Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5 Giải bài Ôn tập chương 5 Đại số 10: Đáp án và Giải bài 1 trang 128; bài 2,3,4 trang 129; bài 5,6 trang 130 . Bài 1. Chỉ rõ các bước để a) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp ...

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5

Giải bài Ôn tập chương 5 Đại số 10: Đáp án và Giải bài 1 trang 128; bài 2,3,4 trang 129; bài 5,6 trang 130 .

Bài 1. Chỉ rõ các bước để
a) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp
b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp

Hướng dẫn:

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp
Bước 1: Chia bảng số liệu thống kê rời rạch thành các lớp
Bước 2: Ghi số các số liệu thống kê của mỗi lớp ghép vào cột “tần số”
Bước 3: Tính tỉ số (phần trăm) của tần số mỗi lớp chia cho tổng các số liệu thống kê, ghi kết quả vào cột “tần suất”
b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp
Chỉ cần thực hiện bước 1 và bước 2 trên đây


Bài 2.  Nêu rõ cách tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn

a) Số trung bình cộng

i) bảng phân bố rời rạc

b) Số trung vị
i) Bước 1: Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành dãy không giảm
ii) Bước 2: Số đứng giữa của dãy này là số trung vị: Me (Nếu trong dãy này có hai số đứng giữa thì số trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa này)
c) Mốt: Đó là giá trị có tần số lớn nhất
d) Phương sai:
Bước 1: Tìm số trung bình cộng x
Bước 2: Bình phương các độ lệch: (xi – x)² của mỗi số liệu
Bước 3: Tìm trung bình cộng của : (xi – x)² ni
Kết quả là S² (phương sai)
e) Độ lệch chuẩn
Bước 1: Tính phương sai: S²
Bước 2: Căn bậc hai của S² : S = √S²
Đó là độ lệch chuẩn


Bài 3 trang 129. Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở một vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình được ghi trong bảng sau

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất
b) Nêu nhận xét về số con của 59 gia đình đã được điều tra
c) Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho

Giải: a) Bảng tần số và tần suất rời rạc

b) Số gia đình có từ 1 đến 2 con là nhiều, chiếm tỉ lệ 12%
c) Số trung bình cộng:

Mốt Mo = 2


Bài 4. Cho các số liệu thống kê được ghi trong hai bảng sau đây
Khối lượng (tính theo gam) của nhóm cá thứ 1

Khối lượng (tính theo gam) của nhóm cá thứ 2

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là
[630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)
b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là:

[638;642) ; [642; 646) ; [646;650) ; [650; 654] ;

c) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu a) bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất
d) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu b bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột và đường gấp khúc tần số
e) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã lập được
Từ đó, xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn

Hướng dẫn: a) 

b) 

c) Biểu đồ tần suất hình cột

Biểu đồ tần số hình cột về khối lượng cá của nhóm thứ 1
– Đường gấp khúc tần suất

Đường gấp khúc tần suất về khối lượng cá của nhóm thứ 1

d) Biểu đồ tần số


– Biểu đồ tần số hình cột về khối lượng cá của nhóm 2

Đường gấp khúc tần số:


– Đường gấp khúc tần số về khối lượng cá của nhóm 2

e) Xét bảng phân bố ở câu a
Số trung bình cộng

Từ đó ta thấy nhóm cá thứ 2 có khối lượng đồng đều hơn


Bài 5. Cho dãy số liệu thống kê Mức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị nghìn đồng)

Tìm mức lương bình quân của các cán bộ và nhân viên trong công ti, số trung vị của các số liệu thống kê đã cho.
Nêu ý nghĩa của số trung vị

Giải: Mức lương bình quân của cán bộ và công nhân viên trong công ty:


Bài 6 trang 130. Người ta đã tiến hành thăm dò ý kiến của khách hàng về các mẫu 1,2,3,4,5 của một loại sản phẩm mới được sản xuất ở một nhà máy. Dưới đây là bảng phân bố tần số theo số phiếu tín nhiệm dành cho các mẫu kể trên
a) Tìm mốt của bảng phân bố tần số đã cho
b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu nào?

