lại của châu Á (như Đông Nam Á, Nam Á...) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
* Hệ quả : những quyết định của Hội nghị đã đưa đến một trật tự thế giới được thiết lập theo khuôn khổ của Hội nghị I-an-ta được gọi là trật tự hai cực I-an-ta (đứng đầu là Mĩ và Liên Xô).


Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì ?

Trả lời:

* Nhiệm vụ :

+ Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

+ Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các dân tộc.

+ Hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.


Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết.

Trả lời:

- Từ khi Việt Nam tham gia tổ chức Liên hợp quốc (9-1977), quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc ngày càng phát triển.
- Liên hợp quốc đã có nhiều việc làm thiết thực để giúp đỡ nhân dân Việt Nam trên nhiều mặt : kinh tế, giáo dục, môi trường, nhân đạo... thông qua các tổ chức của Liên hợp quốc có mặt ở Việt Nam : FAO (Tổ chức nông — lương thực), UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc)...


Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng “chiến tranh lạnh’' và hậu quả của nó. 

Trả lời:

Một thời gian ngắn sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Liên Xô và Mĩ đã nhanh chóng chuyển từ đồng minh chống phát xít sang tình trạng mâu thuẫn, đối đầu nhau gay gắt. Đó là tình trạng "chiến tranh lạnh" giữa hai phe : tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, kéo dài trên 40 năm (1945 — 1989).
- Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch vé mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khối quân sự, các căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ; đồng thời gây ra những cuộc chiến tranh đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
-Chiến tranh lạnh đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề :
+ Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới mới.
+ Các cường quốc đã chi một khối lượng khủng về tiền, của, sức người để sản xuất vũ khí hủy diệt, xây dựng căn cứ quân sự.
+ Loài người phải chịu khó khăn do nghèo đói, ô nhiễm môi trường, bệnh tật gây ra...


Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

Trả lời:

* Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay:

Tháng 12/1989, Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh, mở ra một thời kì mới trong quan hệ quốc tế:

+ Xuất hiện xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

+ Đang xác lập một Trật tự thế  giới mới đa cực, nhiều trung tâm.

+ Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển  lấy kinh tế  làm trọng điểm.

+ Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái.

*Xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.


Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì ?

Trả lời:

Nhiệm vụ của nhân dân ta hiện nay: Dốc sức vào sản xuất, làm ra nhiều của cải để chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Zaidap.com

Bài liên quan

Câu hỏi ôn tập bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II ( Phần 2)- Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 2 Câu hỏi 1: Liên hợp quốc hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào? Trả lời câu hỏi : Liên hợp quốc hoạt động dựa trên những nguyên tắc là: + Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. + Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:43 ngày 24/06/2018

Câu hỏi ôn tập bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II ( Phần 3)- Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 3 Câu hỏi 9: Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”? Trả lời câu hỏi Những biểu hiện của tình trạng “ Chiến tranh lạnh”: Mĩ và các nước đế quốc đã ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khôi ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:42 ngày 24/06/2018

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai – Lịch sử 9

Sau thế chiến thứ II, trật tự thế giới mới có nhiều thay đổi. Sự phân chia khu vực mà đứng đầu là Mỹ và Liên Xô ngày càng rõ ràng. Hai chế độ đối đầu là Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa dẫn đến tình trạng Chiến tranh lạnh. A. Tìm hiểu lý thuyết Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Xô và Mỹ: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 01:05 ngày 24/06/2018

Giải Sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Để học tốt Lịch Sử lớp 9, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 9. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng. Trả lời câu ...

Gregoryquary viết 17:00 ngày 06/05/2018

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của các quyết định đó ? Trả lời: * Hội nghị I-an-ta đã thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ : - Ở châu Âu : Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát vùng Đông nước Đức và phía ...

pov-olga4 viết 00:01 ngày 24/04/2018
0