13/01/2018, 20:39

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5 Giải bài Ôn tập chương 5 Đại số 10: Đáp án và Giải bài 1 trang 128; bài 2,3,4 trang 129; bài 5,6 trang 130 . Bài 1. Chỉ rõ các bước để a) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp ...

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5

Giải bài Ôn tập chương 5 Đại số 10: Đáp án và Giải bài 1 trang 128; bài 2,3,4 trang 129; bài 5,6 trang 130 .

Bài 1. Chỉ rõ các bước để
a) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp
b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp

Hướng dẫn:

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp
Bước 1: Chia bảng số liệu thống kê rời rạch thành các lớp
Bước 2: Ghi số các số liệu thống kê của mỗi lớp ghép vào cột “tần số”
Bước 3: Tính tỉ số (phần trăm) của tần số mỗi lớp chia cho tổng các số liệu thống kê, ghi kết quả vào cột “tần suất”
b) Lập bảng phân bố tần số ghép lớp
Chỉ cần thực hiện bước 1 và bước 2 trên đây


Bài 2.  Nêu rõ cách tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn

a) Số trung bình cộng

i) bảng phân bố rời rạc

b) Số trung vị
i) Bước 1: Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành dãy không giảm
ii) Bước 2: Số đứng giữa của dãy này là số trung vị: Me (Nếu trong dãy này có hai số đứng giữa thì số trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa này)
c) Mốt: Đó là giá trị có tần số lớn nhất
d) Phương sai:
Bước 1: Tìm số trung bình cộng x
Bước 2: Bình phương các độ lệch: (xi – x)² của mỗi số liệu
Bước 3: Tìm trung bình cộng của : (xi – x)² ni
Kết quả là S² (phương sai)
e) Độ lệch chuẩn
Bước 1: Tính phương sai: S²
Bước 2: Căn bậc hai của S² : S = √S²
Đó là độ lệch chuẩn


Bài 3 trang 129. Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở một vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình được ghi trong bảng sau

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất
b) Nêu nhận xét về số con của 59 gia đình đã được điều tra
c) Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho

Giải: a) Bảng tần số và tần suất rời rạc

b) Số gia đình có từ 1 đến 2 con là nhiều, chiếm tỉ lệ 12%
c) Số trung bình cộng:

Mốt Mo = 2


Bài 4. Cho các số liệu thống kê được ghi trong hai bảng sau đây
Khối lượng (tính theo gam) của nhóm cá thứ 1

Khối lượng (tính theo gam) của nhóm cá thứ 2

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là
[630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)
b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là:

[638;642) ; [642; 646) ; [646;650) ; [650; 654] ;

c) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu a) bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất
d) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu b bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột và đường gấp khúc tần số
e) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của các bảng phân bố đã lập được
Từ đó, xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn

Hướng dẫn: a) 

b) 

c) Biểu đồ tần suất hình cột

Biểu đồ tần số hình cột về khối lượng cá của nhóm thứ 1
– Đường gấp khúc tần suất

Đường gấp khúc tần suất về khối lượng cá của nhóm thứ 1

d) Biểu đồ tần số


– Biểu đồ tần số hình cột về khối lượng cá của nhóm 2

Đường gấp khúc tần số:


– Đường gấp khúc tần số về khối lượng cá của nhóm 2

e) Xét bảng phân bố ở câu a
Số trung bình cộng

Từ đó ta thấy nhóm cá thứ 2 có khối lượng đồng đều hơn


Bài 5. Cho dãy số liệu thống kê Mức lương hàng năm của các cán bộ và nhân viên trong một công ty (đơn vị nghìn đồng)

Tìm mức lương bình quân của các cán bộ và nhân viên trong công ti, số trung vị của các số liệu thống kê đã cho.
Nêu ý nghĩa của số trung vị

Giải: Mức lương bình quân của cán bộ và công nhân viên trong công ty:


Bài 6 trang 130. Người ta đã tiến hành thăm dò ý kiến của khách hàng về các mẫu 1,2,3,4,5 của một loại sản phẩm mới được sản xuất ở một nhà máy. Dưới đây là bảng phân bố tần số theo số phiếu tín nhiệm dành cho các mẫu kể trên
a) Tìm mốt của bảng phân bố tần số đã cho
b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu nào?

Giải: a) Mốt của bảng phân bố đã cho: Mo = 1
b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu số 1

Bài liên quan

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5

Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 128,129,130 Đại số lớp 10: Ôn tập chương 5 Giải bài Ôn tập chương 5 Đại số 10: Đáp án và Giải bài 1 trang 128; bài 2,3,4 trang 129; bài 5,6 trang 130 . Bài 1. Chỉ rõ các bước ...