Giải: a) Mốt của bảng phân bố đã cho: Mo = 1
b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu số 1

Bài liên quan

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5 Giải bài Ôn tập chương 5 Đại số 10: Đáp án và Giải bài 1 trang 128; bài 2,3,4 trang 129; bài 5,6 trang 130 . Bài 1. Chỉ rõ các bước để a) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp ...

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 147 SGK Hóa 11

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 147 SGK Hóa 11 6. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon X thu được 6,72 lít C02 (các thể tích khí đo ở đktc). X tác dụng với dung dịch AgN03 trong NH3 sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo của X là ...

Bài 1,2,3,4,5 trang 112 SGK Sinh 6

Bài 1,2,3,4,5 trang 112 SGK Sinh 6 Câu 1. Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì ?Trả lời: Quả và hạt phát tán nhờ động vật có các đặc điểm là quả ăn được: động vật ăn thịt quả, còn hạt thường có vỏ cứng, bền không bị tiêu hóa, nên được gieo rắc khắp nơi cùng với phân ...

Bài 1,2,3,4,5 trang 107 SGK Sinh 6

Bài 1,2,3,4,5 trang 107 SGK Sinh 6 Câu 1. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương của em. Câu 2. Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào ? Hãy kể tên ba loại quả mọng và ba loại quả hạch có ở địa phương của em. ...

Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh 11 trang 162

Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh 11 trang 162 Câu 1. Sinh sản là gì? Câu 2. Sinh sản vô tính là gì? Câu 3. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật? ...

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11 Câu 1. Cân bằng nội môi là gì? Câu 2. Tại sao cân bằng nội môi có vui trò quan trọng đối với cơ thể? Câu 3. Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển về bộ? Câu 4. Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi? Câu 5. Trình bày vai trò ...

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 75,76 SGK Sinh 11

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 75,76 SGK Sinh 11 Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn? Câu 2. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào? Câu 3. Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo, ...

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11 Bài 1: Quang hợp ở thực vật là gì? Bài 2. Viết phương trình quang hợp tổng quát? Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ? Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp? Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp ...

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11 Bài 1:Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp? Bài 2:Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Bài 3: Sản phẩm của pha sáng là gì? Bài 4: Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat? ...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 sgk toán 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 sgk toán 2 Bài 1. Tính. Bài 2. Tính nhẩm. Bài 3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là. Bài 4. Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện? ...

Mới nhất

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách, thất bại. Hãy dũng cảm mạo hiểm, khám phá, nhìn nhận bài học từ thất bại để vượt qua Bài làm Cuộc sống bộn bề với nhiều những mối quan hệ, những thành công, ...

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên. Dàn ý ...

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu.

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn ...

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt Dàn ý 1. Đặt vấn đề: – Kim Lân là nhà văn có nhiều gắn bó với người lao động. Tác phẩm của ông không chỉ là bức tranh chân thực về cuộc sống đói khổ, lam lũ ...

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương

Suy nghĩ về ý kiến: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương Bài làm Cẩn thận và cẩu thả là hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Cẩn thận là một trong những nhân tố dẫn đến thành công còn cẩu thả khiến mọi việc ...

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: "Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới" Bài làm Trong cuộc sống, mỗi khó khăn chính là một co hội tiềm ẩn. Cuộc sống ...

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình.

Từ vấn đề được đặt ra trong văn bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt, anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về niềm hạnh phúc khi được sống thực với mình. Bài làm Cuộc sống là một sân khấu khổng lổ, tại ...

[Ba Đình – HN] Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8: Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số

Đây là đề thi nhằm kiểm tra chất lượng cuối năm học 2017-2018 (kì 2) lớp 8 môn Toán khá là hay. Bài 1 (2,5điểm) . Giải các phương trình sau: a)4x – (3 – 5x) = 2x + 11 b) (x + 2) / (x – 2) + 1/x = -8/ (2x – x 2 ) c) |x – 7| – 3x = 5 Bài 2 (1,5 điểm) . Giải các bất phương trình và biểu ...

Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia của bộ GD&ĐT năm 2018

Xem ngay Đáp án đề thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2018. Đề thi gồm 24 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu, sắp xếp từ dễ đến khó. Mã đề 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424. Đáp án chính thức Tiếng ...

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2018 chính thức của bộ GD&ĐT

[Chính thức] Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 24 mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Đáp án Chính thức môn Toán của bộ giáo dục và đào tạo Bấm vào hình hoặc bấm Tại đây để tải về ...