13/01/2018, 20:39

Bài 1,2,3,4,5 trang 88 Hình học lớp 10: Phương trình đường elip

Bài 1,2,3,4,5 trang 88 Hình học lớp 10: Phương trình đường elip Đáp án và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 88 SGK Hình học lớp 10 : Bài Phương trình đường elip. Bài 1. Xác đinh độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm , tọa độ các đỉnh và vẽ các elip có phươngtrình sau: a) x 2 /25 + y 2 /9 = 1; b)4x 2 ...

Bài 1,2,3,4,5 trang 88 Hình học lớp 10: Phương trình đường elip

Đáp án và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 88 SGK Hình học lớp 10: Bài Phương trình đường elip.

Bài 1. Xác đinh độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm , tọa độ các đỉnh và vẽ các elip có phươngtrình sau:
a) x2/25 + y2/9 = 1;

b)4x2 + 9y2 = 1;

c)4x2 + 9y2 = 36;

HD. a) Ta có:

a2 = 25 ⇒ a = 5 độ dài trục lớn 2a = 10

b2 = 9 ⇒ b = 3 độ dài trục nhỏ 2a = 6

c2 = a2 – b= 25 – 9 = 16 ⇒c = 4

Vậy hai tiêu điểm là : F1(-4 ; 0) và F2(4 ; 0)

Tọa độ các đỉnh :   A1(-5; 0), A2(5; 0),  B1(0; -3),  B2(0; 3).

b) 4x2 + 9y2 = 1

⇔ x2 / (1/4) + y/ (1/9) = 1

Ta có:

a2=  1/4   ⇒ a = 1/2   ⇒ độ dài trục lớn 2a = 1

b2 =  1/9 ⇒ b = 1/3 ⇒ độ dài trục nhỏ 2b = 2/3

c2 = a2 – b2  = 1/4 – 1/9 = 5/36 ⇒ c = (√5)/6

Vậy hai tiêu điểm là : F1(-√5/6; 0) và F2(√5/6; 0)

Tọa độ các đỉnh : A1(-1/2; 0), A2(1/2; 0),  B1(0; -1/3 ),  B2(0;1/3 ).

c) Chia 2 vế của phươngtrình cho 36 ta được :

⇒ x2/9 + y2/4 = 1

Từ đây suy ra: 2a = 6.     2b = 4,    c = √5

Vậy hai tiêu điểm là :  F1(-√5 ; 0) và F2(√5 ; 0)

Tọa độ các đỉnh:  A1(-3; 0), A2(3; 0),  B1(0; -2),  B2(0; 2).


Bài 2 trang 88. Lập Ptrình chính-tắc củaelip, biết:

a)  Trục lớn và trục nhỏ lần lươt  là 8 và 6

b) Trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6

HD.Ptrình chính-tắc của e-lip có dạng

Bài liên quan

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 88 SGK Hình học lớp 10: Phương trình đường elip

Đáp án và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 88 SGK Hình học lớp 10 – Giải bài Phương trình đường elip. Trước khi làm bài tập, các em nên ôn lại kiến thức đã học trên lớp và trong sách giáo khoa. Các kiến thức cần nhớ: – Định nghĩa đường elip – Phương trình chính tắc của elip – ...

Mariazic1 viết 07:19 ngày 23/02/2018

Giải bài 1,2,3,4 SGK trang 18 hình học lớp 12: khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 SGK trang 18 hình học lớp 12 : khối đa diện lồi và khối đa diện đều – chương 1 Khối đa diện. A. Tóm tắt Lý thuyết khối đa diện lồi và khối đa diện đều 1. Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). ...

EllType viết 07:15 ngày 23/02/2018

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 SGK Hóa lớp 10:Thành phần nguyên tử

Hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 SGK Hóa lớp 10 : Thành phần nguyên tử – Chương 1. Bài 1. (Trang 9 SGK hóa 10) Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là A. Electron và proton. B. Proton và nơtron. C. Nơtron và electron. D. Electron, proton và ...

Nguyễn Minh viết 15:04 ngày 22/02/2018

Bài 1,2,3,4,5 trang 88 Hình học lớp 10: Phương trình đường elip

Bài 1,2,3,4,5 trang 88 Hình học lớp 10: Phương trình đường elip Đáp án và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 88 SGK Hình học lớp 10 : Bài Phương trình đường elip. Bài 1. Xác đinh độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm , tọa độ các đỉnh và vẽ các elip có phươngtrình sau: a) x 2 /25 + y 2 /9 = 1; b)4x 2 ...

Nguyễn Minh viết 20:39 ngày 13/01/2018

Bài 1,2,3, 4,5 trang 132 SGK Hóa lớp 10: Lưu huỳnh

Bài 1,2,3, 4,5 trang 132 SGK Hóa lớp 10: Lưu huỳnh Bài 30 : Lưu Huỳnh – Chương 6 Hóa 10: Giải bài 1, 2,3,4,5 trang 132 SGK Hóa 10. Bài 1: Lưu huỳnh tác dụng với axit sulfuric đặc nóng : S + H 2 SO 4 -> 3SO 2 + 2H 2 O Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số ...

Gregoryquary viết 20:28 ngày 13/01/2018
0