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 147 SGK Hóa 11

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 147 SGK Hóa 11 6. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon X thu được 6,72 lít C02 (các thể tích khí đo ở đktc). X tác dụng với dung dịch AgN03 trong NH3 sinh ra kết tủa Y. ...

Bài 1,2,3,4,5 trang 112 SGK Sinh 6

Bài 1,2,3,4,5 trang 112 SGK Sinh 6 Câu 1. Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì ?Trả lời: Quả và hạt phát tán nhờ động vật có các đặc điểm là quả ăn được: động vật ăn thịt ...

Bài 1,2,3,4,5 trang 107 SGK Sinh 6

Bài 1,2,3,4,5 trang 107 SGK Sinh 6 Câu 1. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương của em. Câu 2. Quả mọng khác với quả ...

Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh 11 trang 162

Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh 11 trang 162 Câu 1. Sinh sản là gì? Câu 2. Sinh sản vô tính là gì? Câu 3. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật? ...

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11 Câu 1. Cân bằng nội môi là gì? Câu 2. Tại sao cân bằng nội môi có vui trò quan trọng đối với cơ thể? Câu 3. Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều ...

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 75,76 SGK Sinh 11

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 75,76 SGK Sinh 11 Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn? Câu 2. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và đa bào có tổ chức ...

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11 Bài 1: Quang hợp ở thực vật là gì? Bài 2. Viết phương trình quang hợp tổng quát? Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ? Nêu đặc ...

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11 Bài 1:Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp? Bài 2:Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Bài 3: Sản phẩm của pha sáng là gì? Bài 4: ...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 sgk toán 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 sgk toán 2 Bài 1. Tính. Bài 2. Tính nhẩm. Bài 3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là. Bài 4. Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao ...

Mới nhất

Truyện cổ tích cho bé: Nàng công chúa bán than

Truyện cổ tích thế giới Đọc truyện Nàng công chúa bán than Nàng công chúa bán than là câu chuyện cổ tích ...

Ôn tập giữa kì 2 lớp 4 môn Toán – Tiếng Việt: Hãy viết bài văn tả về một cây cối mà em yêu thích nhất

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 – 2018 gồm môn Toán và Tiếng Việt giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài thi sắp tới Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 A- ...

Kiểm tra 15 phút chương 4 Hóa 8 – Oxi không khí (7 đề hay nhất)

Dethikiemtra gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh 7 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 Hóa 8 làm tài liệu tham khảo hỗ trợ quá trình củng cố, ôn luyện kiến thức môn Hóa ĐỀ SỐ 1 Câu 1: Nêu ...

Truyện cổ tích cho bé: Nàng tiên cá

Truyện cổ tích thế giới Đọc truyện Nàng tiên cá Câu chuyện Nàng tiên cá là câu chuyện nổi tiếng khắp thế ...

Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số lớp 8 cực hay – có đáp án

Để chuẩn bị tốt cho những bài kiểm tra chương 3 sắp tới, dethikiemtra gửi tới các em Tuyển chọn 3 đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 6 chương 3 – Phương trình bậc nhất một ẩn . Mời các em tham khảo ...

Tham khảo ngay 3 đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án năm 2017 – 2018

Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2017 – 2018 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 đạt kết quả cao Đề 1 ĐỀ ...

Đề kiểm tra chương 3 Đại số 7 vừa cập nhật 2018

Dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 7: Thống kê . Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học chuẩn bị cho những bài thi sắp tới ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG ...

3 Đề kiểm tra chương 3 Đại số 9 – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Mời thầy cô và các em tham khảo Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số lớp 9 – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ĐỀ SỐ 1 Phần trắc nghiệm Câu 1: Cặp số (1;0) là nghiệm của phương ...

[THCS Huy Văn – Hà Nội] Kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 7 trường THCS Huy Văn, Hà Nội có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây Đề kiểm tra 1 tiết môn Anh 7 A. Phonetics I. Find the word which has a ...

Tổng hợp đề kiểm tra chương 4 Hóa 9 mới nhất [15 phút và 1 tiết]

Dưới đây là tài liệu ôn tập chương 4 Hóa 9 bao gồm đề kiểm tra 15 phút và đề 1 tiết. Nhằm hệ thống lại kiến thức trong chương 4 Hidrocacbon – Nhiên liệu có đáp án đi kèm I. Đề kiểm tra 15 ...