08/05/2018, 15:54

Bài 1 trang 133 Lịch Sử 7

Bài 26 ngắn nhất: Quang Trung xây dựng đất nước : Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc ? Trả lời: Những chính sách của vua Quang Trung để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội ...

Bài 26 ngắn nhất: Quang Trung xây dựng đất nước

: Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc ?

Trả lời:

Những chính sách của vua Quang Trung để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc là:

- Chính sách phát triển kinh tế, ổn định xã hội:

+ Nông nghiệp: Ban hành chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong; bỏ hoặc giảm tô thuế.

+ Công thương nghiệp: “Mở cửa ải, thông chợ búa”.

⇒ Kinh tế khôi phục và phát triển, xã hội ổn định.

- Văn hóa – giáo dục:

+ Ban bố “Chiếu lập học”, khuyến khích mở trường ở các làng, xã.

+ Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của đất nước.

Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Lịch sử 7

Bài liên quan

Bài 1 trang 133 Lịch Sử 7

Bài 26 ngắn nhất: Quang Trung xây dựng đất nước : Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc ? Trả lời: Những chính sách của vua Quang Trung để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội ...

oranh11 viết 15:54 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 24 Lịch Sử 7

Bài 7 ngắn nhất: Những nét chung về xã hội phong kiến : Xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ? Trả lời: - Ở phương Đông xã hội phong kiến được hình thành từ thế kỉ III TCN đến khoảng thế kỉ X. - Ở phương Tây xã hội phong kiến ...

WeagmaZoorm viết 15:44 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 10 Lịch Sử 7

Bài 3 ngắn nhất: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu : Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa Phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì? Trả lời: - Nguyên nhân xuất hiện: + Giai ...

WeagmaZoorm viết 15:44 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 17 Lịch Sử 7

Bài 5 ngắn nhất: Ấn Độ thời phong kiến : Em hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển của Lịch sử Ấn Độ. Trả lời: Thời gian Sự kiện 2500 năm TCN Hình thành các tiểu vương quốc trên lưu vực sông Ấn 1500 năm TCN đến thế kỉ III TCN Xuất hiện những thành ...

Nguyễn Minh viết 15:44 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 12 Lịch Sử 7

Bài 4 ngắn nhất: Trung Quốc thời phong kiến : Xã hội phong kiến Trung Quốc đã được hình thành như thế nào? Trả lời: - Thời Xuân Thu – Chiến Quốc, nhờ sự xuất hiện của công cụ bằng sắt mà tăng năng xuất lao động. Một số quan lại và nông dân giàu có chiếm nhiều ...

Nguyễn Minh viết 15:44 ngày 08/05/2018
0